Visie & Beleidsplein

U zoekt op "klimaat" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

112 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Hoe Gelders talent zich ontplooit!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2023 Handreiking gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen de lat hoger leggen
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2023 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Veilig topvoetbalklimaat in de vrouwen eredivisie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Factsheet kernindicatoren sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Kinderen centraal
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Van doel naar actie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Naar een gelijk speelveld voor lhbtiqa+ sporters
Uitgever(s): Movisie
2023 Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lokale aanpak van criminele inmenging in de amateursport
Uitgever(s): Mulier Instituut, DSP-Groep
2022 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Hoe sportief is de Nederlandse teamsport?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 'Ik dacht destijds dat het normaal was'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in de gymsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Op weg naar een positieve sportcultuur
Uitgever(s): NOC*NSF
2022 Spel of knikkers?
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2021 Jeugdtrainers voetbal en hockey over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Verenigingsbestuurders en ouders over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De klimaatspagaat
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De jonge sporter en zijn ontplooiing
Uitgever(s): KNGU
2021 Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toolkit with practical guidance
Uitgever(s): Bulgarian Sports Development Association
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De vraag van Vincent Luyendijk aan Remco Hoekman
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Positief sportklimaat bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De rol van de trainer en ouders inzake spelplezier bij kinderen van acht tot en met twaalf jaar: een exploratief onderzoek
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Trots op wat al is verricht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Veel complimenten op de Nederlandse sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Safeguaring children in sport
Uitgever(s): European Commission
2019 Pedagogische visie Dutch Gymnastics
Uitgever(s): Dutch Gymnastics, KNGU
2019 IK in de WIJ
Uitgever(s): KVLO
2019 Op weg naar een positieve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): KVLO
2018 Game changer
Uitgever(s): The Climate Coalition
2018 VSK: bewustzijn zaaien, goede sfeer oogsten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Van goede bedoelingen naar goed gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Vijf jaar Veilig Sport Klimaat in vijftien veranderingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 VSK monitor 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Coutinho
2018 The relationship between moral climate of sports and the moral behavior of young athletes
Uitgever(s): SpringerLink
2018 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 "Fucking gay" is echt niet oké
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Product in praktijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 ...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?
Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2018 Toolbox voor een motiverend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2018 Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie
Uitgever(s): KVLO
2018 Rol voor LO'ers bij de vereniging?
Uitgever(s): KVLO
2018 Kiezen of delen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren
Uitgever(s):
2017 Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Exploring the sports experiences of socially vulnerable youth
Uitgever(s): Cogitatio
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Stichting Stimular
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Doe normaal: hoe het hoort in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 VSK Monitor 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vijf jaar veilig sportklimaat
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Kickboksen
Uitgever(s): KVLO
2016 Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Mulier onderzoekt actieplan Veiliger Sportklimaat (VSK)
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Actieplan ‘Naar een veilig sportklimaat’ heeft kwalitatief goede producten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 E-book Sportveiligheid
Uitgever(s): Halt
2016 Je hebt er oog voor
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2016 Pedagogisch handelen van jeugdkorfbaltrainers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 5 jaar Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat
2016 Jaarrapport 2016
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statitstiek (CBS)
2016 De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Pedagogisch klimaat op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Pedagogische interactie tijdens het Zwem-ABC
Uitgever(s):
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Uitgever(s): Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
2016 Topsport op de evenwichtsbalk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportkader voelt zich veiliger in de sport dan daarbuiten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Transformatie
Uitgever(s): KVLO
2016 Presteren
Uitgever(s): KVLO
2016 De mbo-student
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportpedagogiek in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2016 Fysiek ingrijpen en bijzondere risico’s
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport en lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2015 Voor veilige voetbalverenigingen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Doe eens normaal, man!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Aandacht voor Veilig Sportklimaat groeit
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Dansen in een veilig klimaat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Sportiviteit wint altijd
Uitgever(s): Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB
1999 De veilige school
Uitgever(s): APS