Visie & Beleidsplein

U zoekt op "besturen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

162 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen de lat hoger leggen
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2023 Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”
Uitgever(s): Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
2023 Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gezondere sportomgeving in 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bondgenoten in de democratie
Uitgever(s): Number 5 Foundation
2021 Lieve voorzitter, wat zitten je grijze haren goed!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Verenigingsbestuurders en ouders over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Delta Barometer Goed Bestuur en Innovatie in de Sport
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven, Chaire Olympique Henri de Baillet Latour & Jacques Rogge en Management des Organisations Sportives UCLouvain
2021 Delta Barometer Goed Bestuur en Innovatie in de Sport
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven, Chaire Olympique Henri de Baillet Latour & Jacques Rogge en Management des Organisations Sportives UCLouvain
2021 Good governance in sport
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis group
2021 Homoacceptatie op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Institituut
2021 Rapport evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021
Uitgever(s): Wieleman Business Communicatie
2021 De toekomstbestendige zwemvereniging zwemt met de stroom mee
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Akkoord?!
Uitgever(s): Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
2020 Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Positief sportklimaat bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Onder ons
Uitgever(s): Parthenon
2019 Centrum Veilige Sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2019 "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging"
Uitgever(s):
2019 Sports governance observer 2019
Uitgever(s): Play the Game
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 National sports governance observer
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, School of Governance (USBO)
2018 Seksediversiteit sportbesturen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Routeplanner voor verenigen
Uitgever(s): VM Uitgevers
2018 Back2basics
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Een sportvereniging zonder vrijwilligers: is dat mogelijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Beyond 30%
Uitgever(s): Women in Sport
2018 Principes van goed sportbestuur van 2005 tot 2018: status quo of evolutie?
Uitgever(s):
2018 National sports governance observer: final report
Uitgever(s): Play the game: Danish Institute for Sports Studies
2018 Sports governance observer 2018
Uitgever(s): Play the Game / Danish Institute for Sports Studies
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Factsheet sportkadermonitor 2017/2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2017 Factsheet penningmeester monitor 2016
Uitgever(s): NL Penningmeester
2017 Leeftijd van Achterhoekse sportbestuurders; ’t gef niks of moak ’t uut?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 Sturen van sportbesturen
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Kenniscentrum Sport
2017 Sportbonden monitor 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 A code for sports governance
Uitgever(s): Sport England, UK Sport
2017 Leden betrokkenheid
Uitgever(s):
2017 De maatschappelijke verantwoordelijkheid van verenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Passie voor bestuurswerk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 National sports governance observer
Uitgever(s): Play the Game / Danish Institute for Sports Studies
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Cruijff's 'velvet revolution'
Uitgever(s): University of Groningen
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015: werkgeverschap
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Professional sports governance
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 De waardenvolle club
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Pedagogisch klimaat op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De ALV: achterhaald, maar hoe moet het anders?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kleedkamers versus bestuurskamers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gender terug op de sportagenda!?
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Ongelijke positie van vrouw in sport eindelijk op de agenda
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Sportbestuur in Nederland
Uitgever(s): Nyenrode Sports Inc.
2015 Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De risico's van een vrijwilligersfunctie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sports governance observer 2015
Uitgever(s): Play the Game
2015 Verandering in sportvereniging begint bij het bestuur
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Besturen: het verschil maken met verschillen!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Onderzoek naar diversiteit in sportbesturen blijft noodzakelijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Architectuur van verenigingen
Uitgever(s): VM Uitgevers
2015 Bestuurlijke vernieuwing
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Bestuur aan de bal
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Trophy women?
Uitgever(s): Women's Sport and Fitness Foundation
2014 Gender balance in global sport report
Uitgever(s): Women on Boards
2014 Een onderzoek naar de ontwikkelingen in het Goudse verenigingsleven
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 "Running the business and changing the business"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 'Durf te kiezen!'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Action for good governance in international sports organisations
Uitgever(s): Play the Game, Danish Institute for Sports Studies
2013 De sportbestuurder over besturen in de sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Influencing behavior of male adolescents in Dutch amateur football
Uitgever(s): Erasmus University, Rotterdam School of Management
2013 Wij zijn klein ...
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2013 Sportbonden monitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 What does good governance mean to grassroots sport?
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Besturen met een visie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Externe sportbestuurders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Podium
Uitgever(s): PO-Raad
2012 En wat vinden de afdelingsbesturen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Board diversity and corporate performance
Uitgever(s):
2011 Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Maatschappelijke stage in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 De boom en het rizoom
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2011 Architectuur van verenigingen
Uitgever(s): VM uitgevers
2011 Together for great goals?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Naar het decorum?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Wat is goed onderwijs?
Uitgever(s): Boom Lemma
2010 Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Goed bestuur
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2009 Wedijver in een internationale arena
Uitgever(s): Academia Press
2008 De school bestuurd
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2008 Vrouwen in sportbesturen 2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Besturen van het onbekende
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2008 Samenwerking: een reële oplossing?!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Beleidsplan KVLO 2008-2012
Uitgever(s): KVLO
2007 Sportvereniging en fiscus / vragen over sportvereniging en fiscus
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Sportvereniging en financiën
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Besturen als sport
Uitgever(s): Universiteit Leiden, Campus Den Haag
2007 Governance and competition in professional sports leagues
Uitgever(s): Universidad de Oviedo
2007 Recreational sports journal
Uitgever(s): NIRSA Foundation
2006 Vrouwen in beweging
Uitgever(s): T. Oosterhoff
2006 Verslag 3e Nederlandse congres sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Vrouwen in zicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Sociale diversiteit en de roep om respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Making sence of diversity in organizing sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2006 Emancipatiemonitor 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Meervoudig bestuur
Uitgever(s): Uitgeverij LEMMA
2006 Recreational sports journal
Uitgever(s): NIRSA Foundation
2006 Bestuurdersaansprakelijkheid
Uitgever(s): Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
2006 Vijf handreikingen voor Lumpsum po
Uitgever(s): Stuurgroep Lumpsum po
2005 Beter besturen door mix van culturen
Uitgever(s): Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS)
2005 De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur
Uitgever(s): NOC*NSF, Commissie Goed Sportbestuur
2005 Verslag Nederlands congres sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2005
Uitgever(s):
2004 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2004
Uitgever(s):
2004 Verslag Nederlands congres voor sportbestuurders 2004
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Heldinnen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports media
2004 Governance
Uitgever(s): Polity
2003 Time-out voor nieuwe vrouwelijke sportbestuurders
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2002 Samenvatting landelijk congres vrouw en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 RMO advies 24
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2001 Vrouw in sport en bestuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Handboek penningmeester
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs
2001 Besturen met prestatie-indicatoren
Uitgever(s): Universiteit Twente
1999 Overheden over toekomst
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1998 Betekenissen van besturen
Uitgever(s): ISOR
1998 Overheidsbeleid
Uitgever(s): Samson
1997 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1995 Duel of samenspel?
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Haalbaarheidsstudie centraal orgaan voor onderzoek op het gebied van sport en gezondheid
Uitgever(s): Berenschot
1993 Besturen? Dat moet je breed zien!
Uitgever(s): Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
1993 De andere sportcarrière
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1992 Sporten in een club betekent meer...
Uitgever(s): BLOSO, Koning Boudewijnstichting, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1991 Werkboek voor verenigingen 1
Uitgever(s): NOC*NSF
1990 Institutionele normen in het lokaal bestuur
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1989 Bij ons is de voorzitter een vrouw
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1983 Vrouwensport een mannenzaak
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch
1983 Besturen van sportverenigingen
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
1983 Vele handen maken licht werk
Uitgever(s): IVA
1981 De zeven functies
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1979 Overzichtelijk besturen
Uitgever(s): De Vrieseborch
1971 De overheid en de cultuur
Uitgever(s): Samsom Uitgeverij nv
1970 Vast in 't zadel
Uitgever(s): NSF
1964 Lichamelijke opvoeding en sport
Uitgever(s): Samsom
z.j. Actieplan mbo 'focus op vakmanschap 2011-2015'
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
z.j. 4 Inzichten voor verenigingsbestuurders
Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat