Visie & Beleidsplein

U zoekt op "methoden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

316 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Methoden om beweeggedrag in de buitenruimte te meten: een overzicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Unravelling tennis performance
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2022 Methodiek atletiek voor school (VO) 3
Uitgever(s): KVLO
2022 Een vak in ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2022 Methodiek atletiek voor school (VO) (4)
Uitgever(s): KVLO
2022 Plan Mij, plannen wordt makkelijk!
Uitgever(s): KVLO
2022 Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek
Uitgever(s): Movisie
2021 Agreement between the KTK3+ test and the athletic skills track for classifying the fundamental movement skills proficiency of 6- to 12-year-old children
Uitgever(s):
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021 Handleiding op een creatieve manier onderzoek doen
Uitgever(s): Transferpunt Sport
2021 Resultaten Sportdorp Doornenburg
Uitgever(s): Sportdorp Doornenburg, Transferpunt Sport
2021 Methodiek atletiek voor school (VO) (2)
Uitgever(s): KVLO
2021 Methodiek atletiek voor school (VO)
Uitgever(s): KVLO
2021 Werken met een methodiek, turnen (4)
Uitgever(s): KVLO
2020 Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden
Uitgever(s): RIVM
2020 Sportinnovatie in Nederland
Uitgever(s): Amsterdam Centre for Business Innovation / Universiteit van Amsterdam
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken
Uitgever(s): Project ‘Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 The development of the Athletic Skills Track
Uitgever(s): J. Hoeboer
2019 Fitnesstrainer opleiding niveau 3
Uitgever(s): NL actief
2019 Towards better evidence-informed global action: lessons learnt from the Lancet series and recent developments in physical activity and public health
Uitgever(s):
2019 2SUR5
Uitgever(s): KVLO
2018 Models-Based Physical Education
Uitgever(s): KVLO
2018 Spelgecentreerde modellen
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Sport Education Model: iedere leerling doet ertoe!
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2017 External load during football training
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Motiverend coachen in de sport
Uitgever(s): Acco
2017 Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Movisie
2017 Unravelling environmental influences on children’s physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2017 All different – all the same? developing training sessions for groups of refugees
Uitgever(s): Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH "Willkommen im Fußball"
2017 Evidence-based policy
Uitgever(s): SAGE Publications
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO
Uitgever(s): KVLO
2017 Wat kunnen we nu met de Coopertest?
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (3)
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek softballen
Uitgever(s): KVLO
2017 Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Performance evaluation in the arts
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Practice theory and research
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Big data en (breedte)sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Consumerism in sport organizations
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Touwtje springen (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Tumblingbaan springen op ieder niveau
Uitgever(s): KVLO
2016 Tchoukball
Uitgever(s): KVLO
2016 Touwtje springen (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 Tumblingbaan springen op ieder niveau
Uitgever(s): KVLO
2016 Gelderland
Uitgever(s): KVLO
2015 Low-intensity wheelchair training in inactive people with long-term spinal cord injury
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Assessing the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 Innovations in digital research methods
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 Patiënten in beweging
Uitgever(s):
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meer dan driehonderd talenten getest tijdens tweede NOC*NSF Talentdag
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 (Het geloof in) de kracht van sportevenementen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sport in public space
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2015 Mixed methods in emerging academic subdisciplines: the case of sport management (INTERN)
Uitgever(s):
2015 Een methodische opbouw voor de salto voorover met behulp van de ringen
Uitgever(s): KVLO
2015 Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal
Uitgever(s): KVLO
2015 CricKIDS
Uitgever(s): KVLO
2015 Kennis voor beleid
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2015 Alternatieven voor RCT bij de evaluatie van effectiviteit van interventies!?
Uitgever(s): ZonMw, UMC Utrecht Julius Center, Tranzo
2015 Participatory action research
Uitgever(s): Oxford University Press
2014 VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Measuring physical fitness in older adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Ontwikkeling van een vragenlijst over zelfmanagement in relatie tot lichamelijke beweging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Validatie van CNAAQ-2-NL en onderzoek naar ouderlijke invloed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Daily functioning in children with developmental coordination disorder
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Vermoeidheid de baas
Uitgever(s):
2014 De relatie tussen motivatie en leermethoden binnen doelspelen
Uitgever(s): KVLO
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2014 The epidemiology of drowning
Uitgever(s):
2013 De onvrije oefening
Uitgever(s): Uitgeverij De Geus
2013 Using smartphones in survey research
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2013 Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje?
Uitgever(s):
2013 Weten wat werkt
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2013 Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De ontwikkeling van de trainer is de groei van het kind
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Performance analysis in elite sports
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Be sportsminded in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 De ervaring is goud!!
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Fitheidstesten voor de jeugd
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 Toolkit jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Alexander, Verwey-Jonker Instituut
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Correlates of reported and recorded time spent in physical activity in working adults
Uitgever(s): Institute of Public Health
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2012 Sleutels tot interventiesucces
Uitgever(s): TNO
2012 Quick scan evaluatie sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, NHTV
2012 Varieties of narrative analysis
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc.
2012 Validatie van een digitale vragenlijst voor het meten van totale fysieke activiteit bij jongeren van 12 t/m 18 jaar
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Tilburg
2012 Werken aan kwaliteit Bewegen en Sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Universiteit Twente, SLO, KVLO
2012 Kwaliteit van methoden in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Krachttraining en coördinatie
Uitgever(s): Frans Bosch & 2010 Uitgevers
2012 Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2011 Gesneden koek?!
Uitgever(s): ZonMw
2011 Methodiekboek 'jongerenparticipatie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
Uitgever(s): ZonMw, CNV Jongeren, KCJG
2011 The validity and reliability of a home environment preschool-age physical activity questionnaire (pre-paq)
Uitgever(s): Dwyer et al.
2011 60 Werkvormen voor creatieve sessies
Uitgever(s): Van Duuren Management
2011 Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2011 Toolkit voor ondernemerschap
Uitgever(s): MFA Lab
2011 Richtlijnenhandboek tevredenheid
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2011 Onderzoeksmethoden voor sportstudies
Uitgever(s): Uitgeverij Routledge
2011 Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen
Uitgever(s): Oberon
2011 Rijden en glijden
Uitgever(s): KVLO
2011 Rijden en glijden
Uitgever(s): KVLO
2011 Beschrijvingen van en ervaringen met…..
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Gymmen in de grote gymzaal’
Uitgever(s): KVLO
2011 Zumba workout (3)
Uitgever(s): KVLO
2011 Zumba workout (2)
Uitgever(s): KVLO
2011 Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Minderheden in de mixed-mode
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Community health assessment and group evaluation (change)
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2010 Mixed mode design van de Monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN)
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Measurement and evaluation in human performance
Uitgever(s): Human Kinetics
2010 Reflexieve monitoring in actie
Uitgever(s): Barbara van Mierlo et al.
2010 Richtlijnenhandboek economische impact
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersprofiel
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 Netnography
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2010 Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
Uitgever(s): Elsevier
2010 Advances in population surveillance for physical activity and sedentary behavior
Uitgever(s):
2010 Handboek
Uitgever(s): NIVM, Respons
2010 Beïnvloeding van gedragsproblematiek: een klasse(n)spel!
Uitgever(s): KVLO
2010 Dvd Freerunning in VO
Uitgever(s): KVLO
2010 Vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De Lesbrieven’
Uitgever(s): KVLO
2010 Lekker fit
Uitgever(s): KVLO
2009 Development and preliminary validation of a family nutrition and physical activity (FNPA) screening tool
Uitgever(s): Ihmels et al.
2009 Fundament onder olympische ambities
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 TBO/eu en TBO/nl
Uitgever(s): Sociaale en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Computer-tailored physical activity behavior change interventions targeting adults
Uitgever(s): Neville et al.
2009 Bewegen gemeten
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 Vergelijkingsonderzoek vragenlijsten leefstijl, gezondheid en vitaliteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Sociale uitsluiting
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Activity-friendly neighborhoods for children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2009 Sporten gemeten
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Focus groups
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd.
2009 Fighting for success!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 De Brown Paper-methode
Uitgever(s): Uitgeverij Business Contact
2009 Professionaliseren doe je zelf
Uitgever(s): Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
2009 RSO 3.0
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Marktaandelen in soorten en maten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Telefoon of toetsenbord
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 An integrative definition of coaching effectiveness and expertise
Uitgever(s):
2009 Softbal, keuzes en kansen! (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Tandartsboor en buikdraai – een opinie
Uitgever(s): KVLO
2008 Self-selection bias versus nonresponse bias in the perceptions of mobility survey
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Cross-cultural, age and gender validation of a computerised questionnaire measuring personal, social and environmental associations with children's physical activity
Uitgever(s): Ommundsen et al.
2008 De ongrijpbare nonrespondent
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Improving health
Uitgever(s): The British Psychological Society
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 A comparison of direct versus self-report measures for assessing physical activity in adults
Uitgever(s): Prince et al.,
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezond zorgonderzoek
Uitgever(s): Raad voor Gezondheidsonderzoek
2008 Natuur werkt!
Uitgever(s): Uitgeverij Zadoks
2008 Stappentellers voor het monitoren en bevorderen van het lichamelijke activiteitenniveau
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2008 Landelijke uitrol methodiek actieve leefstijl school en sport
Uitgever(s): Mercurius Marketing
2008 Lekker fit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport & Recreatie
2008 Basics of qualitative research
Uitgever(s): Sage Publications, Inc.
2008 Annual report of the interuniversity center for social science theory and methodology 2007
Uitgever(s): ICS (RUG, UU, RU)
2008 SPIERPIJN!
Uitgever(s): KVLO
2008 Basisdocument onderbouw voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Praktijkonderwijs in Dronten
Uitgever(s): KVLO
2008 Golfsurfen in de lessen LO
Uitgever(s): KVLO
2008 Designing effective web surveys
Uitgever(s): Cambridge University Press
2008 De aanpak van het leren sporten en/of bewegen in LO! (1)
Uitgever(s): KVLO
2008 Niveaus duiden, hoe doe je dat?
Uitgever(s): KVLO
2007 Sportbusiness en ethiek
Uitgever(s): DAMON
2007 Robuuste meningen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Methodiek ALSS
Uitgever(s): Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen
2007 Kwaliteitsmanagement in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 De nationale fitnessmonitor
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Kennissynthese
Uitgever(s): NIGZ
2007 Trainen
Uitgever(s): Pearson Prentice Hall
2007 Statistical thinking in sports
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2007 Het groot werkvormen boek
Uitgever(s): Academic Service
2007 Sociaal draagvlak
Uitgever(s): Wageningen UR
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Physical activity guidelines and guides for Canadians
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Physical activity and inactivity profiling
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Tools voor de coach
Uitgever(s): Uitgeverij Nelissen
2007 Netwerken met vrije actoren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 Netwerkgereedschap voor vrije actoren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2007 Fieldlab beweegstimulering voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Evaluating sport and physical activity interventions
Uitgever(s): University of Salford
2007 Handreiking schoolexamen VMBO
Uitgever(s): SLO
2007 Een aangepaste sportspelmethodiek stappen, sprongen en schuiven
Uitgever(s): KVLO
2007 Schuiven in de aangepaste sportspelmethodiek
Uitgever(s): KVLO
2007 Atletiek - lopen (3)
Uitgever(s): KVLO
2007 Het wel/niet gebruiken van een (les)methode
Uitgever(s): KVLO
2007 Maak samen eens wat lekkers klaar!
Uitgever(s): KVLO
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 Nhtv academic studies no. 4
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2006 Beweging in je brein
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2006 Physical activity measurement
Uitgever(s): IUHPE
2006 Een stap vooruit
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij
2006 Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2006 Responsieve methodologie
Uitgever(s): Uitgeverij LEMMA
2005 Enquêteonderzoek onder allochtonen
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Jeugdparticipatiebeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Docentenhandleiding
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Lessenserie duursport vmbo
Uitgever(s): SLO
2005 Linking objectively measured physical activity with objectively measured urban form
Uitgever(s): Elsevier inc.
2005 Rapportage bronmethodiek Arnhem
Uitgever(s): DSP-groep
2005 Hybrid paired comparison analysis, with applications to the ranking of college football teams
Uitgever(s):
2004 Een onderzoek begeleiden
Uitgever(s): HB Uitgevers
2004 Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Oranje index 2004
Uitgever(s): TBWA \ Brand Experience Company
2004 Scenario's in kaart
Uitgever(s): NAi Uitgevers, Ruimtelijk Planbureau
2004 Portfoliovoorstel lichamelijke opvoeding 1 voor havo/vwo
Uitgever(s): Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
2003 Integraal gezondheidsmanagement
Uitgever(s): TNO Arbeid
2003 Zelf doen?
Uitgever(s): SEO
2003 Qualitative research practice
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2003 De evaluatie van de community benadering
Uitgever(s): NIGZ, Centrum voor Review & Implementatie
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2002 Een onderzoek voorbereiden
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Een onderzoek uitvoeren
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Een onderzoek rapporteren
Uitgever(s): HB Uitgevers
2002 Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
2002 Sport ethnography
Uitgever(s): Human Kinetics
2002 Novibols
Uitgever(s): 't Web
2001 Performance measurement for the development of sport
Uitgever(s): Sport England
2000 Krachttraining voor wielrenners
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swets Test Publishers
2000 Lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Doing social research
Uitgever(s): McGraw-Hill
1999 Multiple regression
Uitgever(s): Pine Forge Press
1999 Experiencing sport
Uitgever(s): John Wiley & Sons Ltd
1999 Bewegen, gezondheid en samenleving
Uitgever(s): Albert Sickler bv
1998 Evaluating health promotion
Uitgever(s): Oxford University Press
1998 Opzetten van of aansluiten bij een samenwerkingsverband
Uitgever(s): Kluwer
1998 Zoeken naar oplossingen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
1998 Applied statistics for the behavioral sciences
Uitgever(s): Houghton Mifflin Company
1998 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1997 Standaard protocollen voor de ontwikkeling en de test van dataverzamelingsprocedures
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1997 Problemen oplossen met creatieve technieken
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
1997 Qualitative research
Uitgever(s): SAGE Publications
1996 Korfbal in zicht
Uitgever(s): KNKV
1996 Leisure research in Europe
Uitgever(s): CAB INTERNATIONAL
1996 Statistiek voor de economische wetenschappen
Uitgever(s): Samsom BedrijfsInformatie
1996 Onderzoekspraktijken
Uitgever(s): Boom
1996 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 9
Uitgever(s): Bekadidact
1996 Tweede fase
Uitgever(s): Stuurgroep Profiel, Tweede Fase Voortgezet Onderwijs
1995 Research methods in anthropology
Uitgever(s): AltaMira Press
1995 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 6
Uitgever(s): Bekadidact
1995 Lichamelijke opvoeding in de basisvorming
Uitgever(s): Bekadidact
1994 The practice of social research
Uitgever(s): Wadsworth Publishing Company
1994 Afstemming van vraag en aanbod ten aanzien van sportbeleidsinformatie
Uitgever(s): Onderzoekbureau Diopter
1994 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 2b
Uitgever(s): Bekadidact
1994 Vakwerkplan-voorbeeld lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): SLO
1993 Handboek Eurofit
Uitgever(s): BLOSO
1993 Economische effecten van cultuur
Uitgever(s): Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO)
1993 Conditieleer
Uitgever(s): Niko Toshogu Press
1993 Beoordeling van onderwijsmethoden in het basisonderwijs
Uitgever(s): RION
1993 Eurofit testbatterij
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw
1992 A model of the precaution adoption process
Uitgever(s): Neil D. Weinstein and Peter M. Sandman
1992 The logic of scientific discovery
Uitgever(s): Routledge
1992 Conditieleer
Uitgever(s): Nikko Toshogu Press
1991 Eurofit
Uitgever(s): Uitgeverij de Vrieseborch
1991 Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied
Uitgever(s): STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1989 Leefstijlen en vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland, Facilitaire Dienst
1989 Fourth generation evaluation
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc
1988 Ontwikkeling van een methode ter bepaling van het gebruik van openluchtrecreatie-projecten
Uitgever(s): Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW)
1987 Statistiek in woorden
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1987 Strategieën voor kwalitatief onderzoek
Uitgever(s): Dick Coutinho
1986 Methoden der freizeitforschung
Uitgever(s): Leske und Budrich
1984 The constitution of society
Uitgever(s): Polity Press
1983 Ethnography
Uitgever(s): Routledge
1982 De moper fitheidstest
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch
1982 De moper fitheidstest
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch
1980 Delphi
Uitgever(s): Boom
1980 De MOPER fitness test
Uitgever(s): BV Uitgeverij De Vrieseborch
1977 Outline of a theory of practice
Uitgever(s): Cambridge University Press
1977 Methode voor lichamelijke oefening
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1974 Gymnastiekmethode voor het basisonderwijs
Uitgever(s):
1968 Zur methodik einer politischen Leibeserziehung
Uitgever(s): Limpert
1959 L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle V
Uitgever(s): Vuibert
1959 Die systematiker der Leibesübungen
Uitgever(s): Österrreichischer Bundesverlag
1949 Leibeserziehung
Uitgever(s): Österreichischer BUndesverlag
1947 L'éducation physique ou l'entrainement complet par la méthode naturelle
Uitgever(s): Vuibert
1942 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Muusses
1941 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Muusses
1920 L'éducation physique ou l'entrainement complet par la méthode naturelle
Uitgever(s): Vuibert
1916 Méthode Jaques-Dalcroze
Uitgever(s): Jobin
1916 Méthode Jaques-Dalcroze
Uitgever(s): Jobin
1915 De rompoefeningen in de schoolgymnastiek naar de nieuwere eischen daaraan gesteld
Uitgever(s): Veldt
1910 Het Zweedse stelsel van gymnastiek
Uitgever(s): Brusse
1905 Méthode de gymnastique éducative
Uitgever(s): Guyot-Alcan
1902 Delsarte system of expression
Uitgever(s): Werner
1882 Handleiding voor het gymnastiekonderwijs
Uitgever(s): Petri
1881 Methodik des Turnunterrichts
Uitgever(s): Hempel
1862 Sur le but de la gymnastique méthodique
Uitgever(s): Kiessling
z.j. Exercise Referral Toolkit
Uitgever(s): Nationale Centre for Sport and Exercise Medicine
z.j. Overzicht methoden bewegingsonderwijs PO
Uitgever(s):
z.j. A systematic literature review of reviews on techniques for physical activity measurement in adults
Uitgever(s):
z.j. Resultaten Walburgen beweegt
Uitgever(s): Transferpunt Sport
z.j. Basismodel marktverkenning deskundigheidsbevordering
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Standaard borging kwaliteit schoolexamens
Uitgever(s): VO-raad