Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociale veiligheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

102 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Ontwerp skateparken ook voor meiden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen de lat hoger leggen
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2023 De nieuwe vertrouwenspersoon
Uitgever(s): Rendement Uitgeverij
2023 Hoe ontwerp je een beweegvriendelijk (stads)park voor vrouwen en meiden?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Kennis en innovatie in de zwembranche
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gelukkige vereniging
Uitgever(s): Socratio
2021 Factsheet beweegvriendelijke leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland- Zuid, Gelderse Sport Federatie
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Themahoofdstuk positieve sportcultuur
Uitgever(s):
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2019 Veel complimenten op de Nederlandse sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 VSK monitor 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 "Fucking gay" is echt niet oké
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2017 VSK monitor 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 VSK monitor 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Resultaten pilot SportklimaatApp
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Burgermoed als bijdrage aan veiligheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Master thesis safe spaces
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 12: Integriteit in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 VSK monitor 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bestuurlijke invloed op voetbalagressie
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Tv Sportplezier appelleert aan 'het eigen opvoedbelang' van ouders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Crisiscommunicatie zet de toon
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Code blauw: zwem sportief!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Vaders en hun opvoeding in het publieke domein
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 VSK tuchtrecht
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Voor veilige voetbalverenigingen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Sociale veiligheid in beweging
Uitgever(s): KVLO
2014 Bestuur aan de bal
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Social neighborhood environment and sport participation among Dutch adults
Uitgever(s):
2014 Trainer-kind interactie
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Interactie tussen trainer en kind nader bekeken
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 4 inzichten over trainerschap
Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader
2014 VSK monitor 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Raak geschoten?
Uitgever(s): Bureau Beke
2014 'Je kunt een kind opbeuren, maar ook onder een grasmat stoppen!'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Nieuwsartikel en achtergrondartikel Nederlandse profvoetballers over homo-acceptatie
Uitgever(s): Vereniging van Contractspelers (VVCS), John Blankestein Foundation
2014 Gedrag van trainer/coach is bepalend voor ontwikkeling van jeugdsporters
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2013 Neighbourhood safety and leisure-time physical activity among Dutch adults
Uitgever(s): Kramer et al.
2013 VSK-monitor 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Twee werelden
Uitgever(s):
2013 Het sociaal klimaat
Uitgever(s):
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): GGD Nederland
2013 Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen
Uitgever(s): Sports Consulting Group
2012 Associations between safety from crime, cycling, and obesity in a Dutch elderly population
Uitgever(s): Stef P. J. Kremers et al.
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Samenleven met verschillen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Verwey Jonker Instituut
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Fundamentals
Uitgever(s): NIVM, KNKF
2011 Respons
Uitgever(s): NIVM
2011 Handboek veilig ontwerp en beheer
Uitgever(s): THOTH
2010 Rolmodellen gezocht!
Uitgever(s): NSA, Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs & Gezondheid
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Wat als grenzen vervagen?
Uitgever(s): KVLO
2009 Overlast en verloedering ontsleuteld
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Omstreden ruimte
Uitgever(s): Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Uitgeverij Van Gennep
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Sociale veiligheid ontsleuteld
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Incidenten van seksuele intimidatie en misbruik in de zwemsport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Voel je thuis op straat!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Sportief omgaan met onsportief gedrag
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2007 Monitor Sociale veiligheid in het onderwijs 2007
Uitgever(s): Ministerie van OCW, Directie PO
2006 De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2006 Vitamin G
Uitgever(s): NIVEL
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Kluwer law international's employment and social security law - 2006
Uitgever(s): Wolters Kluwer Law & Business
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 Schade en overlast door mountainbikers
Uitgever(s): Stichting Probos
2003 Veiligheid op sportparken
Uitgever(s): DSP-groep
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Zekere banden
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Werkplan 2002
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2001 Schoolwijzer
Uitgever(s): Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
2000 Jaarverslag 1999
Uitgever(s): Alouan
1998 Thuis op straat
Uitgever(s): Stichting Werken aan de Stad, Stichting Program
1996 Oog voor sociale veiligheid
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Off-roadmotoren
Uitgever(s): Grontmij
1994 Zien en gezien worden
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1994 Football, violence and social identity
Uitgever(s): Routledge
1993 De veilige accommodatie
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1991 Scoren met sociale veiligheid
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur
1984 Sociale en affectieve vorming in de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding