Visie & Beleidsplein

U zoekt op "nieuwe Nederlanders" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

287 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sportdeelname en ervaren barrières door Syriërs in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inzicht in buitenspelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Met Nederland in therapie
Uitgever(s): Prometheus
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Movisie
2016 Sportsegregatie: fictie of feit?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 In beeld
Uitgever(s):
2015 Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?
Uitgever(s):
2015 Vluchtelingen meer dan welkom in Utrecht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Mannen mogen sporten bij Ladyfit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Kleurrijk groen
Uitgever(s):
2014 Cijfers en feiten over dementie en allochtonen
Uitgever(s): Alzheimer Nederland
2014 Jaarrapport integratie 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Challenges of a healthy lifestyle for socially disadvantaged people of Dutch, Moroccan and Turkish origin in the Netherlands
Uitgever(s):
2013 Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Jaarrapport integratie 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Physical activity in a multi-ethnic population
Uitgever(s): Jeroen S.L. de Munter
2012 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Wageningen University
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2012 Dichter bij elkaar?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Op achterstand
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Duizend en één kracht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 De alledaagse kracht van de sport
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2011 Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs
Uitgever(s): Démos
2011 Sport en interculturaliseren
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 School en sport op Nieuw Welgelegen
Uitgever(s): Lectoraat Bewegen, School en Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2011 Notitie 'Allochtonen in de BeweegKuur'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2010 Samenspel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Meedoen alle jeugd door sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Resultaten beknopt onderzoek naar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Campagnevoeren ten behoeve van Turkse en Marokkaanse ouderen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2010 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Jaarrapport integratie 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Hoe houd je meiden bij de club?
Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV
2010 'We zijn nog wel een beetje zoekende'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2010 Hoofdstuk 2: Sport, cultuur en sociale cohesie
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 12 : Sport maakt verschil
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 3 : watervrees, mannenvrees en burqinivrees
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 5 : De sport: een uit gelezen ontmoetingsplaats voor iedereen?
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 7 : Meedoen in perspectief
Uitgever(s):
2009 Goede buren kun je niet kopen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Verder werken aan Meedoen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kleurstof
Uitgever(s): ZonMw
2009 Trends in sportdeelname in Nederland over de periode 1979-2007
Uitgever(s):
2009 Jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 De verspreiding van de interventie Communities in Beweging onder allochtone vrouwen
Uitgever(s): Chantal Beijers
2009 Zilveren mobiliteit
Uitgever(s):
2008 Club zoekt kleur!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Steeds dikker
Uitgever(s): Stichting bio- wetenschappen en maatschappij
2008 Factbook 2008
Uitgever(s): FORUM
2008 De sterke kanten van Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 EénVandaag woensdag 12 maart 2008
Uitgever(s):
2008 Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Kleurrijke sport
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2008 Overwegend onderweg
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Maatschappelijke organisaties in beeld
Uitgever(s): SCP
2008 Dubbele nationaliteit en integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Wat beweegt allochtone meisjes?
Uitgever(s): S.H. Pannen
2008 Jaarrapport integratie 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Gezondheid en zorg in cijfers 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Diversiteit in het jeugdbeleid
Uitgever(s): ZonMw
2008 Naar een weerbare samenleving
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Thuiswedstrijd in een vreemd land
Uitgever(s): Utrecht University
2008 E.M.power
Uitgever(s): Salto-youth Inclusion Resource Centre
2008 Terug naar het bos
Uitgever(s): Alterra
2008 Meedoen allochtone jeugd door sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sport en integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Warmlopen voor meedoen
Uitgever(s): daM uitgeverij
2007 Interventies voor integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Allochtone meiden en sport & bewegen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2007 Het sociaal kapitaal van Amsterdamse jongeren
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek
2007 Primary health care use among ethnic minorities in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2007 Evaluatie bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Jaarrapport integratie 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Integratienota 2007-2011: zorg dat je erbij hoort!
Uitgever(s): VROM
2007 Gezondheid en zorg in cijfers 2007
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2007 Zelfredzaamheid bevorderen voor allochtone vrouwen
Uitgever(s): Nicis Institute
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Stichting Consument & Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Consument en Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), TNO
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 Literatuuronderzoek naar gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in Nederland t.b.v. nationale parken
Uitgever(s): Alterra
2007 Geschikt groen voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2007 Resultaten monitoring meedoen allochtone jeugd Den Haag
Uitgever(s): Dienst OCW, Pg. Onderzoek en Integrale Vraagstukken
2006 Jonge allochtonen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL
Uitgever(s): NAI Uitgevers
2006 Kleur in sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Diversiteit in participatie in gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam, cluster EDG
2006 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2006 Factsheet sportdeelname meisjes en vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): E-quality
2006 Allochtonen met astma, COPD of hooikoorts in Nederland
Uitgever(s): Nivel
2006 Participatie
Uitgever(s): Forum
2006 De staat en de straat
Uitgever(s): Boom onderwijs
2006 Anders onderweg
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Managementrapportage breedtesportimpuls nr. 4
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Een stap vooruit...
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025
Uitgever(s): Ruimtelijk Planbureau (RPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 RMO advies 35
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2005 Zin in sport
Uitgever(s): NCSU
2005 Sociologie
Uitgever(s): Uitgeverij Boom, Meppel
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2005 Kleurrijke zuilen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Onder, door of met elkaar, er schuilt nergens gevaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Sportieve taal
Uitgever(s): Stichting Cumulus
2005 Gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2005 Cultuur en migratie in Nederland
Uitgever(s): SDU
2005 Buiten gebeurt het!
Uitgever(s): Wageningen UR
2004 Emancipatie in estafette
Uitgever(s): SCP
2004 Cijferrapport allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2004 Stageverslag
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Allochtonen in Nederland 2004
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004 Hé, kleur op!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2004 Sport and multi-cultural dialogue
Uitgever(s):
2004 Zundert in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Mix & match
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Rapportage minderheden 2003
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Geef ze de ruimte
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2003 Bewijs voor verschil?
Uitgever(s): ZonMw
2003 Gezocht
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2003 Allemaal anders in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2002 Tijd voor gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2002 Rapportage integratiebeleid etnische minderheden 2002
Uitgever(s): SDU
2002 Handreiking kaderscholing voor kwetsbare groepen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Samenspel
Uitgever(s): Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)
2002 Film- en documentatieprogramma Mix & Match expertisemarkt allochtonen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Mijn vrienden ken ik van de straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2002 Symposium mix en match
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant
2002 Vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen in Enschede
Uitgever(s): Steunpunt Minderheden Overijssel
2002 Allochtonen en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2001 Nederland als immigratiesamenleving
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)
2001 Oude en nieuwe allochtonen in Nederland
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
2001 Meeting point Nederland
Uitgever(s): Boom
2001 Allochtonen en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Allochtonen en verslavingszorg
Uitgever(s): Bureau NDM
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Rapport studiedag samen werken = samen scoren
Uitgever(s): NCDO
2001 Sportdeelname van Surinamers, Turken en Marokkanen van de 1e en 2e generatie
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek
2001 Jeugdsport in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Ontmoetingen in de openbare ruimte
Uitgever(s):
2001 Sport and ethnic minority communities
Uitgever(s): sportscotland
2001 Sportparticipatie van allochtonen in Hengelo
Uitgever(s): Steunpunt Minderheden Overijssel
2000 Praktische leidraad
Uitgever(s): Gelderde Sport Federatie
2000 Nieuw kader
Uitgever(s): Eindhovense Sportraad
2000 Sterk in eigen kring
Uitgever(s): NIZW
2000 Kleurrijk samenspel
Uitgever(s): FORUM, NOC*NSF
2000 Nieuwe etnische groepen in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Tandem Felix
2000 Allochtonen en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Kleurrijk sporten?
Uitgever(s): Saskia Nuijten
2000 Interculturalisatie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht
2000 Diversiteit in vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1999 De veelkleurige vereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Verbroedert sport?
Uitgever(s): Stichting Sportservice Noord-Brabant
1999 Etnische tweedeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF en Nederlands Centrum Buitenlanders
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Centrum voor Buitenlanders
1999 Turkse organisaties in Nederland
Uitgever(s): Het Spinhuis
1999 State of art
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Van sportstimulering allochtonen naar een "diversiteitsbeleid in de sport"
Uitgever(s): Dienst Welzijn Amsterdam
1999 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Rapportage minderheden 1999
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Buitenspel?
Uitgever(s):
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Werkboek scholingstrajecten spel en sport voor vrouwen met specifieke aandacht voor allochtone vrouwen
Uitgever(s): BRES
1998 Projectresultaten nieuwe leden en vrijwilligers 1997-1998
Uitgever(s): Sportservice Amsterdam
1998 Informatiewijzer sport en allochtonen
Uitgever(s): Chionis, NOC*NSF
1998 Allochtonen en recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1998 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Etnomarketing
Uitgever(s): Kluwer BedrijfsInformatie, Motivaction Amsterdam BV
1997 Sportstimuleringsprojecten voor achterstandsgroepen met een accent op allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Nieuw kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Nieuwe leden
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Nieuw sportkader
Uitgever(s): NPS afdeling Minderheden
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1997 Grijze wolven
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1997 Sporten bij een Nederlandse sportvereniging
Uitgever(s): Sport Friesland
1997 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1997 Allochtonen en sport
Uitgever(s):
1997 Rapportage werkgroep SV Bijlmer
Uitgever(s): Dienst Welzijn Amsterdam, Sportservice Amsterdam, KNVB
1997 Sport met z'n allen
Uitgever(s):
1996 Sport en allochtonen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1996 Een voorzet op maat
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Nieuwe sporters
Uitgever(s): NPS afdeling Minderheden
1996 Surinamese footballers in the Netherlands
Uitgever(s):
1996 Onderzoeksrapport NiKaS NieuweKansenSport-project
Uitgever(s): NKS
1996 Pilotproject nieuw kader in de sport ten behoeve van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Kleur van de school
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NSF
1996 Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Score report july-december 1996
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Rapportage minderheden 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Allochtonen
Uitgever(s): Dick Countinho
1995 Vademecum
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1995 Genoeg te doen? mogelijkheden om sport bij (allochtone) meisjes in Feijenoord te stimuleren
Uitgever(s): Buro Advies Research Training
1995 Leven met twee landen
Uitgever(s):
1995 Voor de sport!
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Applicatie sport en allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Verslag studiemiddag 'allochtonen en sport'
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NSF
1995 Sport en allochtonen in cijfers
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners
1995 Sport en allochtonen in beleid
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners
1995 Sport en allochtonen in de praktijk
Uitgever(s): Van Dijk, Van Someren en Partners
1995 De sportladder beklimmen
Uitgever(s): Buro Advies Research Training
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Een onsje sport ... afgewogen!
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Impressie NOC*NSF-score project Zuid-Afrika januari - juli 1995
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sportdeelname van allochtone meisjes!
Uitgever(s):
1995 Voorkeursbeleid
Uitgever(s): Landelijk Bureau Racismebestrijding
1994 Er wordt wel eens wat geroepen
Uitgever(s): LISWO : Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderz
1994 Succes- en faalfactoren van allochtone sportorganisaties
Uitgever(s): Amsterdam
1994 Jaarboek minderheden 1994
Uitgever(s): Koninklijke Vermande, Bohn Stafleu Van Loghum
1994 De nieuwe vrijwilligers
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1994 Evaluatie arbitrage en allochtonen
Uitgever(s): Texplicatie
1994 Discriminatie buitenspel!
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners b.v.
1994 Wild voetbal
Uitgever(s):
1994 Sportsponsoring van allochtone sportverenigingen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1994 Reader scholing verenigingsbegeleiders allochtoon kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Sport=gaaf!
Uitgever(s): NSF
1994 De op(en)stelling van sportverenigingen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
1994 Socialisatie in migrantengezinnen
Uitgever(s): Uitgeverij de Tijdstroom
1993 Leven in een nieuw land
Uitgever(s): Jan van Arkel
1993 Anti-discriminatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland
Uitgever(s): LISWO (Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzo
1993 Besturen? Dat moet je breed zien!
Uitgever(s): Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
1993 Arbitrage en allochtonen
Uitgever(s): NSF
1993 Op de bres voor allochtoon kader
Uitgever(s):
1993 Meer allochtoon kader in de sport, kansen en belemmeringen
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 Op weg naar kleurrijke recreatie
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1993 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, 1993
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1993 Allochtone en autochtone jongeren
Uitgever(s): Haeghepoorte
1992 Marokkaanse tienermeisjes
Uitgever(s): Jan van Arkel
1992 Beweging in kleur
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1992 Allochtonen en sport
Uitgever(s): Stedelijk beheer, ISR
1992 De meest gestelde vragen...over allochtonen en sport
Uitgever(s): NSF
1991 Sport en discriminatie
Uitgever(s): NSF
1991 Misverstanden tussen politie en allochtonen
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1990 Als we ruimte hadden dan .....
Uitgever(s): Onderzoeksbureau Warray
1990 Groei van de watersport door buitenlanders in Nederland
Uitgever(s): Heidemij Adviesbureau, Rijksplanologische Dienst
1990 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, aug. 1990
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1989 Sportstimuleringsprojekten voor allochtonen
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1986 Maluku muda onderweg
Uitgever(s): Trepico, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociale wetenschappen
1986 Projecten sport en minderheden 1981/1984
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1986 Minderhedensport in perspectief
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1985 Jonge migranten en hun vrije tijd
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie
1985 Migranten op weg naar sport en recreatie
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
1981 Samen leven in verscheidenheid
Uitgever(s): Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
1980 Tussen wal en schip
Uitgever(s): Intermediair
1979 Marokkaanse gezinnen in Nederland
Uitgever(s): Samson
1979 Turkse en Marokkaanse kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Buitenlanders
1979 Ethnic groups and leisure
Uitgever(s): The Sports Council, Social Science Research Council
z.j. Interetnisch contact en solidariteit in de sport
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
z.j. Sport en allochtonen
Uitgever(s): Texplicatie
z.j. Arbitrage en allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Stichting voor Turkse voetballers in Nederland
Uitgever(s):
z.j. Verslag inventariserend onderzoek Project 'Gelijk Spel'
Uitgever(s): Anti-Discriminatie Buro Noord-Holland Noord
z.j. Sport met z'n allen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant
z.j. Paradoxale betekenissen aan en in de sport
Uitgever(s):
z.j. Je weet niet wat je ziet!
Uitgever(s): Anne Frank Stichting
z.j. Vrouwen van Geuzenveld
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
z.j. Scoren met diversiteit
Uitgever(s): Antwerps minderhedencentrum de8
z.j. Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Samen leven samen sporten
Uitgever(s):
z.j. Working towards racial equality in sport
Uitgever(s): Sport England