Visie & Beleidsplein

U zoekt op "gezonde leefstijl" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

233 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Alcoholvrij aanbod in de sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Draagvlak voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2024 Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, AM Gebiedsontwikkeling, Nederlandse Hartstichting
2023 Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Roadmap Gezond Leven
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2023 De waarde van het sociaal domein
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa
2023 Nederland Beweegt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2022 Lifestyle opportunities
Uitgever(s):
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Representing the healthy lifestyle
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2022 Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bestaat de heilige graal in een gezonde leefstijl?
Uitgever(s): KVLO
2022 Docent bewegingsonderwijs als partner gezondheid
Uitgever(s): KVLO
2022 Het creëren van een gezondere sportomgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Bewegen als medicijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 The relationship between step count and all-cause mortality and cardiovascular events
Uitgever(s):
2021 Waarom mensen moeilijk tot bewegen zijn te brengen
Uitgever(s): Arcturus
2021 Healthy by Design een succes op het ROC Mondriaan
Uitgever(s): KVLO
2020 Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten)
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘McDonald’s is good for my social life’
Uitgever(s): Wiley
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bestuurders over alcohol, roken en (on)gezond eten op de sportclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Begrijpen waarom niet iedereen sport
Uitgever(s): werkboek laat zorgverleners reflecteren op eigen opvattingen
2020 Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2020 The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19
Uitgever(s):
2020 Hét handboek voor de leefstijlcoach
Uitgever(s): Kennisplatform leefstijlcoaching
2020 Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Uitgever(s): Joint Action CHRODIS PLUS
2019 Uit de zorg, in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De veelsporter: kenmerken en motivatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Using entertainment to improve lifestyles and health
Uitgever(s):
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een dik compliment voor Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 LadyFit: sportaanbod voor oudere migrantenvrouwen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Uitgever(s): Pharos
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2018 Meer uithoudingsvermogen voor bewegen op school
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2018 Stimuleren actieve leefstijl doe je samen; SALVO-aanpak
Uitgever(s): KVLO
2017 Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Lifestyle counselling intervention to prevent gestational diabetes mellitus
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 'Goalkeeper!'
Uitgever(s): KVLO
2017 KLIK krant
Uitgever(s): Klikrotterdam
2017 Sta op, kom in beweging en sport!
Uitgever(s): KVLO
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gedragsdeskundige met een missie verandert 'willen en moeten' in 'kunnen'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Physical activity and sedentary behavior in metabolically healthy versus unhealthy obese and non-obese individuals
Uitgever(s):
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Unhealthy eating
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om vitaal te zijn?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Het kapitaal van de prof centraal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016
Uitgever(s): DSP-groep
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2015 Voeding steeds belangrijker in het voetbal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenwerken met de sportschool
Uitgever(s):
2015 Evaluatie Dam tot Damloop 2014
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2015 Social inequalities in young children's lifestyle behaviors and childhood overweight
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 Inactiviteit kost de Europese economie jaarlijks 80 miljard
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 E-zine jongeren op gezond gewicht
Uitgever(s): Jongeren Op Gezond Gewicht i.s.m. Arko Sports Media
2015 De effectiviteit van de inzet van rolmodellen in leefstijlcampagnes
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Dementie is te vermijden met gezonde leefstijl
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ongezond, maar toch actief?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Active design
Uitgever(s): Sport England
2015 CZ aan de slag met leefstijlcoaching
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl
Uitgever(s): Stichting Arbouw
2015 Like the healthy lifestyle
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Is de geloofwaardigheid van een bericht afhankelijk van een frame?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De rol van de externe en de emotionele eetstijl bij het vormen van implementatie intenties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Onderzoek sport, bewegen en leefstijl
Uitgever(s): Sportservice Zuid-Holland
2015 De gymleraar pakt de handschoen op!
Uitgever(s): KVLO
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Economic evaluations of worksite health promotion programs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Kindermonitor 2013-2014 GGD Gelderland-Zuid
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 De samenhang tussen de leefstijl van ouders en het beweeggedrag van hun kind (4-6 jaar)
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Een gezonde leefstijl in het mbo - stand van zaken
Uitgever(s): DSP-groep BV
2014 BOS-kompas 2013
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 Stand up, sit less, move more
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Vitaliteit in organisaties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Fostering self-regulation in health in organisations
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Gezonde school over de grenzen: leren van de buren
Uitgever(s): KVLO
2014 Meer doen met gezondheid op school?
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 Kansrijke rol voor LO-docent op een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2014 De directeur maakt het verschil
Uitgever(s): KVLO
2014 De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 Experiential design landscapes
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 Ongezond gedrag benadrukken werkt niet
Uitgever(s):
2013 The long-term effectiveness of a lifestyle intervention in severely obese individuals
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2013 Active cities
Uitgever(s): Djawid Tahery
2013 Leefstijlonderzoek Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Leefstijlmonitor Capelle aan den IJssel 2012
Uitgever(s): I&O Research
2013 Jongeren en fysieke beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Pabo sportklas
Uitgever(s): KVLO
2013 Active lifestyles related to excellent self-rated health and quality of life: cross sectional findings from 194,545 participants in the 45 and up study
Uitgever(s):
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisschool de vijf hoeven is erg sportief!
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Openbare basisschool Oosterhuizen
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 Een sportactieve school is een gezonde school !
Uitgever(s): KVLO
2013 BST en GGD samen naar de sportiefste wijk van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezonde, fitte leerlingen presteren beter
Uitgever(s): KVLO
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 ALIFE@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sustainable lifestyles
Uitgever(s): SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
2012 The BeweegKuur programme
Uitgever(s): Helmink et. al.
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Wie groen doet, gezond ontmoet
Uitgever(s): LvDO-NME
2012 Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau
Uitgever(s): Ecorys
2012 Fit en gezond in Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2012 Op weg naar consistentere en betere individuele gezondheidskeuzes met behulp van gedragseconomische inzichten
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Binnen beginnen, buiten winnen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Scholen het zo gemakkelijk mogelijk maken
Uitgever(s): KVLO
2012 E-mailhulp in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2012 Een gezonde marathon
Uitgever(s): KVLO
2012 Een gezond mbo presteert beter
Uitgever(s): KVLO
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 The IDEFICS community-oriented intervention programme
Uitgever(s): Macmillan Publishers Limited
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Basisschool in Beweging….
Uitgever(s): KVLO
2011 Beweeggames voor gezondheidswinst
Uitgever(s): KVLO
2010 Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving'
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Gezond op eigen benen
Uitgever(s): Bregje Booltink
2010 Expertmeeting de menselijke beslisser
Uitgever(s): ZonMw
2010 Maak werk van vitaliteit
Uitgever(s): Stichting van de Arbeid
2010 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Lekker sporten!
Uitgever(s): Fitmind
2010 Vitalum: development and evaluation of tailored print communication and telephone motivational interviewing to improve lifestyle behaviors among older adults
Uitgever(s): Hilde van Keulen
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 School en ouders: invloed op het beweeggedrag is een gezamenlijke klus!
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!
Uitgever(s): KVLO
2010 Gezonde school met gezonde medewerkers en studenten
Uitgever(s): KVLO
2010 Lekker fit
Uitgever(s): KVLO
2010 Overgewicht integraal te lijf
Uitgever(s): KVLO
2010 IRun2BFit (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2010 Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2009 Gebundelde inspiratie
Uitgever(s): ZonMw
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 Gezonde slagkracht
Uitgever(s): ZonMw
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Bewegingsarmoede als arbeidsrisico in de arbocatalogus
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2009 De menselijke beslisser
Uitgever(s): WRR, Amsterdam University Press
2009 BeweegKuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Minder verzuim bij verbetering leefstijl
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 www.testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2009 Sport, health and quality of life
Uitgever(s): The "la Caixa" Foundation
2008 Scholingsbundel "ketenaanpak actieve leefstijl"
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Verslag van de pilot sport & bewegen
Uitgever(s): Cito
2008 Actieve en gezonde leefstijl in leermiddelen voor primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Gezonde leefstijl meer dan een project
Uitgever(s): KVLO
2008 Fitnesscircuit
Uitgever(s): KVLO
2007 Sporten is gezond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg!
Uitgever(s): KVLO
2006 Physical activity and health in Europe
Uitgever(s): World Health Organization Europe
1998 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1997 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1995 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1987 Peoria winter
Uitgever(s): D.C. Heath and Company, Lexington
z.j. Lekker fit!
Uitgever(s):