Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociaal beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

80 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Het vizier
Uitgever(s): Platform31, Rebel
2017 De waarde van sport en cultuur voor het sociale domein
Uitgever(s): LKCA
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Draagvlak creëren voor sociale initiatieven binnen de vereniging
Uitgever(s):
2016 Hoe start je een sociaal sportinitiatief?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kracht van Sport brengt verschillende werelden samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Beter benutten van sport in het sociaal domein
Uitgever(s): DSP-groep, Sportservice Noord-Holland
2016 Which wider social roles?
Uitgever(s):
2016 De nieuwe route
Uitgever(s): Datishelder
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Nota sociaal beleid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Zichtbaarheid: de sleutelfactor voor een volwaardige plaats van sport binnen het sociale domein
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gezonder en fitter, maar vooral uit je isolement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Public sector achievement in 36 countries
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research, SCP
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2015
Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2014 Boycot Sotsji 2014?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Social exclusion in Rio de Janeiro
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Leren innoveren in het sociaal domein
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2013 Testfase Europese sociale dialoog in de sport van start
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 De sociale staat van de gemeente
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Verwey-Jonker Instituut
2011 Migratiepolitiek voor een open samenleving
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2011 Krachtgerichte sociale zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Beyond marriage
Uitgever(s): Tilburg University
2009 Sociale agenda 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 Fatale remedies
Uitgever(s): Pallas Publications
2008 De sociale pijler
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Sociaal doe je niet alleen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Inspraaknotitie
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Beleidsinstrumenten
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Voorzet twee
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Perspectives
Uitgever(s): ICSSPE, CIEPSS
2007 Stadsvisie Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Stedelijk sociaal beleid Middelburg
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2007 Sociaal beleidskader 'welzijn werkt' 2005-2008
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 Een Amsterdamse benadering
Uitgever(s): Bureau Parkstad, Universiteit van Amsterdam
2006 Uitgangspuntennotitie sociaal actieprogramma
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2005 Wijkkwaliteiten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Nota lokaal sociaal beleid
Uitgever(s): Gemeente Weststellingwerf
2005 Kiezen voor kansen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
2005 Meerjarenvisie sociaal beleid provincie Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2005 Beleidskader lokaal sociaal beleid Westervoort 2006-2009
Uitgever(s): Gemeente Westervoort
2004 Integraal vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2003 RMO advies 27
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2003 Denken en doen
Uitgever(s): Coutinho
2003 Mondige burgers, getemde professionals
Uitgever(s): NIZW
2002 Risk, social policy and welfare
Uitgever(s): Open University Press
2002 Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid
Uitgever(s): Vlaamse Overheid
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
1998 Sociaal en Cultureel Rapport 1998
Uitgever(s): SCP
1998 Begeleiden van Melkert- en WIW-Werknemers in de sport
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1998 Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1997 Goed voor mekaar
Uitgever(s): VOG-sectie Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen
1995 In
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1995 In
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1993 In
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1993 In
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1992 Beleid en maatschappij
Uitgever(s): Boom Meppel
1992 In
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1991 Een werkend perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1991 Sport, dat werkt!
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Sportzaken
1985 Speeltuinwerk, al tachtig jaar
Uitgever(s):
1981 Sociaal beleidsonderzoek
Uitgever(s): Actaboek
z.j. Mensen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland