Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sedentair gedrag" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

343 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Physical activity and mental health in middle-aged and older adults
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Correlates of screen time in the early years (0-5 years): a systematic review
Uitgever(s): Elsevier
2023 Factsheet kernindicatoren sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Wandel tijdens je werkdag
Uitgever(s): Provincie Utrecht, Kantar Public
2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Duiding daling in voldoen aan Beweegrichtlijnen tussen 2019 en 2022
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Factsheet zitgedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Sedentary work and participation in leisure–time physical activity
Uitgever(s): Springer
2022 The acute effects of interrupting prolonged sitting time in adults with standing and light-intensity walking on biomarkers of cardiometabolic health in adults
Uitgever(s): Spring
2022 International school-related sedentary behaviour recommendations for children and youth
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Perceptions of physical activity and sedentary behaviour guidelines among end-users and stakeholders
Uitgever(s): Springer Nature
2022 The impact of “home office” work on physical activity and sedentary behavior during the COVID-19 pandemic
Uitgever(s):
2022 Factsheet beeldschermwerk 2022
Uitgever(s): TNO
2022 Factsheet zitten tijdens werk 2022
Uitgever(s): TNO
2022 Digitale media in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut, Netwerk Mediawijsheid
2022 The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems
Uitgever(s):
2022 Zitgedrag. Van vragenlijst tot cijfer
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 Development of Australian physical activity and screen time guidelines for outside school hours care
Uitgever(s): BMC
2021 Qualitative study of the feasibility and acceptability of implementing ‘sit-to-stand’ desks in vocational education and training
Uitgever(s): MDPI
2021 Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown
Uitgever(s):
2021 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Effects of classroom active desks on children and adolescents’ physical activity, sedentary behavior, academic achievements and overall health
Uitgever(s):
2021 Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes
Uitgever(s):
2021 Factsheet zitten tijdens werk
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2021 Striking the right balance: evidence to inform combined physical activity and sedentary behavior recommendations
Uitgever(s):
2021 Factsheet beeldschermwerk
Uitgever(s): TNO
2021 Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 2021 sedentair gedrag (lang stilzitten), beweging en slaap
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2021 Advancing the global physical activity agenda
Uitgever(s):
2021 Interventions for reducing sedentary behaviour in community‐dwelling older adults
Uitgever(s): Cochrane Library
2021 Prolonged static sitting at work
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2021 Efficacy, characteristics, behavioural models and behaviour change strategies, of non-workplace interventions specifically targeting sedentary behaviour
Uitgever(s):
2021 Differences in habitual physical activity behavior between students from different vocational education tracks and the association with cognitive performance
Uitgever(s): MDPI
2021 Physical activity and sedentary behaviour in the prevention of cardiovascular disease
Uitgever(s):
2021 Designing for active office work
Uitgever(s): Eindhoven University of Technology
2021 Natural experiments to evaluate local public health interventions
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdm
2020 A scoping review of digital tools to reduce sedentary behavior or increase physical activity in knowledge workers
Uitgever(s):
2020 Infants’ and toddlers’ physical activity and sedentary time as measured by accelerometry
Uitgever(s):
2020 Gezond leven in een digitale wereld
Uitgever(s): Trimbos-Instituut, Netwerk Mediawijsheid
2020 Associations between parent and child sedentary behaviour and physical activity in early childhood
Uitgever(s):
2020 Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden
Uitgever(s): RIVM
2020 Exercising in times of lockdown
Uitgever(s): MDPI
2020 Sedentary behavior and public health
Uitgever(s):
2020 Worldwide surveillance of self-reported sitting time
Uitgever(s): BMC
2020 Changes in sedentary behaviour in European Union adults between 2002 and 2017
Uitgever(s): BMC
2020 Motor milestones, physical activity, overweight and cardiometabolic risk: from birth to adolescence
Uitgever(s): Silvia Brouwer
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): WHO
2020 The first global physical activity and sedentary behavior guidelines for people living with disability
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Reducing sitting time in office workers
Uitgever(s):
2020 Te voet
Uitgever(s): De Bezige Bij
2019 The effect of a programme to improve men’s sedentary time and physical activity
Uitgever(s):
2019 Systems approaches to global and national physical activity plans
Uitgever(s): WHO
2019 A movement for movement
Uitgever(s): Association of Play Industries (API)
2019 Daily sedentary time and physical activity as assessed by accelerometry and their correlates in older adults
Uitgever(s):
2019 The 24-hour activity cycle
Uitgever(s): American college of sports medicine
2019 Guidelines for healthy growth & development for children & young people (5-17 years)
Uitgever(s): Australian Government
2019 Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
Uitgever(s): WHO
2019 Active 10 - a new approach to increase physical activity in inactive people in England
Uitgever(s): Elsevier
2019 Sitting time, physical activity, and risk of mortality in adults
Uitgever(s): Elsevier
2019 Is sportdeelname genoeg?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 International comparison of the levels and potential correlates of objectively measured sedentary time and physical activity among three-to-four-year-old children
Uitgever(s):
2019 Objectively measured physical activity, sedentary behaviour and all-cause mortality in older men
Uitgever(s):
2019 The development of the Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity (CAPPA) framework
Uitgever(s):
2019 Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality
Uitgever(s):
2019 Opvoeden
Uitgever(s): I&O research
2019 Disentangling physical activity and sedentary behavior patterns in children with low motor competence
Uitgever(s): MDPI
2019 Association of BMI category with change in children’s physical activity between ages 6 and 11 years
Uitgever(s): Nature
2019 Associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and the metabolic syndrome
Uitgever(s): Wiley
2019 Movement behavior patterns in people with first-ever stroke
Uitgever(s):
2018 2018 Physical activity guidelines advisory committee scientific report
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2018 Let's get moving
Uitgever(s): Public Health Agency of Canada
2018 Is the time right for quantitative public health guidelines on sitting?
Uitgever(s):
2018 The 2017 Dutch physical activity guidelines
Uitgever(s):
2018 Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016
Uitgever(s): Sciencedirect
2018 Which is more important for cardiometabolic health: sedentary time, higher intensity physical activity or cardiorespiratory fitness? The Maastricht Study
Uitgever(s): SpringerLink
2018 Physical activity factsheets for the 28 European Union member states of the WHO European Region
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Netherlands physical activity factsheet 2018
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd. on behalf of The Cochrane Collaboration
2018 Results from the Netherlands’ 2018 report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): Human Kinetics
2018 A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies
Uitgever(s):
2018 Summary report of the update of systematic reviews of the evidence to inform the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep in children under 5 years of age
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Investigating motor competence in association with sedentary behavior and physical activity in 7- to 11-year-old children
Uitgever(s):
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Assessing sit-to-stand for clinical use
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 A review of early influences on physical activity and sedentary behaviors of preschool-age children in high-income countries
Uitgever(s): Wiley Periodicals, Inc.
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - terminology consensus project process and outcome
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Health
2017 Prevalence and correlates of sedentary behaviour and physical activity in European adults
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2017 Sedentary time in older men and women
Uitgever(s):
2017 Sedentary behaviour and risk of chronic diseases
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Handboek bouw jouw leefstijlplan
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2017 The economic burden of physical inactivity
Uitgever(s):
2017 Individual and environmental correlates of objectively measured sedentary time in Dutch and Belgian adults
Uitgever(s):
2017 Effects of urban motorways on physical activity and sedentary behaviour in local residents
Uitgever(s):
2017 Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Beweegstimulering in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Canadian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP)
2017 Systematic review of the relationships between sedentary behaviour and health indicators in the early years
Uitgever(s):
2017 Role of inactivity in chronic diseases
Uitgever(s): American Physiological Society
2016 Associations of total amount and patterns of sedentary behaviour with type 2 diabetes and the metabolic syndrome
Uitgever(s):
2016 Dynamisch werken in de praktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Traploopweek benadrukt belang van minder zitten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 The associations of youth physical activity and screen time with fatness and fitness
Uitgever(s): Bai et al.
2016 The school environment and adolescent physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): World Obesity
2016 Physical Activity Report Card voor kinderen en jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd
Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
2016 Physical activity and sedentary behavior in metabolically healthy versus unhealthy obese and non-obese individuals
Uitgever(s):
2016 Effectiveness of intervention strategies exclusively targeting reductions in children’s sedentary time
Uitgever(s): BioMed Central
2016 The economic burden of physical inactivity
Uitgever(s): Elsevier
2016 Too much sitting and all-cause mortality
Uitgever(s): Biomed Central
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Workplace interventions for reducing sitting at work
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2016 Breaking sitting with light activities vs structured exercise
Uitgever(s):
2016 Interventional strategies to combat muscle disuse atrophy
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Exploring... what influences adults to be active
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health
2016 Beweeglogica in gebouwen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Langdurig zitten op het werk
Uitgever(s): TNO
2016 Interventions to reduce sedentary behaviour in 0–5-year-olds
Uitgever(s):
2016 Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality?
Uitgever(s): Elsevier
2016 Older adults with dementia are sedentary for most of the day
Uitgever(s):
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Global health agenda on non-communicable diseases
Uitgever(s):
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 10: Beweeg- en zitgedrag van sporters
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Recommendations for physical activity in older adults
Uitgever(s):
2015 The potential yield of non-exercise physical activity energy expenditure in public health
Uitgever(s): Springer
2015 Sedentary behaviour and health in children
Uitgever(s): Elsevier
2015 Nieuwe richtlijn computerwerk
Uitgever(s):
2015 Wat is de definitie van sedentair gedrag?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoeveel zitten is te veel?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Low-intensity wheelchair training in inactive people with long-term spinal cord injury
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Welke onderbouwde richtlijnen zijn er op het gebied van langdurig zitten?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bewegend leren is beter presteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Is zitten het nieuwe roken?
Uitgever(s): gezondNU
2015 5 juni in heel Europa “No elevators day”
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 The economic cost of physical inactivity in Europe
Uitgever(s): Centre for Economics and Business Research
2015 Sedentair gedrag van ouderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Sedentair gedrag bij ouderen
Uitgever(s): Nationaal Ouderenfonds, VU, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Daily (in)activities of nursing home residents in their wards
Uitgever(s):
2015 Ongezond, maar toch actief?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Active video games
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Langdurig zitten, een nieuw arbeidsrisico?
Uitgever(s): Kerckebosch bv
2015 Factsheet gedragtips implementatie dynamisch werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 How to reduce sitting time?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2015 ‘Rendement van dynamisch werken: gluren bij de buren’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Replacing sitting time with standing or stepping
Uitgever(s):
2015 Identifying correlates of breaks in occupational sitting
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2015 The sedentary office
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2015 A systematic review of standing and treadmill desks in the workplace
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Associaties tussen sedentair gedrag en werkgerelateerde uitkomstmaten
Uitgever(s): TNO
2015 Zitten is het nieuwe roken
Uitgever(s): Katja de Bruin
2015 Interventions with potential to reduce sedentary time in adults
Uitgever(s):
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Jeugd
Uitgever(s):
2015 Volwassenen
Uitgever(s):
2015 Ouderen
Uitgever(s):
2015 Chronisch zieken
Uitgever(s):
2015 Discussie, conclusies en aanbevelingen
Uitgever(s):
2015 The power of standing up
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Workplace sitting and height-adjustable workstations
Uitgever(s):
2014 Turning the tide of inactivity
Uitgever(s): UK Active
2014 Meer aandacht voor sedentair gedrag bij ouderen
Uitgever(s):
2014 Tackling physical inactivity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 The inactivity time bomb
Uitgever(s): Streetgames, Centre for Economics and Business Research
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Sedentary behaviors and youth
Uitgever(s): Active Living Research
2014 Promoting health equity in European children
Uitgever(s): Mantziki et al.
2014 Get up, stand up
Uitgever(s):
2014 The future of health & fitness
Uitgever(s): EuropeActive
2014 Television viewing and time spent sedentary in relation to cancer risk
Uitgever(s):
2014 Vragen over zittend werk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Desk-based workers' perspectives on using sit-stand workstations
Uitgever(s): Chau et al.
2014 Zitten is een beetje dom
Uitgever(s):
2014 Sedentary behavior and health outcomes
Uitgever(s):
2014 The evaluation of the impact of a stand-biased desk on energy expenditure and physical activity for elementary school students
Uitgever(s):
2014 Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer
Uitgever(s): Ruigrok | NetPanel
2014 Magic mirror on the wall, who is most inactive of them all?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Staan of zitten?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Parental characteristics have a larger effect on children's health behaviour than their body weight
Uitgever(s):
2014 Bewegen in Nederland 2000-2013
Uitgever(s): TNO
2014 Duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s):
2014 Effects of a standing and three dynamic workstations on computer task performance and cognitive function tests
Uitgever(s):
2014 Sedentary behaviour and health
Uitgever(s):
2014 Stand up, sit less, move more
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Standing time and all-cause mortality in a large cohort of Australian adults
Uitgever(s): Elsevier
2014 ‘Actief zitten’ laat jongeren beter presteren
Uitgever(s): KVLO
2014 Potential for primary prevention of Alzheimer's disease
Uitgever(s): The Lancet
2014 Economic costs of physical inactivity
Uitgever(s): National Centre for Sport and Exercise Medicine East Midlands
2013 Position statement langdurig zitten
Uitgever(s):
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Promotion of physical activity in parkinson's disease
Uitgever(s): UMC St. Radboud
2013 Physical inactivity as a policy problem
Uitgever(s): Rütten et al.
2013 The contribution of office work to sedentary behaviour associated risk
Uitgever(s): Parry and Straker
2013 Economic cost of inactivity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Do mass media campaigns improve physical activity?
Uitgever(s): Abioye et al.
2013 How healthy behaviour supports children's wellbeing
Uitgever(s): Public Health England
2013 The prevalence and correlates of sitting in European adults
Uitgever(s):
2013 MKB & sedentair gedrag
Uitgever(s): In Health, Arbothema's
2013 Dat zit goed
Uitgever(s):
2013 Friendship networks and physical activity and sedentary behavior among youth
Uitgever(s):
2013 Reducing prolonged sitting in the workplace
Uitgever(s): Victorian Health Promotion Foundation
2013 Lang zitten
Uitgever(s): TNO
2013 Oxidesk pilot test bij Achmea
Uitgever(s): TNO
2013 A systematic review to inform the Australian sedentary behavior guidelines for children and young people
Uitgever(s): Australian Government Department of Health
2013 De oogst van bewegingsarmoede in de jeugd
Uitgever(s): KVLO
2013 Daily sitting time and all-cause mortality
Uitgever(s):
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2013 Bewegen chronisch zieke kinderen vanuit inspanningsfysiologisch perspectief
Uitgever(s): KVLO
2013 Minimal intensity physical activity (standing and walking) of longer duration improves insulin action and plasma lipids more than shorter periods of moderate to vigorous exercise (cycling) in sedentary subjects when energy expenditure is comparable
Uitgever(s):
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 'Beweegmomentjes in het werk maken zittend werk dynamischer'
Uitgever(s):
2012 Sedentary behaviour and life expectancy in the USA
Uitgever(s):
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide
Uitgever(s): Elsevier
2012 What is sedentary behaviour?
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Factors influencing sedentary behaviours
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 TV viewing and obesity in children and young people
Uitgever(s): National Obesity Observatory
2012 Sport is goed, sporten is gezond, een sporter is aantrekkelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Het meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag
Uitgever(s): ErasmusMC Universitair Medisch Centrum, Afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie
2012 Duizenden leerlingen komen in beweging
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Monitor convenant gezond gewicht 2012
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Letter to the editor
Uitgever(s):
2012 Sitting-time and 9-year all-cause mortality in older women
Uitgever(s):
2012 Sedentary behaviour
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults
Uitgever(s):
2012 Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis
Uitgever(s):
2012 Accelerometer-based measures of active and sedentary behavior in relation to breast cancer risk
Uitgever(s):
2012 Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and insulin responses
Uitgever(s):
2012 Zittend en staand werken
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Validity of the occupational sitting and physical activity questionnaire
Uitgever(s):
2012 Sitting behaviors and mental health among workers and nonworkers: the role of weight status
Uitgever(s):
2012 Adult sedentary behavior
Uitgever(s): Elsevier inc.
2012 Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults
Uitgever(s):
2012 The pandemic of physical inactivity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Stressing harms of physical inactivity to promote exercise
Uitgever(s): Elsevier
2012 Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in the early years (aged 0–4 years)
Uitgever(s):
2012 Canadian sedentary behaviour guidelines for the early years (aged 0–4 years)
Uitgever(s):
2011 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Trends over 5 decades in U.S. occupation-related physical activity and their associations with obesity
Uitgever(s): Church et al.
2011 Bewegen in Nederland 2000-2010
Uitgever(s): TNO
2011 Employment and physical activity in the U.S.
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2011 PASEO brengt organisaties in beweging
Uitgever(s): TNO
2011 The cost-effectiveness of exercise referral schemes
Uitgever(s): Anokye et al.
2011 Sedentary behaviors and health outcomes among adults
Uitgever(s):
2011 The descriptive epidemiology of sitting
Uitgever(s):
2011 Energy expenditure of interruptions to sedentary behavior
Uitgever(s):
2011 Een inactieve leefstijl in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Het belang van bewegen voor niet-sporters
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Basisschool in Beweging….
Uitgever(s): KVLO
2011 Beweeggames in het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Informeren, motiveren en stimuleren
Uitgever(s):
2010 Niet-sporters
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Physical activity and sedentary behaviour typologies of 10-11 year olds
Uitgever(s): Jago et al.
2010 Bewegen in Nederland 2000-2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults
Uitgever(s):
2010 Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents
Uitgever(s): WHO
2010 Sedentary behaviour and obesity
Uitgever(s): Department of Health, Department for children, schools and families
2010 Physiological and health implications of a sedentary lifestyle
Uitgever(s):
2010 Are workplace interventions to reduce sitting effective?
Uitgever(s):
2010 Move and play every day
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2010 Too much sitting
Uitgever(s):
2010 Advances in population surveillance for physical activity and sedentary behavior
Uitgever(s):
2010 Veilige grenzen voor statijden
Uitgever(s): Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
2010 Leisure time spent sitting in relation to total mortality in a prospective cohort of US adults
Uitgever(s):
2010 Rotterdam gaat voor Lekker Fit!
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!
Uitgever(s): KVLO
2009 A snapshot of the health of young people in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Bewegen in Nederland 2000-2008
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Sport door de ogen van Surinaamse vrouwen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Innovaties in beweging
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2009 Sport, health and quality of life
Uitgever(s): The "la Caixa" Foundation
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Bereik en waardering van bedrijfssport en de participatie van risicogroepen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Verkenning risicobranches voor beweegarmoede en overgewicht
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 NET-werk-map over de NASB-impuls
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Mij niet gezien
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Explaining socioeconomic inequalities in health behaviours
Uitgever(s): C.B.M. Kamphuis
2008 Evaluatie alle leerlingen actief! 2006-2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 A school-based intervention to reduce overweight and inactivity in children aged 6-12 years
Uitgever(s): Jansen et al;
2008 Aanpak alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Too little exercise and too much sitting
Uitgever(s):
2008 Breaks in sedentary time
Uitgever(s):
2008 Liever lui dan moe?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2008 MRT en begeleiden van stagiairs en LIO
Uitgever(s): KVLO
2008 Fitclass: winst voor iedereen
Uitgever(s): KVLO
2007 Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Rapportage jaar 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Research that informs Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Sedentary behavior in Dutch workers
Uitgever(s):
2007 Fysieke activiteit en gezondheid
Uitgever(s): Fontys Hogescholen
2007 Stimuleert gymles een actieve leefstijl?
Uitgever(s): KVLO
2007 Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2)
Uitgever(s): KVLO
2006 FLASH
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Drenthe beweegt!
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2006 Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2006 Vooruit bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Coach methode
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschapen (Rijksuniversiteit Groningen) en Centrum voor Beweging en Onderzoek (CBO)
2006 Gesundheitswirksame Bewegung
Uitgever(s): Bundesamt für Sport Magglingen (BASPO)
2006 Lichamelijke (in)activiteit bij 2 jarigen
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2006 Physical activity and sedentary behavior patterns are associated with selected adolescent health risk behaviors
Uitgever(s): Pediatrics
2005 Rol kinderopvang in de preventie van bewegingsarmoede en ongezonde voeding bij 0-4 jarigen
Uitgever(s): TNO Bewegen en gezondheid
2005 Bewegen doet wonderen
Uitgever(s): Nederlandse Hartstichting
2005 Little pain, much gain
Uitgever(s): College of family physicians of Canada
2005 Lessenserie duursport vmbo
Uitgever(s): SLO
2005 Youth at risk of physical inactivity may benefit more from activity-related support than youth not at risk
Uitgever(s):
2004 CiB, Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Invloed van inactiviteit op het ontstaan van overgewicht bij jongeren en hieruit voortkomende gezondheidsproblemen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2004 Physical inactivity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2003 Chronisch zieken en bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie Bewegen en Gezondheid
2003 Television watching and other sedentary behaviors in relation to risk of obesity and type 2 diabetes mellitus in women
Uitgever(s):
2002 De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de nota wonen op bewegingsarmoede in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 A physically active life through everyday transport with a special focus on children and older people and examples and approaches from Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2001 Children, adolescents, and television
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2000 Determinants of adolescent physical activity and inactivity patterns
Uitgever(s): American Academy of pediatrics
1998 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek
1997 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Lichamelijke inactiviteit
Uitgever(s): Nederlandse Hartstichting, Rijksuniversiteit Utrecht, Janu
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
z.j. Van interventiemodel naar praktijk
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. Baseline predictors of maintenance of intervention-induced changes in physical activity and sitting time among diabetic and pre-diabetic patients
Uitgever(s): Helmink et al.
z.j. The extreme dangers of sitting
Uitgever(s):
z.j. Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work
Uitgever(s):
z.j. Guidelines for healthy growth and development for your child
Uitgever(s): Australian Government