Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociaal beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

106 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sport as social policy
Uitgever(s): Routledge
2023 Roadmap Gezond Leven
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2023 De waarde van het sociaal domein
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa
2021 How can social branding mitigate racism among fans in sports?
Uitgever(s): Macrothink Institute
2021 Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 Zo werkt het sociaal domein
Uitgever(s): De Argumentenfabriek
2019 Social profit canvas
Uitgever(s): Whise
2018 Voorzet Sportakkoord: sport als volwaardig en zichtbaar onderdeel van zorg en welzijn
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Een lokaal sociaal contract
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Het vizier
Uitgever(s): Platform31, Rebel
2018 Mensen voorop
Uitgever(s): Gemeente Barneveld
2018 Maatschappelijke agenda Wijk bij Duurstede
Uitgever(s): Gemeente Wijk bij Duurstede
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Erbij horen en ertoe doen
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2017 De waarde van sport en cultuur voor het sociale domein
Uitgever(s): LKCA
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Vragenlijst Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein (sociaal domein)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Vragenlijst ‘Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein’ (sport en bewegen)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Projectplan nationale diabetes challenge 2018
Uitgever(s): Bas van der Goor Foundation
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Draagvlak creëren voor sociale initiatieven binnen de vereniging
Uitgever(s):
2016 Hoe start je een sociaal sportinitiatief?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kracht van Sport brengt verschillende werelden samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Overall rapportage sociaal domein 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Beter benutten van sport in het sociaal domein
Uitgever(s): DSP-groep, Sportservice Noord-Holland
2016 Which wider social roles?
Uitgever(s):
2016 De nieuwe route
Uitgever(s): Datishelder
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Nota sociaal beleid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein
Uitgever(s):
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zichtbaarheid: de sleutelfactor voor een volwaardige plaats van sport binnen het sociale domein
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gezonder en fitter, maar vooral uit je isolement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Public sector achievement in 36 countries
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research, SCP
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2015
Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2014 Boycot Sotsji 2014?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Social exclusion in Rio de Janeiro
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Leren innoveren in het sociaal domein
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2014 Steunend stelsel
Uitgever(s): Uitgeverij Van Gennep
2013 Sport aan zet bij de 3D transities!
Uitgever(s):
2013 Testfase Europese sociale dialoog in de sport van start
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Toekomstschets inrichting sociaal domein
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2012 De sociale staat van de gemeente
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Verwey-Jonker Instituut
2011 Migratiepolitiek voor een open samenleving
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2010 Beyond marriage
Uitgever(s): Tilburg University
2010 Beleidskader sociaal domein Zuid
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
2009 Sociale agenda 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 Fatale remedies
Uitgever(s): Pallas Publications
2008 Sociaal doe je niet alleen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Inspraaknotitie
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Voorzet twee
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Perspectives
Uitgever(s): ICSSPE, CIEPSS
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Stedelijk sociaal beleid Middelburg
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2007 Sociaal beleidskader 'welzijn werkt' 2005-2008
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 Een Amsterdamse benadering
Uitgever(s): Bureau Parkstad, Universiteit van Amsterdam
2005 Wijkkwaliteiten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Meerjarenvisie sociaal beleid provincie Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2005 Beleidskader lokaal sociaal beleid Westervoort 2006-2009
Uitgever(s): Gemeente Westervoort
2004 Integraal vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2003 RMO advies 27
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2002 Risk, social policy and welfare
Uitgever(s): Open University Press
2002 Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid
Uitgever(s): Vlaamse Overheid
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
1998 Sociaal en Cultureel Rapport 1998
Uitgever(s): SCP
1998 Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1995 Leernetwerken in verschillende typen organisaties
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1995 Opleiding & ontwikkeling
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Matrisering van projectorganisaties
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1993 Flexibel zijn: gemakkelijker gezegd dan gedaan
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1992 Beleid en maatschappij
Uitgever(s): Boom Meppel
1992 Dynamische netwerken
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1991 Een werkend perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1991 Sport, dat werkt!
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Sportzaken
1990 Sociaal en cultureel rapport 1990
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1988 Sociaal en cultureel rapport 1988
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1985 Speeltuinwerk, al tachtig jaar
Uitgever(s):
1981 Sociaal beleidsonderzoek
Uitgever(s): Actaboek
1980 Sociaal en cultureel rapport 1980
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
z.j. Mensen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland