Visie & Beleidsplein

U zoekt op "speelruimte" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

342 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport- en speelplekken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wat bepaalt het succes van een speelplek?
Uitgever(s): Branchevereniging Spelen & Bewegen, Innosportlab Sport & Beweeg!
2022 Het spelen verspeeld?
Uitgever(s): KVLO
2022 ‘Hoog, hoger, hoogst!’ – Stimuleren van kinderen tot risicovol buitenspelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Tipsheet bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Children’s play and independent mobility in 2020
Uitgever(s):
2021 Kinderrechten in Nederland 2015-2020
Uitgever(s): Kinderrechten Collectief
2021 Evaluatie Yalp playground-in-one-day
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds to enable play participation for children with disabilities
Uitgever(s): CDPP (Canadian Disability Participation Project)
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen
Uitgever(s): Jantje Beton, Vrije Universiteit Amsterdam, IVN Natuureducatie
2021 Het schoolplein als beweeg- en leerplein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 The effects of the PLAYTOD program on children’s physical activity at preschool playgrounds in a deprived urban area
Uitgever(s):
2020 Impact van de coronacrisis op buitenspeellocaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buitenspelen 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Greening schoolyards: impact on children's well-being and behavior, parental support, and use for outdoor learning
Uitgever(s): J.E. Wesselius
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 MKBA speeltuinen
Uitgever(s): Ecorys
2020 Metamorphosis
Uitgever(s): Metamorphosis
2020 De belangen in balans
Uitgever(s): Innosportlab Sport & Beweeg!
2019 Waarom ik een model meer vertrouw dan een expert
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019

Bewegen in Katwijk
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2018 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Playing it safe?
Uitgever(s): Bernard van Leer Foundation
2018 Openstellen van schoolsportinfrastructuur
Uitgever(s): Politeia
2018 Goalkeeper op het schoolplein
Uitgever(s): Hanze Instituut voor Sportstudies
2018 Exploring childcare spaces
Uitgever(s): H.M.J.A. van Liempd
2017 Marineterrein Amsterdam
Uitgever(s): Urban Dynamics
2017 Interventiestudie gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Alterra, TNO
2016 Overijssel investeert in stoere natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Helft schoolpleinen 100% rookvrij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Bewegen in de tuin van een zorgcentrum uitkomst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Met je billen in het zand
Uitgever(s): Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind
2016 Playability of school-environments and after-school physical activity among 8–11 year-old children
Uitgever(s):
2016 Prettige plekken
Uitgever(s): Acquire Publishing bv
2016 The world is a giant playground
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Rookvrije schoolterreinen - 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 De speeltijd
Uitgever(s): Team Kind & Samenleving
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Helft schoolpleinen 100% rookvrij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Het schoolplein en een gezonde ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 13: Omgevingsfactoren van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Meer buitenspeelkansen voor kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 More children more active
Uitgever(s):
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Ouderbetrokkenheid op playgrounds: altijd zinvol en haalbaar?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 The play report 2015
Uitgever(s): IKEA
2015 Schoolplein inrichten voor meer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 Het plein wacht …(1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Het plein wacht …(2)
Uitgever(s): KVLO
2015 De pauze op basisschool de Lunetten
Uitgever(s): KVLO
2015 AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2014 Risicovol spelen op het schoolplein?
Uitgever(s):
2014 Spelen op het schoolplein
Uitgever(s): Jantje Beton
2014 Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken
Uitgever(s): GGD Amsterdam, Cluster Leefomgeving, Afdeling Milieu & Gezondheid
2014 The value of (pre)school playgrounds for children's physical activity level
Uitgever(s):
2014 SpeelScan
Uitgever(s):
2014 De sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Stadswerk Nederland
2014 An assessment of schoolyard features and behavior patterns in children's utilization and physical activity
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Het ideale schoolplein
Uitgever(s): Aob
2014 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2014 Hoe worden actieve openbaar toegankelijke schoolpleinen gerealiseerd?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De Jantje Beton aanpak
Uitgever(s): Jantje Beton
2014 Buiten bewegen, ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Experiential design landscapes
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 Beweging in de wijk
Uitgever(s): Pharos
2013 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2013 Buitenspelen 2013
Uitgever(s): TNS NIPO
2013 Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry
Uitgever(s): Dessing e.a.
2013 Children
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 De Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2013 Inspiratieboekje kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2013 Meer groen op het schoolplein
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2013 Beweegvriendelijke omgeving essentieel voor goede gezondheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2013 The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2013 Regel die burgerinitiatieven
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Themadossier gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2013 Spelen stimuleren op het schoolplein
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst speellokaal basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezond ontwerp
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 A legal standard for sports- and playground availability in the Netherlands?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool
Uitgever(s): TEEB-stad
2012 School playground facilities as a determinant of children's daily activity
Uitgever(s):
2012 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, dienst Sport en Recreatie
2012 Cruyff Courts monitor 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Modder aan je broek
Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland
2012 De schoolplein make-over!
Uitgever(s): Speelplan BV
2012 Aan de slag voor een eigen avontuurlijk terrein
Uitgever(s): Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
2012 Waarom niet?
Uitgever(s):
2012 Speelplan in Vlaardingen
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Sporten, spelen en bewegen op het schoolplein
Uitgever(s): Nijha Expertisecentrum
2012 Nota 'buiten spelen in Overbetuwe'
Uitgever(s): Gemeente Overbetuwe
2012 De playground georganiseerd
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Onontgonnen beweegruimte rondom scholen
Uitgever(s): KVLO
2012 Bewegingsonderwijs in de buitenlucht
Uitgever(s): KVLO
2012 Het groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Belang van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Onontgonnen beweegruimte rondom scholen
Uitgever(s): KVLO
2011 Speelruimtebeleid Echt - Susteren 2012-2020
Uitgever(s): Gemeente Echt-Susteren
2011 Buitenspelen
Uitgever(s): TNS NIPO, Jantje Beton
2011 Hier zit beweging in!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Prrrr...ta lie loe
Uitgever(s): Alterra
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Pubers, panna's & playgrounds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Cruyff Courts monitor 2011
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Children, physical activity and the environment
Uitgever(s): Marie-Jeanne Aarts
2011 Spelen op het schoolplein
Uitgever(s): Jantje Beton
2011 'Ruimte voor bewegen'
Uitgever(s): GGD Gooi & Vechtstreek
2011 Ruimte voor bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 The bridge as playground
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 School playgrounds and physical activity policies as predictors of school and home time activity
Uitgever(s): Taylor et. al.
2011 Speelruimte & planning
Uitgever(s): Kind & Samenleving
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Ouderen in beweging
Uitgever(s): Dirkse Anders Zorgen (DAZ)
2011 Wie gaat er mee buiten spelen?
Uitgever(s): Gemeente Gilze en Rijen
2011 Belang van spelen
Uitgever(s): TNO
2011 Stappenplan voor sport- of speelplek
Uitgever(s): TNO
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2011 Buitenspelen en schoolpleinen onder de loep
Uitgever(s):
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 Sportieve playgrounds in stadswijken
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Buitengewoon basketball
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving'
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 De Richard Krajicek Foundation maakt het verschil in de buurt
Uitgever(s): Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), Richard Krajicek Foundation
2010 Ruimte voor spelen
Uitgever(s): Gemeente Barendrecht
2010 Buurtfunctie terug naar de speeltuin
Uitgever(s): DSP groep
2010 Wenkenblad
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2010 Environmental determinants of outdoor play in children
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2010 Cruyff Courts monitor 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Proposed European guidelines improving infrastructures for leisure-time physical activity in the local arena towards social equity, inter-sectoral collaboration and participation
Uitgever(s): Executive Agency for Health and Consumers
2010 POIN-Conference 2010
Uitgever(s): University of Vienna
2010 Sport terug in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Visie op spelen
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2010 Samenleven in de publieke ruimte
Uitgever(s): Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
2010 Play England
Uitgever(s): Matrix Evidence Ltd.
2010 Speelruimtebeleid 2011 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Bergambacht
2010 Ruimte voor jou
Uitgever(s): Gemeente Borger-Odoorn
2010 Rapportage online kwantitatief onderzoek 'spelen op schoolpleinen'
Uitgever(s): Jantje Beton
2010 Ruimte en accommodaties voor sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Het schoolplein
Uitgever(s): KVLO
2010 Meer beweging op het schoolplein
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Speellokaal, de bakermat van bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 9 : Sociaal kapitaal op de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s):
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ouders en kinderen over IJburg ...
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Het spel én de knikkers
Uitgever(s): Aedes
2009 Speelruimtebeleid gemeente De Ronde Venen 2008
Uitgever(s): Gemeente De Ronde Venen
2009 Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 De middenstip
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation
2009 Gebruik en effecten van openbare sport- en speelruimte gemeente Almere
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Speelvisie gemeente Anna Paulowna 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Anna Paulowna
2009 Spelenderwijs
Uitgever(s): Gemeente Heusden
2009 Omstreden ruimte
Uitgever(s): Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Uitgeverij Van Gennep
2009 Nota speelruimte gemeente Middelharnis 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Middelharnis
2009 De brede school en groene speelruimte
Uitgever(s): Sardes
2009 Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2009 Waarom niet buiten spelen?
Uitgever(s): Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H)
2009 Speelruimte beleidsplan
Uitgever(s): Gemeente Barneveld
2009 Activating architecture and urban planning
Uitgever(s): The Sports Confederation of Denmark, The Ministry of Social Affairs
2009 Leerlingen krijgen gymles in een ‘bunker’
Uitgever(s): KVLO
2009 Survival in het basisonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Van schoolplein tot speelplaats
Uitgever(s): KVLO
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezonde wijken voor kinderen
Uitgever(s): M.A. Reek
2008 Van court naar community
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Inspiratie voor kindvriendelijke wijken
Uitgever(s): Kennisplatform Verkeer en Vervoer
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Alle kinderen naar buiten!
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Klimbomen in de stad, gezonde ruimtevreters
Uitgever(s): Tuin&Landschap
2008 Buitenspelen is ook bewegen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2008 Succesvolle openbare ruimtes
Uitgever(s): CROW
2008 Rotterdam ontwikkelt norm voor bespeelbare buitenruimte
Uitgever(s):
2008 Eindrapportage Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie
2008 Geef ze de ruimte
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2008 Deltaplan spelen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2008 Samen spelen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2008 Samen spelen, samen ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Doesburg
2008 Geef ze de ruimte
Uitgever(s): Speelruimte
2008 Ruimte voor spelen
Uitgever(s): Gemeente Halderberge
2008 Het kapitaal van de playground
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2008 Beleidsnota spelen
Uitgever(s): Gemeente Rheden
2008 Eén jaar Cruyff Court FC Omniworld Veld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Notitie speelbeleid
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2008 Speelruimtebeleidsplan
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2008 Speelruimtebeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Ten Boer
2008 Haalbaarheid leisurefuncties park van de 21e eeuw, Haarlemmermeer
Uitgever(s): ECORYS Nederland BV
2008 Recht op vieze knieën
Uitgever(s): Gemeente Lisse
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2008 Ruimte voor de jeugd in Venray
Uitgever(s): Speelruimte
2008 Public playground
Uitgever(s): Stimuleringsfonds voor Architectuur
2008 Child in the city
Uitgever(s): De Doelen
2008 Buitenspel
Uitgever(s): Nienke van der Meij
2007 Vrij spel voor het speelbos
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2007 Jantje Beton
Uitgever(s): Jantje Beton
2007 Ouderen in beweging!
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Het Cruyff Court is van ons
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Vrij spel voor natuur en kinderen
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2007 Spelen in het groen
Uitgever(s): Alterra
2007 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2007 't Speelt ook in Heilo
Uitgever(s): Gemeente Heiloo
2007 Ga buiten spelen!
Uitgever(s): Uitgeverij J.H. Gottmer
2007 Eindadvies speelruimteplan Westvoorne
Uitgever(s): Gemeente Westvoorne
2007 Kind en ruimte
Uitgever(s): Die Keure n.v.
2007 "Doe relaxed en kom sporten!"
Uitgever(s): ISS Rotterdam
2007 De sportieve basisschool
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 Inrichting schoolplein
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Een gymzaal zonder dak
Uitgever(s): KVLO
2006 Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mets & Schilt
2006 Spelen met ruimte
Uitgever(s): Jantje Beton, VNG, NUSO
2006 Public parks and physical activity among adolescent girls
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2006 De gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO instituut
2006 Spelen in Hattem
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2006 Spelen in Olst-Wijhe
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2006 Onderzoek publieke speelruimte in Vlaams-Brabant
Uitgever(s): Provincie Vlaams-Brabant, Provinciale Jeugddienst
2006 Onderzoeksverslag meiden in de buitenruimte
Uitgever(s): PJ Partners
2006 Ruimte voor spelen
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2006 Nota Speelruimte voor de jeugd in Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2005 Kinderen in Nederland
Uitgever(s): SCP
2005 Kinderen in prioriteitswijken
Uitgever(s): TNO
2005 Netwerkdocument ruimte voor de jeugd 2005
Uitgever(s): Ruimte voor de Jeugd
2005 Ruimte voor sport in Nederland tot 2020
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Actieve parken, sociaal cement
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2005 Buitenspelen, ja leuk!
Uitgever(s): Gemeente Brielle
2005 Beleidsnota speelruimte
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2005 Nota speelruimtebeleid
Uitgever(s): Gemeente Deurne
2005 Notitie speelruimtebeleid
Uitgever(s): Gemeente Maasdonk
2005 Buitenklas
Uitgever(s):
2005 Landje pik
Uitgever(s): Stichting Speelruimte
2005 Kinderen bewegen tot educatie in de stad
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Buut vrij
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2004 Geef ze de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Leidschemdam-Voorburg
2004 Stadskinderen
Uitgever(s): SISWO, AMIDSt, Aksant
2004 Normering buitenspeelruimte 2004
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2003 Speelruimte beleidsplan deel I
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2003 The benefits of playgrounds for children aged 0-5
Uitgever(s): Duerr Evaluation Resources
2002 Ruimte voor de jeugd
Uitgever(s): Platform ruimte voor de Jeugd
2002 Oases in het beton
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2002 Aldo van Eyck
Uitgever(s): Stedelijk Museum, NAi Uitgevers
2001 De bewegingsruimte van jongeren
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2001 Nota samen spelen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer
2001 Van de straat?
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V.
2000 KVLO
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2000 Planning bulletin 8
Uitgever(s): Sport England
2000 Wipkip zoekt scharrelruimte
Uitgever(s): Alles Kids?
1999 Handboek speelruimtebeleid
Uitgever(s): NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
1999 Tiende nationale straatspeeldag
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1999 Planning bulletin 1
Uitgever(s): English Sport Council
1998 Buiten spelen anno 1998
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Thuis op straat
Uitgever(s): Stichting Werken aan de Stad, Stichting Program
1998 Speelnota
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer, Hoofdafdeling Stadswerken, Afdeling Voorbereiding
1998 Op zoek naar beweging 2
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Stichting KINDEREN VOORRANG!
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Ruimte voor spelen
Uitgever(s): ARCADIS Heidemij Advies
1997 Natuurspeelbossen
Uitgever(s): Stichting Ano Fundatie voor Welzijn en Wetenschap
1997 Kinderen onderweg
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1997 Speelbos
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
1996 Af en toe met pa en moe ...
Uitgever(s): De Tijdstroom, NUSO
1996 Kindertijd
Uitgever(s): Stedelijk Beheer Amsterdam
1995 Groot en klein op het speelplein?
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1995 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Planologisch en Demografisch Instituut en Instituut voor Sociale Geografie
1994 Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1993 Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1991 Buiten is zoveel te beleven
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1991 Handboek speeltuinwerk
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd i.s.m. NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrekreatie
1991 Speel meer bij school in de buurt
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1990 Planning, situering en inrichting van speelgelegenheden
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
1989 Vraag het ze zelf!
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1988 Wat en waar
Uitgever(s): NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie
1988 Speeltuinwerk in Nederland
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1986 Spelregels
Uitgever(s): Nuso
1986 Netwerk van spel- en sportuitleencentra
Uitgever(s): Interprovinciaal Overleg Sport
1986 Schoolspeelplaatsen
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1986 Het speelruimteplan
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1985 Veiligheid van speelgelegenheden
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
1985 Speeltuinwerk, al tachtig jaar
Uitgever(s):
1985 Onderzoek speeltuinen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Afdeling onderzoek, dienst voor ruimtelijke ordening
1985 Spelen zonder drempels
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie vor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1985 Onderhoud speeltoestellen
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1984 Veiligheid van speeltuinen 1984
Uitgever(s): ANWB, Stichting Consument en Veiligheid
1983 Kinderen hebben recht op speelruimte
Uitgever(s): Werkgroep Speelruimtewet
1983 Vke
Uitgever(s): Verein für Kinderspielplätze und Erholung (VKE)
1983 Kinderspel verbannen?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfakulteit Lichamelijke Opvoeding
1982 Kinderen wonen ook
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
1981 Spelen, een gunst? spelen een recht!
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1981 Kinderen in de stad
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1981 Spel en speelgelegenheden
Uitgever(s):
1980 Onderzoek speelplaatsen in oude woonbuurten
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, afdeling Onderzoek
1979 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1978 Kinderen buiten spel
Uitgever(s): Boom Meppel
1974 Der robinson- oder abenteuerspielplatz
Uitgever(s): Pro Juventute Verlag
1972 Het spelende kind in het groen
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
1971 Speelpleinen een nieuwe levensruimte
Uitgever(s): Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel
1969 Spelen in de woonomgeving
Uitgever(s): Stichting Ruimte voor de Jeugd
1964 Avontuurlijke speelplaatsen
Uitgever(s): Stichting Bouwcentrum
1947 Speeltuinen
Uitgever(s): N.V. 't Koggeschip
z.j. Speelruimte: kenniscentrum buitenspelen
Uitgever(s):
z.j. Beleidsnota spelen in Oisterwijk
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
z.j. Buitenspelen, ja leuk!
Uitgever(s): Gemeente Oost Gelre
z.j. Inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Neder-Betuwe
z.j. Nota speelruimte gemeente Beek
Uitgever(s): Gemeente Beek
z.j. Active design
Uitgever(s): Sport Engeland
z.j. Observatiemethode voor inventarisatie gebruik openbare ruimte (IGOR)
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. Nota ruimte voor de jeugd (spelennota)
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
z.j. Speelkaarten en foto's
Uitgever(s):
z.j. Healthy places
Uitgever(s): The National Heart Forum
z.j. The contribution of preschool playground factors in explaining children's physical activity during recess
Uitgever(s): Universiteit Gent
z.j. The Rotterdam norms for outdoor play areas
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
z.j. Schoolpleinontwikkeling
Uitgever(s):
z.j. De publieke stedelijke ruimte als vrijetijdsdomein voor kinderen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
z.j. Dak boven spelen
Uitgever(s): Stichting Ruimte, NUSO
z.j. Cruyff Courts
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation, KNVB