Visie & Beleidsplein

U zoekt op "netwerken" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

177 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Effecten van bewegen voor senioren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020
Uitgever(s): ZonMw
2021 Een lerend netwerk starten
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Barriers and facilitators for physical activity in adults with type 2 diabetes mellitus
Uitgever(s):
2021 The relationship between social environmental factors and motor performance in 3- to 12-year-old typically developing children
Uitgever(s):
2021 Living Labs in VerDuS SURF
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2021 Observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2021 Virtual community building in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Fontys
2021 Het sociale net werk van een tiener
Uitgever(s): KVLO
2020 Social network interventions that promote physical activity among adolescents
Uitgever(s): Thabo J. van Woudenberg
2020 Voorbij lokaal enthousiasme
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2020 Ervaring
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Bringing network governance into the field of violence and integrity in sports
Uitgever(s): Macrothink Institute
2020 Netwerken integrale ouderenzorg
Uitgever(s):
2020 Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken
Uitgever(s): Project ‘Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’
2020 Tussentijdse observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief Bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2020 Fanatisme in het Twentse volleybal
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2019 Enabling and disabling behaviors in the social environment are associated with physical activity of older people in the Netherlands
Uitgever(s): Springer nature
2019 Kennis- en innovatieagenda 2020-2023
Uitgever(s): Health-Holland
2018 Liefde door de sport (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gezond oud worden in Vlaardingen
Uitgever(s):
2018 Motiveren van leerlingen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Alumnivereniging van een ALO
Uitgever(s): KVLO
2017 VSK monitor 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Correlates associated with participation in physical activity among adults
Uitgever(s): Biomed Central
2017 Wat gebeurt er internationaal op het gebied van sport & bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 Leerkringen : wat zijn het en hoe werken ze?
Uitgever(s): Movisie
2017 Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017
Uitgever(s): Bureau Bartels BV
2017 Living labs in Nederland
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2016 De kern plus een link
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 VSK monitor 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk
Uitgever(s): ZonMw
2016 Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
Uitgever(s): Sportkracht12
2016 Sportprofessional ben je niet alleen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Supporting me to be active
Uitgever(s): English Federation of Disability Sport (EFDS)
2016 Liefde door de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 How voluntary exercise behavior runs in families
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Putnam versus Bourdieu
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Onderzoek naar de kenmerken van netwerkorganisaties
Uitgever(s):
2016 Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Uitgever(s):
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Characteristics of good role models in sports and social life
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 De sociale omgeving van ex-topsporters: een bron van hulp?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Liefde door de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer nature
2015 VSK monitor 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Making the case for designing active cities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020
Uitgever(s): Sportinnovator
2015 "Ik zou mezelf hier gelijk voor inschrijven"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbestuur in Nederland
Uitgever(s): Nyenrode Sports Inc.
2015 Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 Sport socialisation and the role of the school
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2014 PPS in perspectief
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
2014 Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2014 Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport
Uitgever(s): DSP-groep
2014 De bvo: een broedplaats voor ontmoeting
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Thema ‘Ik neem je mee!’ tijdens Nationale Sportweek
Uitgever(s): KVLO
2014 OLDACTION en de sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2014 Physical activity and social support in adolescents
Uitgever(s):
2014 Netwerk sportvereniging in beweging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Retirement in transition
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 De netwerkstructuur van de Beweegkuur
Uitgever(s):
2013 Een online kennisnetwerk voor sportbestuurders
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 De 'zachte kanten' van samenwerking in de eerstelijnszorg
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 De brug bouwen tussen zorg en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Friendship networks and physical activity and sedentary behavior among youth
Uitgever(s):
2013 Teamwork in een andere formatie met nieuwe spelers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Wat haalt de Nederlandse sportvereniging uit Europa?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Supersize my event
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Toekomstschets inrichting sociaal domein
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2012 Social determinants of health and well-being among young people
Uitgever(s): Copenhagen
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Friends and physical activity during the transition from primary to secondary school
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2012 Do's en dont's van lokale netwerkvorming
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Samen voor zichzelf
Uitgever(s): Kluwer
2012 Wie groen doet, gezond ontmoet
Uitgever(s): LvDO-NME
2012 Approaches to the prevention and management of childhood obesity
Uitgever(s): American Heart Association
2012 Bruggen bouwen met beweegmakelaars
Uitgever(s):
2012 De brug oversteken van zorg naar sporten en bewegen
Uitgever(s):
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 De playground georganiseerd
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2012 Uitdagend buitenspelen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2012 LO excellent in de bovenbouw van het VO
Uitgever(s): KVLO
2012 Wij, de overheid
Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0
2012 Social capital development among ethnic minorities in mixed and separate sport clubs
Uitgever(s): Routledge
2011 NASB en BeweegKuur
Uitgever(s): DSP - groep BV
2011 Health and society
Uitgever(s): Wageningen UR
2011 Met netwerken naar resultaat en impact
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Kruip in het netwerk!
Uitgever(s): Ministerie van Algemene Zaken
2011 Zwaan, kleef aan
Uitgever(s):
2011 Van vonkjes naar vuurtjes
Uitgever(s): Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Towards salutogenic health promotion
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2011 Sport, haar lectoren en kenniskringen
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2011 Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 BeweegKuur, een kansrijke verbinding van zorg en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 De boom en het rizoom
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2011 Neighborhood social capital and individual health
Uitgever(s): Utrecht University, Nivel
2011 Loslaten, vertrouwen, verbinden
Uitgever(s): Nationale Goede Doelen Loterijen, Stichting DOEN
2011 Global physical activity network (GlobalPANet)
Uitgever(s): Global Physical Activity Network
2011 Recreatieve fietsroutenetwerken
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2011 Het effect van sportsponsoring via sociale netwerk sites op de reputatie van organisaties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Community health promotion
Uitgever(s):
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Strategie in verhouding
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2010 Connected!
Uitgever(s): Uitgeverij Balans
2010 In beweging!
Uitgever(s): Research Centre for Social Innovation, Utrecht University of Applied Sciences
2010 Community health assessment and group evaluation (change)
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2010 Terugdringen van gezondheidsachterstanden door gemeentelijk beleid
Uitgever(s): RIVM
2010 De Doetinchem Cohort Studie 4e ronde 2003-2007
Uitgever(s): RIVM
2010 Handreiking sport lokaal samen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Social relationships and healthy ageing
Uitgever(s): Simone Croezen
2010 Strategische communicatie
Uitgever(s): Logeion
2010 Wandelnetwerken uit de knoop
Uitgever(s): Stichting Wandelplatform-LAW
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Fietsroutenetwerken
Uitgever(s): Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme
2010 Strategic value of networking in sport sponsorships
Uitgever(s): Universiteit Twente
2009 Evaluating partnerships to prevent and manage chronic disease
Uitgever(s):
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Netwerkorganisaties en hiërarchie
Uitgever(s):
2009 Network organisation
Uitgever(s): Gaëtan Absil and Michel Demarteau
2009 Over het opzetten van een netwerkorganisatie
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Nudge
Uitgever(s): Business Contact
2009 Old Action
Uitgever(s): Old Action - ondersteuning en advies voor (sport)organisaties
2009 ‘Droomprogramma’ tweedefase
Uitgever(s): KVLO
2009 Intern netwerk voor bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 The community network solution
Uitgever(s): Booz Allen Hamilton Inc.
2008 Versterking voor gezinnen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2008 Overgebleven dorpsleven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Meer bewegen is de Assepoester van de beweegbalans (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Social support for youth physical activity
Uitgever(s): Hohepa et al.
2007 Netwerken met vrije actoren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 Netwerkgereedschap voor vrije actoren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 Zit er energie, dan kan alles
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 The spread of obesity in a large model network over 32 years
Uitgever(s): Massachusetts Medical Society
2007 Leisure time physical activity, screen time, social background, and environmental variables in adolescents
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2007 Social circus in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2007 Het netwerk onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2006 De kracht van netwerkbenadering
Uitgever(s): Van Gorcum
2006


Atlas nationale stedelijke netwerken
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2006 Regionale fietsroutenetwerken
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2005 Vernieuwing van Angelslo, Emmerhout en Bargeres
Uitgever(s): Quintis
2005 Een onderzoek naar sociaal kapitaal in fitnesscentra en verschillen tussen fitnessers
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2000 Communities of practice
Uitgever(s): President and Fellows of Harvard College
1999 'Civic centre' bouwen?
Uitgever(s): Fontys Hogescholen, Universitaire Instelling Antwerpen, Acquest-Creon
1999 Een ministerie van ruimte & tijd
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
1997 Ruim baan
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
1997 Zwartwitboek
Uitgever(s): Wandelplatform
1995 Leernetwerken in verschillende typen organisaties
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1992 Dynamische netwerken
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1987 Sport, leisure and social relations
Uitgever(s): Routledge & Kegan Paul
1986 Teaching physical education
Uitgever(s): Merrill Publishing Company
1984 Meer tijd voor sport
Uitgever(s): Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
z.j. Sportplein Groningen
Uitgever(s): Hoofdsportloket Sportplein Groningen
z.j. Sport & society
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht
z.j. Netwerkanalyse
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Wageningen Universiteit (WUR)