Visie & Beleidsplein

U zoekt op "gezondheidszorg" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnen







Zoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek






Type medium



2. Filter resultaten

381 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Handboek arbeid & gezondheid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Lochum
2024 Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De preventiepeiling in het hoger onderwijs
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2023 Building Momentum
Uitgever(s): World Cancer Research Fund
2023 Loopt u even mee?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Digitaal Handboek Sport en Zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Beat the heat
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten
Uitgever(s): RIVM
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective
Uitgever(s): BMC
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Beweegambities halen? Richt je op de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Public health spatial planning in practice
Uitgever(s): Policy Press
2022 The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems
Uitgever(s):
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting bij de JGZ
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 "Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."
Uitgever(s): Care for Obesity VU, Mulier Instituut
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2021 Kiezen voor houdbare zorg
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2021 Handboek beweegmakelaar in beweging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer, Movido
2021 Het zorgstelsel ontrafeld
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Zorg voor de toekomst
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020
Discussienota Zorg voor de Toekomst
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2020 Lichamelijke activiteit en zorgkosten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Meer bewegen
Uitgever(s): RIVM
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 Implementing exercise in healthcare settings
Uitgever(s):
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Zo werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s):
2018 ‘Physical activity, that’s a tricky subject.’
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2018 Sport en bewegen
Uitgever(s): V&VN Diabeteszorg
2018 Bewegen
Uitgever(s): Springer
2018 Het preventie-ultimatum
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Gezond verstand
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2017 The care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s): Wageningen University
2017 The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector
Uitgever(s):
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2016 De tussenbalans na twee jaar onderzoek naar het effect van sporten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Euro health consumer index 2015
Uitgever(s): Health Consumer Powerhouse Ltd
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Sport, een ondergeschoven kindje?
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Anders kijken, anders leren, anders doen
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2016 Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease
Uitgever(s):
2016 Health impact bond
Uitgever(s): Society Impact
2015 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Exercise: the miracle cure and the role of the doctor in promoting it
Uitgever(s): Academy of Medical Royal Colleges
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport participation and socially vulnerable youth
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Hoe krijgt de jeugdgezondheidszorg de jeugd in beweging?
Uitgever(s):
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 CZ aan de slag met leefstijlcoaching
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportarts in het basispakket
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sportieve kunst
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 The meaning of sport and physical activity as narrated by patients with depression during treatment
Uitgever(s): VU Amsterdam
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gezondheid centraal
Uitgever(s): Uitgeverij Boekenbent
2014 Zó werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s): De Argumentenfabriek
2014 Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2014 Jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Obesitaspreventie met pieken en dalen
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Sportzorgprofessionals slaan handen ineen en gaan intensiever samenwerken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Potential for primary prevention of Alzheimer's disease
Uitgever(s): The Lancet
2013 De JGZ in beeld bij adolescenten
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2013 Het belang van wederkerigheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2013 Gezondheid loont
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2013 Impact and cost-effectiveness of a universal strategy to promote physical activity in primary care
Uitgever(s): The Author(s)
2013 Jaarboek sportgeneeskunde 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 Physical activity
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 Met zorg ouder worden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Preventie in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2013 Uitgedokterd
Uitgever(s): De Nationale Denktank
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2013 Sport medisch onderzoek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Investeren in opvoeden en opgroeien loont
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 Jaarboek sportgeneeskunde 2011
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Effectiveness of physical activity promotion based in primary care
Uitgever(s): General Practice and Primary Care Research Unit, Department of Public Health and Primary Care, Institute of Public Health, University of Cambridge
2012 Integrale zorg in de buurt
Uitgever(s): NYFER
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Een vitale toekomst
Uitgever(s): Reed Business
2012 Redzaam ouder
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 JGZ-richtlijn overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 "Sport is niet echt mijn ding"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Preventieve gezondheidszorg voor ouderen
Uitgever(s): Panteia
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
Uitgever(s): RIVM
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Regie aan de poort
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Een economisch gezonde gezondheidszorg
Uitgever(s): SDU
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Zorgkosten van ongezond gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht, CAPHRI, Department of Health Services Research
2012 Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates
2011 Jaarboek sportgeneeskunde 2010
Uitgever(s): Arko Sport Media
2011 Vertrouwen in de zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Factors determining the motivation of primary health care professionals to implement and continue the 'BeweegKuur' lifestyle intervention programme
Uitgever(s):
2011 Het Chronic Care Model in Nederland
Uitgever(s): RVZ
2011 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Uitgever(s): AStri Beleidsonderzoek en -advies
2011 Literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Definitierapport volksgezondheid toekomst verkenning 2014
Uitgever(s): RIVM
2011 Nu zorg(en) voor morgen
Uitgever(s): NIGZ
2011 Zorg en ondersteuning in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Zorg voor chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2011 Effect of exercise referral schemes in primary care on physical activity and improving health outcomes
Uitgever(s):
2011 Efforts to prevent diabetes and cardiovascular diseases in primary care
Uitgever(s):
2011 Omgevingsscenario's voor gezondheid en zorg
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2011 Zorg blijft groeien
Uitgever(s): Centraal Plan Bureau (CPB)
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Gezond en actief ouder worden
Uitgever(s): Marc Pomp : Economische Beleidsanalyse
2011 The cost-effectiveness of exercise referral schemes
Uitgever(s): Anokye et al.
2011 Kosteneffectiviteit
Uitgever(s):
2011 Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen
Uitgever(s): ZonMw
2011 Basketball voor jongeren in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Beweegnota?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum bv
2010 Nivel
Uitgever(s): Nivel
2010 Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties
Uitgever(s): TSG, jrg. 88, nr. 2, 2010, p. 51-54
2010 The social state of the Netherlands 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Tijd en toekomst
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Effecten van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Sport als aangrijpingspunt voor gedragsverandering
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Zorg voor je gezondheid!
Uitgever(s): RVZ
2010 Jaarverslag ZonMw 2009
Uitgever(s): ZonMw
2010 De kennisinfrastructuur van de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): ZonMw
2010 Data voor scenario's en ramingen van de ggz
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 NIVEL-jaarboek 2009
Uitgever(s): Nivel
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Bewegen loont!
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Project prevention pays for everyone
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Zorgstandaard obesitas
Uitgever(s): Partnerschap Overgewicht Nederland
2010 Damage in sports
Uitgever(s): BOXPress
2010 Physical activity in the prevention and treatment of disease
Uitgever(s): Professional Associations for Physical Activity (Yrkesföreningar Förfysisk Aktivitet, YFA)
2010 De huisarts brengt de bal aan het rollen
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2010 Informatiekrant sport-zorgtrajecten
Uitgever(s): MOgroep Jeugdzorg
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Strategie en rendement van gezondheidsmanagement
Uitgever(s):
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Pakketadvies 2009
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de BeweegKuur
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 De BeweegKuur in het basispakket
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 The physical therapist's role in physical activity promotion
Uitgever(s):
2009 Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Ekklesia
2009 Standpunt beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): RIVM
2009 Zorg voor morgen
Uitgever(s): Vilans
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning
Uitgever(s): NIVEL
2009 Over gewicht
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
2009 Loket gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2009 Prevention for a healthier America
Uitgever(s): Trust for America's Health (TFAH)
2009 Reeks Gordijn lezingen 3
Uitgever(s): 't Web
2009 Naar een sterke eerstelijn
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling
Uitgever(s): NIVEL
2009 De jeugd moet in beweging
Uitgever(s):
2008 Lifetime medical costs of obesity
Uitgever(s): RIVM
2008 Veelkleurig grijs
Uitgever(s): RIVM
2008 Kennis van en voor public health
Uitgever(s): Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)
2008 Werkplan 2008
Uitgever(s): NIVEL
2008 Fit kids, healthy kids?!
Uitgever(s): Universitaire Pers Maastricht
2008 Walking and primary prevention
Uitgever(s): Department of Epidemiology and Public Health, University College London
2008 Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): SGBO
2008 Richtlijn beleidsadvies
Uitgever(s): GGD Nederland
2008 De ketenaanpak actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Wegwijs in de gezondheidszorg
Uitgever(s): GGD Nederland
2008 Jaarboek 2007
Uitgever(s): NIVEL
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus (review)
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2008 Mental wellbeing in over 65s
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Gezondheid en zorg in cijfers 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Beleidsplan 2008-2011
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde, Federatie van Sportmedische Instellingen, Arko Sports Media
2008 Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008
Uitgever(s): NIVEL
2008 Sportblessurepreventie 2008 tot en met 2011
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2007 Werkplan 2007
Uitgever(s): NIVEL
2007 Zorgkosten van ongezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2007 Samen zorgen voor beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2007 Steps to health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Jaarboek 2006
Uitgever(s): NIVEL
2007 Leren van de buren
Uitgever(s): RIVM
2007 Van preventie verzekerd
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Gebruik en waardering kiesBeter.nl tweede helft 2006
Uitgever(s): RIVM
2007 Gezond zijn, gezond blijven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2007 Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerste lijn
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2007 Primary health care use among ethnic minorities in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2007 White paper
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Commission staf working document
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Commission staf working document
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Gezondheid en zorg in cijfers 2007
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 Handboek bewegen op recept
Uitgever(s): NIGZ, STIOM
2007 Physical activity promotion in general practice
Uitgever(s):
2007 Hoe gezond zijn de zorguitgaven?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2007 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2007 How to change practice
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence
2007 Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn
Uitgever(s): NIVEL
2007 Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications
Uitgever(s): RIVM
2007 Sporten is gezond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Meer kwaliteit, meer kans
Uitgever(s): ZonMw
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Preventieve gezondheidszorg
Uitgever(s): Algemene rekenkamer
2006 Costs of lifestyle interventions within health care and the amount of weight loss achieved (Kosten van leefstijlinterventies binnen de gezondheidszorg en het bereikte gewichtsverlies)
Uitgever(s): RIVM
2006 Planning health promotions programs
Uitgever(s): Jossey-Bass
2006 Zorgbalans
Uitgever(s): RIVM
2006 Evidence-based physical activity promotion
Uitgever(s): Journal of the American Public Health Association
2006 Jaarboek 2005
Uitgever(s): NIVEL
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Working together for health
Uitgever(s): World Health Organization
2006 Primary care staff's views and experiences related to routinely advising patients about physical activity
Uitgever(s): Douglas et al
2006 European Heart Network (EHN)
Uitgever(s): European Heart Network
2006 Gezondheid en zorg in cijfers 2006
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2006 Relatie tussen de WCPV en de WMO
Uitgever(s): GGD Gelre-IJssel
2006 Health benefits of physical activity
Uitgever(s): Canadian Medical Association
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Trends en verkenningen van kosten van ziekten
Uitgever(s): RIVM
2006 The economic benefits of regular exercise
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2006 Randomized controlled trial of a primary care and home-based intervention for physical activity and nutrition behaviors
Uitgever(s): American Medical Association
2006 Physical activity in individuals at risk for diabetes
Uitgever(s): Diabetes Prevention Program Research Group, George Washington University
2006 What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?
Uitgever(s): WHO
2006 De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2006 Nota jong en dynamisch
Uitgever(s): Gemeente Haaksbergen
2005 Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
2005 Lekker lang leven
Uitgever(s): SDU
2005 De rol van lichaamsbeweging bij preventie van kanker
Uitgever(s): KWF Kankerbestrijding
2005 Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht
Uitgever(s): EMGO
2005 Reader consensus vragenlijsten sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, RIVM Centrum voor Preventie Zorgonderzoek
2005 Gezondheid en zorg in cijfers 2005
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Little pain, much gain
Uitgever(s): College of family physicians of Canada
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2005 Public health
Uitgever(s): Glenn Laverack
2004 Jaarbeeld zorg 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Brancherapport preventie 2000-2003
Uitgever(s): RIVM
2004 Public health aspects of physical activity
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2004 Vrijwilligers, die wil je erbij hebben
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2004 Signaleringsprotocol overgewicht in de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2004 Bewijzen van goede dienstverlening
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2004 Getting evidence into practice in public health
Uitgever(s): Health Development Agency
2004 Ontwikkeling en evaluatie van het incontinentie trainingsprogramma INCOnditie voor vrouwen in verplegingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en gezondheid
2003 Jaarbeeld zorg 2002
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 De kosten-effectiviteit van preventie
Uitgever(s): RIVM
2003 Toegankelijkheid sportmedische zorg voor topsporters
Uitgever(s): APE
2003 VSG richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen
Uitgever(s):
2003 Sportzorg op de kaart
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2003 Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2002 Atlas VZinfo
Uitgever(s): RIVM
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Sociaal-economische status en toegankelijkheid van zorg in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 Blootvoeters en beschuitgras
Uitgever(s): Prometheus Amsterdam
2002 Risk, social policy and welfare
Uitgever(s): Open University Press
2001 Zorg voor gezondheid in de sportvereniging
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2000 Verboden middelen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2000 Bedrijfsgezondheidszorg in beweging
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2000 Verslagen expertmeetings
Uitgever(s): Ministerie van volkgezondheid, welzijn en sport
2000 Exercise counseling in health promotion
Uitgever(s): BMJ publishing Group
2000 Programmeringsstudie effectonderzoek jeugdgezondheidszorg deel 1
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
1999 Toekomst sportmedische zorgcentra
Uitgever(s):
1999 The Newcastle exercise project
Uitgever(s): BMJ publishing Group
1999 The evidence of health promotion effectiveness
Uitgever(s): International Union for Health Promotion and Education
1999 Basisrapportage resultaten zorgbehoefte van doorsnee sporters met een blessure
Uitgever(s): NIVEL
1998 Procedures voor ZON programma's
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
1997 Gezondheidszorgbeleid
Uitgever(s): Van Gorcum & Comp BV
1997 Project en registratie
Uitgever(s): Zorg Onderzoek Nederland
1996 Sportief bewegen en gezondheidsaspecten
Uitgever(s): Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam
1996 Sociaal en Cultureel Rapport 1996
Uitgever(s): SCP
1996 Programmalijn zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Meerwaarde van adequate sportrevalidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 The epidomology of soccer injuries in a new perspective
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Janus Jongbloed Research Centrum, KN
1995 Sportmedische voorzieningen binnen het Olympisch Netwerk
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Kwaliteit van zorg
Uitgever(s): De Tijdstroom
1994 Gezondheidsonderzoek en beleid
Uitgever(s): Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO)
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1990 Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening
Uitgever(s): Tilburg
1990 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1990 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1987 Van tiener tot volwassene
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit
1987 Bewegingsarmoedig onderwijs II
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Sportmedische begeleiding en sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1981 De gehandicapte en de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1981 The disabled and health care in sport
Uitgever(s): Veenman en Zonen B.V.
1980 Bewegingsarmoedig onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1862 Das Pangymnastikon oder das ganze Turnsystem an einem einzigen Geräthe ohne Raumerfornderniss
Uitgever(s): Fleischer
1857 Geneeskundige kamergymnastie, voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen
Uitgever(s): Tjeenk Willink
z.j. Bibliotheekcatalogus Nivel publicaties
Uitgever(s):
z.j. Kies beter
Uitgever(s): RIVM
z.j. Zorggegevens: wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
z.j. Zorgen voor elkaar 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
z.j. Wat werkt bij sport als zorgtraject?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Kosten van ziekten
Uitgever(s): RIVM
z.j. Stukken uit het laminaat
Uitgever(s): MO Jeugdzorg
z.j. Maximale inspanning door kinderen
Uitgever(s): Nederlandse Hartstichting