Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sport en bewegen in de buurt" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

132 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Succesvol lokaal samenwerken om senioren in beweging te krijgen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Urban environments, physical activity, and mental well-being
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Hoe ontwerp je een beweegvriendelijk (stads)park voor vrouwen en meiden?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Sport en bewegen in de buurt (2022)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lokale verbinder 50-plussport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Erhebung wirksamer sportfördermassnahmen für das kindes- und Jugendalter in ausgewählten ländern
Uitgever(s): Bundesamt für Sport BASPO
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bloed, zweet en zwanen: fitnessen in het park
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een vernieuwde kijk op buurtsport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport en bewegen in de buurt (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Sportimpuls 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek
2016 Amsterdamse Beweeglogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Programma Grenzeloos actief, Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2016 Sportimpuls 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De bijdrage van Harten voor Sport (2014)
Uitgever(s): Harten voor Sport, Hogeschool Utrecht
2015 Sportimpuls 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 De vreedzame sportvereniging
Uitgever(s): B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Het kloppend hart van de buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Europese prijs voor Tilburg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 Collaboration of general practitioners and exercise providers in promotion of physical activity
Uitgever(s):
2015 Thesis sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Programma ‘Sport en Bewegen in Buurt’
Uitgever(s): KVLO
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s): KVLO
2015 Succesfactor: rolmodel inzetten als buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2015 Ouders betrekken bij sport- en beweegaanbod!
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Lokale effecten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Sportimpuls, meting 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2013 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Evaluatie wijksportclub Hordijkerveld-Reyeroord
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Quick scan Sportimpuls
Uitgever(s): Twynstra Gudde
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Huisarts en buurtsport moeten samenwerken
Uitgever(s):
2013 Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Tata Tandeloze Taskforce
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving stimuleren
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) i.s.m. Koepel Lokale Diensteneconomie
2012 Positief opvoeden en opgroeien
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Handleiding Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Subsidies, kans voor sport en onderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2011 Opvoeders met ballen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 De speelbus komt langs
Uitgever(s): ZonMw
2011 Uitnodiging tot bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Sportief in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Goed georganiseerde sport als middel
Uitgever(s): KVLO
2009 Symposium prosociaal gedrag in buurten, op scholen en in bedrijven
Uitgever(s): Digital4
2009 Tussenverslag evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Leren bewegen en sporten, hoe doe je dat?
Uitgever(s): KVLO
2007 Wat beweegt kinderen?
Uitgever(s): NICIS
2006 De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2004 Sportbuurtwerk, iets voor elke gemeente
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 De sportvereniging in de wijk
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 De breedtesportimpuls in beeld
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2002 Sport en sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 NISB in de media
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Doelgericht & doelbewust
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sportbuurtwerk in Nederland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Handboek buurt sport spelen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Meer beweging in het groen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2000 Move-it
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Buurtsportproject young united noord
Uitgever(s): Jongerenwerk Noord, Young United Noord
2000 Jaarverslag 1999
Uitgever(s): Alouan
1998 Sport, buurt en sociale integratie
Uitgever(s): LCO : LOSB
1998 Tussenrapportage sportzoomeren
Uitgever(s): Stichting Welzijn IJsselmonde
1997 Sport blijft sociaal vernieuwend
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie S
1995 Sportstimulering in de deelgemeente Feijenoord
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Project sportzoomeren
Uitgever(s):
1993 Dribbelen en dunken met zijn allen
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1992 Geen zaak van geld alleen...
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (WVC)
1991 Experimenten in sportstimulering
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam