Visie & Beleidsplein

U zoekt op "wet- en regelgeving" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

186 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Schoolwet
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Steeds meer wetten en regeltjes voor verenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Governance bouwstenen voor een toekomstbestendig sportstelsel
Uitgever(s): GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam, Universititeit Utrecht
2021 Legal strategies to improve physical activity in populations
Uitgever(s): WHO
2019 Zo werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s):
2017 De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Rio 2016
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Doping en arbeidsrechtelijke beginselen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Aan de slag met de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2016 Hygiëne
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëneregels veranderen in de dagelijkse praktijk LO
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportmarktplein
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2015 De gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de Nederlandse sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Wet Passend Onderwijs in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 The international olympic committee’s accountability for harmful consequences of the Olympic Games
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2015 The modern trade in African slaves
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Niet zo glamorous
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 De UEFA: vriend of vijand?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Na twee gespeelde helften: verlenging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 VSK tuchtrecht
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 De civiele aansprakelijkheid van sportorganisatoren
Uitgever(s): Tilburg University
2015 Zwartboek naar een nieuwe Wet markt en overheid
Uitgever(s): VNO-MCW, MKB-Nederland
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2015 Voetbal, zwemmen en fitness de populaire sporten onder jongeren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Handboek Arbowet
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Eindrapportage regulering full contact vechtsporten
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 De gevolgen van de wet werk en zekerheid voor het Nederlandse betaald voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Gevolgen van het insolventierecht voor het Nederlandse betaald voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Invloed van de werkgever op het privéleven van de werknemer met betrekking tot de gezondheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 Opzet in artikel 7:629 lid 3 onder a BW
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Van Bosman tot Dahmane
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 "Imagerechten van voetballers in Europa"
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Aansprakelijkheid voor gedrag van derden in het betaalde voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Het balletje kan raar rollen
Uitgever(s): Tilburg University
2014 Third party ownership
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Tekst en commentaar arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2014 De arbeidsrelatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend gymonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend onderwijs: (on)mogelijkheden?
Uitgever(s): KVLO
2014 Sports nutrition products in 2014: should these products further be regulated at community level?
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Waarom faalt de markt bij voetbal en niet bij tennis?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2013 Regelingen onderwijshuisvesting
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2013 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2013 Lichamelijke opvoeding wetgeving en politiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2013 Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen
Uitgever(s): Sports Consulting Group
2013 Doping in de wielersport, hoe nu verder?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 De solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Ambush marketing regelgeving uit balans
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Handreiking btw en sport
Uitgever(s): Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2012 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs
Uitgever(s): Sdu uitgevers
2012 Help, ik krijg een nieuwe gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2011 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2011 Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV
2011 Handboek stichten en huisvesten van scholen
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2011 High on sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Stakeholder influence in European Sports Law
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Burgers over zwemwater
Uitgever(s): Bureau KLB
2010 Handboek wet- en regelgeving
Uitgever(s): NOC*NSF
2010 Het eenzijdig optiebeding buitenspel?
Uitgever(s): In eigen beheer
2010 De gecombineerde leefstijlinterventie
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2010 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2010 Gezondheidsrisico's illegale doping via internet
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2010 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer bv
2010 Wat is goed onderwijs?
Uitgever(s): Boom Lemma
2009 Fiscale regelingen mobiliteit
Uitgever(s): Taskforce Mobiliteitsmanagement
2009 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Regulation in the market of sports agents
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
Uitgever(s): Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
2009 De fun- en adventuremarkt in België
Uitgever(s): WES vzw
2009 Tekst en commentaar Algemene wet bestuursrecht
Uitgever(s): Kluwer
2009 KVLO-normen tegenwoordig maatgevend voor bouw en inrichting gymzalen
Uitgever(s): KVLO
2009 Nieuwbouw en de rol van de gemeente
Uitgever(s): KVLO
2009 LO2-programma in het vmbo beknopter geformuleerd
Uitgever(s): KVLO
2009 Over inrichting, omvang en kwaliteit van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2008 Statutes and Bye-Laws
Uitgever(s): ICSSPE
2008 Doping in het strafrecht?
Uitgever(s): Open Universiteit Nederland
2008 Physical education in England
Uitgever(s): KVLO
2007 Werkdocument van de diensten van de commissie
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2007 The international sports law journal
Uitgever(s): Sport & EU
2007 Competition and sport
Uitgever(s): Sweet & Maxwell and Contributors
2007 Regelgeving voor de vernieuwde tweede fase
Uitgever(s): Tweede Fase Adviespunt
2007 Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2007 Arbeidsovereenkomst en ontslag
Uitgever(s): Kluwer
2007 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2007 Onderzoek naar de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het terrein van goederen en diensten
Uitgever(s): Berenschot, Erasmus Universiteit Rotterdam
2007 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 De WMS is een feit
Uitgever(s): KVLO
2007 Bewegen en sport geeft veel geregel
Uitgever(s): KVLO
2006 Sport is recept voor participatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 The strict liability principle and the human rights of athletes in doping cases
Uitgever(s): T.M.C. Asser Press
2006 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Kluwer law international's employment and social security law - 2006
Uitgever(s): Wolters Kluwer Law & Business
2006 Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht
Uitgever(s): Elsevier Juridisch
2006 De Wet medezeggenschap op scholen: veranderingen, opbouw en thema's
Uitgever(s): Elsevier Overheid
2005 Minder regels, meer sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Het hoofd boven water houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Iedereen kan scoren
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Het begrip sport in het Nederlandse recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2005 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2005 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2005 Handboek wet- en regelgeving voor verenigingsondersteuning
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Burgerlijk procesrecht praktisch belicht
Uitgever(s): Kluwer
2004 Sportverenigingen en accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Roken en rookbeleid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Wetteksten sport en recht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2003 Sportwetgeving op nationaal niveau gewenst?
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2003 Zelf doen?
Uitgever(s): SEO
2003 Sport- en recreatielawaai
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 The council of Europe
Uitgever(s): Council of Europe
2003 Bouwbesluit 2003
Uitgever(s): VNG uitgeverij
2003 Wetteksten sport en recht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2003 Almanak voor de stichting en de vereniging
Uitgever(s): Paris
2002 Het gokcomplex
Uitgever(s): Rozenberg Publishers
2002 European sport's first collective labour agreement
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut
2002 De eerste Europese CAO in de sport
Uitgever(s): FBO
2002 Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens
Uitgever(s): Ministerie van Justitie
2002 Wettelijke strafbaarstelling van dopinggebruik
Uitgever(s):
2002 Het vernieuwde procesrecht praktisch belicht
Uitgever(s): Kluwer
2001 Een zware wissel?
Uitgever(s): NFWS
2001 Handreiking vechtevenementen
Uitgever(s): VNG Uitgeverij
2001 Het nieuwe (?) transfersysteem
Uitgever(s):
2001 Bestrijding van doping in de sport
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut
2000 Sport Informatie bulletin, nr. 55, 2000
Uitgever(s): Clearing House
2000 Convenant op het gebied van energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen
Uitgever(s):
2000 Beleidskader wet op de jeugdzorg
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2000 Welzijnswet 1994 - en regelgeving
Uitgever(s):
1999 Sport informatie bulletin, nr. 52, 1999
Uitgever(s): Clearing House
1999 Study on national sports legislation in Europe
Uitgever(s): Council of Europe Publishing
1999 The council of Europe and sport
Uitgever(s): Council of Europe
1999 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1998 Monografieën Nieuw BW
Uitgever(s): Kluwer
1997 Naar een ombudsinstantie in de sport?
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1997 Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1997 Informatie over auteursrecht
Uitgever(s): de stichting auteursrechtmanifestaties en Mr Gerard J.H.M. Mom
1995 Voet bij stuk
Uitgever(s): Wetenschapswinkel
1994 Hedendaagse sport binnen de EEG
Uitgever(s):
1994 Handboek WHVZ
Uitgever(s):
1994 Besturen en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs
Uitgever(s): Koninklijke Vermande
1993 Discriminatie naar nationaliteit in reglementen van landelijke sportorganisaties
Uitgever(s): NSF
1993 Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1992 Op de grens van sportregel en rechtsregel
Uitgever(s): Kluwer
1991 Sociaal- en arbeidsrechtelijke reeks
Uitgever(s): Kluwer
1991 Kennismaking met het burgerlijk procesrecht
Uitgever(s): W.E.J. Tjeenk Willink
1991 NBW in 100 uur
Uitgever(s): Gouda Quint
1990 Foto-auteursrecht in theorie en praktijk
Uitgever(s): Gouda Quint
1986 Spelregels
Uitgever(s): Nuso
z.j. Servicedocument Topsport in het mbo
Uitgever(s): MBO raad
z.j. Afmetingen gymzalen en groepsgrootte
Uitgever(s): KVLO
z.j. Naar sportieve concurrentie
Uitgever(s): Autoriteit Consument & Markt
z.j. Bestuursrechtspraak
Uitgever(s): Gouda Quint
z.j. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en wet R.O.
Uitgever(s): Gouda Quint
z.j. Witboek 'minder regels, meer sport'
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Wettelijke eisen voor sportkantines
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Good governance in sport
Uitgever(s): Council of Europe
z.j. Verder met de onderbouw
Uitgever(s): Onderbouw-VO
z.j. Handboek financieel management primair onderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers