Visie & Beleidsplein

U zoekt op "steden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

285 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Samen door één deur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Gezonde stad
Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff
2021 Feminist city
Uitgever(s): Verso
2020 Victory compact city
Uitgever(s): TU Delft faculty of architecture and the built environment
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2020 Toegang tot de stad
Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
2020 Gezonde stad index 2020
Uitgever(s): Arcadis
2019 Slimme & gezonde stad
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2019 De stad van de toekomst
Uitgever(s): Blauwdruk
2019 Spelen in de stad
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Sportraad Amsterdam 2008-2017
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2018 Groei versus groen
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel
2018 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Gezond Zuid-Holland 2040
Uitgever(s): Posad Spatial Strategies, TNO, Provincie Zuid-Holland
2018 Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2017 Sport participation and the social and physical environment
Uitgever(s): Routledge
2017 Bruto Utrechts Fietsproduct
Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio
2017 Participatie en stedelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Urban green spaces
Uitgever(s): World Health Organization
2017 Mega events footprints
Uitgever(s): Engenho
2017 The impact of atmosphere in the city on subjective well-being of Rio de Janeiro residents during (vs. before) the 2014 FIFA World Cup
Uitgever(s):
2017 EU cities of sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Vereniging Sport en Gemeenten, Aces Europe
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Marineterrein Amsterdam
Uitgever(s): Urban Dynamics
2016 Amsterdamse Beweeglogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Prettige plekken
Uitgever(s): Acquire Publishing bv
2016 Stads- en wijkmonitor gemeente Nijmegen 2016
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2016 Utrecht, hart van fietsend Nederland
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2016 Sportvisie Amsterdam 2025
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Numaga jaarboek 2016
Uitgever(s): Vereniging Numaga
2016 Grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Urban gaming
Uitgever(s): Wiljan van Wilgenburg
2015 Sport-plus en de stad
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2015 Active cities
Uitgever(s): Nike
2015 85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De hardloopstad
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zeeburgereiland: participatietraject voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2015 Olympic Games impact study - London 2012
Uitgever(s): University of East London
2015 Amsterdam enige Nederlandse stad in top 50 sportsteden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Circus maximus
Uitgever(s): Brookings Institution Press
2015 Verslag stedelijke sportevenementen 2014
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2015 Dancing with the devil in the city of god
Uitgever(s): Touchstone
2015 Running Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2015 Uitwisseling op schaatsen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportief Amsterdam 2014
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Towards Olympic Games 3.0
Uitgever(s): University of Groningen
2014 Spatial planning implications of cities' sports policies
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Aligning destination image, sport event image and image fit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Amsterdam belangrijkste gastheer sportevenementen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Voor topsport naar de grote stad
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Beschikbaarheid groen om de stad
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen UR
2013 Bewegen met de Sportas Amsterdam
Uitgever(s): Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen
2013 City health check
Uitgever(s): Royal Institute of British Architects
2013 Het gebruik van klein openbaar groen
Uitgever(s): GGD Rotterdam, Hogeschool Rotterdam
2013 Topsport in 2012
Uitgever(s): Rotterdam Topsport
2013 Rotterdam als sportstad
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Olympic Games impact study - London 2012
Uitgever(s): University of East London
2013 Stadspeiling 2013
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
2013 Gezond ontwerp
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 A legal standard for sports- and playground availability in the Netherlands?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Voor de club, voor de stad?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2013 Bouwen aan sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Sportief Amsterdam 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Krimp, het nieuwe denken
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2012 Stedelijke iconen
Uitgever(s): Boom Lemma
2012 Lay-out #22
Uitgever(s): ArchitectuurFonds
2012 You cannot win without losing
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2012 Investeer in groen
Uitgever(s): Agentschap voor Natuur en Bos
2012 Literatuurstudie daarom groen!
Uitgever(s): Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
2012 Managementsamenvatting
Uitgever(s): Olympisch Vuur 2028
2012 Experiencing the urban green space
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Elfstedentocht werelderfgoed!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Gezinnen en kinderen in verstedelijkte- en plattelandsregio's
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Wonen, wijken en interventies
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Groen loont!
Uitgever(s): De Groene Stad
2011 The green city guidelines
Uitgever(s): The Green City
2011 Natuur in de straat
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
2011 Een inactieve leefstijl in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportieve playgrounds in stadswijken
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Legacyontwikkeling Olympische Spelen
Uitgever(s): TransTec adviseurs BV
2010 Groene impuls
Uitgever(s): Groen en de Stad
2010 De Richard Krajicek Foundation maakt het verschil in de buurt
Uitgever(s): Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), Richard Krajicek Foundation
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Sportief Amsterdam 2010
Uitgever(s): Sportief Nederland BV
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Stad en land
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2010 Gezonder in de volkstuin
Uitgever(s): Alterra
2010 De ideale openbare ruimte
Uitgever(s): Peter Smulders
2010 Staat van Rotterdam 2010
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2010 Verschillen in sportgedrag tussen bewoners van de stad en het platteland
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Olympic Games impact study - London 2012
Uitgever(s): University of East London, Thames Gateway Institute for Sustainability
2010 Ouders en kinderen over IJburg ...
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2009 Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat?
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2009 Topsportklimaat in Den Haag
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Waarom de fiets? En waarom de auto?
Uitgever(s):
2009 Publieke ruimte
Uitgever(s): VROM-raad
2009 The Hague
Uitgever(s): Stad Den Haag
2009 Sportplan 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Verkenning verstedelijking en groen
Uitgever(s): Alterra
2009 Waarom mensen in de stad willen wonen
Uitgever(s): Uitgeverij Bert Bakker
2009 Recreatief groen in de stedelijke regio's
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2009 De kracht van Meedoen Amsterdam
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 't Stad sport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2009 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
2009 Sport in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
2009 Olympic cities
Uitgever(s): Ashgate Publishing Limited
2009 Rotterdam, op weg naar een attractieve, sportieve jongerenstad
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Rotterdam, op weg naar een attractieve, sportieve jongerenstad
Uitgever(s): Tilburg University
2009 Sportstad
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2008 Eindhoven sports 2008
Uitgever(s): Sportief Nederland BV, Gemeente Eindhoven
2008 De hunkerende stad
Uitgever(s): Hogeschool INHOLLAND
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Sportief Amsterdam 2008
Uitgever(s): Sportief Nederland BV
2008 Kleurrijke sport
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2008 Sportief Den Haag 2008
Uitgever(s): Sportief Nederland BV
2008 Samen investeren in BrabantStad
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2008 A healthy city is an active city
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2008 Jeugd en jongeren in beweging
Uitgever(s): Servicepunt Sport en Bewegen
2008 Rotterdam sportstad 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie
2008 McFitness en de geest van het calvinisme
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2008 Urban regeneration in the UK
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2008 Rotterdammers in hun vrije tijd 2007
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2008 Het levende plein
Uitgever(s): Sociaal Platform Rotterdam (SPR)
2008 CPB discussion paper
Uitgever(s): CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
2008 Regimes in Zoetermeer
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Rotterdam sociaal gemeten
Uitgever(s): Programmastaf Sociaal Gemeente Rotterdam
2008 Local development benefits from staging global events
Uitgever(s): OECD
2008 Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis
Uitgever(s): Bundesamt für Naturschutz
2008 Child in the city
Uitgever(s): De Doelen
2007 Focus op sport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden
Uitgever(s): NIVEL
2007 Stuttgart city for children
Uitgever(s): City of Stuttgart
2007 Olympic cities
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2007 Eindhoven sportstad 2007
Uitgever(s): Sportief Nederland, Gemeente Eindhoven
2006 Jaarboek grotestedenbeleid 2004
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2006 Een Amsterdamse benadering
Uitgever(s): Bureau Parkstad, Universiteit van Amsterdam
2006 Sportief Zaanstad in scenario's
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Sponsoring en de "goede wil" van sport en recreatie in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Leisure studies
2006 Onder Marokkanen
Uitgever(s): Nieuw Amsterdam Uitgevers
2006 Promoting physical activity and active living in urban environments
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Ruimtelijke behoefte buitensportcomplexen tot 2013
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Sector Sport en Cultuur
2006 Rotterdammers in hun vrije tijd 2005
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2006 Potenties van groen
Uitgever(s): Alterra
2006


Atlas nationale stedelijke netwerken
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2006 Onderzoek watersport Amsterdam
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2006 Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2006 Topsport en citymarketing
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2006 Bouwen aan de stad
Uitgever(s): Arnoud van der Kolk
2006 G4@RandstadHolland.eu
Uitgever(s): Commissie-Burgmans
2006 Vele steden maken nog geen Randstad
Uitgever(s): NAi Uitgevers, Ruimtelijk Planbureau
2006 Masterclass leisure Amsterdam DRO 2006
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2005 Monitoring van overgewicht bij jeugdigen van 0-19 jaar in de G30
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 International conference sport and urban development
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, 's-Hertogenbosch
2005 Make me move!
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Creativiteit en de stad
Uitgever(s): NAi Uitgevers
2005 Topsport, een kwestie van samenwerken?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Kinderen bewegen tot educatie in de stad
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Sportieve steden?!
Uitgever(s): NHTV internationale hogeschool Breda
2005 A perfect match!
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare
2004 Samenwerken aan de krachtige stad
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2004 Als het niet leuk is, komen ze niet terug ...
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Meer samen samen beter
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2004 Who's afraid of Niketown?
Uitgever(s): Episode Publishers
2004 The economics of staging the Olympics
Uitgever(s): Edward Elger publishing
2004 Stadskinderen
Uitgever(s): SISWO, AMIDSt, Aksant
2003 Wie is bang voor de stad?
Uitgever(s): Uitgeverij Blauwdruk
2003 Sport centraal
Uitgever(s): DSP-groep
2003 Balansboek rood-groen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
2002 Rotterdam sportstad
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2002 Strijd om de stad
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2002 Tracy Metz Pret!
Uitgever(s): NAi Uitgevers
2002 Aldo van Eyck
Uitgever(s): Stedelijk Museum, NAi Uitgevers
2002 Vrijetijdsbeleving en -besteding van Amsterdamse jongeren
Uitgever(s): MARE
2002 Groen, wonen en mobiliteit
Uitgever(s): DGVH, NETHUR Partnership
2002 De vrijetijdsfunctie 'van' en 'in' de stad
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
2002 Creating better cities with children and youth
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Gewenste groei
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Ruimte aan de stad
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
2001 Rood en groen in balans
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2001 Non-participatie in vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2001 Sport in the city
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Oriënterend onderzoek NK wielrennen
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Afdeling Onderzoek en Statistiek, Katholieke Universiteit Nijmegen
2000 Diversiteit in vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2000 De vrijetijdsindustrie in stad en land
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2000 Rotterdammers over hun stad 2000
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2000 Recreatie van Turken, Marokkanen en Surinamers in Rotterdam en Amsterdam
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2000 Het stadion
Uitgever(s): NAi Uitgevers
2000 Sport and recreation in the tight city
Uitgever(s): Leisure Studies Association (LSA)
1999 Jeugdsport in beweging
Uitgever(s): DWA, Sport en Recreatie
1999 Het Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1999 De stad op straat
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Grote stedenbeleid en groenimpuls
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Groene Ruimte en Recreatie
1999 Patronen van stedelijke vrije tijd en recreatie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Departement Vrijetijdwetenschappen
1999 Vraag naar openluchtrecreatie in de stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1999 Heritage in fragments
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen
1998 Wat stadsbewoners bindt
Uitgever(s): Kok Agora
1998 De ontwikkeling van de sociale problematiek in (stedelijk) Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek
1998 Major sports event, a useful tool to promote the city?
Uitgever(s): Universities of Brussels, Tilburg, Deusto-Bilbao and Loughborough
1998 De recreatievogel
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1998 Stadium marketing from past till future
Uitgever(s): Universities of Brussels, Tilburg, Deusto-Bilbao and Loughborough
1998 City marketing & football
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Brabant, Universidad de Duesto, Loughborough University
1998 Bezige bijen
Uitgever(s): BRON UvA BV
1998 Opwaarderen door te intensiveren
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Beleidsplan verenigingssport
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1997 Stad en land in groen verband
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
1997 Natuurspeelbossen
Uitgever(s): Stichting Ano Fundatie voor Welzijn en Wetenschap
1997 De gelaagde stad
Uitgever(s): Rijksplanologische Dienst (RPD, Stichting Hoogbouw
1997 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Non-participatie in de vrijetijd
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Stapeling en integratie van voorzieningenaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1997 Vrijwilligersbeleid in Rotterdam
Uitgever(s): Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, Afdeling Stedelijke Zorg
1997 Voorzieningenatlas stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam: Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Recreatie Rotterdam
1996 Topsport in Almere 1997-2007
Uitgever(s): Gemeente Almere, Universiteit Twente
1996 Van sportpark naar vrijetijdspark
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Balans visie stadslandschappen
Uitgever(s): Balans Visie Stadslandschappen, LNV directie Natuurbeheer
1996 Stedelijke recreatie verkenningen
Uitgever(s): Raad voor de Openluchtrecreatie
1996 Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1996 Waarom bouwt Amsterdam
Uitgever(s): Stedelijke Woningdienst Amsterdam
1996 Voorzien in kwaliteit
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht
1995 The cultures of cities
Uitgever(s): Blackwell Publishers Ltd
1995 Outdoor recreation and the urban environment
Uitgever(s): Routledge
1995 Who needs the Olympics?
Uitgever(s): Universities of Brussels, Tilburg, Deusto-Bilbao and Loughborough
1995 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Planologisch en Demografisch Instituut en Instituut voor Sociale Geografie
1995 Nota integrale stadsdeelaanpak
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
1995 Masterplan Leidsche Rijn
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn
1995 Sports policy in the city
Uitgever(s): Loughborough University of Technology
1995 Vrijetijd
Uitgever(s): Vereniging voor de Vrijetijdssector, Hogeschool Rotterdam & Omstreken
1994 De stad in het informatietijdperk
Uitgever(s): Van Gorcum & Comp B.V.
1994 Ruimte voor de fiets
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), projectgroep Masterplan Fiets
1994 Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1993 Sport uit de marge
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Parade der passanten
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
1993 Moderniteit, vrijetijd en de stad
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
1993 Sportvoorzieningen in de compacte stad
Uitgever(s): Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting, Van Schendelen Advies
1993 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, 1993
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1993 Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1993 Beleidsplan Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos
1992 Vrijetijdsbesteding in het stedelijke milieu
Uitgever(s): Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
1990 Als we ruimte hadden dan .....
Uitgever(s): Onderzoeksbureau Warray
1990 Selling the city
Uitgever(s): Belhaven Press
1990 Het licht op stedelijk groen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, aug. 1990
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1990 De kwaliteit van de openluchtrecreatie in de stad
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1989 Leisure and urban processes
Uitgever(s): Routledge
1988 Leisure, recreation and tourism in inner cities
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, Geografisch en Planologisch Instituut
1987 Ik sloop niet, ik sport!
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding
1985 Het waarom van stadsverdichting en de gevolgen voor stedelijke recreatie
Uitgever(s): Katholieke Hogeschool Tilburg
1983 De plaats en betekenis van stedelijke rekreatie binnen het vrijetijdsgedrag
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
1983 Kinderspel verbannen?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfakulteit Lichamelijke Opvoeding
1982 Gebruik en betekenis van het Vondelpark
Uitgever(s): Landbouwhogeschool
1981 Kinderen in de stad
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1979 Managing urban sports facilities
Uitgever(s): Built Environment Research Group Polytechnic of Central London, Centre for Urban and Regional Studies University of Birminham
1978 Urban sociology
Uitgever(s): Prentice-Hall, Inc.
1978 Richtlijnen voor stedelijke rekreatievoorzieningen
Uitgever(s): Provinciale Plaonologische Dienst in Zuid-Holland
1977 The urban question
Uitgever(s): Edward Arnold (Publishers) Ltd
1972 Zicht op uitzicht
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Staatsuitgeverij
1965 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
z.j. Tafisa triple AC
Uitgever(s): Tafisa
z.j. Grotesteden- en integratiebeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
z.j. The Rotterdam norms for outdoor play areas
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
z.j. Het Vondelpark
Uitgever(s): Stedelijk beheer Amsterdam, infrastructuur, sport en recreatie
z.j. Leidsche Rijn Utrecht
Uitgever(s): Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht
z.j. Leidsche Rijn monitor
Uitgever(s): Berenschot, Universiteit Utrecht, Utrechts Nieuwsblad
z.j. De publieke stedelijke ruimte als vrijetijdsdomein voor kinderen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam