Visie & Beleidsplein

U zoekt op "maatschappelijke integratie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

190 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Inclusie in het publieke zwembad
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ons-kent-ons-mentaliteit viert hoogtij
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Transgender leden faciliteren op een binair ingerichte sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Naar een gelijk speelveld voor lhbtiqa+ sporters
Uitgever(s): Movisie
2023 Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur
Uitgever(s): Movisie, Mulier Instituut, LKCA, Verwey-Jonker Instituut
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 Paradoxes of inclusive teaching practices and the beautiful between
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Silence on the field
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Integration of refugees through sport
Uitgever(s): Camino
2022 Wat doen door sportbeleid gestimuleerde transities met de sterkte van sportverenigingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportdeelname en ervaringen van transgender personen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Richtlijn gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sociale ongelijkheid en inclusie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds to enable play participation for children with disabilities
Uitgever(s): CDPP (Canadian Disability Participation Project)
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Get tethered
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2021 Homoacceptatie op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Institituut
2021 Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Diversiteit in het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Met Nederland in therapie
Uitgever(s): Prometheus
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsport belicht
Uitgever(s): Politeia
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Voel je thuis in de sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Equal access and participation of migrant women and girls in sports
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2020 Themahoofdstuk inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Pilot projects and preparatory actions in the field of sport
Uitgever(s): European Commission
2020 Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 LHBTI in de breedtesport (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Diversiteit en inclusie in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Sportadvies voor mensen met een beperking past niet in een blauwdruk!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sports clubs as a medium for integrating people with disabilities
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2019 Guidelines for the inclusion of transgender and gender diverse people in sport
Uitgever(s): Australian Human Rights Commission
2019 Do birds of a feather play football together? A study on ethnic segregation in Dutch amateur football
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2019 Inclusiviteit in sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2019 In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Volwaardige sportparticipatie is geen gelopen race
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019 Verschil is normaal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Gender & sport 2019
Uitgever(s): Vlaamse Ombudsdienst
2018 Meest toegankelijke gemeente 2018
Uitgever(s): Inclusionlab
2018 Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 The Palgrave handbook of Paralympic studies
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2018 Social Inclusion Games 2018
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Characteristics of European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Explaining similarities and differences between European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Understanding social capital in sports clubs
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Promoting social integration and volunteering in sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): The University of Sheffield
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2017 Social integration and volunteering in sport clubs in Europe
Uitgever(s): Arko Sports Media, Vereniging Sport en Gemeenten, Aces Europe
2017 Between stigmatization and empowerment
Uitgever(s):
2016 Being poor, being benched?
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Putnam versus Bourdieu
Uitgever(s): Tilburg University
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sekse(on)gelijkheid in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sports club policies in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2016 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2015 Vrouwen al wel aan de bal, nog niet aan het roer
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Vluchtelingen meer dan welkom in Utrecht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 I just look illegal
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Diversity and inclusion in sport organizations
Uitgever(s): Routledge, Taylor and Francis Group
2014 Homo-acceptatie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Verder met burgerschap in het onderwijs
Uitgever(s): Onderwijsraad
2012 Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Migratiepolitiek voor een open samenleving
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2011 Living together in multi-ethnic neighbourhoods
Uitgever(s): Wageningen Academic Publishers
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Sport und Gesellschaft
Uitgever(s): Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH
2010 Resultaten beknopt onderzoek naar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Beloften van vechtsport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2010 'Vechtsport veranderde mijn leven'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Hoofdstuk 4: De mixfactor van sport
Uitgever(s):
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Mind the gap
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Maakt etnisch gemengd sporten verschil?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Overgebleven dorpsleven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Sports development
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2008 De kracht van bewegen in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): KVLO
2007 Het voordeel van thuis spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut, Universiteit van Tilburg
2007 Fitnesscentra als vluchtige gemeenschappen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Witboek
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2007 Integratienota 2007-2011: zorg dat je erbij hoort!
Uitgever(s): VROM
2007 De mixfactor
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2006 Verbondenheid op de 19e hole?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 De staat en de straat
Uitgever(s): Boom onderwijs
2006 'Sport is geen panacee voor alle kwalen'
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Making sense of diversity in organizing sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2005 Uit elkaars buurt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): NHTV
2005 Beeldvorming over mensen met een beperking
Uitgever(s): TNS NIPO
2005 Mechanisms of inclusion and exclusion
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2005 Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet
Uitgever(s): Sportraad Overijssel, NebasNsg, Sport en Bewegen Calo, Zwolle
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Meer samen, beter toegankelijk
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2004 Heldinnen in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sport als sociale arena
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2004 Over insluiting en vermijding
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 NikeGo EMEA
Uitgever(s): Nike
2004 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2004 On the eastside
Uitgever(s): Substance 2005 Limited
2004 In- en uitsluitingsmechanismen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Trouwen over de grens
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Sport en sociale integratie
Uitgever(s): NIZW Uitgeverij
2003 Sportentwicklungen in Deutschland Band 17
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2003 Sociale integratie in sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Ze zijn er [niet] voor gebouwd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Sport en sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Strijd om de stad
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Sport verbroedert
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Gelijkheid van kansen en sport
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sociale netwerken en omgangsnormen in de sport onder jongeren
Uitgever(s):
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2000 Tweedelingen in sport en samenleving?
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Door sport verbonden? De betekenis van sport voor de sociale opbouw van grootschalige nieuwbouwwijken
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Tilburg
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Sport, buurt en sociale integratie
Uitgever(s): LCO : LOSB
1997 Sport met z'n allen
Uitgever(s):
1996 De betekenis van sport voor de sociale integratie van ouderen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 The significance of sport for society
Uitgever(s): Council of Europe Press
1993 Normen en waarden in de sport
Uitgever(s): NSF
1988 Social Europe
Uitgever(s): Office for official publications of the european communities
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Interetnisch contact en solidariteit in de sport
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. De trainer ziet het verschil
Uitgever(s): gemeente Amsterdam
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
z.j. Paradoxale betekenissen aan en in de sport
Uitgever(s):
z.j. Working towards racial equality in sport
Uitgever(s): Sport England