Visie & Beleidsplein

U zoekt op "minderheidsgroepen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

153 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond
Uitgever(s): VeiligheidNL
2023 'In het heetst van de strijd'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?
Uitgever(s): Springer
2021 Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Equal access and participation of migrant women and girls in sports
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2020 Wie zet de 'lijnen' uit?
Uitgever(s): Kasper van de Klundert
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De discussie over diversiteit lijkt aan de voetbalmedia voorbijgegaan te zijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Race, gender and sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal
Uitgever(s): Be.People, Mulier Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
2019 LadyFit: sportaanbod voor oudere migrantenvrouwen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 Spring High; nieuwe onderwijsvorm in Nieuw-West
Uitgever(s): KVLO
2017 Van oost naar west
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Wat drijft en belemmert verschillende doelgroepen bij sport en bewegen
Uitgever(s): RIVM
2017 Etnische en gender diversiteit in topbesturen en coaching posities in het Nederlandse profvoetbal
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Kenniscentrum Sport
2017 A post-multicultural mindset?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 Kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2017 Ethnic minorities and coaching in elite football in England: 2017 update
Uitgever(s): Sports People’s Think Tank, Fare network
2017 Als je wilt dat een boom recht groeit , moet je de wortels goed planten
Uitgever(s): JOGG Zaanstad
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Sportsegregatie: fictie of feit?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Een blik op het naoorlogs ras-discours in Nederland geplaatst binnen krantenberichtgeving over olympische sprintfinales (1948-2008)
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Handbook on volunteering of migrants in sport clubs and organisations
Uitgever(s): Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) and Football Association of Ireland (FAI)
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2016 Sport, race, and crime
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Nederland in Europees perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 I just look illegal
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 The modern trade in African slaves
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Een onderzoek naar de discoursen over huidskleur en etniciteit in Voetbal International
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 Sports in society
Uitgever(s): McGraw-Hill Education
2014 Ervaren discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Jaarrapport integratie 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 The glass ceiling in European football
Uitgever(s):
2014 Social inequalities in young children's sports participation and outdoor play
Uitgever(s):
2014 De slag van Neurenberg, arrogantie, en aanstellers
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Bewegen zonder grenzen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Duo-chocolate footie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Verschillen in gedrag en opvattingen over bewegen tussen etnische groepen
Uitgever(s): TNO
2013 "I don't see different colors, different races. I just see eleven people on a pitch"
Uitgever(s): Utrecht University
2013 'Dat zijn pas Russen'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Discrimination in sport
Uitgever(s): King Baudouin Foundation
2012 Physical activity in a multi-ethnic population
Uitgever(s): Jeroen S.L. de Munter
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Sport achter gesloten deuren als weg naar een open samenleving
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 Social capital development among ethnic minorities in mixed and separate sport clubs
Uitgever(s): Routledge
2011 Race, ethnicity and the sport media
Uitgever(s): Pallas Publications, Amsterdam University Press
2011 Sport en interculturaliseren
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Bewegen, bewegen en nog eens bewegen
Uitgever(s): Pharos
2011 De verbindende kracht van voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 De verbindende kracht van voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 De invloed van de sociaaleconomische status en etniciteit op ouderbetrokkenheid op brede scholen in het primair onderwijs in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Samenspel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Bruggen slaan in het bewegingsonderwijs: een boeiend proces!
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 10 : Etnische (non)identificaties in teamsportloopbanen
Uitgever(s):
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Soccer downunder
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Meer dan een spel
Uitgever(s): Uitgeverij Carrera
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Maakt etnisch gemengd sporten verschil?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Thuiswedstrijd in een vreemd land
Uitgever(s): Utrecht University
2008 Overzicht en evaluatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar etnische verschillen in gezondheid, gezondheidsrisico's en zorggebruik in Nederland
Uitgever(s): Erasmus MC Rotterdam, NIVEL
2007 Interventies voor integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 It's showtime
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2007 Silent gesture
Uitgever(s): Temple University Press
2007 Oranje sporthelden zijn niet zwart of wit
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2006 Factsheet sportdeelname meisjes en vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): E-quality
2006 Sociale diversiteit en de roep om respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Respect voor discipline
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 De staat en de straat
Uitgever(s): Boom onderwijs
2005 Sociologie
Uitgever(s): Uitgeverij Boom, Meppel
2005 Respect voor 'anders' zijn of 'anders' doen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP Amsterdam
2005 Worstelen met het stereotype
Uitgever(s): Universiteit van Utrecht, faculteit Letteren
2005 Respect
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2005 Sterk
Uitgever(s): SDU
2005 Het zwembad
Uitgever(s): SDU
2005 Samen alleen sporten op de sportschool
Uitgever(s):
2004 Allochtonen in Nederland 2004
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004 Sport als sociale arena
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2004 Over insluiting en vermijding
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 Integratie Surinaamse Voetballers in NL
Uitgever(s): VVCS
2004 Body & soul
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 Demografie en leefstijlen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
2003 IOC IX world sport for all congress 2002
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Rapportage minderheden 2003
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Allochtonen in Nederland 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Etnische diversiteit in de sportwereld
Uitgever(s): Arko Sports Media, NKS
2003 Allemaal anders in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2002 Ze zijn er [niet] voor gebouwd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Sport ethnography
Uitgever(s): Human Kinetics
2002 Concentratie en achterstand
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum
2001 Gender, etniciteit en de sportmedia
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Het middenveld als smeltkroes?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2001 Values and norms in sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2001 Ethnic divide in sport
Uitgever(s): Diopter Janssens & Van Bottenburg
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2000 Sterk in eigen kring
Uitgever(s): NIZW
2000 Taboo
Uitgever(s): Public Affairs
2000 Nieuwe etnische groepen in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Tandem Felix
2000 Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Sociale netwerken en omgangsnormen in de sport onder jongeren
Uitgever(s):
2000 Sport informatie bulletin, nr. 54, 2000
Uitgever(s): Clearing House
1999 Etnische tweedeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Allochtonen in Nederland 1999
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1999 Rapportage minderheden 1999
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Gender, etniciteit en de sportmedia
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Katholieke Universiteit Brabant
1999 Mediagebruik etnische publieksgroepen 1998
Uitgever(s): Veldkamp Marktonderzoek bv
1999 Mediagebruik etnische publieksgroepen 1998
Uitgever(s): Veldkamp Marktonderzoek bv
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1997 Darwin's athletes
Uitgever(s): Houghton Mifflin Company
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1996 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Sport, identity and ethnicity
Uitgever(s): Berg
1996 Kleur van de school
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 Communicatie met etnische minderheden
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1996 The charisma of sport and race
Uitgever(s): Doreen B. Townsend Center for the Humanities
1995 Rapportage minderheden 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Voorkeursbeleid
Uitgever(s): Landelijk Bureau Racismebestrijding
1994 Jaarboek minderheden 1994
Uitgever(s): Koninklijke Vermande, Bohn Stafleu Van Loghum
1994 Wild voetbal
Uitgever(s):
1993 Binnen de grenzen
Uitgever(s): De Tijdstroom
1993 Op de bres voor allochtoon kader
Uitgever(s):
1993 Groeien naar verzelfstandiging... een case-study naar de informatievoorziening rond het project "spel en sport voor etnische groeperingen" van de Landelijke dienst voor beweging, recreatie en spel (BRES)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut voor Massacommunicatie
1993 Sociale en culturele verkenningen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1991 Sport, racism and etnicity
Uitgever(s): Taylor & Francis
1989 De eerste neger
Uitgever(s): Het wereldvenster
1986 Maluku muda onderweg
Uitgever(s): Trepico, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociale wetenschappen
1986 Minderhedensport in perspectief
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1985 Jonge migranten en hun vrije tijd
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie
1983 Ethnography
Uitgever(s): Routledge
1980 Tussen wal en schip
Uitgever(s): Intermediair
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
z.j. Interetnisch contact en solidariteit in de sport
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
z.j. Paradoxale betekenissen aan en in de sport
Uitgever(s):
z.j. Vrouwen van Geuzenveld
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
z.j. Het stimuleren van spel en sport voor etnische groeperingen
Uitgever(s): Beweging Rekreatie en Spel (BRES)