Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Dorine Collard" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

123 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 JOGG-monitor 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Implementation Mapping
Uitgever(s): Mulier Isntituut
2024 Stap voor stap naar een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Motorische vaardigheden bevorderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument
Uitgever(s): Springer
2023 Meer aandacht nodig voor een veilige openbare sportomgeving om blessures te voorkomen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 JOGG-monitor 2023 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Perceptie, risico en preventie van sportblessures
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective
Uitgever(s): BMC
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De JOGG-regisseur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Beweegambities halen? Richt je op de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De gezondere sportomgeving in 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 AED’s bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Kitesurfen in Nederland (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Nationale Diabetes Challenge in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Nationale Diabetes Challenge Light: ervaringen met een aangepast wandelinitiatief als gevolg van de coronamaatregelen in 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars: sporters en trainers over het gemis van samen sporten in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?
Uitgever(s): Springer
2021 Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Impact van de coronacrisis op buitenspeellocaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De waarde van een systeembenadering voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ervaren veiligheid bij buitenzwemplekken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Adviesrapport ongevallenregistratie in zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Risicofactoren van verdrinking in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Characteristics of insufficiently active participants that benefit from health-enhancing physical activity (HEPA) promotion programs implemented in the sports club setting
Uitgever(s):
2018 Veiligheid in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Meer bewegen op school: waarom en hoe?
Uitgever(s): Smart moves!
2018 Evaluatie en waardering van GoldenSports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Smart Moves
Uitgever(s): Smart Moves
2017 Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Meer zicht op verdrinkingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Developing the EPODE academy
Uitgever(s): Mulier Institute
2017 Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie
Uitgever(s): Regioplan
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Procesevaluatie van de interventie Natuursprong
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 De plus van bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Atletiek in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 De effecten van bewegen op verschillende chronische aandoeningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De effecten van bewegen op verschillende chronische aandoeningen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Tennis in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2015 Sportstimulering bij kinderen: niet alleen om fysieke gezondheid te verbeteren, maar ook psychologische en sociale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportdeelname 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsaspecten van tennis
Uitgever(s):
2015 Vitale sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Jeugd
Uitgever(s):
2015 Volwassenen
Uitgever(s):
2015 Discussie, conclusies en aanbevelingen
Uitgever(s):
2015 Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties
Uitgever(s): KVLO
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Eurobarometer 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportdeelname 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Effectief Actief
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sportdeelname in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Nationaal sportonderzoek (NSO) 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 Tellen en vertellen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Factsheet Special Heroes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Sportdeelname in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor sportbeleid 2006-2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Verdieping Impuls NASB en NASB sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportinfrastructuur in Nederland
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Een inactieve leefstijl in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2010
iPlay-study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Jeugdsportfonds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Effectiveness of a school-based physical activity-related injury prevention program on risk behavior and neuromotor fitness a cluster randomized controlled trial
Uitgever(s):
2010 Process evaluation of a school based physical activity related injury prevention programme using the RE-AIM framework
Uitgever(s):
2010 Effectiveness of a school-based physical activity injury prevention program
Uitgever(s): American Medical Association
2010 The behavioural approach (INTERN)
Uitgever(s): Oxford University Press
2010 Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!
Uitgever(s): KVLO
2009 Motor fitness in Dutch youth
Uitgever(s):