Visie & Beleidsplein

U zoekt op "effectieve interventies" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

143 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 Impact of physical activity programs and services for older adults
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Uitgever(s): NIVEL
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2021 Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Efficacy, characteristics, behavioural models and behaviour change strategies, of non-workplace interventions specifically targeting sedentary behaviour
Uitgever(s):
2021 Handreiking aan de slag met eenzaamheidsinterventies
Uitgever(s): Fontys Hogeschool, Vilans, Vrije Universiteit
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen
Uitgever(s): VeiligheidNL
2020 Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): Springer
2020 Coping in loneliness interventions
Uitgever(s):
2020 Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults
Uitgever(s):
2019 Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 The football stadium as classroom
Uitgever(s): Geertje Marieke Fix
2019 Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Wat verandert
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.
2019 Gemeenschappelijke werkzame elementen [WE] van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang
Uitgever(s): Rico Moorman
2019 Gebruik bewezen programma's
Uitgever(s): BSL
2019 Implementation and scale-up of physical activity and behavioural nutrition interventions
Uitgever(s):
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 (Kosten)effectiviteit van twee interventies
Uitgever(s): RIVM
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018 Implementation and scale up of population physical activity interventions for clinical and community settings
Uitgever(s):
2018 Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Amsterdamse aanpak gezond gewicht kansrijk?
Uitgever(s): NJi
2018 Werkzame elementen kader van Kenniscentrum Sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Vakgemeenschap wat werkt in de wijk
Uitgever(s): Platform31
2018 ...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?
Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2017 Zicht op effectiviteit
Uitgever(s): Lemniscaat
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Factors influencing implementation of youth physical activity interventions
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2016 Werkzame elementen van voeding- en beweeginterventies
Uitgever(s): TNO
2016 Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen
Uitgever(s):
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Overzicht van sport- en beweegaanpakken gericht op kinderen en jeugd met overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Beweegcoach - Goes
Uitgever(s):
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Cruyff Foundation community program – Arnhem
Uitgever(s):
2015 Freerunning - Kampen / Apeldoorn
Uitgever(s):
2015 GALM – Den Bosch
Uitgever(s):
2015 Its my life - Den Haag
Uitgever(s):
2015 Schooljudo - Veldhoven
Uitgever(s):
2015 Skills4Life - Sittard
Uitgever(s):
2015 Sportdorp - Blijham
Uitgever(s):
2015 Schoolactieve vereniging - Zwolle
Uitgever(s):
2015 Het terugdringen van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): Erasmus MC
2015 Evaluatie programma Effectief Actief
Uitgever(s): NIVEL
2015 Kwaliteit op de kaart in de sport‐ en beweegsector
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Interventions aimed at reducing obesity in early childhood
Uitgever(s): Association for Child and Adolescent Mental Health
2015 Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van Effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
2015 Investeren in de kwaliteit van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 The effectiveness of interventions on sustained childhood physical activity
Uitgever(s): Sims et al.
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Elementen die er toe doen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2015 Alternatieven voor RCT bij de evaluatie van effectiviteit van interventies!?
Uitgever(s): ZonMw, UMC Utrecht Julius Center, Tranzo
2014 Behaviour change
Uitgever(s): National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
2014 Physical activity for children and young people
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2014 'Nieuwe koers Menukaart Sportimpuls intensief maar noodzakelijk'
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Goed beschreven interventies op Menukaart Sportimpuls
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Effectief Actief
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2014 Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Zicht op effect
Uitgever(s): Movisie
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Depressiepreventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Examining the use of evidence-based and social media supported tools in freely accessible physical activity intervention websites
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor participatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Identifying what works for local physical inactivity interventions
Uitgever(s): Public Health England
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Effecten van preventieve leefstijlinterventies op de volksgezondheid
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Kwaliteit én meer
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2014 Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2013 Workplace health promotion
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2013 The long-term effectiveness of a lifestyle intervention in severely obese individuals
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2013 Health evidence
Uitgever(s): McMaster University
2013 Who what why
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2013 Top 10 practical lessons learned from physical activity interventions in overweight and obese children and adolescents
Uitgever(s): Angela S. Alberga et al
2013 Duurzaam investeren? Zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Effectief Actief zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies?
Uitgever(s): NJi
2013 'Arbeidsintensief en tijdrovend traject naar Menukaart Sportimpuls'
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2013 Nieuwe Menukaart Sportimpuls wil kaf van koren scheiden
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2013 Geen subsidie zonder erkenning
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2012 Hoe schrijf ik een handboek?
Uitgever(s): Movisie
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Effectief actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Kosteneffectiviteit als vierde niveau van erkenning voor interventies
Uitgever(s): RIVM
2012 Non communicable disease prevention
Uitgever(s): Global Advocacy for Physical Activity (GAPA), The Advocacy Council of the International Society for Physical Activity and Health (ISPAH)
2012 Bereikcijfers van leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Sleutels tot interventiesucces
Uitgever(s): TNO
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 The physical activity and nutrition intervention tool
Uitgever(s): The HRB's Health and Diet Research Centre (UCC, UCD) in Ireland, The Centre of Excellence in Public Health (QUB) in Northern Ireland
2012 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Project beoordeelt groot aantal sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2012 Evidence-based intervention in physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 Economic analysis of physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2011 Systematic review of reviews of intervention components associated with increased effectiveness in dietary and physical activity interventions
Uitgever(s): Greaves et al.
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Evaluatie van kansrijke programma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2011 Weten wat werkt?
Uitgever(s): Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW)
2011 Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2010 Staat van de gezondheidszorg 2010
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2010 55 vragen over effectiviteit
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJji)
2010 Meer bewegen met Start to Run
Uitgever(s): NIVEL
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 The behavioural approach (INTERN)
Uitgever(s): Oxford University Press
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Evaluating the effectiveness of three lifestyle physical activity interventions in adults
Uitgever(s): Joke Opdenacker
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2002 Op weg naar veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
z.j. Databank effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie