Visie & Beleidsplein

U zoekt op "leerlingen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

252 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 School-based physical activity interventions: which intervention characteristics are associated with participation and retention? A meta-analysis
Uitgever(s): Elsevier
2023 Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewegend leren in de praktijk: de rol van de schoolomgeving
Uitgever(s): Maastricht University, UHasselt
2022 What moves us?
Uitgever(s):
2022 Motor skill learning and adaptability in primary school children
Uitgever(s): Ridderprint
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 Prolonged static sitting at work
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2020 Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools
Uitgever(s): Elsevier
2020 Exploring task-related student peer interactions in physical education
Uitgever(s): Jeroen Koekoek
2020 Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Using a multi-stakeholder experience-based design process to co-develop the Creating Active Schools Framework
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2020 Just dance? Teachers perspectives on implementing a daily classroom physical activity break
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2019 Improving cognitive performance of 9–12 years old children
Uitgever(s):
2019 Psychologie en pedagogiek van het jonge kind
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum
2019 Smartpool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Bewegen op het schoolplein van het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2018 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!
Uitgever(s): Jan Schouten
2018 Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition
Uitgever(s): BMC
2018 The Daily Mile: what factors are associated with its implementation success?
Uitgever(s):
2018 Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2018 Motiveren van leerlingen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Bijdragen aan de gemeenschap bewegend participeren
Uitgever(s): KVLO
2017 Smart Moves
Uitgever(s): Smart Moves
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Playing for Success Rotterdam 2016-2017
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Interventiestudie gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Alterra, TNO
2016 Positieve effecten van fysieke activiteit op cognitie en hersenen van jonge kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2016 Dagelijks 1,5 kilometer rennen: goed voor de schoolprestaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Growing up unequal
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2016 Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb
Uitgever(s): Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
2016 Physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe
Uitgever(s): Hanneke de Bruin / Marjan Verboeket
2016 Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance
Uitgever(s):
2016 Sport Education: maakt diepgang het verschil?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zwemvaardigheid in Katwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Beweegtalent in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2016 Peergroep leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/-kb (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Met sport en cultuur klaar voor het leven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 ‘Bewegend leren is beter presteren’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bewegend leren is beter presteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Wet Passend Onderwijs in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Physical activity and cognition in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Samenwerken voor meer sport en bewegen
Uitgever(s): PO-Raad
2015 Bewegen in de klas
Uitgever(s): Sportservice Nijmegen
2015 Bewegingsonderwijs op praktijkscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Movement and cognition
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 Parents and friends both matter
Uitgever(s): te Velde et al.
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 HBSC 2013
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 The evaluation of the impact of a stand-biased desk on energy expenditure and physical activity for elementary school students
Uitgever(s):
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Aandachtspunten passend onderwijs
Uitgever(s): Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
2014 Evaluatieonderzoek naar Olympisch lespakket ik.jij.wij 'Sochi 2014' en de beleving van de Olympische waarden excelleren, respect en vriendschap
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Smart moves
Uitgever(s):
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 De invloed van extra bewegen tijdens schooltijd op de leerprestaties van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Zo optimaal mogelijk van begin- naar eindniveau
Uitgever(s): KVLO
2014 Peerassessment als beoordelingsinstrument
Uitgever(s): KVLO
2014 Wat vinden leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Wat beweegt onze leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Motiverend vakmanschap
Uitgever(s): KVLO
2014 Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2013 The influence of sports on a student's health, wellbeing and school achievements
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Monitor Special Heroes in cluster 4
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Meer groen op het schoolplein
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2013 Adequaat reageren op wangedrag van scholieren
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilig schoolklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Olympic Moves nieuwe naam van Mission Olympic
Uitgever(s): KVLO
2013 Wintersport Baken Almere
Uitgever(s): KVLO
2013 Hoe volgen we de ontwikkeling van leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportspelen
Uitgever(s): KVLO
2013 Hoe volgen we de ontwikkeling van leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Omgaan met mensen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Lekker fit!
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezonde, fitte leerlingen presteren beter
Uitgever(s): KVLO
2013 Tijden veranderen, MRT ook?
Uitgever(s): KVLO
2013 Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2012 School playground facilities as a determinant of children's daily activity
Uitgever(s):
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Blijf actief door Vmbo in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2012 The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students
Uitgever(s): Jonna Sabel
2012 The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students
Uitgever(s): Centre of Human Movement Science Groningen (RUG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Factsheet Special Heroes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Hoe krijg je een scholier in beweging?
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012 Duizenden leerlingen komen in beweging
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Associations between motor and cognitive functioning in school-aged children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
2012 Binnen beginnen, buiten winnen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Begeleiding van het motorisch leerproces onder de loep
Uitgever(s): KVLO
2012 Als je het ziet, dan weet je het!
Uitgever(s): KVLO
2012 Leerlingvolgsystemen in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Vmbo-scholen en -leerlingen in beweging!
Uitgever(s): KVLO
2012 Excelleren in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2012 E-mailhulp in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2012 Excelleren in LO is voor iedereen
Uitgever(s): KVLO
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2011 Nulmeting vmbo in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 The walking school bus and children's physical activity
Uitgever(s):
2011 Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 School playgrounds and physical activity policies as predictors of school and home time activity
Uitgever(s): Taylor et. al.
2011 Motor skill performance and sports participation in deaf elementary school children
Uitgever(s): Human Kinetic Publishers
2011 School en sport op Nieuw Welgelegen
Uitgever(s): Lectoraat Bewegen, School en Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2011 Plezier in bewegen beste garantie voor actieve leefstijl
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 Sportconnextion 2007-2011
Uitgever(s): Sportconnextion
2011 The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools
Uitgever(s): Tilburg University
2011 Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Beweeginterventies voor het vmbo op basis van spel en games
Uitgever(s): KVLO
2011 Denken over morgen, de rol van docenten en leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2011 Schoolsport als platform voor nieuwe ontwikkelingen
Uitgever(s): KVLO
2011 De vmbo leerling aan de macht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Maatschappelijke stages in de sport
Uitgever(s): Movisie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010
iPlay-study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Zet in op beweging met ons aanbod voor het vmbo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 iPlay-study
Uitgever(s):
2010 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Brain boost
Uitgever(s): School of Population Health, The University of Western Australia
2010 Wensen, verwachtingen en ervaringen van judo op school
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Effectiveness of a school-based physical activity-related injury prevention program on risk behavior and neuromotor fitness a cluster randomized controlled trial
Uitgever(s):
2010 Process evaluation of a school based physical activity related injury prevention programme using the RE-AIM framework
Uitgever(s):
2010 Effectiveness of a school-based physical activity injury prevention program
Uitgever(s): American Medical Association
2010 Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
Uitgever(s): Elsevier
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Leerlingen lijken wel schizofreen!
Uitgever(s): KVLO
2010 Omgaan met verschillen tussen leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2010 Moving cultures, hoe doe jij dat?
Uitgever(s): KVLO
2010 Ren je rot
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Fit in Charlois
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2009 Environmental supportiveness for physical activity in English schoolchildren
Uitgever(s): Jones et al.
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Vmbo on the move
Uitgever(s): Kunstfactor
2009 Physical activity across the curriculum (PAAC)
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2009 Actiemap Dubbel30 team
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 DOiT programma
Uitgever(s): EMGO+ Instituut
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2009 De sportdeelname door jongeren in het praktijkonderwijs en welke betekenis zij verlenen aan sportdeelname
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Kwaliteit van bewegen en sport op school, wat vinden de leerlingen er van?
Uitgever(s): KVLO
2009 Een sportdag voor de brugklassen
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdagen: leerlingen organiseren het zelf!
Uitgever(s): KVLO
2009 Leerlingen op het parcours van de wereldkampioenschappen
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdag leren organiseren bij BSM
Uitgever(s): KVLO
2008 Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 De sportactieve school
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Jeugd, overgewicht en groen
Uitgever(s): Alterra
2008 Physical environmental characteristics and individual interests as correlates of physical activity in Norwegian secondary schools
Uitgever(s): Haug et al.
2008 Evaluatie alle leerlingen actief! 2006-2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Jeugdsport
Uitgever(s): Christiaan Visscher
2008 Maatschappelijke stage in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Scoren voor gezondheid
Uitgever(s): Nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Meer dan Voetbal
2008 Aanpak alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Speelervaringen uitgelicht
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over...
Uitgever(s): KVLO
2008 Van cijfers geven naar leerlingen volgen
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren in Amsterdam
Uitgever(s): KVLO
2008 'Met LOOT op weg naar de top'
Uitgever(s): KVLO
2007 Maatschappelijke waarde van sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Effecten van sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2007 HBSC 2005
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2007 Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding
Uitgever(s): RIVM
2007 Wat beweegt kinderen?
Uitgever(s): NICIS
2007 Rapportage jaar 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Wat beweegt kinderen om te bewegen?
Uitgever(s): Ernst Jan Somsen
2007 Kinderen over lichaamsbeweging
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Symposium afscheid A. Buisman
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 De sportieve basisschool
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 Leuk leren leren
Uitgever(s): KVLO
2007 Tuintrampolinespringen (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Gezond bewegen in het basisdocument VO
Uitgever(s): KVLO
2007 Het belang van het pedagogisch klimaat (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Leren in leuke leeromgevingen!
Uitgever(s): KVLO
2007 De methodiek van de straat (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 De methodiek van de straat (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Verstopspelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2006 Feestelijke lessen met bewegen en voeding
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Go!
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
2005
Studiedag werkgroep bewegingsonderwijs Almere 2005
Uitgever(s):
2005 Evaluation of the California safe routes to school legislation
Uitgever(s):
2004 Het nationale scholierenonderzoek (nso) en het health behaviour in school-aged children-onderzoek (hbsc) vergeleken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Young people's health in context
Uitgever(s): World Health Organization
2004 Evaluatie vmbo beweegwijzer
Uitgever(s): TNO Bewegen en Gezondheid
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2002 Samen sterk voor gezondheid op school
Uitgever(s): ITS, TNO-PG
2002 Sportief!
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2002 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
2000 Sportdossier basisvorming
Uitgever(s): SLO
2000 Startschot!
Uitgever(s): Uitgeverij Edu'Actief
1999 Nationaal scholierenonderzoek 1996 deel 2
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
1999 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1999 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1998 Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, gemeente Veenendaal
1996 Schoolsportagenda 1995-1996
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1994 Besturen en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs
Uitgever(s): Koninklijke Vermande
1989 Bewegingsonderwijs op maat
Uitgever(s): Uitgeverij Bekadidact
1986 Onderzoek uitval cursussen scholierensport en volwassen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Afdeling Onderzoek, R.O.V.U.
1986 Teaching physical education
Uitgever(s): Merrill Publishing Company
z.j. Over gewicht
Uitgever(s): Stichting Teleac, NOT
z.j. Gezonderwijs
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Insitituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Vakportaal bewegingsonderwijs & sport
Uitgever(s): SLO
z.j. Bewegen & sport VMBO
Uitgever(s): KVLO
z.j. Overzicht leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs breed
Uitgever(s): KVLO