Visie & Beleidsplein

U zoekt op "integratie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

320 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Handboek arbeid & gezondheid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Lochum
2024 Inclusie in het publieke zwembad
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ons-kent-ons-mentaliteit viert hoogtij
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Transgender leden faciliteren op een binair ingerichte sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Naar een gelijk speelveld voor lhbtiqa+ sporters
Uitgever(s): Movisie
2023 Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur
Uitgever(s): Movisie, Mulier Instituut, LKCA, Verwey-Jonker Instituut
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 Paradoxes of inclusive teaching practices and the beautiful between
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Silence on the field
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Integration of refugees through sport
Uitgever(s): Camino
2022 Wat doen door sportbeleid gestimuleerde transities met de sterkte van sportverenigingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportdeelname en ervaringen van transgender personen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Richtlijn gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sociale ongelijkheid en inclusie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds to enable play participation for children with disabilities
Uitgever(s): CDPP (Canadian Disability Participation Project)
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Get tethered
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2021 Homoacceptatie op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Institituut
2021 Sportgedrag en ervaren racisme etnische minderheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Diversiteit in het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Met Nederland in therapie
Uitgever(s): Prometheus
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsport belicht
Uitgever(s): Politeia
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Voel je thuis in de sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Equal access and participation of migrant women and girls in sports
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2020 Themahoofdstuk inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Pilot projects and preparatory actions in the field of sport
Uitgever(s): European Commission
2020 Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 LHBTI in de breedtesport (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Diversiteit en inclusie in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Sportadvies voor mensen met een beperking past niet in een blauwdruk!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sports clubs as a medium for integrating people with disabilities
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2019 Guidelines for the inclusion of transgender and gender diverse people in sport
Uitgever(s): Australian Human Rights Commission
2019 Do birds of a feather play football together? A study on ethnic segregation in Dutch amateur football
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2019 Inclusiviteit in sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2019 In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Volwaardige sportparticipatie is geen gelopen race
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019 Verschil is normaal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Gender & sport 2019
Uitgever(s): Vlaamse Ombudsdienst
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Uitgever(s): Pharos
2018 Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Meest toegankelijke gemeente 2018
Uitgever(s): Inclusionlab
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 The Palgrave handbook of Paralympic studies
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2018 Social Inclusion Games 2018
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Van oost naar west
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017
Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Characteristics of European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling
Uitgever(s): De Sleutel, WeerWerk
2017
Sport as a playground for integration
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Wij! & sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep Sport & Society
2017 Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Explaining similarities and differences between European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Understanding social capital in sports clubs
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Promoting social integration and volunteering in sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): The University of Sheffield
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy
Uitgever(s): European Commission
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2017 Social integration and volunteering in sport clubs in Europe
Uitgever(s): Arko Sports Media, Vereniging Sport en Gemeenten, Aces Europe
2017 Between stigmatization and empowerment
Uitgever(s):
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM)
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegen als context voor re-integratie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2017 Rapportage Project Borne Werkt 2017-2018
Uitgever(s): Gemeente Borne
2016 AZC Delfzijl streeft naar zelfstandig sportende bewoners
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Being poor, being benched?
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Putnam versus Bourdieu
Uitgever(s): Tilburg University
2016 KLIK
Uitgever(s):
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sekse(on)gelijkheid in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Sports club policies in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2016 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Disability sports - the ability to inclusion?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 Folkore en internationalisering
Uitgever(s): KVLO
2015 Vrouwen al wel aan de bal, nog niet aan het roer
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Arbeidsparticipatie en sport: verbinden van wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Vluchtelingen meer dan welkom in Utrecht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Park Hartenstein: Sport- en wandelpark vervlechten tot totaalpark
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 I just look illegal
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Sports venues as cultural arenas
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport"
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Diversity and inclusion in sport organizations
Uitgever(s): Routledge, Taylor and Francis Group
2014 Jaarrapport integratie 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Sport beweegt naar werk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Homo-acceptatie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Sport4all
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 De aanwezigheid van sporters met een beperking in de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Zelfredzaamheid als opstap naar werk
Uitgever(s):
2014 Inzicht in kosten en baten van sport en bewegen
Uitgever(s):
2014 Meedoen met gym: plezier en succes stimuleren door op maat motorisch te leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend Bewegingsonderwijs: de rol van de professional
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend onderwijs: (on)mogelijkheden?
Uitgever(s): KVLO
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2012 Jaarrapport integratie 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Tussen afkomst en toekomst
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2012 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Verder met burgerschap in het onderwijs
Uitgever(s): Onderwijsraad
2012 Startklaar voor vier jaar
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Sport achter gesloten deuren als weg naar een open samenleving
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Dichter bij elkaar?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Migratiepolitiek voor een open samenleving
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2011 De maatschappelijke meerwaarde van de sportvereniging
Uitgever(s): Stichting De Sportbank
2011 Monitor integratie van gehandicaptensport binnen reguliere sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Living together in multi-ethnic neighbourhoods
Uitgever(s): Wageningen Academic Publishers
2011 School en sport op Nieuw Welgelegen
Uitgever(s): Lectoraat Bewegen, School en Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Samenspel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Sport und Gesellschaft
Uitgever(s): Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH
2010 Sport facing the test of cultural diversity
Uitgever(s): Counsil of Europe
2010 Resultaten beknopt onderzoek naar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Liever Mark dan Mohammed?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Beloften van vechtsport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2010 'Vechtsport veranderde mijn leven'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jaarrapport integratie 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Alleen maar Winnaars!
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 4: De mixfactor van sport
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 8: ‘Alle menschen werden brüder'
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 9 : Sociaal kapitaal op de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 3 : watervrees, mannenvrees en burqinivrees
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 5 : De sport: een uit gelezen ontmoetingsplaats voor iedereen?
Uitgever(s):
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Bring the power of sports to women and girls
Uitgever(s):
2009 Mogelijke aansluiting van LO bij de beroepsprofielen
Uitgever(s): KVLO
2009 Beweeg!
Uitgever(s): KVLO
2009 Staartdelingen in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2008 Club zoekt kleur!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 De sterke kanten van Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Mind the gap
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Sporters onder sporters
Uitgever(s): NebasNsg, Gehandicaptensport Nederland
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Maakt etnisch gemengd sporten verschil?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Minderheden meer gewicht
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Dubbele nationaliteit en integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Jaarrapport integratie 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Overgebleven dorpsleven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Thuiswedstrijd in een vreemd land
Uitgever(s): Utrecht University
2008 Sport en integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 HBO-sport werkt!
Uitgever(s): lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2008 Sports development
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2008 Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Vakkenintegratie rondom bewegen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 De kracht van bewegen in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): KVLO
2007 Het voordeel van thuis spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut, Universiteit van Tilburg
2007 Warmlopen voor meedoen
Uitgever(s): daM uitgeverij
2007 Fitnesscentra als vluchtige gemeenschappen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Interventies voor integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Witboek
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2007 Het sociaal kapitaal van Amsterdamse jongeren
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek
2007 Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2007 De sociale staat van Nederland 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 It's showtime
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2007 Frans-Nederlands memorandum witboek
Uitgever(s): SDu
2007 Jaarrapport integratie 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Integratienota 2007-2011: zorg dat je erbij hoort!
Uitgever(s): VROM
2007 De mixfactor
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2007 Sport & integratie
Uitgever(s): Forum
2007 Full-time working couples in the Netherlands
Uitgever(s): Wouter van Gils
2007 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Kleur in sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Verbondenheid op de 19e hole?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Hinderlijk buitenspel
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 Organisatorische integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 De staat en de straat
Uitgever(s): Boom onderwijs
2006 'Sport is geen panacee voor alle kwalen'
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Making sense of diversity in organizing sport
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2005 RMO advies 35
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2005 Uit elkaars buurt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Kleurrijke zuilen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 Parels van integratie 2005
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden, Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden (KIEM)
2005 Sport en integratie
Uitgever(s): Het Parool
2005 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): NHTV
2005 Beeldvorming over mensen met een beperking
Uitgever(s): TNS NIPO
2005 Mechanisms of inclusion and exclusion
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2005 Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet
Uitgever(s): Sportraad Overijssel, NebasNsg, Sport en Bewegen Calo, Zwolle
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Meer samen, beter toegankelijk
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2004 Heldinnen in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sport als sociale arena
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2004 Over insluiting en vermijding
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 Integratie Surinaamse Voetballers in NL
Uitgever(s): VVCS
2004 NikeGo EMEA
Uitgever(s): Nike
2004 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2004 On the eastside
Uitgever(s): Substance 2005 Limited
2004 Demografie en leefstijlen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
2004 In- en uitsluitingsmechanismen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sport and multi-cultural dialogue
Uitgever(s):
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Trouwen over de grens
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Zwetend naar een baan
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Sport en sociale integratie
Uitgever(s): NIZW Uitgeverij
2003 Sportentwicklungen in Deutschland Band 17
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2003 Plan van aanpak sporters onder sporters
Uitgever(s): NebasNsg, NOC*NSF
2003 Sociale integratie in sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2003 Beweging als warming-up voor reïntegratie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, sectie Experimentele en Arbeidspsychologie, UWV-Nederland
2002 Ze zijn er [niet] voor gebouwd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Rapportage integratiebeleid etnische minderheden 2002
Uitgever(s): SDU
2002 Sport en sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Strijd om de stad
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Sport verbroedert
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NebasNsg
2000 Gelijkheid van kansen en sport
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Sociale netwerken en omgangsnormen in de sport onder jongeren
Uitgever(s):
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2000 Tweedelingen in sport en samenleving?
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Building Bridges between the regular sport and gays/lesbians in sport in Europe
Uitgever(s): EGLSF
1999 Door sport verbonden? De betekenis van sport voor de sociale opbouw van grootschalige nieuwbouwwijken
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Tilburg
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Sport, buurt en sociale integratie
Uitgever(s): LCO : LOSB
1998 Integratie door sport?
Uitgever(s): Bestuursdienst Rotterdam
1998 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1998 Miniconferentie 'integratie door sport'
Uitgever(s): Bestuursdienst, Bureau communicatieprojecten
1997 Grijze wolven
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1997 Sport met z'n allen
Uitgever(s):
1996 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Kleur van de school
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 De betekenis van sport voor de sociale integratie van ouderen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Sport als integratiemiddel voor gehandicapten
Uitgever(s): M. Claassen
1996 Gehandicapten & sport
Uitgever(s): Sandra Montagne
1995 The significance of sport for society
Uitgever(s): Council of Europe Press
1995 Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands
Uitgever(s): International Labour Organization
1994 Wild voetbal
Uitgever(s):
1994 Integration of sports for athletes with disabilities on international level perspectives for the future
Uitgever(s): Second Paralympic Congress
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Normen en waarden in de sport
Uitgever(s): NSF
1993 Binnen de grenzen
Uitgever(s): De Tijdstroom
1990 Organisatorische integratie een vorm van sportieve samenwerking
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1990 Organisatorische integratie een vorm van sportieve samenwerking
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1989 De eerste neger
Uitgever(s): Het wereldvenster
1988 Social Europe
Uitgever(s): Office for official publications of the european communities
1984 Samenspel
Uitgever(s): Orthopedagogisch Instituut Amsterdam
1983 Kinderspel verbannen?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfakulteit Lichamelijke Opvoeding
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Casemanager de regisseur van het re-integratietraject
Uitgever(s): KVLO
z.j. Stappenplan bij re-integratie
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
z.j. Veelgestelde vragen over de arbodienst - bedrijfsarts
Uitgever(s): KVLO
z.j. Interetnisch contact en solidariteit in de sport
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. De trainer ziet het verschil
Uitgever(s): gemeente Amsterdam
z.j. Organisatorische integratie van mensen met een verstandelijke handicap
Uitgever(s): Nederlandse sportbond voor mensen met een handicap
z.j. Grotesteden- en integratiebeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
z.j. Paradoxale betekenissen aan en in de sport
Uitgever(s):
z.j. Working towards racial equality in sport
Uitgever(s): Sport England