Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Ine Pulles" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

97 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitor sportbeleid 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verklaring verschil sportdeelname naar opleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beweegdeelname op buurtniveau
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De omvang van urban sports in beeld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport en corona: de toekomst van de sport in vijf scenario’s
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Monitor Sport en corona V
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2022 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2022 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2022 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2022 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2022 Sportevenementen, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2022 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2022 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2022 Slotbeschouwing, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2022 Kijk op urban sports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Zes lessen die de sportsector van de coronacrisis kan leren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beknopte versie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Slotbeschouwing, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2021 De maatschappelijke waarde van sport en bewegen
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 Toekomstperspectief in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sport en corona IV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Slotbeschouwing, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Sport en corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk vitale sport- en beweegaanbieders
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s):
2020 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 Starten en stoppen met een sportactiviteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Nederlanders zijn veel minder gaan sporten en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2019
Kansen op sportieve groei?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2019 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2017 Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Zwemvaardigheid 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Atletiek in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De klant in beeld: de vraag
Uitgever(s):
2015 De start van de gezonde sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Tennis in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2015 De tennisser: ontwikkelingen in de deelname aan tennis
Uitgever(s):
2015 Sportdeelname 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vitale sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Ouderen
Uitgever(s):
2015 Chronisch zieken
Uitgever(s):
2015 Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Regionale Sportmatch Zuid-Kennemerland
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Lokale effecten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 EYOF Utrecht 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 European Youth Olympic Festival
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht
2014 Eurobarometer 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportdeelname 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2014 NL
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Jeugdsport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv, Springer Media
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Afstudeerscriptie sociologie
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 De sportinfrastructuur in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut