Visie & Beleidsplein

U zoekt op "maatschappelijke ontwikkeling" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

291 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Homo movens
Uitgever(s): Vu University Press
2023 Eigentijdse ongelijkheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2023 Sociale en culturele ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2022 Whitepaper Brede welvaart bevorderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Developmental outcomes and meanings in martial arts practice among youth
Uitgever(s): Taylor & Francis
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Openheid ondernemende sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De METhode
Uitgever(s): Stichting Alexander
2019 Playing gender, religion and ethnicity
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Personal development of disadvantaged youth through community sports
Uitgever(s): Routledge
2019 "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging"
Uitgever(s):
2019 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Sport for women in urban places (SWUP)
Uitgever(s): ALDA
2019 Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 2)
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Denkend aan Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2019 FC Utrecht in de wijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 No slam dunk
Uitgever(s): Rutgers University Press
2018 Social change through sport for development initiatives
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2018 De Rapportage sport in transitie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Managing and developing community sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2018 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Van top tot teen in verbinding
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2017 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met autisme
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Overall rapportage sociaal domein 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Samenvatting overall rapportage sociaal domein 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Samen leren
Uitgever(s): KVLO
2015 Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Vitale clubs voor sport en samenleving
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sport en Kennis
2015 From participation to consumption?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportcommunity's of practice: leren in sportcommunity's
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Sociaal-emotionele ontwikkeling in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2014 Geloven binnen en buiten verband
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Verenigd in verandering
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Verschil in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Armoedesignalement 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Syndroom van Turner
Uitgever(s): KVLO
2013 Passende ambities
Uitgever(s): Platform31
2013 Sprekend op schrift
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Opvallend gewoon
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Met het oog op de tijd
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Armoedesignalement 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2013 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Sporten in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 De 'Ethiopia Xperience'
Uitgever(s): Universiteit Twente
2013 Toekomstperspectieven voor de fitnessbranche
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Een beroep op de burger
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 10 jaar sportonderzoek en -beleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Dichter bij elkaar?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Armoedesignalement 2012
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 De bijdrage van sport in teamverband aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters in de beleving van ouders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 The implications of megatrends in information and communication technology and transportation for changes in global physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 Stemming onbestemd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Leefstijlsporten
Uitgever(s): Stichting Vrijetijstudies
2011 Gezinsrapport 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2011 Migratiepolitiek voor een open samenleving
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2011 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Zwevende gelovigen
Uitgever(s): Uitgeverij Bert Bakker
2011 Twee kanten van de medaille
Uitgever(s): Uitgeverij Eburon
2011 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Factsheet sportverenigingen tussen tradities en ambities
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Maak het nieuw!
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 The end of the obesity epidemic
Uitgever(s): Routledge
2011 Rollerblading
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Sport and citizenship
Uitgever(s): Sport et Citoyenneté
2011 Sport and citizenship
Uitgever(s): Sport et Citoyenneté
2010 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 The social state of the Netherlands 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Toekomstverkenning kunstbeoefening
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 FAQ's over kunstbeoefening in de vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Alle kanalen staan open
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Tijd op orde?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Komt tijd, komt raad?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Wisseling van de wacht
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 De maatschappelijke betekenis van het WK 2018
Uitgever(s): Remarkable Research, W.J.H. Mulier Instituut
2010 Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010
Uitgever(s): KVLO
2010 Beroepsprofiel in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2010 Het beroep van leraar stelt hoge eisen
Uitgever(s): KVLO
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Koepelnota samen leven
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Wonen in ruimte en tijd
Uitgever(s): VROM-raad
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Waarom mensen in de stad willen wonen
Uitgever(s): Uitgeverij Bert Bakker
2009 Let's come together and unite
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Omstreden ruimte
Uitgever(s): Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Uitgeverij Van Gennep
2009 Crisis in aantocht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Zicht op Nederland fietsland 2009
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2009 De lijnen tussen school en sport in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Wijsheid uit het Oosten (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Olympisch Plan 2028 en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Sociale en morele ontwikkeling in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Wat hebben gymleraren eigenlijk te vertellen?
Uitgever(s): KVLO
2008 Sport and social capital
Uitgever(s): Butterworth-Heinemann
2008 Rapportage sport 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Onderzoek met betrekking tot de relatie tussen (on)beschikbaarheid van bespeelbare ruimte, de mate van buitenspelen en de gevolgen daarvan op de fysieke, sociale, psychische en emotionele ontwikkeling van de Vlaamse kinderen en jongeren
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Departement Humane Kinesiologie
2008 Rotterdam sociaal gemeten
Uitgever(s): Programmastaf Sociaal Gemeente Rotterdam
2008 Spel in het zeer moeilijk lerend (ZML) onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Swim2gether
Uitgever(s): KNZB
2007 Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2007 A wider social role for sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2007 Betekenis van maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in Utrecht voor Vereniging Sport Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Bestrijding van overgewicht vereist draconische maatregelen
Uitgever(s): ZonMw
2006 Verbondenheid op eigentijdse wijze
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Vrouwen in beweging
Uitgever(s): T. Oosterhoff
2006 Sport and development
Uitgever(s): Uitgeverij Lannoo
2006 Rapportage sport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Sportief Zaanstad in scenario's
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Report on the elderly 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Het sportklimaat op Bonaire
Uitgever(s): Universiteit van Utrecht, Pedagogiek en Onderwijskunde
2005 Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
2005 Lokale sportagenda
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 International conference sport and urban development
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, 's-Hertogenbosch
2005 Sport, education and society
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Het doel voor ogen
Uitgever(s): NCDO
2005 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2005 A perfect match!
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare
2005 De waarde van voetbal
Uitgever(s): ECORYS Nederland B.V.
2004 Noord United
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 De veranderende tijd
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann
2004 Incomplete democratization and signs of individualization
Uitgever(s): Waxmann
2004 Het speelveld en de spelregels
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2004 Globalization, inequality and Olympic sports successes
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, University of Amsterdam
2003 Rapportage sport 2003
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2003 Ruimte voor ritme
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie S
2003 Beter voor de dag
Uitgever(s): SCP
2003 Sportbusiness in de mondiale markt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2003 De maatschappelijke betekenis van sport op televisie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Het gokcomplex
Uitgever(s): Rozenberg Publishers
2002 De toekomst van de Nederlandse tennisleraar
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 De toekomst van de Nederlandse tennisleraar
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 The end of the terraces
Uitgever(s): Leicester University Press
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Het nieuwe consumeren
Uitgever(s): SCP
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2001 Social capital
Uitgever(s): Cambridge University Press
2001 Rapportage ouderen 2001
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2000 Culture, globalization and the world-system
Uitgever(s): Universiyt of Minnesota Press
2000 Individualisering in Nederland aan het eind van de twintigste eeuw
Uitgever(s): Van Gorcum
2000 The construction of meaning in sport organizations
Uitgever(s): Shaker Publishing BV
2000 Van maakbaarheid naar inspiratie
Uitgever(s): Stichting Leverage
2000 Sportbonden op weg naar 2010
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Van maakbaarheid naar inspiratie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Kleine sporten en de media in de Verenigde Staten
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Wetenschappelijk onderzoek
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2000 De balans tussen het spel en de knikkers
Uitgever(s): KPMG BEA
2000 The role of sport in regenerating deprived areas
Uitgever(s): Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, The Scottish Executive Central Research Unit
2000 The vulnerable hours of leisure
Uitgever(s): Thela Thesis
2000 Leisure and human development
Uitgever(s): University of Deusto
1999 Voorbij 98 gegaan, vooraf 99 gegaan
Uitgever(s): SCP
1999 Naar andere tijden?
Uitgever(s): SCP
1999 Globalization and culture
Uitgever(s): The University of Chicago Press
1999 From warming up to warning up
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Voorbij multiculturalisatie
Uitgever(s):
1999 Next
Uitgever(s): The Overlook Press
1999 Meerjarig beleidsplan dmo
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
1999 De rol van publieke (vrijetijd-)voorzieningen in processen van maatschappelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen
1999 Jeugdmonitor 1999
Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek
1999 Familie-enquête Nederlandse bevolking 1998/ family survey Dutch population 1998
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der Sociale Wetenschappen
1999 Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij SUN
1998 Sociale achtergronden en topsport
Uitgever(s):
1998 Sport und Sozialisation im Jugendalter
Uitgever(s): Juventa Verlag
1998 De ontwikkeling van de sociale problematiek in (stedelijk) Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Sociale en culturele verkenningen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Thuis in Nederland
Uitgever(s): Raad voor maatschappelijke ontwikkeling
1998 Organisatie en administratie van de sport
Uitgever(s):
1997 Recreatieschets 2020
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie
1997 Het gezinsrapport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1997 Recreatie 2020
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, IVA
1997 Zicht op jeugd
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1996 De maatschappelijke betekenis van sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Beleid en maatschappij
Uitgever(s): Boom
1996 Wat sport beweegt
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1996 Sportstimulering in Rotterdam
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1996 Tussen vrijheid en gebondenheid
Uitgever(s): Garant Uitgevers
1996 Sociale en culturele verkenningen 1996
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 From post-industrial to post-modern society
Uitgever(s): Blackwell Publishers
1995 Tijdopnamen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1994
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Sociale en culturele verkenningen 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 "Voorzien in kwaliteit"
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Projectgroep Voorzieningen Leidsche Rijn
1994 De stad in het informatietijdperk
Uitgever(s): Van Gorcum & Comp B.V.
1994 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1993 Moveamus iuvenes
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 Sportnota Noordoostpolder
Uitgever(s): Gemeente Noordoostpolder
1993 Betwiste zelfstandigheid
Uitgever(s): Uitgeverij Sua
1993 Parade der passanten
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
1993 Moderniteit, vrijetijd en de stad
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
1993 The McDonaldization of society
Uitgever(s): Pine Forge Press
1993 Van patronaat tot soos
Uitgever(s): Tilburg University Press
1993 The discovery of society
Uitgever(s): McGraw-Hill, Inc
1993 Vrijetijd, cultuur en identiteit
Uitgever(s): NIVON
1993 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1992
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1993 Sociale en culturele verkenningen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Mapping the futures
Uitgever(s): Routledge
1993 About time
Uitgever(s): IPPR, Rivers Oram Press
1993 Avontuur en risico in de postmoderne samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, groep biomedische wetenschappen, instituut voor lichamelijke opleiding
1992 Sociale en culturele kennis
Uitgever(s): SCP
1992 Intimations of postmodernity
Uitgever(s): Routledge
1992 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1990
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1992 De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1991
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1992 Sociale en culturele verkenningen 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Community development and sport
Uitgever(s): Community Development Foundation - Sports Council
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1991 Nieuwe verhoudingen in de sport
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
1991 Recreation and leisure
Uitgever(s): Venture Publishing, Inc
1990 The condition of postmodernity
Uitgever(s): Blackwell Publishers
1990 Sportief en katholiek
Uitgever(s): Katholiek Documentatie Centrum
1990 Sociaal en cultureel rapport 1990
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1988 Sociaal en cultureel rapport 1988
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1987 Vrijetijd en levensstijl
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Werkgroep Vrijetijdswetenschappen
1987 Concepts of leisure in western thought
Uitgever(s): Kendall, Hunt Publishing Company
1987 Private leefvormen, publieke gevolgen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Staatsuitgeverij
1986 Developments in Dutch society, and their impact on leisure
Uitgever(s): Academy of Economics in Cracow, Institute of Planning and Regional Economics
1986 Sociaal en cultureel rapport 1986
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1985 Recreatie in een veranderende maatschappij
Uitgever(s): Landbouwhogeschool Wageningen, Werkgroep Recreatie
1984 Meer tijd voor sport
Uitgever(s): Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
1984 Leisure and aging in the third wave society
Uitgever(s): International Journal of Physical Education
1984 Sociaal en cultureel rapport 1984
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1982 Sociaal en cultureel rapport 1982
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1981 The leisure shock
Uitgever(s): Eyre Methuen Ltd
1980 Sociaal en cultureel rapport 1980
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1978 Urban sociology
Uitgever(s): Prentice-Hall, Inc.
1977 The urban question
Uitgever(s): Edward Arnold (Publishers) Ltd
1976 Sports in America
Uitgever(s): Fawcett Publications Inc.
1976 The cultural contradictions of capitalism
Uitgever(s): Basic Books (Division of Harper Collins Publishers)
1975 Sociaal en cultureel rapport 1974
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1974 De komst van de post-industriële samenleving
Uitgever(s): Kluwer
1974 International congress 'leisure activities in the industrial society'
Uitgever(s): Van Clé Foundation
1972 Topsport in het geding
Uitgever(s): Uitgeverij Meander
1955 Voetbal in Nederland
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum & comp. n.v.
z.j. De stad, de mens en het spel
Uitgever(s): de Samenwerkende Denksportbonden, Sportservice Noord-Holland