Visie & Beleidsplein

U zoekt op "gezondheidsbevordering" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

270 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument
Uitgever(s): Springer
2023 Health promoting sports clubs: from theoretical model to logic model
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Digitaal Handboek Sport en Zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Inclusive, sustainable, welcoming national sports federations
Uitgever(s): World Health Organization Regional Office for Europe
2023 Als die kan sporten, kan ik het ook
Uitgever(s): Universiteit Gent
2023 De Pas Erin
Uitgever(s): GGD Noord- en Oost Gelderland
2023 Health promoting sports federations: theoretical foundations and guidelines
Uitgever(s): Frontiers
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Care to move!
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Handboek De Ronde van …
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2021 How do we harness adolescent values in designing health behaviour change interventions?
Uitgever(s): Wiley
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2021 Sportprogramma's voor kwetsbare volwassenen
Uitgever(s): Wageningen University and Research, Gezondheid en Maatschappij
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 “My patient is looking for some guidance, can I send her to you?”
Uitgever(s): Vrije Universiteit (VU)
2021 Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities
Uitgever(s): Radboud University
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 ‘McDonald’s is good for my social life’
Uitgever(s): Wiley
2020 Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie
Uitgever(s): Chrodis+
2020 Managementplan voor impact van hardloopevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Event impact managementplan
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2020 Technology in physical activity and health promotion
Uitgever(s): Routledge
2019 A location based communication intervention
Uitgever(s): Claire Grootveld, Wageningen University – Social Sciences
2019 Gezond leven. Wil ik dat?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2018 De stad als gezonde habitat
Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Als je maar gezond bent ...
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2017 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2017 Physical and meditative activities at work
Uitgever(s): NHTV University of Applied Sciences
2017 The influence of a healthy welcoming environment on participation in club sport by adolescent girls
Uitgever(s): Casey et al.
2016 Gedragsdeskundige met een missie verandert 'willen en moeten' in 'kunnen'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: doorverwijzing vanuit de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Een kei in evalueren
Uitgever(s): Vigez
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2016 KLIK
Uitgever(s):
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl
Uitgever(s): Stichting Arbouw
2015 Sporting programs for inactive population groups
Uitgever(s):
2015 De rol van sense of coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Promoting health equity in European children
Uitgever(s): Mantziki et al.
2014 Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar
Uitgever(s): iResearch, Okapi
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 Hoe kun je met lichamelijke opvoeding gezondheid bevorderen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma's
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2013 Sociale marketing
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2013 Ongezond gedrag benadrukken werkt niet
Uitgever(s):
2013 Making the case for physical activity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'
Uitgever(s): Kwink Groep
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 Physical activity promotion in socially disadvantaged groups
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje?
Uitgever(s):
2013 Early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Promoting health, preventing disease
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Themadossier gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): GGD Nederland
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Slimme oplossingen voor verantwoord en duurzaam bewegen
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Effectiveness of Start to Run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study
Uitgever(s):
2013 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 A framework for disseminating evidence-based health promotion practices
Uitgever(s): CDC
2012 Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2012 Practitioner opinions on health promotion interventions that work
Uitgever(s):
2012 Meer bewegen
Uitgever(s): Unie KBO, NVOG, PCOB, NOOM en LOC Zeggenschap in zorg
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
Uitgever(s): RIVM
2012 Smakelijk weten
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Anita Vermeer
2012 Scholen het zo gemakkelijk mogelijk maken
Uitgever(s): KVLO
2012 Docenten over de legitimering van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 LO-docent heeft belangrijke rol bij het bevorderen van vitaliteit van collega's
Uitgever(s): KVLO
2012 Physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Sante handbook
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2011 Beter in beweging
Uitgever(s): Maastricht University
2011 Verleiden tot gezondheid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Healthy aging in complex environments
Uitgever(s):
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Towards salutogenic health promotion
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2011 Workplace health promotion
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Nicole Boot
2011 Green cities and health
Uitgever(s):
2011 Good practices and health policy analysis in European sports stadia
Uitgever(s): Drygas et. al.
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Handleiding gezonde school
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2010 Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2010 Health systems and health-related behaviour change
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2010 Exchanging car trips by cycling in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2010 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 May I have your attention please?
Uitgever(s): Loes Kessels
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Aanbevelingen voor Gezonde School in het mbo
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 The role of health and health promotion in labour force participation / De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticipatie
Uitgever(s):
2010 Do the health benefits of cycling outweigh the risks?
Uitgever(s):
2010 Strategie en rendement van gezondheidsmanagement
Uitgever(s):
2010 Gezonde school met gezonde medewerkers en studenten
Uitgever(s): KVLO
2010 Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 Toekomstvisie op publieke gezondheid
Uitgever(s): VNG
2009 NISB report, april 2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Gezond en wel ouder worden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Buiten de gebaande paden
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Raad voor het openbaar advies (Rob) en Onderwijsraad
2009 Determinants of participation in worksite health promotion programmes
Uitgever(s): Biomed Central
2009 Gezond management
Uitgever(s): WEKA uitgeverij
2009 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Gezond wonen en werken
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Gezond in de wijk
Uitgever(s): Vilans
2009 Public health campaign
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Loket gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2009 Ace of brace?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Does sports club participation contribute to health-related quality of life?
Uitgever(s): American College of Sports Medicine (ACSM)
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2009 Laat ze maar lopen.. maar wel met een hart
Uitgever(s): KVLO
2009 Laat ze lopen..maar wel met een plan
Uitgever(s): KVLO
2009 Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten
Uitgever(s): Universiteit Twente
2009 A better life for children and adolescents through diet and exercise
Uitgever(s): Nordic Council of Ministers
2008 Lifetime medical costs of obesity
Uitgever(s): RIVM
2008 Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar)
Uitgever(s): Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2008 Conceptualising the policy practice and behavioural research relationship
Uitgever(s): Lawrence and Yeatman
2008 Fit kids, healthy kids?!
Uitgever(s): Universitaire Pers Maastricht
2008 A collaborative approach to tailored whole-school health promotion
Uitgever(s): Mariken Leurs
2008 Expert survey on physical activity programmes and physical activity promotion strategies for older people
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Physical activity guidelines advisory committee report
Uitgever(s): Department of Health and Human Services
2008 Improving health
Uitgever(s): The British Psychological Society
2008 Working together to create supportive environments in worksite health promotion
Uitgever(s): American Journal of of Health Promotion
2008 Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector
Uitgever(s):
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence
2008 From news to everyday use
Uitgever(s): Swedish National Institute of Public Health
2008 A healthy city is an active city
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezond voor elkaar!
Uitgever(s): Stichting De Nationale DenkTank
2008 Stappentellers voor het monitoren en bevorderen van het lichamelijke activiteitenniveau
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2008 De gezonde stad, driemaal beter
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2008 Conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2008 Monitoring and evaluation of worksite health promotion programs
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2008 Evidence-based guidelines on health promotion for older people
Uitgever(s): Austrian Red Cross
2008 School policy framework
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2007 Een nuchtere kijk op gezond gedrag
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Kun je gezond genieten?
Uitgever(s): TNS Nipo
2007 The "romsas in motion" community intervention
Uitgever(s): The Norwegian School of Sport Sciences
2007 Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding
Uitgever(s): RIVM
2007 Steps to health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Women win
Uitgever(s): Stichting Women Win
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Gezond gedrag bevorderd
Uitgever(s):
2007 Planning in de praktijk van gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2007 Paden naar gezondheid
Uitgever(s): L. Lechner
2007 The (cost-)effectiveness of an individually tailored long-term worksite health promotion programme on physical activity and nutrition
Uitgever(s): Robroek et al; licensee BioMed Central Ltd.
2007 Using pedometers to increase physical activity and improve health
Uitgever(s): American Medical Association
2007 Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid
Uitgever(s): RIVM
2007 Planmatigheid in community-projecten
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2007 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie
Uitgever(s):
2006 Toolkit overgewicht
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2006 Diversiteit in participatie in gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam, cluster EDG
2006 Planning health promotions programs
Uitgever(s): Jossey-Bass
2006 Evidence-based physical activity promotion
Uitgever(s): Journal of the American Public Health Association
2006 Regioscan GGD en gezondheid op scholen
Uitgever(s): NIGZ
2006 Plan de campagne
Uitgever(s): GezondheidsRaad
2006 Physical activity and health in Europe
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Promoting physical activity and active living in urban environments
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Big!Move
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2006 Improving health outcomes through community empowerment
Uitgever(s): Centre for Health and Population Research
2006 Collaboration between the health and transport sectors in promoting physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2006 Physical activity measurement
Uitgever(s): IUHPE
2006 Integrated health promotion strategies
Uitgever(s): S. F. Jackson et al.
2006 Evaluating the impact of health promotion programs
Uitgever(s): Oxford University
2006 Gesundheitswirksame Bewegung
Uitgever(s): Bundesamt für Sport Magglingen (BASPO)
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2005 Meer is mogelijk - meer is wenselijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Beweging in de ouderenbond
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Gezond effect bevorderen
Uitgever(s): NIGZ
2005 The transtheoretical model of stages of change
Uitgever(s): Oxford University Press
2005 Efficacy of an electronic messaging intervention for the promotion of physical activity and nutrition behavior in the workplace context
Uitgever(s): M.P. O'Donnel
2005 What are the main factors that influence the implementation of disease prevention and health promotion programmes in children and adolescents?
Uitgever(s): WHO, regional office for Europe
2005 Health promotion in hospitals
Uitgever(s): WHO, regional office for Europe
2005 Gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2005 The health promoting school
Uitgever(s): Danish University of Education Press
2005 Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2004 Een multimedia campagne gericht op de preventie van lage rugpijn
Uitgever(s): RIVM
2004 Bewegen op recept (BOR)
Uitgever(s): Stiom
2004 Why don't stage-based activity promotion interventions work?
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 Health enhancing physical activity
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
2004 Effect evaluation of a comprehensive community intervention aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 ENWHP toolbox
Uitgever(s): The European Network for Workplace Health Promotion
2004 Health promotion practice
Uitgever(s): Sage publications
2003 Ritme verbetert loopvermogen van Parkinson-patiënten
Uitgever(s): VU medisch centrum
2003 Roken en rookbeleid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Tabaksrook in de werkomgeving
Uitgever(s): STIVORO voor een rookvrije toekomst
2003 Ouderenonderzoek Drenthe 2002
Uitgever(s): GGD Drenthe
2003 Wandelen tussen kantooruren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2002 Effectevaluatie van nieuwe groepen meer bewegen voor ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam
Uitgever(s): Vereniging V&W
2002 Samen sterk voor gezondheid op school
Uitgever(s): ITS, TNO-PG
2001 In beweging via het werk
Uitgever(s): Centrum GBW
2001 Gezondheids- en welzijnsbevordering voor-en-door ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2001 Nederland in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 101 ways to wellness
Uitgever(s): Wellness councils of America
2001 Evaluation in health promotion
Uitgever(s): WHO
2000 Evaluatie handvest NIB
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Verslagen expertmeetings
Uitgever(s): Ministerie van volkgezondheid, welzijn en sport
2000 Guidelines for health-enhancing physical activity promotion programmes
Uitgever(s): European Network for the Promotion of Health-enhancing Physical Activity
2000 A planning framework for the accommodation of community empowerment goals within health promotion programming
Uitgever(s): Oxford University Press
2000 De voor-en-doormethode
Uitgever(s): NIZW
1999 Voortschrijdend strategisch plan 1999-2000
Uitgever(s): NOC*NSF. Sector Sport & Gezondheid
1999 The evidence of health promotion effectiveness
Uitgever(s): International Union for Health Promotion and Education
1999 Evaluating the public health impact of health promotion interventions
Uitgever(s): American Public Health Association
1999 Health behavior change
Uitgever(s): Elsevier
1998 Evaluating health promotion
Uitgever(s): Oxford University Press
1998 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS, NOC*NSF
1998 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1997 GALM Groninger Actief Leven Model
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1996 Programmalijn zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Nederland in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Handboek Preffi 2.0
Uitgever(s): NIGZ
1995 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1986 WVC-literatuurrapport nr. 31
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
z.j. ENWHP
Uitgever(s): ENWHP - European Network for Workplace Health Promotion
z.j. Idm
Uitgever(s):
z.j. Exercise Referral Toolkit
Uitgever(s): Nationale Centre for Sport and Exercise Medicine
z.j. Meer doen aan gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
z.j. Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff, Nederlandse Hartstichting