Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Caroline van Lindert" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

136 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Valpreventief bewegen bij ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 The Palgrave handbook of disability sport in Europe
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2023 Buurtsportcoaches en mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023
Monitor ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportief zijn met beperking
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2022 Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2022 De meerwaarde van een NKBV-lidmaatschap
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aanbod van verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De regionale aanpak voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Evaluatie licentiestelsel NKBV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2021 Hoofdbrekens
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport- en beweeggedrag van actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Verschil is normaal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2018 Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Buurtsportcoaches zijn een kostbaar goed
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Werkgevers van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport en bewegen in de buurt (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2017 Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sportkunde-opleidingen
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Drempelvrij sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Foqus Consultancy
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Beleid gehandicaptensport gemeenten en provincies onderzocht
Uitgever(s):
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Sport en Bewegen
2016 Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Gehandicaptensport in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Lokale effecten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 (On)beperkt sportief 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor Special Heroes in cluster 4
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2012 Sport voor mensen met een handicap in Nederland
Uitgever(s): Démos
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Sportprojecten voor jeugd met beperking op waarde geschat
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor integratie van gehandicaptensport binnen reguliere sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 (Mooi) weer voetbal(len)!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2011 Sportieve playgrounds in stadswijken
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Informeren, motiveren en stimuleren
Uitgever(s):
2010 Sport, bewegen en ouderen
Uitgever(s): Arko Sport Media
2010 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Gebruik en effecten van openbare sport- en speelruimte gemeente Almere
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Fit for life
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, TNO Kwaliteit van Leven
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Maatschappelijke rol sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 KNKV verenigingsservice
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 (On)beperkt sportief
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2007 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Een zware wissel?
Uitgever(s): NFWS
2001 De bewegingsconsulent
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Eénmeting
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2000 Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2000 Tabellenrapport cursus en examen sociale hygiëne
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Senioren in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Evaluatie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Tevredenheidsonderzoek ID-banen in de sportvereniging
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Evaluatieonderzoek sportief beleid tegen seksuele intimidatie 1996-1999
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Tabellenrapport tevredenheidsonderzoek 40.000 banenregeling in de sport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Harambee
Uitgever(s): Diopter Janssens & van Bottenburg
1998 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 'Het bestuur springt in met frisse tegenzin'
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s):