Visie & Beleidsplein

U zoekt op "combinatiefunctionarissen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

154 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Samen sterk in sport en verbinding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Samenwerken voor een actieve toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sportfunctionarissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023
BRC monitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ontwikkelingen fte’s en normbedragen BRC-regeling
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach actief op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 Het succes van de buurtsportcoach : vertrouwen, maatwerk en continuïteit
Uitgever(s): Springer
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2021 Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Regioplan
2021 Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport en bewegen in de buurt (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Hét handboek voor de leefstijlcoach
Uitgever(s): Kennisplatform leefstijlcoaching
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Wat kunnen buurtsportcoaches betekenen voor de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 De belangrijke, complexe rol van de teamleider
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Tevredenheid alom over buurtsportcoaches
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Een buurtsportcoach op uw vereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2018 Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches
Uitgever(s): VSG, LKCA, Kenniscentrum Sport
2018 Webinar 'Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches'
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Werkgevers van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 De buurtsportcoach als verbinder
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sportkunde-opleidingen
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tweede inventarisatie cultuurcoaches
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2017 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek
2017 Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2016 95% gemeenten ervaart regeling buurtsportcoach als impuls
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De bijdrage van Harten voor Sport (2014)
Uitgever(s): Harten voor Sport, Hogeschool Utrecht
2015 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2015 De buurtsportcoach maakt het verschil, maar is op nog zoveel plekken nodig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2015 De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Uitgever(s): Special Heroes
2015 Goed werkgeverschap is een must
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Je ziet ze echt helemaal opfleuren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Betrokkenheid, daar draait het om
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De Buurtsportcoach Academy Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Sportimpuls, meting 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Gemeente Tilburg werkt hard aan het bewegingsonderwijs in de stad
Uitgever(s): KVLO
2013 De realisatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2013 Kansen in en om de school met de buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerking onder en na schooltijd
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisschool de vijf hoeven is erg sportief!
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 Een verhaal over sport en sportbeleving
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS de Morskring uit Leiden
Uitgever(s): KVLO
2013 Inventarisatie cultuurcoaches
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2013 De praktijk is leidend
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 2900 duizendpoten
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding
2012 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2012 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2012 Combinatiefuncties
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs en Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, Brede impuls combinatiefuncties
2012 Brede impuls combinatiefuncties (uit: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK)
Uitgever(s): Rijksoverheid
2012 De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2011
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2012 Van Impuls naar inbedding
Uitgever(s): Kennispraktijk
2011 De impuls van een combinatiefunctionaris
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Aan het werk in een combinatiefunctie
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2011 Combinatiefunctionarissen Venray gaan vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Venray
2011 Combinatiefunctie onderwijs en sport
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2011 Beter minder, maar beter
Uitgever(s): Oberon
2011 Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Combinatiefunctionarissen aan de wieg van sportinnovaties
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Ze hebben Nijmegen in beweging gekregen’,
Uitgever(s): KVLO
2010 Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, VNG, NOC*NSF, projectgroep Combifuncties Onderwijs, Cultuurformatie, Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Cultuurcoach
Uitgever(s): De Cultuurformatie
2010 Aan het werk in een combinatiefunctie
Uitgever(s): Combinatiefuncties Onderwijs
2010 Amsterdamse combinatiefuncties in beeld
Uitgever(s): Sportservice Amsterdam
2010 Aan het werk met combinatiefuncties 6
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2010 Aan het werk met combinatiefuncties 7
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2010 Combinatiefunctionarissen in de Brede School Emmen
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal jeugdbeleid
2010 3+2 wordt al toegepast!
Uitgever(s): KVLO
2010 Het ontwerpen van een naschools sportaanbod
Uitgever(s): KVLO
2010 De doorgaande leerlijn
Uitgever(s): KVLO
2010 Een combinatiefunctie als eind- en minorstage
Uitgever(s): KVLO
2009 Monitor impuls brede school, sport en cultuur
Uitgever(s): Sociaal Geografisch Bestuurkundig Onderzoek (SGBO)
2009 Combinatiefuncties.nl
Uitgever(s): VSG
2009 De combinatiefunctionaris in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Actieplan leerkracht (3)
Uitgever(s): KVLO
2009 Talent-uur…. niet alleen voor talenten!
Uitgever(s): KVLO
2009 ‘Op zoek naar de nieuwe Saïd’
Uitgever(s): KVLO
2008 Aan het werk met combinatiefuncties!
Uitgever(s): Taskforce Combinatiefunctie
2008 Go!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Stand van zaken Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Handboek combinatiefuncties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2008 Aan het werk met combinatiefuncties 2
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2008
Bijeenkomst combinatiefunctionarissen Zeist 28 oktober 2008
Uitgever(s):
2008 De ideale combinatiefunctionaris: de leraar bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2008 Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2008 De combinatiefunctionaris
Uitgever(s): KVLO
2008 Combinatiefuncties
Uitgever(s): KVLO
2008 Stropdas en trainingspak: een unieke combinatie(functionaris)?!
Uitgever(s): KVLO
2007 Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Rijksoverheid
2007 Combinatiefuncties
Uitgever(s): Sportservice.Net
2007 Combinatiefuncties
Uitgever(s): KVLO
z.j. Resultaten monitor combifuncties onderwijs 2011
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
z.j. Factsheet werkgeverschap bij een lokale partner
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
z.j. Factsheet kosten combinatiefunctionaris
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
z.j. Aan het werk met combinatiefuncties
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
z.j. Combinatiefuncties onderwijs, sport en buurt
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding