Visie & Beleidsplein

U zoekt op "normen en waarden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

166 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gelukkige vereniging
Uitgever(s): Socratio
2021 Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 ‘Everything is said with a smile’: homonegative speech acts in sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2021 Hoe breed is een “breed onderzoek naar misstanden in de topsportwereld”?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 From exploitation back to empowerment
Uitgever(s): Peter Lang Publishers
2019 Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal
Uitgever(s): Be.People, Mulier Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
2019 WEURO 2017 as catalyst? The narratives of two female pioneers in the Dutch women’s football media complex
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Vrouwen in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Aan de slag
Uitgever(s): KVLO
2019 Denkend aan Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2018 VSK: bewustzijn zaaien, goede sfeer oogsten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Van goede bedoelingen naar goed gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 VSK monitor 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Coutinho
2018 The relationship between moral climate of sports and the moral behavior of young athletes
Uitgever(s): SpringerLink
2018 "Fucking gay" is echt niet oké
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Schone sport, schone schijn
Uitgever(s): 2010 Uitgevers
2018 Product in praktijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 VSK monitor 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Doe normaal: hoe het hoort in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 VSK monitor 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluatie SportklimaatApp pilot 2
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Resultaten pilot SportklimaatApp
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Global corruption report
Uitgever(s): Transparancy International
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 5 jaar Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat
2016 De Waardenvolle Club als muziekstuk voor de voetbalbestuurder
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Burgermoed als bijdrage aan veiligheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Uitgever(s): Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
2015 VSK monitor 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 The odds of match fixing
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut, ASSER International Sports Law Centre
2015 Sportkadermonitor
Uitgever(s): Oberon
2015 Bestuurlijke invloed op voetbalagressie
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 'De sterkste wint, dat is voetbal'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Basta de violencia!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 VSK tuchtrecht
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Voor veilige voetbalverenigingen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal
Uitgever(s): DSP-groep
2015 It's all in the game
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Rennen als norm
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Bestuur aan de bal
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Laat ons lekker sporten
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2014 VSK monitor 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Evaluatieonderzoek naar Olympisch lespakket ik.jij.wij 'Sochi 2014' en de beleving van de Olympische waarden excelleren, respect en vriendschap
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Aansprakelijkheid voor gedrag van derden in het betaalde voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Stadium security
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 De aanpak van matchfixing in Nederland
Uitgever(s): Partij van de Arbeid (PvdA)
2014 Van scheldkoren naar spreekkoren
Uitgever(s): Auditteam Voetbal en Veiligheid
2013 Sprekend op schrift
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Tegen geweld, voor sportiviteit
Uitgever(s): KNVB
2013 Matchfixing in Nederland
Uitgever(s): Tilburg University, VU Amsterdam
2013 Nationaal sportonderzoek (NSO) 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 VSK-monitor 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Wat een kutvoetbal, hè?
Uitgever(s): Uitgeverij Van Gennep
2013 Excessief geweld op en om de voetbalvelden
Uitgever(s): Politie & Wetenschap, DSP-groep
2013 Sportsector
Uitgever(s): NRIT Media
2013 Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen
Uitgever(s): Sports Consulting Group
2013 Uitslag onderzoek EenVandaag onder scheidsrechters en assistenten in het Nederlandse voetbal
Uitgever(s): EenVandaag Opiniepanel
2012 Sport, violence and society
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2012 FIFPro black book
Uitgever(s): FIFPro Services BV
2012 Naar een positief sportklimaat
Uitgever(s): Stichting NSA
2012 Een beroep op de burger
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Je gaat het pas zien als je het door hebt...
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Minder klappen, meer applaus?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Minder klappen, meer applaus?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2010 Examination of threats to the integrity of sports
Uitgever(s): Oxford Research
2010 Iedereen doet mee
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie
2009 ECRI general policy recommendation no.12
Uitgever(s): European Commision against Racism and Intolerance (ECRI)
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Meer dan fikkie stoken en knopen leggen
Uitgever(s): DSP - groep BV
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Effecten van sportbeoefening op de cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Uitgever(s): Sportgericht
2009 De multiculturele klas
Uitgever(s): KVLO
2009 Waardecommunicatie in de les bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Goed onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Sociale kaart van Nederland
Uitgever(s): Boom onderwijs
2007 Fair play ... over de regels en de geest
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2007 Sportcode sportiviteit & respect
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2006 Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie
2006 Respect voor discipline
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Hooligans
Uitgever(s): Uitgeverij het Spectrum
2005 Zin in sport
Uitgever(s): NCSU
2004 Kabinetsreactie op het WRR-rapport
Uitgever(s): Ministerie van Algemen Zaken
2004 Education through sport
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2004 De moraal in de publieke opinie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Agressie in de sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Jeugdsport & morele socialisatie
Uitgever(s): SCO-Kohnstamminstituut
2003 Waarden- en normenspel
Uitgever(s): Gerrickens training & advies
2003 Handleiding waarden- en normenspel
Uitgever(s): Gerrickens training & advies
2002 Beroepscode
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 RMO advies 23
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2002 Sportcode sportiviteit & respect
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 De GEWELDige test
Uitgever(s): NCSU
2001 Waarden en normen in de sport, deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Over communiceren gesproken
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Sportverenigingen in de 21e eeuw
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Kwaliteit en identiteit in de sport
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
2001 Redelijk twisten over sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Values and norms in sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2001 Notitie wetenschappelijke integriteit
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
2000 Wetenschappelijk onderzoek
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2000 Waarden en normen in de sport deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Play the game
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Best value through sport
Uitgever(s): Sport England
1999 De voetbalmaffia
Uitgever(s): Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bv
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Sport en gezondheid
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1998 Lexikon der Ethik im Sport
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1998 De NCSU - opiniepeiler
Uitgever(s):
1998 Onderzoeksprogramma waarden en normen in de sport II
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Leisure, time and space
Uitgever(s): Leisure Studies Association
1998 Integraal veiligheidsbeleid
Uitgever(s): Projectgroep
1998 Als racisme wint, verliest de sport
Uitgever(s): Plantsoen 10, Cees van 't Hullenaar
1998 Publicatie-overzicht congres 'Hoe waarde(n)vol is de sportvereniging?
Uitgever(s):
1998 Resultaat-uitdraaien van de opiniepeiler
Uitgever(s):
1997 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 De sociale functies en betekenissen van sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
1996 Trainers/coaches
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Voortgangsrapportage
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 De medaille en zijn keerzijde
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 De gezondheidswaarde van sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Onderzoeksprogramma "waarden en normen in de sport" (wns)
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sportief leiding geven
Uitgever(s): Arko Uitgeverij
1995 Fair play in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Overdragen en eigen maken
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1994 Sportbeoefening, blessures en verantwoordelijkheden
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1994 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Van de straat, voor de groep
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, directie sportzaken
1994 Gender & sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit, Faculteit der Bewegingswetenschappen
1994 Football, violence and social identity
Uitgever(s): Routledge
1994 Stageverslag
Uitgever(s):
1993 Normen en waarden in de sport
Uitgever(s): NSF
1992 Gedragscodes ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken
1992 Lick my boots ...
Uitgever(s): University of Leicester, Sir Norman Chester Centre for Football Research
1992 In de ban van de ringen
Uitgever(s): Uitgeverij Het Wereldvenster
1982 Wandlungen der gewalt im sport
Uitgever(s): Verlag Ingrid Czwalina
z.j. Council of Europe
Uitgever(s): Council of Europe
z.j. FAQ: huisvesting
Uitgever(s): KVLO
z.j. Diensten & productenbrochure NSCU
Uitgever(s): NCSU
z.j. Verslag inventariserend onderzoek Project 'Gelijk Spel'
Uitgever(s): Anti-Discriminatie Buro Noord-Holland Noord
z.j. A comparative study of the policies to combat football hooliganism in England and the Netherlands
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Brabant, Loughborough University of Technology, Universidad de Duesto, Bilbao