Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Remko van den Dool" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

149 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Mentale gezondheid en sport- en beweegdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verklaring verschil sportdeelname naar opleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kennismaken met een sportactiviteit en de rol van media
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Welke groepen mensen bewegen minder?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De minder sportieve Nederlanders bereiken: startpositie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bereiken, motiveren en vorming van sportieve gewoonten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Ervaringen en behoeften van vissende jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Niet-sportieve mensen bereiken met marketing-methoden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Wintersporten in een tijd met smeltende ijskappen
Uitgever(s): NRIT Media
2022 Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Deelname aan categorieën van sport 2001-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier instituut
2022 Apps en devices voor sportieve activiteiten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Motivatie om te sporten en bewegen voor volwassenen 2011, 2018, 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Thuis, de vergeten sportaccommodatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De mediaconsumptie sport door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport en bewegen in tijden van covid-19
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname, alcoholconsumptie & gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Starten en stoppen met een sportactiviteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sociaaleconomische status en deelname aan sport en bewegen van volwassenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname naar provincie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Wandelgedrag van 55-plussers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezond bewegen
Uitgever(s): Staat van Utrecht
2020 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname Heerhugowaard 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De veelsporter: kenmerken en motivatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gamen & esport in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 E-sport en gaming in Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Apps & devices 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor sportuitgaven gemeenten 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportdeelname & leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie (2009, 2013 en 2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verschillen in sportdeelname tussen gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportdeelname Almere 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ontwikkeling sportdeelname naar sporttakken
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Cijfers over vechtsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Apps & devices 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportdeelname en opleidingsniveau
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportuitgaven van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tafeltennis in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Naar meer bruto nationaal sportgeluk?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Stappen op weg naar sport en/of bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Topsportklimaat in Nederland 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Anders georganiseerde sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Anders sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De bridgesport en haar omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bridge: het overdenken waard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Big data en (breedte)sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Self-reported use and reasons among the general population for using sports nutrition products and dietary supplements
Uitgever(s): MDPI
2015 Maatschappelijke ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportdeelname
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportfans
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportevenementen, -wedstrijden en hun mogelijke maatschappelijke meerwaarde
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sport, ruimte en tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Omgevingsfactoren bij sport en bewegen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Belemmeringen voor de (potentiële) sporter
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeenten geven bijna € 1,2 miljard uit aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport vooralsnog ontzien bij bezuinigingen gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport vooralsnog ontzien bij bezuinigingen gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Gezonde kantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Uitstappers en doorzetters
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Jeugdsport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv, Springer Media
2014 Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders
Uitgever(s):
2013 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 (On)beperkt sportief 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Wie doen er aan sport en cultuur?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2013 Zwemvaardigheid 2012
Uitgever(s): Expertisecentrum Zwemonderwijs
2013 Met het oog op de tijd
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Verschillen in gedrag en opvattingen over bewegen tussen etnische groepen
Uitgever(s): TNO
2012 Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Factsheet ontwikkeling van sportparticipatie, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk in de sport na 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2011 Het belang van bewegen voor niet-sporters
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Informeren, motiveren en stimuleren
Uitgever(s):
2010 Sportdeelname Schijndel 2009
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Sportdeelname Noordoostpolder 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Zicht op zaalvoetbal
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Factsheet topsport en nationale trots
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2010 Topsport als motor voor nationale trots?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Bewegen in Nederland
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 TBO/eu en TBO/nl
Uitgever(s): Sociaale en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Fit for life
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, TNO Kwaliteit van Leven
2009 SportersMonitor 2008
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2009 Homotolerantie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Wie zwemt er tegenwoordig?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Trends in sportdeelname in Nederland over de periode 1979-2007
Uitgever(s):
2009 Sportdeelname in grote steden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Factsheet SportersMonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 RSO 3.0
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Marktaandelen in soorten en maten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Zwemmen in de cijfers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Weinig over de schreef
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 (On)beperkt sportief
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2008 Van 65 naar 75
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sportdeelname
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Volgers van de sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut