Visie & Beleidsplein

U zoekt op "welzijn" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

197 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Waarde van sport voor ons welzijn
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Public health spatial planning in practice
Uitgever(s): Policy Press
2021 Gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Kinderrechten in Nederland 2015-2020
Uitgever(s): Kinderrechten Collectief
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Association between urban greenspace and health
Uitgever(s):
2021 Hosting the 2010 Vancouver Olympic Games and wellbeing among Canadian youth
Uitgever(s):
2021 Gezichten van een onzeker bestaan
Uitgever(s): Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
2021 Restorative cities
Uitgever(s): Bloomsbury
2020 Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2020 Greening schoolyards: impact on children's well-being and behavior, parental support, and use for outdoor learning
Uitgever(s): J.E. Wesselius
2020 Beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit en sociaal welzijn in de EU
Uitgever(s): KU Leuven
2019 Copenhagen Consensus statement 2019
Uitgever(s):
2019 Handboek welzijn op recept
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2019 (Kosten)effectiviteit van twee interventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept
2019 De invloed van een open club/vitaal sportpark op de leefbaarheid en het individueel welzijn
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events
Uitgever(s): RUN for HEALTH
2018 Voorzet Sportakkoord: sport als volwaardig en zichtbaar onderdeel van zorg en welzijn
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Een lokaal sociaal contract
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport doorstaat recessie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Revaluing parks and green spaces
Uitgever(s): Fields in trust
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Brain breaks during lessons
Uitgever(s): KLVO
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The psychological and emotional benefits of playing football on girls and women in Europe
Uitgever(s): University of Birmingham
2017 The impact of atmosphere in the city on subjective well-being of Rio de Janeiro residents during (vs. before) the 2014 FIFA World Cup
Uitgever(s):
2017 Naar meer bruto nationaal sportgeluk?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Growing up unequal
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2016 Social return on investment in sport
Uitgever(s): Sport Industry Research Centre (SIRC) at Sheffield Hallam University (SHU)
2016 The host with the most?
Uitgever(s): Centre for Economic Performance
2016 Sport, an engine to empower youth well-being?
Uitgever(s): NHTV University of Applied Science
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Psychosociaal welzijn binnen sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Anders kijken, anders leren, anders doen
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2016 De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Zorg voor elkaar
Uitgever(s): Maatschappelijke Ontwikkeling
2015 Omgang met stress bij jeugdige golfers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Quality of life
Uitgever(s): European Union, Eurostat
2015 Vitale sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 The role of International Sports Federations in safeguarding the health and well-being of athletes
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2015 Het effect van een korte mindfulnesstraining op de objectieve en subjectieve prestatie en het psychologisch welzijn van hardlopers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 De rol van actie- vs. toestand-oriëntatie in de relatie tussen stress en prestatie en stress en welzijn bij jongvolwassen korfballers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 Quantifying and valuing the wellbeing impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Living well through activity in care homes
Uitgever(s): College of Occupational Therapists
2014 Vitale dorpen nota welzijn 2014-2017
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2014 HBSC 2013
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De vooruitgeschoven middenvelder
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2014 Jaarrapport 2014
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Het effect van mindfulness meditatie, actief bewegen en hrv biofeedback op het psychologisch welbevinden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Fysieke, mentale en sociale ontwikkelingen
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma's
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Steunend stelsel
Uitgever(s): Uitgeverij Van Gennep
2013 Het is tijd om sportinclusief te denken
Uitgever(s):
2013 Arts, health and wellbeing
Uitgever(s): RSPH, Philipp Family Foundation
2013 How healthy behaviour supports children's wellbeing
Uitgever(s): Public Health England
2013 Met zorg ouder worden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 The influence of sports on a student's health, wellbeing and school achievements
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Jeugd ontwikkelt zich positiever bij duurzame lokale verbindingen
Uitgever(s):
2013 Meer groen op het schoolplein
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2013 Review of social determinants and the health divide in the WHO European region
Uitgever(s): WHO Europe
2013 Peuters en kleuters doen ook aan sport!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2013 Wij sporten mee
Uitgever(s): Demos
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 De sociale staat van de gemeente
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Verwey-Jonker Instituut
2012 The IHRSA global report 2012
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2012 Naar het hart van empowerment
Uitgever(s): Movisie
2012 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2012 Athletic skills model
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 De gelukkige adolescent
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Belang van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Fitness 2.0
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Een 11-tal vrienden
Uitgever(s): VriendenLoterij
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leren van elkaar in sport, welzijn en zorg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors?
Uitgever(s): American Chemical Society
2011 Uitkomsten nulmeting sport en bewegen bij opvanginstellingen, onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie Opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Uitkomsten tussenmeting sport en bewegen bij opvanginstellingen, onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie Opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Een sportieve werknemer stapt fris uit bed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Notitie wonen, welzijn en zorg in de gemeente Eersel
Uitgever(s): Gemeente Eersel
2010 Leren van elkaar
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Sport, bewegen & welzijn
Uitgever(s): MO-groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
2010 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Project prevention pays for everyone
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 The children left behind
Uitgever(s): United Nations Children's Fund (UNICEF)
2010 Werk maken van regie
Uitgever(s): Movisie
2010 Oudere tehuisbewoners
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Zorg in de voorschoolse periode
Uitgever(s): Oberon
2010 Woensdrecht zorgt en ontspant!
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
2009 Meedoen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Notitie maatschappelijk welzijn 2010
Uitgever(s): Gemeente Boxtel
2009 Gemeente Epe
Uitgever(s): Gemeente Epe
2009 Welzijnsvisie gemeente Woerden 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2009 Professionals in de beleidsarena
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Stand van zaken Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Beleidskader welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning Bladel
Uitgever(s): Gemeente Bladel
2008 Investeren en verbinden
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Visie en meerjaren beleidsplan welzijn 2008 - 2012 gemeente Middelharnis
Uitgever(s): Gemeente Middelharnis
2008 Wel zijn of niet zijn, dat is de vraag
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde
2008 Welzijnsvisie Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2008 Sports Sponsorship 2.0
Uitgever(s): VODW Marketing
2008 Handboogschieten met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2007 HBSC 2005
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2007 Sociale kaart van Nederland
Uitgever(s): Boom onderwijs
2007 Professionals in de beleidsarena
Uitgever(s): Van Gorcum
2007 Beter (t)huis in de buurt
Uitgever(s): Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
2007 Welzijnsprogramma 2007
Uitgever(s): Gemeente Lopik
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Prestatieplan zorg & welzijn 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Breukelen
2007 Conceptversie integrale welzijnsnota
Uitgever(s): Gemeente Hendrik-Iso-Ambacht
2007 Een half miljoen mensen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2007 Sociaal beleidskader 'welzijn werkt' 2005-2008
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2007 BMC advies, verandermanagement & coaching
Uitgever(s): Bestuur & Management Consultants (BMC)
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2006 Ondersteuning gewenst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Sociaal en Cultureel Rapport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Meedoen, nu en later
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Kinderen in Nederland
Uitgever(s): SCP
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Beleidskader lokaal sociaal beleid Westervoort 2006-2009
Uitgever(s): Gemeente Westervoort
2005 Resurrecting free play in young children
Uitgever(s):
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Cijferrapport allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2004 Jaarbeeld zorg 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Brancherapport welzijn en sport 2000-2003
Uitgever(s): NIZW
2004 Young people's health in context
Uitgever(s): World Health Organization
2004 Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 State of the health club industry 2004
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Jaarbeeld zorg 2002
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): SCP
2003 Ouderenonderzoek Drenthe 2002
Uitgever(s): GGD Drenthe
2003 Sturen en verankeren
Uitgever(s): Bestuur & management consultants
2003 Veranderen met vrijwilligers in de zorgsector
Uitgever(s): Tamara Berbée
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Brancherapport welzijn en sport 1998-2001
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sdu Uitgevers
2002 Een kwestie van evenwicht
Uitgever(s): NIZW
2002 Risk, social policy and welfare
Uitgever(s): Open University Press
2002 OCW-monitor 2002
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2001 Brancherapport welzijn & sport 2001, een eerste proeve
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
2001 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Welzijnswet 1994 - en regelgeving
Uitgever(s):
2000 OCW-monitor 2000
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being
Uitgever(s): The American Psychological Association, Inc
1999 Werken aan sociale kwaliteit
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1999 Innovatie in zorg en welzijn
Uitgever(s): NIZW
1999 Gelders welzijnsbeleid
Uitgever(s): Gedeputeerde Staten van Gelderland
1998 De terugblik
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie S
1997 Work, leisure and well-being
Uitgever(s): Routledge
1997 Project en registratie
Uitgever(s): Zorg Onderzoek Nederland
1996 Recreatie dicht bij huis
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
1995 Schappelijk welzijn op maat
Uitgever(s): Rijksarchiefdienst, PIVOT en ministerie van VWS
1995 Sturen op doelen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
1995 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1993 Statistisch vademecum jongeren 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1992 Domeinen van welzijn
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1991 Lokaal recreatiebeleid
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1987 Bewegingsarmoedig onderwijs II
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 De verdeelde samenleving
Uitgever(s): H.E. Stenfert Kroese B.V.
1983 Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP)
1980 Bewegingsarmoedig onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1980 Sociaal en cultureel rapport 1980
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1975 Sociaal en cultureel rapport 1974
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
z.j. VSB Fonds
Uitgever(s): VSB Fonds
z.j. Interventiedatabase gezond en actief leven
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
z.j. Beleidsnota vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke stage 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Zoeterwoude
z.j. Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
z.j. Betrokken actief Apeldoorn 2020
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
z.j. Conferenties
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, dienst educatie en welzijn