Visie & Beleidsplein

U zoekt op "recreatieve voorzieningen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

234 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Sport en bewegen in gemeente Epe
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sporten en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Landelijke kennisrapportage recreatief fietsen 2023
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2021
Kneiter Leidraad
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences/Bureau Buiten/Decisio/HZ University of Applied Sciences/Markteffect/Mulier Instituut/ZKA
2021 Vijf vragen aan ...
Uitgever(s): Waterrecreatie Nederland
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Toegang tot de stad
Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Samen op pad
Uitgever(s): Stichting Groen en Handicap
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2016 Werk maken van spelen
Uitgever(s): Froukje Hajer, Kind, Spel en Ruimte
2013 Rabobank cijfers & trends
Uitgever(s): Rabobank
2013 Doelgroepen
Uitgever(s):
2012 Landelijk Fietsplatform 1987-2012
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2012 Quick scan krimp en recreatie
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR, LEI Wageningen UR
2012 Kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2012 Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland
Uitgever(s): Den Haag
2011 Krimp
Uitgever(s): Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid
2011 Waar gaat dat heen?
Uitgever(s): Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Sportieve recreatie
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2010 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2009/2010
Uitgever(s): NRIT Onderzoek
2010 Zwemmen in Houten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 De weg van de minste weerstand
Uitgever(s): Stichting Wandelplatform LAW
2010 Wandelnetwerken uit de knoop
Uitgever(s): Stichting Wandelplatform-LAW
2010 Hoe een boer een recreant vangt!
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2010 Werken met recreatiemotieven
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2010 Naar buiten! to the great outdoors
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2010 Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Havens à la carte
Uitgever(s): Kenniscentrum (Kust)toerisme
2009 Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling
Uitgever(s): NVM BOG
2009 Genieten van buiten
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ministerie van Economische Zaken
2009 Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
2009 Ontwikkelingsbeeld recreatie & toerisme 2030
Uitgever(s): Arcadis Nederland BV
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Dagrecreatie in Nederland 2006/'07
Uitgever(s): NRIT Media
2008 De paarden op, de lanen in
Uitgever(s): Stiching Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2008 Haalbaarheid leisurefuncties park van de 21e eeuw, Haarlemmermeer
Uitgever(s): ECORYS Nederland BV
2008 Ondernemen met ruimte
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2008 Strijd om vrije tijd
Uitgever(s): ING Economisch Bureau
2008 Tekorten aan recreatiemogelijkheden
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2008 Sport- en recreatievoorzieningen in Almere
Uitgever(s): BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving
2008 Haarlemmermeer
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2007 Tofsport in Vlaanderen
Uitgever(s): F&G Partners, Partners in Sports
2007 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2007 Cycling in the Netherlands
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2007 Een golfbaan natuurlijk!
Uitgever(s): Natuur en Milieufederatie Utrecht
2007 Themarapport watersport Brabant 2007
Uitgever(s): Brabants Bureau voor Toerisme
2007 Stadspanel-onderzoek sportvoorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen
Uitgever(s): Gemeente Helmond, Afdeling Onderzoek en Statistiek
2007 De markt, de waardebepaling en de huisvesting van leisurevoorzieningen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2006 Jaap Eden IJshal
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Jaap Eden IJshal
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Recreatief
Uitgever(s): Stichting Recreatie Kennis- en informatiecentrum
2006 Onderzoek ruiterrecreatie en ruitertoerisme
Uitgever(s): Kenniscentrum Toerisme & Recreatie
2006 Ruim baan voor de bal?!
Uitgever(s): Alterra
2006 Als een ommetje een omweg wordt
Uitgever(s): Stichting Wandelplatform-LAW, Stichting Landelijk Fietsplatform, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
2006 Bike beyond!
Uitgever(s): Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
2005 Kinderen in Nederland
Uitgever(s): SCP
2005 Nederland actief!
Uitgever(s):
2005 Paden in parken, tuinen en natuurgebieden
Uitgever(s): Cliëntenbelang Utrecht
2005 Onderzoek naar de kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2004 Notitie skating Den Haag
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
2004 Portfolio vrijetijdslocaties 2005 Rotterdam
Uitgever(s): OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR)
2004 Maatschappelijk belang van fietspad 10
Uitgever(s): Alterra
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004 Vrijetijdsmonitor 2004
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort, Onderzoek en Statistiek
2004 Evaluatie landelijke fietsroutes
Uitgever(s): Vandertuuk bv
2004 "Welke richting uit?"
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Onderzoek mogelijkheid ruiter- en menroutes in De Venen
Uitgever(s): Bureau Vandertuuk bv
2004 Watersport in het Deltagebied
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2004 Varen en fietsen in Flevoland
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2003 Topvoorzieningen Brabantstad
Uitgever(s): Brabantstad
2003 Rotterdam sportstad nieuwsflits
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2003 Visie op leisure
Uitgever(s): Kamer van Koophandel Utrecht (Dagelijks Bestuur)
2003 Rotterdamse bezoekers van openbaar groen 2001
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), Gemeente Rotterdam
2003 Actieplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer
2003 Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2003 Vernieuwing dagrecreatieterreinen
Uitgever(s): VNG uitgeverij
2003 Raamplan fietspaden 2003
Uitgever(s): Provincie Overijssel, Eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid, Team Verkeer en Vervoer
2002 Managementsamenvattingen van 'quickscan zwemwaterkwaliteit' en 'recreatie in, op en rond de Waddenzee'
Uitgever(s): Stichting recreatie
2002 Utrecht onder de loep genomen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2002 Wat drijft de recreant?
Uitgever(s): TRN
2002 Watersportaktieplan 2002-2005
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2002 De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid
Uitgever(s): Fietsberaad
2002 Recreatietekorten in de provincie Noord-Holland
Uitgever(s): Wageningen
2002 Op weg naar landsdekkende basiskaarten voor routegebonden recreatievormen
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2002 Handboek wandelvoorzieningen
Uitgever(s): WIRO, LAW
2002 Rotterdam, attractieve stad en regio
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2002 Wandelen en toegankelijkheid
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2002 Parkeernorm versus groennorm?
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2002 Spelen, spelen, spelen
Uitgever(s): Speelruimte
2002 Grootschalige leisurevoorzieningen en het nieuwe locatiebeleid in de provincie Utrecht
Uitgever(s): STOGO onderzoek & advies
2002 Vrijetijdsbesteding in de Drechtsteden in 2001
Uitgever(s): Sociaal Geografisch Bureau (SGB)
2002 Your parks
Uitgever(s): Urban Parks Forum
2001 Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2020
Uitgever(s): Buro Stroband
2001 Wandel je rijk
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gedrag & Maatschappij
2000 Beleven en doen
Uitgever(s): LEI
2000 Recreatie in stadslandschappen
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2000 Nota overdekte zwemvoorzieningen Amersfoort
Uitgever(s): NV SRO
2000 Standards for the use of inland waterways by recreational craft
Uitgever(s): International Navigation Association
1999 Kwaliteit van de recreatieve omgeving
Uitgever(s): Stichting recreatie, kennis- en innovatiecentrum
1999 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1999 Vraag naar openluchtrecreatie in de stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1999 De rol van publieke (vrijetijd-)voorzieningen in processen van maatschappelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen
1999 Kwaliteit van het landelijk gebied van Noord-Holland voor wandelen en fietsen
Uitgever(s): Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek naar het Landelijk Gebied
1998 Allochtonen en recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1998 Handboek kwaliteitsmanagement in het sportbedrijf
Uitgever(s): Stichting Opleidingscentrum Landelijke Contactraad
1998 Nederland Fietsland 1998
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
1998 De recreatievogel
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1998 Kids en pubers in de Reeshof
Uitgever(s): Wetenschapswinkel
1998 Uitbreiding wandelmogelijkheden op agrarisch terrein
Uitgever(s): Informatie- en KennisCentrum Landbouw
1998 Opwaarderen door te intensiveren
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Onderzoek recreatief paardrijden
Uitgever(s): Arcadis Heidemij Advies
1997 Natuurspeelbossen
Uitgever(s): Stichting Ano Fundatie voor Welzijn en Wetenschap
1997 Indicatoren voor recreatieve kwaliteiten in het landelijk gebied
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum
1997 Kwaliteit van wandelroutes
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
1997 Recreatie 2020
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, IVA
1997 De meerwaarde van Meerhoven
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Voorzieningenatlas stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam: Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Recreatie Rotterdam
1997 Speelbos
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1997 Sport met z'n allen
Uitgever(s):
1996 Recreatie dicht bij huis
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en innovatiecentrum
1996 Recreatie dicht bij huis
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
1996 Vrijetijd en voorzieningengebruik in Leidsche Rijn
Uitgever(s): Vakgroep Vrijetijdwetenschappen Katholieke Universiteit Brabant
1996 Gebruik en waardering van het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Stedelijk Beheer Amsterdam
1996 Stedelijke recreatie verkenningen
Uitgever(s): Raad voor de Openluchtrecreatie
1996 Voorzien in kwaliteit
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht
1996 Op pad naar een recreatieve stad
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen
1996 Fließgewässer und freizeitsport
Uitgever(s): Deutscher Sportbund
1995 Vrijetijd, wat doen we er mee?
Uitgever(s): Vakgroep Vrijetijdwetenschappen Katholieke Universiteit Brabant
1995 Knelpuntenanalyse recreatief fietsen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Typologie van toeristisch-recreatieve potenties
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1995 Knelpuntenanalyse recreatief fietsen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Voet bij stuk
Uitgever(s): Wetenschapswinkel
1995 Fietsvoorzieningen in Gelderland 1995 - 1998
Uitgever(s): Provincie Gelderland
1994 Theme parks, leisure centres, zoos and aquaria
Uitgever(s): Longman
1994 Ruimte voor de fiets
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), projectgroep Masterplan Fiets
1994 Openluchtrecreatie van 1984 naar 2010
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie
1994 Openluchtrecreatie van 1984 naar 2010
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie
1994 Landelijke fietsroutes
Uitgever(s): DTV consultants
1993 Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1991
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 Op weg naar kleurrijke recreatie
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1993 Sportvisserij en andere vormen van waterrecreatie
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1993 Sportvoorzieningen in de compacte stad
Uitgever(s): Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting, Van Schendelen Advies
1993 Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1993 Beleidsplan Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos
1992 Profijtheffing bij recreatievoorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1992 Profijtheffing bij recreatievoorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1991 Perspectieven voor 15 miljoen fietsers
Uitgever(s): Fietsersbond enfb
1991 Kiezen voor recreatie
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Openluchtrecreatie
1991 Planologische kengetallen buitenstedelijke recreatie
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
1991 AVO '91
Uitgever(s): SCP
1990 Greenways for America
Uitgever(s): The Johns Hopkins University Press
1990 Sport en recreatie op wegen en paden
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1990 Geboden vaargang
Uitgever(s): Stichting Watersport met Gehandicapten
1990 Nota Nederland fietsland 1990
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
1990 Het licht op stedelijk groen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Recreatie, recreatiegedrag en recreatiecriminaliteit in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1989 Sterk water
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen
1989 Het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Buro O.B.V.
1989 Vrije tijd door en voor Rotterdammers
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning
1989 Sport en recreatie 1989-1992
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W
1989 Recreatiecriminaliteit en recreatie-activiteiten, een knelpuntenanalyse
Uitgever(s): Advies- en onderzoeksgroep Beke
1989 Meedoen aan landinrichting
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1989 Toegankelijkheid buitengebied
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen, gemeente Apeldoorn
1988 Op weg naar buiten
Uitgever(s): Uitgeverij Giordano Bruno
1988 Openbare golfbaan
Uitgever(s): Beheersbureau Recreatieschap Spaarnwoude
1988 Leisure, recreation and tourism in inner cities
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, Geografisch en Planologisch Instituut
1988 Speeltuinwerk in Nederland
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1988 Plankzeilen in goede banen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1988 Recreatie met beleid
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1986 Netwerk van spel- en sportuitleencentra
Uitgever(s): Interprovinciaal Overleg Sport
1986 Landelijk fietsplatform in onderzoek
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Openluchtrecreatie, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
1985 Paardrijden binnen en buiten
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij
1985 Het recreatie zwembad
Uitgever(s): Hoger Architectuur Instituut van de Stad Gent (HAISG)
1985 Reactie op recreatie
Uitgever(s): Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, Werkgroep Recreatie en Toerisme
1985 Surfcentrum De Schotsman
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland
1985 De watersport op meren en plassen in de provincie Groningen
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst Groningen
1985 Werkwijzen in sport ontwikkelings projecten
Uitgever(s): Vrije Universiteit
1984 Alle toeristische fietsroutes van Nederland
Uitgever(s): De Horstink
1984 Plankzeilen op het Veerse Meer
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland
1984 Recreatieplanning in onzekerheid
Uitgever(s): Landbouw Hogeschool Wageningen
1983 Brandingwatersport langs de Nederlandse kust
Uitgever(s): Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen
1983 Kinderen hebben recht op speelruimte
Uitgever(s): Werkgroep Speelruimtewet
1982 Fit door fietsen
Uitgever(s): stichting: fiets!
1982 Rekreatief medegebruik
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1982 Gebruik en betekenis van het Vondelpark
Uitgever(s): Landbouwhogeschool
1981 Fijn samen fietsen
Uitgever(s): stichting: fiets!
1981 Op en om het paard
Uitgever(s): Werkgroep Inrichting Recreatievoorzieningen in de Openlucht (WIRO)
1981 Capaciteit van wegen en paden voor recreatief fietsen
Uitgever(s): Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
1981 Studierapport behoefteraming op het gebied van de openluchtrecreatie
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1981 1979/1980 Stichting Recreatie
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1980 Aanbod van fietsgelegenheden en fietsgebruik
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1980 Kanotoeristische vaarwegen
Uitgever(s): Nederlandse Kano Bond
1980 Sportvissen voor gehandicapten
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1979 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1979 Ruitersportvoorzieningen
Uitgever(s): Nederlandse Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT)
1979 Inventarisatie van ruitersportvoorzieningen in de provincie Utrecht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
1979 Samenvatting provinciale informatienota's sportvisserij
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie van de Visserijen
1979 Van marge naar midden
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1979 Tellingen op recreatieve fietspaden in 1978
Uitgever(s): Provinciale Waterstaat van Friesland
1978 Richtlijnen voor stedelijke rekreatievoorzieningen
Uitgever(s): Provinciale Plaonologische Dienst in Zuid-Holland
1978 Tellingen op recreatieve fietspaden in 1977
Uitgever(s): Provinciale Waterstaat van Friesland
1977 Ruitersport
Uitgever(s): Contactcommissie Ruitersport en Ruitertoerisme
1977 Samen over de drempel
Uitgever(s): Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport
1977 Maneges en ruiterpaden in Drenthe
Uitgever(s): Commissie voorbereiding Provinciaal manege- en ruiterpadenplan
1976 Recreatiesport en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universtiteit
1975 Sportvoorzieningen
Uitgever(s): Technische Hogeschool Delft Werkgroep Openluchtrekreatie
1974 Children's recreation activities
Uitgever(s): Council of Europe
1974 Fit door fietsen
Uitgever(s): stichting: fiets!
1974 Openluchtrecreatie 1975-1979
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1973 De ontwikkeling van de grote watersport in Noord-Holland van 1967 tot 1972
Uitgever(s): Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland
1972 Nota recreatieverkeer
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1972 Openluchtrecreatie 1972/1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1971 Openluchtrecreatie 1971/1975
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1970 Recreatie en wonen II
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1966 Vrije tijd buiten
Uitgever(s): Uitgeverij J. Niemeijer
1963 Gemeenschap en vrijetijdscentra
Uitgever(s): Bouwcentrum
z.j. Advies over de beleidsnota openluchtrecreatie 1991-2010 "kiezen voor recreatie"
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad
z.j. Sportcomplex Eindhoven-Noord
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
z.j. Dak boven spelen
Uitgever(s): Stichting Ruimte, NUSO