Visie & Beleidsplein

U zoekt op "onderzoeksmethoden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

113 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek
Uitgever(s): Movisie
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021 Handleiding op een creatieve manier onderzoek doen
Uitgever(s): Transferpunt Sport
2021 Resultaten Sportdorp Doornenburg
Uitgever(s): Sportdorp Doornenburg, Transferpunt Sport
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Towards better evidence-informed global action: lessons learnt from the Lancet series and recent developments in physical activity and public health
Uitgever(s):
2017 Evidence-based policy
Uitgever(s): SAGE Publications
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Practice theory and research
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Big data en (breedte)sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Consumerism in sport organizations
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2015 Assessing the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 Innovations in digital research methods
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 (Het geloof in) de kracht van sportevenementen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Mixed methods in emerging academic subdisciplines: the case of sport management (INTERN)
Uitgever(s):
2015 Kennis voor beleid
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2015 Alternatieven voor RCT bij de evaluatie van effectiviteit van interventies!?
Uitgever(s): ZonMw, UMC Utrecht Julius Center, Tranzo
2015 Participatory action research
Uitgever(s): Oxford University Press
2014 VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Ontwikkeling van een vragenlijst over zelfmanagement in relatie tot lichamelijke beweging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2013 Using smartphones in survey research
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2013 Weten wat werkt
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2013 De ervaring is goud!!
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 Correlates of reported and recorded time spent in physical activity in working adults
Uitgever(s): Institute of Public Health
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2012 Quick scan evaluatie sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, NHTV
2012 Varieties of narrative analysis
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc.
2012 Validatie van een digitale vragenlijst voor het meten van totale fysieke activiteit bij jongeren van 12 t/m 18 jaar
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Tilburg
2012 Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2011 Gesneden koek?!
Uitgever(s): ZonMw
2011 Richtlijnenhandboek tevredenheid
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2011 Onderzoeksmethoden voor sportstudies
Uitgever(s): Uitgeverij Routledge
2011 Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Minderheden in de mixed-mode
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Mixed mode design van de Monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN)
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Reflexieve monitoring in actie
Uitgever(s): Barbara van Mierlo et al.
2010 Richtlijnenhandboek economische impact
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersprofiel
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Netnography
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2010 Advances in population surveillance for physical activity and sedentary behavior
Uitgever(s):
2009 Fundament onder olympische ambities
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 TBO/eu en TBO/nl
Uitgever(s): Sociaale en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Computer-tailored physical activity behavior change interventions targeting adults
Uitgever(s): Neville et al.
2009 Vergelijkingsonderzoek vragenlijsten leefstijl, gezondheid en vitaliteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Sociale uitsluiting
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Focus groups
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd.
2009 RSO 3.0
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Telefoon of toetsenbord
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Self-selection bias versus nonresponse bias in the perceptions of mobility survey
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Cross-cultural, age and gender validation of a computerised questionnaire measuring personal, social and environmental associations with children's physical activity
Uitgever(s): Ommundsen et al.
2008 De ongrijpbare nonrespondent
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezond zorgonderzoek
Uitgever(s): Raad voor Gezondheidsonderzoek
2008 Basics of qualitative research
Uitgever(s): Sage Publications, Inc.
2008 Annual report of the interuniversity center for social science theory and methodology 2007
Uitgever(s): ICS (RUG, UU, RU)
2007 Robuuste meningen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 De nationale fitnessmonitor
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Kennissynthese
Uitgever(s): NIGZ
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Physical activity guidelines and guides for Canadians
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Physical activity and inactivity profiling
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 Nhtv academic studies no. 4
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2006 Physical activity measurement
Uitgever(s): IUHPE
2006 Responsieve methodologie
Uitgever(s): Uitgeverij LEMMA
2005 Enquêteonderzoek onder allochtonen
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Linking objectively measured physical activity with objectively measured urban form
Uitgever(s): Elsevier inc.
2004 Een onderzoek begeleiden
Uitgever(s): HB Uitgevers
2004 Scenario's in kaart
Uitgever(s): NAi Uitgevers, Ruimtelijk Planbureau
2003 Qualitative research practice
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2003 De evaluatie van de community benadering
Uitgever(s): NIGZ, Centrum voor Review & Implementatie
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2002 Een onderzoek voorbereiden
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Een onderzoek uitvoeren
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Een onderzoek rapporteren
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
2002 Sport ethnography
Uitgever(s): Human Kinetics
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Doing social research
Uitgever(s): McGraw-Hill
1999 Multiple regression
Uitgever(s): Pine Forge Press
1999 Experiencing sport
Uitgever(s): John Wiley & Sons Ltd
1998 Zoeken naar oplossingen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
1998 Applied statistics for the behavioral sciences
Uitgever(s): Houghton Mifflin Company
1997 Qualitative research
Uitgever(s): SAGE Publications
1996 Leisure research in Europe
Uitgever(s): CAB INTERNATIONAL
1996 Statistiek voor de economische wetenschappen
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1996 Onderzoekspraktijken
Uitgever(s): Boom
1995 Research methods in anthropology
Uitgever(s): AltaMira Press
1994 The practice of social research
Uitgever(s): Wadsworth Publishing Company
1994 Afstemming van vraag en aanbod ten aanzien van sportbeleidsinformatie
Uitgever(s): Onderzoekbureau Diopter
1992 A model of the precaution adoption process
Uitgever(s): Neil D. Weinstein and Peter M. Sandman
1992 The logic of scientific discovery
Uitgever(s): Routledge
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1989 Leefstijlen en vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland, Facilitaire Dienst
1989 Fourth generation evaluation
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc
1987 Strategieën voor kwalitatief onderzoek
Uitgever(s): Dick Coutinho
1986 Methoden der freizeitforschung
Uitgever(s): Leske und Budrich
1980 Delphi
Uitgever(s): Boom
z.j. Resultaten Walburgen beweegt
Uitgever(s): Transferpunt Sport
z.j. Basismodel marktverkenning deskundigheidsbevordering
Uitgever(s): NOC*NSF