Visie & Beleidsplein

U zoekt op "burgerparticipatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

118 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 A team of national representatives?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality
2020 Burgers op de bres
Uitgever(s): Rekenkamer Rotterdam
2019 Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken
Uitgever(s):
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 European practices for social integration through sport
Uitgever(s): European Forum for Urban Security
2017 Weten is nog geen doen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Fit en gezond in Overijssel 2016
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente
2016 Burgervisie op sport, bewegen en spelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Caparis in Beweging: van bedrijfsfitness tot compleet beweegprogramma
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
Uitgever(s): Sportkracht12
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De dorpse doe-democratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Assimilatie van maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2015 De ondernemende burger
Uitgever(s): MOVISIE
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 De taal van sport begrijpt iedereen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport en sociale innovatie
Uitgever(s): VUBPRESS
2015 Leerplan voor Vitaal Burgerschap
Uitgever(s): KVLO
2014 Burgers en gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2014 Burgermacht op eigen kracht?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 De vooruitgeschoven middenvelder
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2014 De buurtsportcoach als 'aansluitfunctionaris' van sociale wijkteams
Uitgever(s): Arko Sport Media
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Maatschappelijke participatie 3.0
Uitgever(s): Tilburg University
2014 The dynamic process of development through sport
Uitgever(s):
2014 Sport and social exclusion
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2013 Participatie in zicht
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 De kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bureau Beweeg, IIS
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2013 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Measuring participation outcomes in rehabilitation medicine
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Utrecht
2013 Actief burgerschap
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
2012 Verder met burgerschap in het onderwijs
Uitgever(s): Onderwijsraad
2012 Meedoen door toegankelijke omgeving
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 10 jaar sportonderzoek en -beleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Nederland participatieland?
Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2012 Arrangementenwaaier
Uitgever(s):
2012 Wij, de overheid
Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0
2012 Goud
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 The social impact of sport
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2011 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Eropuit!
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Groen loont!
Uitgever(s): De Groene Stad
2011 Minder voor het midden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!
Uitgever(s): ZorgmarktAdvies
2011 Combinatiefunctionarissen aan de wieg van sportinnovaties
Uitgever(s): KVLO
2011 Diversiteit en samenhang in de organisatie van maatschappelijke participatie door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Méér dan een balletje trappen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Community health promotion
Uitgever(s):
2010 Sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2010 In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Maatschappelijk actief in stadsdeel Zuid
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 The social and community value of football
Uitgever(s): Supporters Direct, Substance
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Hoofdstuk 2: Sport, cultuur en sociale cohesie
Uitgever(s):
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Koepelnota samen leven
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2009 Meedoen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2009 Tussen onderschatten en overvragen
Uitgever(s): SUN Trancity
2009 De burger aan zet
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Bring the power of sports to women and girls
Uitgever(s):
2009 Mestreech beweeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Burgerparticipatie in beleidsvorming
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, DSP-groep BV
2007 Het voordeel van thuis spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut, Universiteit van Tilburg
2007 Robuuste meningen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Effecten van sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 De verankering van sport in het Europese recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2006 Themacommissie ouderenbeleid
Uitgever(s): SDU uitgevers
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Kansen voor sport en bewegen in de wmo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Cranendonck in beweging?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Wanneer werkt participatie?
Uitgever(s): Nicis
2005 Gezond actief
Uitgever(s): RIVM
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2004 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2003 Better together
Uitgever(s): Simon & Schuster Paperbacks
2003 Sport and social exclusion
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2002 Stadsenquête Den Haag 2002
Uitgever(s): gemeente Eindhoven
2001 Rapportage ouderen 2001
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Nationaal scholierenonderzoek 1996 deel 2
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
1999 Jeugdmonitor 1999
Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Leisure and new citizenship
Uitgever(s): Bilbao City Hall, Universidad de Deusto
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Participatiekaart
Uitgever(s): PLAN terra BV