Visie & Beleidsplein

U zoekt op "mensen met een beperking" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

243 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Handicap
Uitgever(s): De Bezige Bij
2023 The Palgrave handbook of disability sport in Europe
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2023 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2023
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2023 Buurtsportcoaches en mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023
Monitor ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet
Uitgever(s): ELBA/REC
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Handreiking sporthulpmiddelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Physical activity for disabled children and disabled young people
Uitgever(s): UK Chief Medical Officer
2022 Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Waarde van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Rebel
2022 Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Commerciële en maatschappelijke waarde van sponsoring bij grote sportevenementen
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2022 Biophysical perspective on submaximal handcycle propulsion in able-bodied men
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2022 Sportief zijn met beperking
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2022 Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2022 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - november 2022
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2022 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2022
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2021 Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!
Uitgever(s): SP, D66, Groenlinks
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Onbeperkt in beweging 2021
Uitgever(s): Sportservice Flevoland
2021 Hoofdbrekens
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Vertrouwen in de pedagogiek
Uitgever(s): KVLO
2018 Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 En nu, doorpakken!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitgever(s): KU Leuven
2018 Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut
2018 Iedereen telt
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland
2018 Beantwoording vragen Esther Vergeer Foundation
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Guidance promoting healthy weight in children, young people and families
Uitgever(s): Public Health England
2018 Gehandicaptensportbeleid bij gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en gemeenten
2018 Sportvervoer voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Mapping on access to sport for people with disabilities
Uitgever(s): European Commission
2017 Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Professionals' perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Sporthulpmiddelen en inclusie
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2017 Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportaanbieders doen een deur open
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Drempelvrij sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Foqus Consultancy
2017 ReSpAct: rehabilitation, sports an active lifestyle
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2016 Supporting me to be active
Uitgever(s): English Federation of Disability Sport (EFDS)
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief
Uitgever(s): Grenzeloos actief, Kenniscentrum Sport
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Meer dan 3500 m2 aan zelfvertrouwen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Onbeperkt in beweging 2015
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2016 Kracht van aangepaste sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2016 Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Capacity
Uitgever(s): Inge Hondebrink, Hélène Wiesenhaan
2016 'Ingewikkeld en bijzonder'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Disability sports - the ability to inclusion?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Iedereen in beweging
Uitgever(s): Zet
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 Sporthelden met een beperking
Uitgever(s): De Vliegende Keeper
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Uitgever(s): Special Heroes
2015 De succesfactoren van een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jaarverslag 2014
Uitgever(s): NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2015 Inhaalslag voor voetbalstadions rond toegankelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Bevorderende en beperkende factoren voor sportdeelname van kinderen en adolescenten met cerebrale parese volgens kinderen, ouders, sportdocenten en zorgprofessionals
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 The influence of sports participation on sustained attention in children with cerebral palsy
Uitgever(s): Utrecht University
2015 De drempel als eerste horde
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Regionale Sportmatch Zuid-Kennemerland
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Gehandicaptensport in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten)
2015 All inclusive
Uitgever(s): Zet
2014 Ervaren discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 Tracking changes in everyday experiences of disability and disability sport within the context of the 2012 London Paralympics
Uitgever(s): Bournemouth University, CMC Publishing
2014 Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Sport4all
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 De aanwezigheid van sporters met een beperking in de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Sporthelden
Uitgever(s): Special Heroes
2014 We geven Wajonger positieve werkervaring mee
Uitgever(s):
2014 The Lion Sleeps Tonight
Uitgever(s): KVLO
2014 Rapport beleidsanalyse lokale overheden
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2013 Paralympische beweging en Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland, de Adviesgroep
2013 Special Heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2013 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Uitdagend sportaanbod voor gehandicapten 2008-2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 (On)beperkt sportief 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Kinderen met een handicap in tel
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Monitor Special Heroes in cluster 4
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2013 Disability sport
Uitgever(s): Common Ground Publishing LLC
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): KVLO
2013 Jaarverslag 2012
Uitgever(s): NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2013 Een rolstoel in je gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 Juf, wat gaan we doen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders
Uitgever(s): Special Heroes
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 Willen is kunnen
Uitgever(s): Démos
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Zorg in beweging
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Factsheet mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 "Zij is nou echt een voorbeeld van hoe je als sporter bezig gaat ...!"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO)
2012 Factsheet Special Heroes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Rapportage 2011
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Als je het ziet, dan weet je het!
Uitgever(s): KVLO
2012 Special Heroes
Uitgever(s): KVLO
2012 De Wajonger tussen de doelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Rapportage juli - december 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2011 Sportprojecten voor jeugd met beperking op waarde geschat
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor integratie van gehandicaptensport binnen reguliere sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 A special kind of heroes
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Infomap aangepast sporten : Amstel en Meerlanden
Uitgever(s):
2011 Raising the bar
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Informeren, motiveren en stimuleren
Uitgever(s):
2010 Steeds meer verstandelijk gehandicapten?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Op weg met de wmo
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Wenkenblad
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2010 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Rapportage januari - juni 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Jaaroverzicht 2009
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 The Paralympic Games explained
Uitgever(s): Routledge
2010 Sport and citizenship
Uitgever(s): Sport et Citoyenneté
2010 Zo kan het ook! brengt in beweging
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2009 Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2009 Natuurlijk toegankelijk spelen
Uitgever(s): Bureau Fonkel
2009 Gehandicapte kinderen in tel
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2009 Gehandicaptensport
Uitgever(s): Gemeente Zwolle, Onderzoek en Statistiek, Afdeling Informatie
2008 (On)beperkt sportief
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2008 China Paralympics 2008
Uitgever(s): Stichting Hephaïstos
2008 Sport in zicht
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Samen spelen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2008 Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2008 Bewegen met plezier: Fitkids
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportdag van het jaar
Uitgever(s): KVLO
2007 Meedoen met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Adresgids gehandicaptenzorg 2007-2008
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2007 Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Sardes, CED-Groep
2007 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2007 De professionele gehandicaptenzorg
Uitgever(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
2007 Onderzoek naar de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het terrein van goederen en diensten
Uitgever(s): Berenschot, Erasmus Universiteit Rotterdam
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Gezond en wel met een beperking
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2006 Iedereen kan sporten!
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Aangepast Sporten regio Noord-Limburg
2006 Is leisure always pleasure?
Uitgever(s): Tilburg University
2006 Vrije tijd, een handicap?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Wetenschapswinkel
2005 'School en sport speciaal' pilotprojecten (2001-2005)
Uitgever(s): NebasNsg, afdeling Sport en Bewegen
2005 School & sport speciaal
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Beeldvorming over mensen met een beperking
Uitgever(s): TNS NIPO
2005 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2005 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004 Sport voor iedereen!
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2004 De toegankelijkheid van grote evenementen
Uitgever(s): Landelijk Bureau Toegankelijkheid
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004 Zundert in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Sporten kan iedereen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2003 Opheffen van buitenspel
Uitgever(s): Stichting de Ombudsman, NebasNsg
2003 Inkomen en vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2003 Natuurlijk toegankelijk
Uitgever(s): Stichting Het Klaverblad Zeeland
2003 De vrijetijdswinkel tussen vraag en aanbod
Uitgever(s):
2003 Disability European Athletics
Uitgever(s): Stichting Euro Champ
2002 Rapportage gehandicapten 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Samen leven in de samenleving
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Nederland op de Paralympics 2002: een impressie uit Salt Lake
Uitgever(s): Premium Press
2002 Ziekte en zingeving
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2001 Sport voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NebasNsg
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Nederland op de Paralympics 2000: een impressie uit Sydney
Uitgever(s): Premium Press
2000 Kracht van kader
Uitgever(s): NEBAS en NSG
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Noem man en paard
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Gewoon doen
Uitgever(s): NEBAS NSG, IOS, NOC*NSF
1999 Buitenspel?
Uitgever(s):
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Sportbeoefening door mensen met een handicap
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Actualisatie 1997
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1996 Sportstimuleringsbeleid voor mensen met een handicap
Uitgever(s):
1996 Beleidsnota 1996-1999
Uitgever(s): NEBAS
1996 Rapportage gehandicapten 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor sport voor mensen met een verstandelijk handicap
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1996 NSG Geldwijzer
Uitgever(s): NSG
1996 Gehandicapten & sport
Uitgever(s): Sandra Montagne
1995 Nebas handboek diensten en producten & NSG informatiemap
Uitgever(s): NSG
1995 Samenwerking revalidatiecentra en de NEBAS
Uitgever(s): Nebas
1995 Sportbeoefening en de WVG
Uitgever(s): Nebas
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 The conceptual framework of the international classification of impairments, disabilities and handicaps (icidh)
Uitgever(s): Council of Europe Press
1992 Sport and physical activity
Uitgever(s): E & FN SPON
1992 Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners B.V.
1990 Geboden vaargang
Uitgever(s): Stichting Watersport met Gehandicapten
1990 World championships and games for the disabled 1990
Uitgever(s): Stichting Wereldspelen voor Gehandicapten
1988 Wat en waar
Uitgever(s): NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie
1985 Spelen zonder drempels
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie vor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1984 Sport for the mentally handicapped
Uitgever(s): Uitgeverij De Vrieseborch
1984 Ook gehandicapten sporten
Uitgever(s): Stichting Gelderland
1984 Samenspel
Uitgever(s): Orthopedagogisch Instituut Amsterdam
1982 Gids voor gehandicapte sportvissers
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1981 De gehandicapte en de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1981 The disabled and health care in sport
Uitgever(s): Veenman en Zonen B.V.
1980 Sportvissen voor gehandicapten
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1980 Olympics for the disabled
Uitgever(s): Stichting Olympische Spelen voor Gehandicapten
z.j. Organisatorische integratie van mensen met een verstandelijke handicap
Uitgever(s): Nederlandse sportbond voor mensen met een handicap
z.j. Voorkom problemen!
Uitgever(s): NebasNsg, i.s.m. NOC*NSF & Transact
z.j. Sommige dingen kun je niet alleen
Uitgever(s): Revalidatiecentrum De Hoogstraat
z.j. Met pijl en boog naar Engeland
Uitgever(s): Uitgeverij De Vrieseborch
z.j. Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Uitgever(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
z.j. Knelpuntenonderzoek aangepast sporten
Uitgever(s): Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport