Visie & Beleidsplein

U zoekt op "provinciaal beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

174 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Rol provincies op het gebied van sport is aan herziening toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Toekomstonderzoek beweegvriendelijk Zuid-Holland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Molster Stedenbouw, CROW
2022 De Utrechtse kracht van sport en bewegen
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2022 Levendig Brabant 2030
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2022 Quickscan Gelders sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sport en bewegen geeft nieuwe energie
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2021 Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2021 Altyd priis
Uitgever(s): Provincie Friesland
2021 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN University of Applied Sciences (SERC)
2021 Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Formula E race Brainport Eindhoven region
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Limburg, sport!
Uitgever(s): Provincie Limburg
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Startnotitie sport en recreatie
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2020 Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2020 Samen werken naar een vitale provincie
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Vitaal Overijssel : sport en en bewegen voor iedereen
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, Topsport Overijssel
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Zeeuws sportakkoord
Uitgever(s): Sport Zeeland
2019 Samen voor Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2019 Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019 Elke dag beter. Zuid‑Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023
Uitgever(s): Platform 31, IPO Interprovinciaal Overleg
2019 Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Verkenning rol provincies in de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2019 Op weg naar de toekomst
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2018 Gelders Sportakkoord
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2018 Samenspel rendeert in Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2018 Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2018 Het speelveld van de provincie
Uitgever(s): Stijn van Iersel
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Een duik in het verleden, een sprong naar de toekomst
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2017 Bouwstenen voor omgevingsvisie
Uitgever(s): BrabantAdvies
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Brabant beweegt
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluatie sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Nota sociaal beleid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Met sport halen we het beste uit Gelderland!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2016 Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig)
Uitgever(s): Provincie Friesland
2016 Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’
Uitgever(s): Provincie Friesland
2015 Accentennotitie sport
Uitgever(s): Provincie Limburg
2015 Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2015 Coalitieakkoord provincie Limburg 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2015 College-akkoord 2015-2019 provincie Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Ruimte voor Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2015 Coalitieakkoord 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2015 In verbinding!
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2015 Mei elkenien foar elkenien
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gehandicaptensport in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Limburg scoort het hoogste met provinciale uitgaven aan sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportplan Brabant
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2014 Sportbeleid binnen provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Programma gezondheid en zorg 2013-2015
Uitgever(s): Provincie Limburg
2013 Sport beweegt Fryslân 2014-2017
Uitgever(s): Provincie Friesland
2013 Inspiratieboekje kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2012 Fryslân giet foar goud!
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2012 Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2012 Wat sport beweegt in 2012
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2012 Ruimte voor gezondheid
Uitgever(s): GGD Fryslân
2012 Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Rapportage nulmeting Sportplan
Uitgever(s): Het PON
2012 Uitvoeringsprogramma Gelderland sport! 2013-2016
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2012 Sportbeleid dat rendeert in Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2011 Uitvoeringsprogramma jeugd 2011
Uitgever(s): Provincie Brabant
2011 Wat sport beweegt in 2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2011 Limburg beweegt naar de toekomst
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2011 Gezinnen en kinderen in verstedelijkte- en plattelandsregio's
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Kaderstelling sociale agenda 2010-2011, focus op jongeren
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2011 Coalitieakkoord 2011-2015
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2011 Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2011 'Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2011 Energiek en scherp aan de wind
Uitgever(s): Provincie Groningen
2011 Focus en verbinding in Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2011 De kracht van Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2011 Focus, vertrouwen, oplossingsgericht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2011 Uitdagend Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2011 Stuwende krachten
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2011 Coalitieakkoord 2011 - 2015
Uitgever(s): Provincie Limburg
2011 "Tien voor Brabant"
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2011 Sportkracht12
Uitgever(s):
2011 NISB brengt Gelderse koppen bij elkaar
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 De economische waarde van sport
Uitgever(s): SER Brabant
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Drenthe maakt dromen waar
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2010 Gelderland sportland, een wereld te winnen!
Uitgever(s): Provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie
2010 Omgevingsvisie Drenthe
Uitgever(s): Provinciale Staten Drenthe
2010 Visie op Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2010 Structuurvisie Noord-Holland 2040
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2010 Gelderland sportland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2009 Sport beweegt Fryslân
Uitgever(s): Provincie Fryslân, afdeling Zorg&Welzijn
2009 Koepelnota samen leven
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2009 Sociale agenda 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 Jong in Groningen
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 'Door de ogen van het kind'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Meedoen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Hoe meer sport, hoe beter!
Uitgever(s): Grontmij, Marktplan, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Flevoland, sportiefste provincie
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2009 Beleidsprogramma vrije tijd 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2009 Omgevingsvisie Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2009 Meedoen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2008 Provinciale uitvoeringsnota
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2008 Jaarverslag 2007
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
2008 Sociaal doe je niet alleen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Inspraaknotitie
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Zeeland in actie
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2008 Kaderstellende notitie sport in beeld
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2008 Waar toekomst vensters vindt
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2008 Wie de jeugd heeft
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 Provinciaal sportbeleid 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Kiezen voor de kracht van Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Uitwerking beleidsprioriteiten sport 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 Voorzet twee
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 'Ieder kind is een talent!'
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Investeren in mensen
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Investeren en verbinden
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Coalitieakkoord tussen de fractie van CDA, VVD en Christenunie in Provinciale Staten van Utrecht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2008 Brabant investeert in jeugd
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2008 Beleidskader jeugdzorg Overijssel 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2008 Zuid-Holland méér op de fiets
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2007 Inventarisatie provinciaal beleid voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Bouwstenennotitie sportbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Een half miljoen mensen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2007 Gelderland maakt het verschil
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Krachtig, in balans
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2007 Overijssel begint bij de jeugd!
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2007 & Overijssel!
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2007 Nieuwe verbindingen
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2007 Sociaal beleidskader 'welzijn werkt' 2005-2008
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2007 Actieplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen
2006 Uitvoeringsplan speelveld in beweging
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2006 Sportnota provincie Groningen 2007 t/m 2010
Uitgever(s): Provincie Groningen
2005 Meerjarenvisie sociaal beleid provincie Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2005 Fryslân Fytslân
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2005 Beleidsscan provinciale investeringen in sport en bewegen 2005
Uitgever(s): Sportservice Midden Nederland
2004 Sport scoort
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2004 Speelveld in beweging
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2004 Meerjaren uitvoeringsprogramma vrije tijd 2004-2007
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2003 Actieplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer
2003 Beleidsrapportage fiets 2002
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2002 Beleidsplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen
2002 Watersportaktieplan 2002-2005
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2001 Fryslân in beweging
Uitgever(s): Provinciale Staten van Fryslân
2001 Bouwstenen voor een duurzaam provinciaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): Projectbureau IJV 2001 Brabant
1995 Fietsvoorzieningen in Gelderland 1995 - 1998
Uitgever(s): Provincie Gelderland
1991 Nota inzake plaatsbepaling structurering & functionering interprovinciaal overleg sport
Uitgever(s):
1988 Golfen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme
1986 Beleidsnotitie plankzeilen
Uitgever(s): Provincaal Bestuur van Noord-Holland
1986 Nota provinciaal sportbeleid
Uitgever(s): Interprovinciaal overleg (IPO) voor jeugd en sport
z.j. Groningen, sociaal en slagvaardig
Uitgever(s): Provincie Groningen
z.j. Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Drenthe
z.j. Hoofdlijnenakkoord 2007-2011
Uitgever(s): Provincie Flevoland
z.j. Coalitieakkoord 2007-2011
Uitgever(s): Provincie Limburg
z.j. Sport in beeld
Uitgever(s): Provincie Utrecht
z.j. Mensen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland
z.j. Beleidskader jeugd 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
z.j. Omgevingsplan Flevoland 2006-2015
Uitgever(s): Provincie Flevoland