Visie & Beleidsplein

U zoekt op "buurten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

257 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 District Spots: sportplekken voor en door jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beweegdeelname op buurtniveau
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Draaiboek Spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2022 Buurtsportverenigingen 2016-2020
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2021 What matters most?
Uitgever(s):
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 The effects of the PLAYTOD program on children’s physical activity at preschool playgrounds in a deprived urban area
Uitgever(s):
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 An activity-friendly environment for all?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2020

Het werven van je doelgroep en borgen van je project
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2019 Playing gender, religion and ethnicity
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Open club-gedachte bij sportverenigingen: hoe open zijn ze?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam /urban vitality
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Urban sport-for-development initiatives and young people in socially vulnerable situations
Uitgever(s):
2017 Samen werken
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Schaken als basis om kinderen in probleemwijken te bereiken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Stads- en wijkmonitor gemeente Nijmegen 2016
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 The role of boxing in development
Uitgever(s): England Boxing
2016 The neighbourhood physical environment and active travel in older adults
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Buitenspel
Uitgever(s): KVLO
2016 Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer nature
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Samenwerken met de sportschool
Uitgever(s):
2015 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Oud worden in eigen buurt: zijn buurten voldoende toegerust?
Uitgever(s): Acquire Publishing
2015 Vluchtelingen meer dan welkom in Utrecht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ontmoeten als keuze
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Exploring participant appreciation of group-based principles for action in community-based physical activity programs for socially vulnerable groups in the Netherlands
Uitgever(s):
2015 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Universiteit van Amsterdam
2015 KLIK
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Fitheid in een achterstandswijk
Uitgever(s): Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam
2014 Social neighborhood environment and sport participation among Dutch adults
Uitgever(s):
2014 The impact of area-based initiatives on physical activity trends in deprived areas
Uitgever(s): Kramer et al.
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Are interventions for low-income groups effective in changing healthy eating, physical activity and smoking behaviours?
Uitgever(s):
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 Movement in Cape Town
Uitgever(s): KVLO
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2013 Gezonde wijk in praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Burgers maken hun buurt
Uitgever(s): Platform 31
2013 Neighbourhood safety and leisure-time physical activity among Dutch adults
Uitgever(s): Kramer et al.
2013 Een voorbeeld voor jongeren in de wijk
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation, Universiteit Utrecht
2013 Beweging in de wijk
Uitgever(s): Pharos
2013 Physical activity
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Schoon, heel en werkzaam?
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2013 Buitenspelen 2013
Uitgever(s): TNS NIPO
2013
Werk aan de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Bewegen zonder grenzen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Gemeente Horst aan de Maas
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2013 Buurtalliantie 2008-2013
Uitgever(s): Stichting Buurtalliantie
2013 Buurt- onderwijs- sportteams
Uitgever(s): KVLO
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 Active living neighborhoods
Uitgever(s): De Meester et al.
2012 Woonservicegebieden
Uitgever(s): SEV
2012 De wijkenwaaier
Uitgever(s): Nicis Institute
2012 Integrale zorg in de buurt
Uitgever(s): NYFER
2012 Samenleven met verschillen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Verwey Jonker Instituut
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Veerkracht!
Uitgever(s): VNG
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics
Uitgever(s): Aarts et al.
2012 Stijl van leven, stijl van bouwen
Uitgever(s): OTB Research Institute for the Built Environment
2012 Wijken in uitvoering 2012
Uitgever(s): Rijksoverheid
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012 Coach Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Buurttuin
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep
2012 Nederland participatieland?
Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2011 Hier zit beweging in!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Pubers, panna's & playgrounds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Maatschappelijke stages voor een buurt
Uitgever(s): Movisie
2011 Wonen, wijken en interventies
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Leve de vereniging!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Buurtsport voor jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij Jeugdzaken
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Living together in multi-ethnic neighbourhoods
Uitgever(s): Wageningen Academic Publishers
2011 Zorg en ondersteuning in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Greenspace in urban neighbourhoods and residents' health
Uitgever(s):
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Neighborhood social capital and individual health
Uitgever(s): Utrecht University, Nivel
2011 Linking green space to health
Uitgever(s):
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Neighbourhood physical activity environments and adiposity in children and mothers
Uitgever(s): Timperio et al.
2010 Maakt de buurt verschil?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Registers over wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 De Richard Krajicek Foundation maakt het verschil in de buurt
Uitgever(s): Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), Richard Krajicek Foundation
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Buurtfunctie terug naar de speeltuin
Uitgever(s): DSP groep
2010 Wijken in uitvoering! 2010
Uitgever(s): SDU
2010 Niet bij rood alleen
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2010 Participatie ontward
Uitgever(s): Movisie
2010 Gezondheid in de krachtwijken
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2010 Wijken voor de fiets
Uitgever(s): Fietsersbond
2010 Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2009
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Goede buren kun je niet kopen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Het spel én de knikkers
Uitgever(s): Aedes
2009 Sociaal en fysiek verbonden
Uitgever(s): KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing
2009 Socioeconomic differences in lack of recreational walking among older adults
Uitgever(s): Kamphuis et al;
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 De kracht van de fiets
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, dienst Ruimtelijke Ordening
2009 Het goede voorbeeld
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Symposium prosociaal gedrag in buurten, op scholen en in bedrijven
Uitgever(s): Digital4
2009 Bewonersparticipatie via vouchers
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2009 Respect op het plein
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 De polderhof: een sportactieve school
Uitgever(s): KVLO
2009 Werken in Rotterdam als vakleerkracht Lekker Fit! en coördinator schoolsport - vereniging
Uitgever(s): KVLO
2008 Landelijke alliantie krachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezonde krachtwijken?
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Krachtwijken en de bijdrage van NISB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2008 Van court naar community
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Explaining socioeconomic inequalities in health behaviours
Uitgever(s): C.B.M. Kamphuis
2008 De kracht van sport in een aandachtswijk
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
2008 Sport en beweging in de buurt
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Voortgangsrapportage wijkenaanpak 2008
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Betrekkelijke betrokkenheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Naar een weerbare samenleving
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Voel je thuis op straat!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Neighborhood greenness and 2-year changes in body mass index of children and youth
Uitgever(s): Janice F. Bell et all.
2008 Over de regels en de geest
Uitgever(s): KVLO
2007 Jantje Beton
Uitgever(s): Jantje Beton
2007 Samen buurten, samen binden
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Wonen, Wijken en Integratie
2007 Actieplan prachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
2007 Het Cruyff Court is van ons
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Ongedeeld Hatert
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2007 Doe mee in Overvecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Kanaleneiland teert!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Ondiep
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Zuilen (oost)
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk de Bennekel
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Doornakkers
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Dordrecht
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2007 Heechterp-Schieringen een prachtwijk, alle bewoners een stap vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2007 Wijkactieplan Korrewegwijk
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Den Haag Zuidwest
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Verdrag van de Schilderswijk
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Transvaal
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Actieplan Velve-Lindenhof
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 Wijkactieplan De Hoogte
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 Wijkactieplan Poelenburg
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2007 Wijkactieplan Rivierenwijk
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2007 Wijkactieplan het Arnhemse Broek
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Wijkactieplan Klarendal
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Stationsbuurt
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Wijkactieplan Malburgen
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Amersfoort vernieuwt
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Woensel-west
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Presikhaaf
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden
Uitgever(s): NIVEL
2007 De kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Sociaal Platform Rotterdam (SPR)
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 When are neighbourhoods communities?
Uitgever(s): Beate Völker
2007 Sportief omgaan met onsportief gedrag
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2007 Sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Eindevaluatie onze buurt aan zet
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Handreiking gedragscodes voor buurt, vrijetijdsbesteding, sportvereniging en school
Uitgever(s): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
2006 Sport is het middel
Uitgever(s): Gemeente Roermond
2005 Uit elkaars buurt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004
Uitgever(s): WRR
2004 Unsafe to play?
Uitgever(s): American Journal of Health Promotion, Inc.
2002 Cliëntvolgsysteem Buurtgerichte Sociale Activering
Uitgever(s): NIZW Uitgeverij
2000 Handboek buurt sport spelen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 The role of sport in regenerating deprived areas
Uitgever(s): Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, The Scottish Executive Central Research Unit
2000 Move-it
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Tweedelingen in sport en samenleving?
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
1999 De gedroomde wijk
Uitgever(s): FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
1998 Wat stadsbewoners bindt
Uitgever(s): Kok Agora
1998 Sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Meerhoven
Uitgever(s): Stichting Maatschappij en Onderneming
1995 Nota integrale stadsdeelaanpak
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
1995 De sport van het vernieuwen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Openluchtrecreatieve voorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1970 Recreatie en wonen II
Uitgever(s): Stichting Recreatie
z.j. Bewegen in de groene stad
Uitgever(s): Handle with care ontwerpers openbare ruimte
z.j. Atlas leefomgeving
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
z.j. Cruyff Courts
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation, KNVB