Visie & Beleidsplein

U zoekt op "vrijwilligers" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

293 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”
Uitgever(s): Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
2022 Vrijwilligerswerk in de sport 2012-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Geven in Nederland 2020
Uitgever(s): Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Lenthe
2020 Prioriteiten voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt in de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Essa-Sport
2020 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Hoe staat de Nederlandse sportvereniging ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Passionate about the sport, dedicated to the club?
Uitgever(s):
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Basisboek vrijwilligersmanagement
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2018 Fiscaliteit bij sportevenementen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Een sportvereniging zonder vrijwilligers: is dat mogelijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 It lûd fan Fryslân
Uitgever(s): Fries Sociaal Planbureau
2017 Characteristics of European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Leeftijd van Achterhoekse sportbestuurders; ’t gef niks of moak ’t uut?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 De mensen van de Vierdaagse
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Explaining similarities and differences between European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Understanding social capital in sports clubs
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Promoting social integration and volunteering in sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): The University of Sheffield
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 The value of volunteers
Uitgever(s): Philine van Overbeeke
2017 Vrijwilligersmanagement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Social integration and volunteering in sport clubs in Europe
Uitgever(s): Arko Sports Media, Vereniging Sport en Gemeenten, Aces Europe
2017 Vrijwilligers in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gemeenten met een sportpedagoog
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 E-book Sportveiligheid
Uitgever(s): Halt
2016 De dorpse doe-democratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Voldoende vrijwilligers vinden blijft een probleem
Uitgever(s): NWST NeWSTories B.V.
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Which wider social roles?
Uitgever(s):
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Sports club policies in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2016 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics
2016 Member characteristics and volunteerism at soccer clubs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Disability sports - the ability to inclusion?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Handbook on volunteering of migrants in sport clubs and organisations
Uitgever(s): Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) and Football Association of Ireland (FAI)
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2016 Vrijwilligerstekort bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Handvatten voor een sterker ledenbestand
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandsche RoeiBond (KNRB)
2015 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 De ondernemende burger
Uitgever(s): MOVISIE
2015 2014 World Rowing Championships
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Sport2B
2015 Sportkadermonitor
Uitgever(s): Oberon
2015 Sportvereniging en consument, gaat dit samen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportverenigingen beter benutten voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Sportservice Noord-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Verenigingen en vrijwilligers
Uitgever(s):
2015 Opleiding als sociale scheidslijn
Uitgever(s): Garant
2015 De risico's van een vrijwilligersfunctie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportvrijwilliger vaak mannelijk en hoog opgeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 From participation to consumption?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De strijd om schaarser wordende sporters en subsidies
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportcommunity's of practice: leren in sportcommunity's
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Een beetje meer denken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportvrijwilliger vaak mannelijk en hoog opgeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Verplicht vrijwilligerswerk
Uitgever(s):
2014 Versterken van (hun) capaciteit?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Vrijwilligers maken de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kijkje in de portefeuille van de penningmeester
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 De sportbestuurder over besturen in de sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Van betrokkenheid naar enthousiasme
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De doe-democratie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 Penningmeesters 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Voor wat hoort wat?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 De sportvereniging van de toekomst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De juiste vrouw/man op de juiste plaats
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Duurzame inzetbaarheid: ingewikkeld?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Factsheet ontwikkeling van sportparticipatie, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk in de sport na 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Duizend en één kracht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Verover de jongerenmarkt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs
Uitgever(s): Démos
2011 2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Movisie
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 De prijs van vrijwilligerswerk
Uitgever(s): HvA Publicaties
2011 Vrijwilligersvergoeding in sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leren van elkaar in sport, welzijn en zorg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Vrijwillige inzet 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Vrijwillige inzet 2.0
Uitgever(s): Movisie
2011 Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2011 Ervaren pedagogische kwaliteit op sportverenigingen in Rotterdam-IJsselmonde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Maatschappelijke stages in de sport
Uitgever(s): Movisie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Balanceren in een grijze zone
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Leren van elkaar
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 'We zijn nog wel een beetje zoekende'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Toolkit in veilige handen
Uitgever(s): Vereniging NOV
2010 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2010 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Vrijwilligerswerk in meervoud
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Vrijwillige inzet 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 A systematic review of the evidence base for developing a physical activity and health legacy from the London 2012 Olympic and Paralympic Games
Uitgever(s): Centre for Sport, Physical Education and Activity Research (SPEAR), Canterbury Christ Church University
2009 Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): Rutgers Nisso Groep
2009 Doe de competentiecheck!
Uitgever(s): Movisie
2009 De schoolsportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Sport en fiscus
Uitgever(s): Kluwer
2009 The availability of alcohol to minors in sport canteens
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 A winning team?
Uitgever(s): The Institute for Volunteering Research and Volunteering England
2008 Maatschappelijke organisaties in beeld
Uitgever(s): SCP
2008 1-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Movisie
2008 Sportpeiling 2008 gemeente Utrecht
Uitgever(s): Entrada Market Research
2007 Informele inzet
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Human resource management for events
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2006 CIVIQ instituut vrijwillige inzet
Uitgever(s): CIVIQ
2006 Wat de jeugd beweegt
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV
2006 Vrouwen in zicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Bevolkingsonderzoek sport en cultuur 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Sociaal en Cultureel Rapport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Bestuurdersaansprakelijkheid
Uitgever(s): Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
2005 Verder werken...er is nog een wereld te winnen!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2005 Landelijk verenigd
Uitgever(s): SCP
2005 Maatschappelijke stages in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Zin in sport
Uitgever(s): NCSU
2005 Kwaliteitsinstrumenten vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): CIVIQ
2005 The EU & sport
Uitgever(s): European Commission
2005 IKSport doorgelicht
Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut
2005 Volunteers in sports clubs
Uitgever(s): Antony Rowe Ltd
2005 Rapportage bronmethodiek Arnhem
Uitgever(s): DSP-groep
2005 Sportief gedrag??
Uitgever(s): Gemeente Weert, Universiteit van Tilburg
2005 Projectbeschrijving Coach
Uitgever(s): Sport Fryslân, OAB
2005 Motion
Uitgever(s): Finnish Society for Research in Sport and Physical Education
2005 Vrijwilliger en schade, wie is aansprakelijk?
Uitgever(s): Bosselaar & Strengers advocaten
2004 Verslag Nederlands congres voor sportbestuurders 2004
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Driving up participation
Uitgever(s): Sport England
2004 Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Mogen ouderen ook meedoen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Ouderen tellen mee
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Een sociaal jaar voor jongeren in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2004 Volunteering and participation on the agenda
Uitgever(s): Civiq
2004 Vrijwilligers, die wil je erbij hebben
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Typetest vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Regie over gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 De gemeente, burgerinitiatieven en de ongebonden vrijwilliger
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Integraal vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 In plaats van een brief...interactief!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Richt uw eigen tuin in!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Impactagenda
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Ik zie, ik zie...vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Hoe V-gericht is uw gemeente? Bereken de VB-score!
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Zicht op vrijwilligerswerk! methode om het lokale vrijwilligerswerk in beeld te krijgen
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Koesteren en kiezen
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Tweede meting monitor vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Research voor Beleid
2004 De kracht van sport
Uitgever(s): Johan Cruyff Sport Management Instituut
2004 Gevraagd vrijwilligers!
Uitgever(s): Jolyn Breur
2003 Tweemeting
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Programma 2003 NOV & sVM
Uitgever(s): NOV & sVM
2003 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): SCP
2003 Actief in en rond de sport
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Kwaliteit in zicht!
Uitgever(s): Stichting Vrijwilligers Management
2003 Ik kan het niet alleen
Uitgever(s): Symbiose
2003 Zo doen wij dat vaders
Uitgever(s): KNVB
2003 Zo doen wij dat vaders
Uitgever(s): KNVB
2003 Sports volunteering in England 2002
Uitgever(s): Leisure Industries research Centre
2003 Eerste meting monitor vrijwilligerswerkbeleid
Uitgever(s): Research voor Beleid
2003 Sportentwicklungen in Deutschland Band 17
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2003 Veranderen met vrijwilligers in de zorgsector
Uitgever(s): Tamara Berbée
2002 De meerwaarde van sport
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2002 Vrijwilligers in soorten en maten II
Uitgever(s): Faculty of Social & Behavioral Sciences, Tilburg University
2002 Rapportage gehandicapten 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Vrijwilligers gaan nu langer mee
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2002 Vrijwilligerswerk in Noord-Brabant
Uitgever(s): IVA Tilburg
2001 Arbocheck sportorganisaties
Uitgever(s): NOV
2001 Een ervaring rijker
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
2001 Witboek van de Europese Commissie
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2001 Een zware wissel?
Uitgever(s): NFWS
2001 Het middenveld als smeltkroes?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2001 Handboek penningmeester
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs
2001 Succesvol projectmanagement in 10 stappen
Uitgever(s): NOV Publicatie Services
2001 Startnotitie
Uitgever(s):
2001 Omnibus 2001
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar, Stafafdeling Onderzoek en Statistiek
2001 De generatie @
Uitgever(s): NOV, sVM
2001 Via het vrijwilligersstatuut naar een betere status voor de vrijwilligers
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Pijnenburg vormgevers uitgevers
2001 Bouwstenen voor een duurzaam provinciaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): Projectbureau IJV 2001 Brabant
2001 Vrijwilligers in soorten en maten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Departement Vrijetijdwetenschappen
2001 Vrijwilligerswerk wereldwijd
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
2000 Asielzoekers
Uitgever(s): NOV
2000 Sterk in eigen kring
Uitgever(s): NIZW
2000 Eénmeting
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Sport en vrijwilligers
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 RMO advies 12
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2000 De voor-en-doormethode
Uitgever(s): NIZW
2000 Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Vrijwilligerswerk vergeleken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Feiten en cijfers
Uitgever(s): NOV publicaties
1999 State of art
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Informatiewijzer vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Werkmap VIS-kit
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Programmaboekje VIS
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Lokale ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk
Uitgever(s): PON: Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant
1999 Het zout in de pap
Uitgever(s): Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
1999 Human resource management in sport and recreation
Uitgever(s): Human Kinetics Publishers
1999 Arbocheck vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
1999 Goede arbeidsomstandigheden
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
1999 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Cereales
1998 Vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1998 'Het bestuur springt in met frisse tegenzin'
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Tijd voor vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Voor de verandering
Uitgever(s): NOV
1998 Voorbij 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Jongerenparticipatie in de sportvereniging
Uitgever(s): Assist
1998 Zonder vrijwilligers geen voetbal
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Sport en vrijwilligerskrant editie 1998
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Verslag themabijeenkomst 'betalen van vrijwilligers
Uitgever(s): Steunfunctie Sport Flevoland
1998 Human resource management in de sportvereniging
Uitgever(s):
1997 Management van vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): NOV Publicaties
1997 RMO advies 5
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1997 Nieuw sportkader
Uitgever(s): NPS afdeling Minderheden
1997 Werken in verre landen
Uitgever(s):
1997 Spoorboekje naar verbetering vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Onderzoek communicatiebeleid vrijwilligers NOC*NSF
Uitgever(s): Data Unlimited
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1997 Projectplan vrijwilligersbeleid in de sport (VIS) 1997
Uitgever(s): NEBAS
1997 Vrijwilligers helpen
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
1997 NOV barometer vrijwilligerswerk
Uitgever(s):
1997 Running a club
Uitgever(s): English sports council
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1997 Vrijwilligersbeleid in Rotterdam
Uitgever(s): Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, Afdeling Stedelijke Zorg
1997 Vrijwilligers en werkgelegenheid in de sport
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Afdeling Sport en Recreatie
1997 Sport en vrijwilligerskrant editie 1997
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Concept communicatieplan voor het vrijwilligersbeleid van NOC*NSF
Uitgever(s): Brains Unlimited
1996 Als je er niet uitkomt, hoor ik het wel?
Uitgever(s): NOV
1996 Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Uitgever(s): NOV
1996 Op weg naar de lerende sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1996 Wie wil de nieuwe voorzitter worden?
Uitgever(s): NOV
1996 Oog voor vrijwilligers!
Uitgever(s): NOV
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 Ondergrens opleiding vrijwillige sportleider
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 En sponsors zijn al net zo moeilijk te vinden als vrijwilligers
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Draaiboek voor een thema-avond
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Cursus vrijwilligerscoördinator in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Werkboek vrijwilligersbeleid in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1995 Veelkleurig organiseren
Uitgever(s): Boom, sVM
1995 Vademecum
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1995 Kaderbeleid op bondsniveau
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Civil society
Uitgever(s): SCP
1994 De nieuwe vrijwilligers
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1994 Opleidingsmogelijkheden voor de sport
Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, welzijn en sport, NOC*NSF
1994 Der Sportverein
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1994 Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Sociaal-culturele berichten 1993-13
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 De andere sportcarrière
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1991 Werkboek voor verenigingen 1
Uitgever(s): NOC*NSF
1990 Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening
Uitgever(s): Tilburg
1987 Opleidingsmogelijkheden voor de sport
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie Sportzaken, Afdeling Vrijwillig Sportkader en Opleidingen
1983 Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP)
1983 Besturen van sportverenigingen
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
1983 Vele handen maken licht werk
Uitgever(s): IVA
1983 Zonder sportvrijwilliger geen sport
Uitgever(s): De Vrieseborch
1977 Kaderbehoefte bij sportverenigingen
Uitgever(s): Instituut voor toegepaste sociologie
z.j. Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Movisie
z.j. Beter vrijwilligersbeleid met Digimon
Uitgever(s): Movisie
z.j. Beleidsnota vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke stage 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Zoeterwoude
z.j. Sport ..... en het vrijwilligerswerk in Maastricht
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport
z.j. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor KVLO-leden
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
z.j. Factsheet Haulerwijk
Uitgever(s): Partoer
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. Diensten & productenbrochure NSCU
Uitgever(s): NCSU