Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociale cohesie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

147 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 De Futsal Battle: Meer dan een wijkcompetitie
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2023 De Invloed van Perfectionisme in Sport op de Teamcohesie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2021 Virtual community building in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Fontys
2021 De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Social network interventions that promote physical activity among adolescents
Uitgever(s): Thabo J. van Woudenberg
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 Buurtsport belicht
Uitgever(s): Politeia
2020 Sociale cohesie en de rol van de sportsector
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2020 Samen opvoeden?!
Uitgever(s): Nederlands JeugdInstituut
2020 Jeugdhulp in de wijken
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2019 Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Subsidieregeling sociale basis
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Sociale impact van sportevenementen: state of research
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 Van top tot teen in verbinding
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Verbonden uit liefde voor de sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Understanding social capital in sports clubs
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2016 Putnam versus Bourdieu
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Nederlanders over de Vierdaagse
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 De kracht van de Vierdaagse
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Invloed van normatieve verwachtingen op teamcohesie in organisaties
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De invloed van teamcohesie op teamprestatie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Provinciale bijeenkomsten
Uitgever(s): KVLO
2015 De verbindende waarde van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Dichtbij huis
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Wanneer is een woonomgeving beweegvriendelijk?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 The relationship between sport climate and life skills in youth
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Healthy urban gardening
Uitgever(s): RIVM
2015 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2015 Integratie vluchtelingen door sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bridging the divide
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Outdoor gym as platform for social interactions
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2015 'Zicht op het Köhler group motivation gain effect
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Binden of overbruggen?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Sport socialisation and the role of the school
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2014 Lege kerken, volle stadions
Uitgever(s): Ruud Stokvis, Amsterdam University Press
2014 Onderlinge concurrentie en groepsprestatie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children
Uitgever(s):
2014 Er worden klussen uitgevoerd die eerst bleven liggen
Uitgever(s):
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2013 Sporten in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Duo-chocolate footie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Voetbal - meer dan sport alleen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Social inclusion of socially excluded youth
Uitgever(s):
2012 Factors influencing physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Sport als bindmiddel
Uitgever(s): Trouw
2012 Binding door de brede school
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2012 Game of life
Uitgever(s): The Sport and Recreation Alliance
2012 Nederland participatieland?
Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2012 Bruggen en verbindingen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Social capital development among ethnic minorities in mixed and separate sport clubs
Uitgever(s): Routledge
2011 The social impact of sport
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2011 European conference on local sports participation
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Informele groepen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Buurtsport voor jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij Jeugdzaken
2011 Voorbestemd tot achterstand?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De maatschappelijke waarde van sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Breaking barriers
Uitgever(s): Active Communities Network
2011 De waarde van sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Sportieve kansen met de Wmo
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Chillen in het groen
Uitgever(s): Movisie
2011 Boeien & binden
Uitgever(s): InSites Consulting
2011 Neighborhood social capital and individual health
Uitgever(s): Utrecht University, Nivel
2011 Linking green space to health
Uitgever(s):
2011 Loslaten, vertrouwen, verbinden
Uitgever(s): Nationale Goede Doelen Loterijen, Stichting DOEN
2011 School-based friendship networks and children's physical activity
Uitgever(s): Centre for Exercise, Nutrition & Health, School for Policy Studies, University of Bristol
2011 Nederland evenementenland
Uitgever(s): KVLO
2011 Fit for life
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 De Richard Krajicek Foundation maakt het verschil in de buurt
Uitgever(s): Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), Richard Krajicek Foundation
2010 Buurtfunctie terug naar de speeltuin
Uitgever(s): DSP groep
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Niet bij rood alleen
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2010 Terugdringen van gezondheidsachterstanden door gemeentelijk beleid
Uitgever(s): RIVM
2010 The social and community value of football
Uitgever(s): Supporters Direct, Substance
2010 Hoofdstuk 2: Sport, cultuur en sociale cohesie
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 4: De mixfactor van sport
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 8: ‘Alle menschen werden brüder'
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 12 : Sport maakt verschil
Uitgever(s):
2010 Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Loopgroepen anders georganiseerd: vrijheid, blijheid?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 "Get off the sofa and go and play"
Uitgever(s): Department of Exercise, Nutrition and Health Sciences, University of Bristol, School of Psychology, University of Southampton
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Wat hebben gymleraren eigenlijk te vertellen?
Uitgever(s): KVLO
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2008 De kracht van sport in een aandachtswijk
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Overgebleven dorpsleven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Betrekkelijke betrokkenheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Het kapitaal van de playground
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2008 Olympisch Vuur in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Het voordeel van thuis spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut, Universiteit van Tilburg
2007 Het sociaal kapitaal van Amsterdamse jongeren
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2007 Meer dan sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Verbondenheid op de 19e hole?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 First European capital of sport conference sport & urban development
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Respect voor discipline
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning
Uitgever(s): Tympaan Instituut
2005 The EU & sport
Uitgever(s): European Commission
2005 Kleurrijke zuilen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Een empirische analyse van de relatie tussen sociaal kapitaal en sportdeelname van vrouwelijke Moslims aan het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Individuele sport versus teamsport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Relaties
Uitgever(s): Raad voor Maarschappelijke Ontwikkeling
2005 Respect
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2005 Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces en sportparticipatie in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
2005 Samen alleen sporten op de sportschool
Uitgever(s):
2004 Kan voetbal de wereld redden? Pleidooi voor ambiance en solidariteit
Uitgever(s): Uitgeverij Houtekiet
2004 ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 NikeGo EMEA
Uitgever(s): Nike
2004 Oranje index 2004
Uitgever(s): TBWA \ Brand Experience Company
2004 Effect evaluation of a comprehensive community intervention aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Uitgever(s): Oxford University Press
2003 Etnische minderheden en het belang van binding
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2002 Sociale cohesie en sociale infrastructuur
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Processen rond verplaatsing van voetbalverenigingen in vijf gemeenten
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Landelijk Centrum Opbouwwerk
2002 Zekere banden
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Sociaal en Cultureel Rapport 2000
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Meeting point Nederland
Uitgever(s): Boom
2001 What do we know about capacity building?
Uitgever(s): World Health Organization
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2000 Handboek buurt sport spelen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Het cement van de samenleving
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2000 Sport informatie bulletin, nr. 54, 2000
Uitgever(s): Clearing House
1999 'Civic centre' bouwen?
Uitgever(s): Fontys Hogescholen, Universitaire Instelling Antwerpen, Acquest-Creon
1999 Familie-enquête Nederlandse bevolking 1998/ family survey Dutch population 1998
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der Sociale Wetenschappen
1998 Wat stadsbewoners bindt
Uitgever(s): Kok Agora
1997 Waar blijft de politiek?
Uitgever(s): Boom
1997 Het belang van derden
Uitgever(s): Dr. Gradus Hendriks Stichting
1997 Sociale cohesie en sociaal beleid
Uitgever(s): Uitgeverij De Balie
1996 Tweedeling in perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1995 The significance of sport for society
Uitgever(s): Council of Europe Press
z.j. Databank effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
z.j. Exploratory social network analysis with Pajek
Uitgever(s):