Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Vlaanderen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

88 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Socio-economische impactstudie van het georganiseerd sporten in Vlaanderen
Uitgever(s): Deloitte
2021 Sport
Uitgever(s): LannooCampus
2019 Gender & sport 2019
Uitgever(s): Vlaamse Ombudsdienst
2018 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2018 Trends en evoluties in de fitnesssector
Uitgever(s): KU Leuven
2018 Satisfied participant, returning consumer?
Uitgever(s): KU Leuven
2018 Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy
2017 Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy
2017 Beleid en organisatie van sport
Uitgever(s): Uitgeverij LannooCampus
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Stappenplan voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties (poster)
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Via innovatie naar club light
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Zet je gemeente in beweging
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
2017 Vrijwilligers in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society
2016 Vlaanderen zwemt, fietst, loopt!
Uitgever(s): Academia Press
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de belangrijkste resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Geld op en rond het veld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Van het sportveld naar het slagveld
Uitgever(s): Fonds Baillet Latour
2016 A mapping of traditional sports and games (TSG) in Europe
Uitgever(s): European Union
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 De organisatie van de sport in Vlaanderen
Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS
2015 Ouderen in beweging
Uitgever(s): KU Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 The role of social group support in older adults' motivation to exercise
Uitgever(s): KU Leuven
2014 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Geen loopcultuur zonder lichte loopinfrastructuur?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 De krijtlijnen van het speelveld
Uitgever(s): Academia Press
2014 Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Eindrapport overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten 2012-2014
Uitgever(s): Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES)
2013 Vlaanderen sport!
Uitgever(s): Academia Press
2012 Van Anciaux tot Zijlstra
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sport in clubverband (deel 2)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2012 Vrind 2012
Uitgever(s): Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
2011 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Ouderen in-actie(f)?
Uitgever(s): Academia Press
2011 Sport voor allen
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Topsport en wetenschap
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Jongeren in beweging
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2011 Vlaanderen fietst!
Uitgever(s): Academia Press
2011 Sport in clubverband (deel 1)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 De fitnesssector in beeld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Vlaanderen binnen het Europese sportlandschap
Uitgever(s):
2010 Sportclubs in beeld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Beleidsbrief sport 2010-2011 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport
Uitgever(s): Vlaams Parlement
2010 De organisatie van de sport in Vlaanderen
Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS
2010 Leven in de lage landen
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2009 Sportbeleidsplanning in Vlaanderen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
2009 Beleidsnota 2009-2014
Uitgever(s): Vlaamse Regering
2008 Onderzoek met betrekking tot de relatie tussen (on)beschikbaarheid van bespeelbare ruimte, de mate van buitenspelen en de gevolgen daarvan op de fysieke, sociale, psychische en emotionele ontwikkeling van de Vlaamse kinderen en jongeren
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Departement Humane Kinesiologie
2008 Behoefte aan sportinfrastructuur in Vlaanderen
Uitgever(s): K.U. Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, Departement Humane Kinesiologie
2006 Topsportbeleid en topsportsubsidies in Vlaanderen en Nederland
Uitgever(s): Lessius Hogeschool
2005 De grens als spiegel
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Een empirische analyse van de relatie tussen sociaal kapitaal en sportdeelname van vrouwelijke Moslims aan het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces en sportparticipatie in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
2005 Sport- en topsportcultuur
Uitgever(s):
2004 Van invaller tot kernspeler
Uitgever(s): Van Halewyck
2004 Topsport in Vlaanderen en Nederland
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2004 Sportgedrag van jongeren in relatie tot het ouderlijk sportkapitaal
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk VVS
2004 Incomplete democratization and signs of individualization
Uitgever(s): Waxmann
2004 Tijd voor vrije tijd
Uitgever(s): Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2003 Gelijke speelvelden?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, biomedische wetenschappen
2002 Vlaams Instituut voor Sportbeheer (ISB)
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer (ISB)
2002 Actieve sportbeoefening in Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2002 De vrijetijdsfunctie 'van' en 'in' de stad
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
1999 Beleidsnota sport 1999-2004
Uitgever(s): Vlaams Parlement
1999 Toerisme, recreatie en vrijetijd in Vlaanderen anno 2000
Uitgever(s): V.U. Brussel
1997 Strategisch plan voor sportend Vlaanderen
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Gezin en Welzijn
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1993 Eurofit testbatterij
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw
1986 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 1983
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering
1985 Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen
Uitgever(s): Informatiecentrum voor Sportwetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen
1984 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 1983
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering
1980 Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen
Uitgever(s): Informatiecentrum voor Sportwetenschappelijk Onderzoek in België
1979 Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen
Uitgever(s): Informatiecentrum voor Sportwetenschappelijk Onderzoek in België
1978 Sportwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen
Uitgever(s): Informatiecentrum voor Sportwetenschappelijk Onderzoek in België
z.j. Beleidsnota 2000-2004
Uitgever(s): Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap