Visie & Beleidsplein

U zoekt op "motivatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

237 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Ik ga het gewoon doen! Handboek voor professionals in gezondheid, zorg en welzijn
Uitgever(s): Lanseloet Uitgeverij
2023 Bereiken, motiveren en vorming van sportieve gewoonten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 De Invloed van Perfectionisme in Sport op de Teamcohesie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2023 Bevorderende en belemmerende factoren voor deelname van kind en gezin aan aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Zo wordt jouw aanbod een succes!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Understanding recreational runners’ motives and behavior to support the design of running-related technology
Uitgever(s): University of Technology Eindhoven
2022 Facilitators and barriers to enhancing physical activity in older patients during acute hospital stay
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Beweeggedrag veranderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Zwemparticipatie en de waarde van Bswim
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, NL Zwemveilig
2021 Motivatie om te sporten en bewegen voor volwassenen 2011, 2018, 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 How do we harness adolescent values in designing health behaviour change interventions?
Uitgever(s): Wiley
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 The exercise intention behavior gap
Uitgever(s): Daphne Menheere
2021 Barriers and facilitators for physical activity in adults with type 2 diabetes mellitus
Uitgever(s):
2021 Impactvolle determinanten: bewegen
Uitgever(s): RIVM
2021 The relationship between social environmental factors and motor performance in 3- to 12-year-old typically developing children
Uitgever(s):
2021 Active travel and mid-life
Uitgever(s): Centre for Ageing Better, Sustrans
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021
Keep on moving
Uitgever(s): Centre for Aging Better
2021 Kan ik meedoen?
Uitgever(s): Labyrinth Onderzoek & Advies
2021 Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Thuis, de vergeten sportaccommodatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Barriers and enablers to physical activity in patients during hospital stay
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Barriers and facilitators of physical activity participation in adolescent girls
Uitgever(s):
2021 Praktische aanbevelingen voor beoordelen en motivatie van leerlingen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2021 Beoordelen en motivatievan leerlinge in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2020 Sport and social inequality
Uitgever(s): Observatory of Sport in Scotland (OSS)
2020 Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Begrijpen waarom niet iedereen sport
Uitgever(s): werkboek laat zorgverleners reflecteren op eigen opvattingen
2020 De gezonde generatie
Uitgever(s): MarketResponse
2020 Flemish running events in international perspective: participant profile, motivation and attitudes
Uitgever(s): KU Leuven
2020 Back2track
Uitgever(s): Back2Track, Bulgarian Sports Development Association
2020 Mapping study on the intergenerational dimension of sport
Uitgever(s): European Union
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2020 Motivating students for physical activity
Uitgever(s): SAGE
2020 Motiveren en coachen van gezond gedrag
Uitgever(s): BlackBoxPublishers, EuropeActive
2020 Motiveren kun je leren
Uitgever(s): Uitgeverij Thoeris
2020 Fanatisme in het Twentse volleybal
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2019 Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De kinderen van Ayse spelen nu wel lekker buiten!
Uitgever(s): GGD Zaanstreek-Waterland, programma JOGG-Zaanstad
2019
Toolkit Keep Youngsters Involved
Uitgever(s): Keep Youngsters Involved
2019 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2019 Attractive running environments for all?
Uitgever(s): Springer nature
2019 Onbeperkt in beweging 2018
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2019 Participation-performance tension and gender affect recreational sports clubs’ engagement with children and young people with diverse backgrounds and abilities
Uitgever(s):
2019 De veelsporter: kenmerken en motivatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Girls active 2017-2019
Uitgever(s): Youth Sport Trust
2019 De organisatie van de hengelsport in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Physical activity recommendations for patients with heart failure based on sex
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Bewegen! Ook voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking
Uitgever(s):
2019 Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal
Uitgever(s): Be.People, Mulier Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
2019 Passionate about the sport, dedicated to the club?
Uitgever(s):
2019 Verschillende sportsettingen, verschillende motivatie?
Uitgever(s): Transferpunt Sport
2019 Reasons why older adults play sport
Uitgever(s): Elsevier
2019 Barriers and motivators of physical activity participation in middle-aged and older-adults
Uitgever(s): Human Kinetics
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Heeft puur formatief beoordelen de toekomst?
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5)
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5) Uitgebreid
Uitgever(s): KVLO
2018 Between personal body, and body-for-others
Uitgever(s): Tilburg University
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be fun
Uitgever(s): Routledge
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be 'unfun'
Uitgever(s): Routledge
2018 Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie (2009, 2013 en 2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Enablers and barriers to older people’s participation in strength and balance activities
Uitgever(s):
2018 Time-use and environmental determinants of dropout from organized youth football and tennis
Uitgever(s): BMC, part of Spring Nature
2018 Sports participation in sport clubs, gyms or public spaces
Uitgever(s):
2018 Appealing fitness centres for adults over the age of 55
Uitgever(s): Martin Chaigneau
2018 Ouders over zwemveiligheid en zwemles
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2018 Leefstijlmonitor 2018 I&O research
Uitgever(s): I&O research
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 De effecten van Bswim Groningen
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Toolbox voor een motiverend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2018 Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie
Uitgever(s): KVLO
2018 Cijfers en motivatie van leerlingen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Rol voor LO'ers bij de vereniging?
Uitgever(s): KVLO
2018 Motiveren van leerlingen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Basketballen met teamafspraken motiveert leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen stellen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2017 Plezier centraal in waardering leden voor hun sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Wat drijft en belemmert verschillende doelgroepen bij sport en bewegen
Uitgever(s): RIVM
2017 Motiverend coachen in de sport
Uitgever(s): Acco
2017 Professionals' perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2017 Correlates associated with participation in physical activity among adults
Uitgever(s): Biomed Central
2017 The psychological and emotional benefits of playing football on girls and women in Europe
Uitgever(s): University of Birmingham
2017 Wat beweegt jou?
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2017 Barriers and facilitators to young children's physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): Wiley Online
2017 Why do seniors leave resistance training programs?
Uitgever(s): Dovepress
2017 Onderzoeksrapport "Amsterdamse jongeren en atletiek"
Uitgever(s): Femke van der Pal
2017 Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2017 ReSpAct: rehabilitation, sports an active lifestyle
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Sport en bewegen in de levensfase 18-35 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Waarom vist(e) de jeugd?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Playing for Success Rotterdam 2016-2017
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2017 Gymmen & chimies
Uitgever(s):
2017 Ook leuk heeft effect
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Vrijwilligers in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society
2017 Leerlingen kiezen hun zelf
Uitgever(s): KVLO
2017 Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter spelen en bewegen met kleuters (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Motivators and barriers for older people participating in resistance training
Uitgever(s): Human Kinetics
2016 Jongeren binden en behouden bij de sport
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Beweegrede
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Lectoraat Leven Lang in Beweging
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Kom op, je kan het!
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 What motivates people with cancer to get active?
Uitgever(s): Macmillan Cancer support
2016 Sport Education: maakt diepgang het verschil?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Psychosociaal welzijn binnen sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 An exploration of life experiences in the sport setting that contribute to perceived personal development in socially vulnerable youths
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Waarde & effecten van het sportlidmaatschap
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Should I stay or should I go?
Uitgever(s): Sport England
2016 Nederland voetballand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportaccommodaties in Nederland goed bereikbaar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Presteren
Uitgever(s): KVLO
2016 Op groei gerichte mindset
Uitgever(s): KVLO
2016 Women in sport
Uitgever(s): Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity
2015 The barrier-belief approach in the counseling of physical activity
Uitgever(s):
2015 Barriers to and motivators for physical activity among people with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet te kort
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 No sweat
Uitgever(s): Amacon
2015 Tailored communication, exercise behaviour, and personal goals
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 The role of social group support in older adults' motivation to exercise
Uitgever(s): KU Leuven
2015 Sport and the social significance of pleasure
Uitgever(s): Taylor & Francis, Routledge
2015 Active and healthy ageing through sport
Uitgever(s):
2015 Adolescents’ perspectives on the barriers and facilitators of physical activity
Uitgever(s): Oxford Academic
2015 What brings people into the stadium?
Uitgever(s): KU Leuven, University of Porto
2015 Slimmer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 Basisbehoefte aan relatie
Uitgever(s): KVLO
2015 Inspelen op motieven van leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2015 Motivatie van leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2015 Evalueren om te leren
Uitgever(s): KVLO
2015 Motiverend beoordelen binnen de lessen turnen
Uitgever(s): KVLO
2015 Help, ik krijg vandaag een cijfer!
Uitgever(s): KVLO
2015 Motiverend beoordelen binnen de lessen Spel
Uitgever(s): KVLO
2015 The fun integration theory
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Uitstappers en doorzetters
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 IControl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Bovenlokale sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Het belang van taakdoelen, perceptie van succes en intrinsieke motivatie bij frequentie van sportschoolbezoek
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 NOC*NSF sportdeelname index
Uitgever(s): GfK
2014 Waarom sporten ouderen (niet)?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam
Uitgever(s): KVLO
2014 De relatie tussen motivatie en leermethoden binnen doelspelen
Uitgever(s): KVLO
2014 Zo optimaal mogelijk van begin- naar eindniveau
Uitgever(s): KVLO
2014 Beweegplezier!
Uitgever(s): KVLO
2014 LO-Excellent van pilot tot PTA
Uitgever(s): KVLO
2014 Sport in de wereld van apps & sociale media
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Ik sport want ik Facebook
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Meedoen is belangrijker dan winnen?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Social media als hulpmiddel om Nederland meer te laten bewegen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Interactie en sport: een passende match?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Gezonder leven, meer bewegen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Kunnen smartphone applicaties sportiviteit bevorderen?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Wat beweegt onze leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 ‘Actief zitten’ laat jongeren beter presteren
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 Motiverend vakmanschap
Uitgever(s): KVLO
2014 Voorwaarden voor motiverend vakmanschap
Uitgever(s): KVLO
2014 “We hebben teveel pizzabezorgers”
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe geeft de docent LO zelf betekenis aan het begrip motiverend vakmanschap?
Uitgever(s): KVLO
2014 Tikkertje als bron voor motivatie
Uitgever(s): KVLO
2014 App you go!
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 De invloed van promotie- en preventiefocus op motivatie en (sport)prestaties en de rol die regulatory fit hierbij speelt
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Motivatie binnenstebuiten
Uitgever(s): Kosmos
2013 Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 50-plussers en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Moetivatie of goesting?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Peuters en kleuters doen ook aan sport!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Maak gymlessen waardevol
Uitgever(s): KVLO
2013 Wat is het gevolg van verlies op de motivatie van atleten
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 The phenomenon of the sport and non-sport charity-challenge from a consumer perspective
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Overtuigingen over maakbaarheid van talent, doeloriëntaties en intrinsieke motivatie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Sportapplicaties en social media als stimulans voor een sportievere levensstijl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Emotional influence in sport teams
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Tata Tandeloze Taskforce
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Op het gevoel
Uitgever(s): Uitgeverij Atlas
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Plezier in spelen?!
Uitgever(s): KVLO
2012 Excelleren in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2012 Het beste uit jezelf halen
Uitgever(s): KVLO
2012 Continuation of running after a six-week running clinic
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2012 Correlates of physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Scoort sport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Factors determining the motivation of primary health care professionals to implement and continue the 'BeweegKuur' lifestyle intervention programme
Uitgever(s):
2011 Literatuurstudie (hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2011 Plezier in bewegen beste garantie voor actieve leefstijl
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 De relatie tussen sekse en mentale sterkte in de sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 De invloed van falen en perfectionisme op motivatie in sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Correlates of physical activity in youth
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2010 Niet-sporters
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Trainingsbegeleiding in fitnesscentra
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Sittard
2010 Wedstrijdzeilen
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2010 Lekker sporten!
Uitgever(s): Fitmind
2010 Alleen maar Winnaars!
Uitgever(s): KVLO
2010 Intrinsic motivation and flow in skateboarding
Uitgever(s): Springer Science+Business Media B.V.
2009 Evenementenlopers in beeld
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, W.J.H. Mulier Instituut
2009 De beweegredenen van jeugdige sporters
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 (Nooit) te oud om te sporten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Moving Cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Wat beweegt allochtone meisjes?
Uitgever(s): S.H. Pannen
2007 A cross-sectional study of awareness of physical activity
Uitgever(s): van Sluijs et al.
2007 Leuk leren leren
Uitgever(s): KVLO
2007 Leren in leuke leeromgevingen!
Uitgever(s): KVLO
2005 Op eigen kracht
Uitgever(s): Arko Sports Media, NeCeDo
2005 Opgeven of doorspelen?
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Mechanisms of inclusion and exclusion
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2004 Sportief uit je bol?!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann
2004 Gevraagd vrijwilligers!
Uitgever(s): Jolyn Breur
2004 Over vlammen en afbranden
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2001 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2000 Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being
Uitgever(s): The American Psychological Association, Inc
1999 Ziel Fitness-Club
Uitgever(s): Meyer und Meyer
1999 Experiencing sport
Uitgever(s): John Wiley & Sons Ltd
1998 Bevordering van intrinsiek sportplezier
Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen
1998 Aerobics voor de lijn en fitness voor de spieren?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Aerobics voor de lijn en fitness voor de spieren?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1982 Sportbeoefening
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1982 Rationalising sports policies
Uitgever(s): Council of Europe, Committee for the Development of Sport
1979 Sportdeelname
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1972 Motivatie en persoonlijkheid
Uitgever(s): Lemniscaat
z.j. Body image and exercise
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
z.j. Foundations of sport & exercise psychology
Uitgever(s): Human Kinetics