Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kwaliteit" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

334 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sustained physical activity and health following rehabilitation
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Research Institute SHARE, UMCG
2022 Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Uitgever(s): NIVEL
2021
HandbikeBattle
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2021 Evaluatie licentiestelsel NKBV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Association between 24-hour movement behaviors and health-related quality of life in children
Uitgever(s): Springer
2020 Consequences of physical inactivity in older adults
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2020 Mapping sport coaching policy in Europe
Uitgever(s): Institute of European Sport Development and Leisure Studies
2019 Lifetime risk and multimorbidity of non-communicable diseases and disease-free life expectancy in the general population
Uitgever(s):
2019 Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life
Uitgever(s): J. Moeijes
2019 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Toolkit Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2018 Ruimte voor binnensport in Teylingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Zijn sportverenigingen tevreden met hun accommodatie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Papier is geduldig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Effecten van de Nationale Diabetes Challenge op de kwaliteit van leven en somatische gezondheid van mensen met diabetes mellitus type 2
Uitgever(s): Nationale Diabetes Challenge
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport policy systems and sport federations
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2017 Advies werkgroep kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het lectoraat
Uitgever(s): Vereniging Hogescholen
2017 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2017 Developing the EPODE academy
Uitgever(s): Mulier Institute
2017 Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie
Uitgever(s): Regioplan
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Keuzeprogramma’s
Uitgever(s): KVLO
2017 Kwaliteitsimpuls werd bevoegdheidsrace
Uitgever(s): KVLO
2017 De ervaren gymleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2016 Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Training and assessment for sport psychology practice
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 Onderzoek tevredenheid licentie zwem-abc
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Onderzoek tevredenheid Keurmerk Veilig & Schoon
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Active ageing and quality of life
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Provinciale bijeenkomsten
Uitgever(s): KVLO
2015 Wensen en behoeften van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches
2015 Quality physical education
Uitgever(s): UNESCO
2015 Hospitality Consultants lanceert Nationale Sporthalexploitatiebenchmark
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2015 Nieuwe zwemwaterwet
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Investeren in de kwaliteit van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 ‘Uren LO in het VO’
Uitgever(s): KVLO
2015 KWALO
Uitgever(s): KVLO
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 De padvinder en het oude vrouwtje
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI)
2014 Themacertificaat sport en bewegen
Uitgever(s): KVLO, NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Treadmill workstations the effects of walking while working on physical activity and work performance
Uitgever(s):
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2014 De buurtsportcoach bestaat niet... Hoe kunnen we hem beter maken?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Eindrapportage regulering full contact vechtsporten
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Kwaliteit van beoordeling binnen LO
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend onderwijs: (on)mogelijkheden?
Uitgever(s): KVLO
2014 Excellent in het mbo?
Uitgever(s): KVLO
2013 Active design
Uitgever(s): NYC Departments of Planning, Design and Construction, and Health and Mental Hygiene
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 'Een punt voor gym?!'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, Universiteit Gent
2012 Waar voor ons belastinggeld?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's gezond werk
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Redzaam ouder
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 Sedentary behaviour and life expectancy in the USA
Uitgever(s):
2012 Interventions to enhance the quality of life of older people in residential long-term care
Uitgever(s):
2012 Excellente trainer/coaches voor excellente sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2012 Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
Uitgever(s): Kohnstamm Instituut
2012 Bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs op Aruba
Uitgever(s):
2012 Kwaliteit van methoden in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Verdere groei Mission Olympic door kwaliteitsslag
Uitgever(s): KVLO
2012 Werken aan kwaliteit bewegen en sport in onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2012 Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Scholingsaanbod en -behoefte bij Nederlandse sportbonden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2012 Landelijk lerarenregister officieel geopend
Uitgever(s): KVLO
2012 ‘Wij bewegen beter’
Uitgever(s): KVLO
2012 LO excellent in de bovenbouw van het VO
Uitgever(s): KVLO
2011 Evaluatie van kansrijke programma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2011 Twee kanten van de medaille
Uitgever(s): Uitgeverij Eburon
2011 De basis meester
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Good practice appraisal tool for obesity prevention programmes, projects, initiatives and interventions
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2011 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen
Uitgever(s): Nivel
2011 Productiviteitsverbetering van bedrijven in toerisme, recreatie en vrije tijd
Uitgever(s): NRIT Media, NHTV Lectoraat Productiviteit
2011 Physical education
Uitgever(s): Learning and Teaching Scotland
2011 Waar gaat dat heen?
Uitgever(s): Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
2010 Landelijke leefstijlcampagnes
Uitgever(s): ZonMw
2010 Oudere tehuisbewoners
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Reflexieve monitoring in actie
Uitgever(s): Barbara van Mierlo et al.
2010 Bekwaamheidseisen in de school
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2010 Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen
Uitgever(s): RebelGroup Advisory bv
2010 Luctor et emergo
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 In tien jaar naar de top
Uitgever(s): PO-Raad
2010 Bewegingsonderwijs brede school De Wieken
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2010 Bewegingsonderwijs en sport door hbo-ers en mbo-ers
Uitgever(s): KVLO
2010 Kwaliteitsproject lichamelijke opvoeding op sectieniveau
Uitgever(s): KVLO
2010 Pedagogische kwaliteit in talenttrainingen van de KNGU
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ouders en kinderen over IJburg ...
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2009 Lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men
Uitgever(s):
2009 In beweging blijven!
Uitgever(s): M. Hopman-Rock
2009 Stel je eens voor!
Uitgever(s): Servire Uitgevers BV
2009 QANU research review sociology
Uitgever(s): Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)
2009 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2009 Kernkwadrantenspel
Uitgever(s): Daniel Ofman
2009 Ontdek je zwemplek
Uitgever(s): Kenniscentrum Recreatie
2009 Does sports club participation contribute to health-related quality of life?
Uitgever(s): American College of Sports Medicine (ACSM)
2009 Onderwijstijd lichamelijke opvoeding in de bovenbouw
Uitgever(s): KVLO
2009 Over inrichting, omvang en kwaliteit van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland
Uitgever(s): KVLO
2009 Kwaliteit van bewegen en sport op school, wat vinden de leerlingen er van?
Uitgever(s): KVLO
2009 Scoren met een één-tweetje
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 A better life for children and adolescents through diet and exercise
Uitgever(s): Nordic Council of Ministers
2008 Chillen, skaten, gamen
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2008 De staat van de publieke dienst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Reliability and validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (squash) in patients after total hip arthroplasty
Uitgever(s): Wagenmakers et al;
2008 Scorende scholen?
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Systematisch werken aan onderwijskwaliteit vo
Uitgever(s): Q5
2008 Studiemiddag school en sport Delft 23 januari 2008
Uitgever(s):
2008 Goed onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 De kwaliteit druipt er vanaf
Uitgever(s): KVLO
2008 Vak LO in de hoofdrol bij 'actieve leefstijl'
Uitgever(s): KVLO
2008 Is elke sectie een lerende sectie?
Uitgever(s): KVLO
2008 De ambitieuze leraar
Uitgever(s): KVLO
2007 Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Kwaliteitsmanagement in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 De Atletiekunie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Sneller hoger sterker beter. Kwaliteitsmanagement in de sport.
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden
Uitgever(s): NIVEL
2007 Maak je niet dik!
Uitgever(s): Demos
2007 QALY-tijd
Uitgever(s): Centraal Plan Bureau (CPB)
2007 Considerations for the development of a physical activity guide for Canadians with physical disabilities
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Handleiding kwaliteitenspel
Uitgever(s): Gerrickens training & advies
2007 Tools voor de coach
Uitgever(s): Uitgeverij Nelissen
2007 Concretisering van de kerndoelen bewegen en sport
Uitgever(s): Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
2007 Klanttevredenheid
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2007 Wie betaalt bepaalt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2007 Handboek
Uitgever(s): Platform Praktijkonderwijs
2007 LeerKracht!
Uitgever(s): Commissie Leraren
2007 Kritische sportconsumenten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Aspecten van de kwaliteit van LO
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2007 Accreditatiesysteem topsportcentra
Uitgever(s): NOC*NSF Topsportontwikkeling
2007 Onderzoek prijs-kwaliteitverhouding sportaccommodaties Amersfoort
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Amersfoort
2007 Het basisdocument onderbouw VO... Hoe werkt het?
Uitgever(s): KVLO
2007 Hoe staat het met de kwaliteit?
Uitgever(s): KVLO
2007 Springen (turnen) in het basisdocument VO
Uitgever(s): KVLO
2007 Nederlanders kijken terug op hun gymlessen
Uitgever(s): KVLO
2007 De samenwerking binnen de vaksectie en de kwaliteit van de lessen
Uitgever(s): KVLO
2007 De professionalisering van leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2007 Kwaliteit van lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2007 Het beweegt allemaal wel, maar het leert (te) weinig
Uitgever(s): KVLO
2007 Voor applaus moet je het niet doen
Uitgever(s): KVLO
2007 Aspecten van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2007 Het project 'Kwaliteit van LO': conclusies
Uitgever(s): KVLO
2007 Qualitätsmanagement im Sport
Uitgever(s): Deutsche Sporthochschule Köln
2006 Meer kwaliteit, meer kans
Uitgever(s): ZonMw
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Gezond en wel met een beperking
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2006 Zorgbalans
Uitgever(s): RIVM
2006 Randomized trial of physical activity in sedentary middle aged women
Uitgever(s): International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
2006 The economic benefits of regular exercise
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2006 Publicaties onderzoeksprogramma 'kwaliteiten van sport'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Leisure and life satisfaction
Uitgever(s): McGraw-Hill
2006 Saus of marinade
Uitgever(s): ISISQ5
2006 De kwaliteit van dienstverlening in een pluriforme sportmarkt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 DSB-SPRINT-Studie
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2006 Wat gebeurt er in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies
2005 De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur
Uitgever(s): NOC*NSF, Commissie Goed Sportbestuur
2005 Bevordering en borging van kwaliteit bij de kwalificering van sporttechnisch kader (concept)
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Kwaliteitsinstrumenten vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): CIVIQ
2005 IKSport doorgelicht
Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut
2005 Verantwoorde kinderopvang bereik je samen
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2005 Reader consensus vragenlijsten sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, RIVM Centrum voor Preventie Zorgonderzoek
2005 Relaties
Uitgever(s): Raad voor Maarschappelijke Ontwikkeling
2005 Make me move!
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Scoren met jeugd
Uitgever(s): F&G Partners bvba
2005 Docentenhandleiding
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Een tevreden toekomst?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2005 SLO veldonderzoek kwaliteitszorg bewegingsonderwijs
Uitgever(s): SLO
2005 Besluit vaststelling bekwaamheidseisen leraren in het basisonderwijs, SO, VSO, VO en E en B
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2005 Sportieve steden?!
Uitgever(s): NHTV internationale hogeschool Breda
2005 Beter, hoger, sneller!? - stageverslag
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Sport, Bewegen & Beleid
2005 International comparison of physical education
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport
2004 Sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sneller hoger sterker beter
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2004 Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Citius, Altius, Fortius
Uitgever(s):
2004 ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 Zwemwater in Nederland
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2004 Kwaliteitsmanagement in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2004 Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO
Uitgever(s): Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs
2004 Hoe scoren tafeltennisverenigingen op jeugdsport?
Uitgever(s): NKS
2003 Kwaliteit in zicht!
Uitgever(s): Stichting Vrijwilligers Management
2003 Kwaliteitsmeting sportverenigingen Noordenveld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Kwaliteitsmeting sportverenigingen Hoogeveen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Veldtest kwaliteitsinstrument IKTrainer
Uitgever(s): W.J.H, Mulier Instituut
2003 Meten=weten?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Sports struggle for quality
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Stappenplan
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Managementmodellen voor kwaliteit
Uitgever(s): Kluwer
2003 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2002)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2003 Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn
Uitgever(s): RIZA
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): SLO, KVLO
2003 Sociale kwaliteit in de sport
Uitgever(s):
2002 Een kwestie van evenwicht
Uitgever(s): NIZW
2002 Marktverkenning krachten bundelen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 De maatschappelijke bijdrage van sport
Uitgever(s):
2002 Managementsamenvattingen van 'quickscan zwemwaterkwaliteit' en 'recreatie in, op en rond de Waddenzee'
Uitgever(s): Stichting recreatie
2002 Gids voor toepassing van het INK-managementmodel
Uitgever(s): INK
2002 Gesundheitssport-programme in Deutschland
Uitgever(s): Karl Hofmann
2002 Kampong jeugdvoetbal wil hogerop
Uitgever(s): Cap Gemini Ernst & Young
2002 De beleving van het Nederlandse landschap door haar bewoners
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2002 Wandelen en toegankelijkheid
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2002 Revision of the European Bathing Water Quality Directive
Uitgever(s): RIZA
2002 Een onderzoek naar de redenen waarom verenigingen al dan niet externe hulp inschakelen
Uitgever(s): Katholieke Unviersiteit Brabant
2002 Jong geleerd is oud gedaan
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2001)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2001 Kwaliteit van leven in de VTV
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2001 Inhoudelijke notitie voor de expertmeeting licentiebeleid in de sportsector
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Masterplan jeugdvoetbal
Uitgever(s): KNVB
2001 De ontwikkeling van kwaliteitsbeleid in de georganiseerde sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Service quality in leisure and tourism
Uitgever(s): CABI Publishing
2001 Performance measurement for the development of sport
Uitgever(s): Sport England
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2001 Trainerslicenties als onderdeel van kwaliteitsbeleid
Uitgever(s): NFWS
2001 Een licentiebeleid voor de sport in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Modulering en organisatie van mentale training en begeleiding in sportorganisaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Instrument zelfbeoordeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Collegiale visitatie in het primair onderwijs
Uitgever(s): CPS
2001 1st Eupea Symposium on quality physical education
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw, European Physical Education Association (EUPEA)
2001 De belevenis van stadionbezoek
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 De belevenis van stadionbezoek
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2000)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2000 Regionale belangenbehartiging en sport 2
Uitgever(s): Route IV
2000 Kwali-tijd voor de sportvereniging
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie
2000 De ontwikkeling van IKGym
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2000 IKSport
Uitgever(s): PVLO
2000 Kwaliteit in kaart gebracht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2000 Bijlagen bij rapport samenhang sportopleidingen
Uitgever(s): CINOP
2000 De organisatie van bvo's in de Toto Divisie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Even(t) quality is an event
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Kwaliteitszorg in de sportclub
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Bloso, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2000 De organisatie van bvo's in de Toto Divisie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Sport in Echt
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Tilburg
2000 Sport en professionaliteit
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Kwaliteitszorg
Uitgever(s): NKS
1999 Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen
Uitgever(s): Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
1999 Bijlage boek karate bij het rapport
Uitgever(s): Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
1999 Werken aan sociale kwaliteit
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1999 From warming up to warning up
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Voor kwaliteit van de arbitrage in Nederland
Uitgever(s): COVS
1999 Kwaliteit van de recreatieve omgeving
Uitgever(s): Stichting recreatie, kennis- en innovatiecentrum
1999 Kwaliteitsmanagement
Uitgever(s): Kluwer
1999 Nullijnrapportage streetsports
Uitgever(s): Landelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
1999 Kwaliteit van het landelijk gebied van Noord-Holland voor wandelen en fietsen
Uitgever(s): Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek naar het Landelijk Gebied
1999 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1998 Kwaliteit van jeugdsport
Uitgever(s): VUBpress
1998 Kwaliteit sportaanbod
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Jeugdsportbeleid, quo vadis?
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1998 De NCSU - opiniepeiler
Uitgever(s):
1998 Professionalisering in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF Sector sportontwikkeling
1998 Kwaliteitsonderzoek sportondersteuningsinstanties
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Handboek kwaliteitsmanagement in het sportbedrijf
Uitgever(s): Stichting Opleidingscentrum Landelijke Contactraad
1998 Balanced scorecard & model Nederlandse kwaliteit
Uitgever(s): Projectgroep Bedrijfskunde TNO B.V., Kluwer
1998 Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 1997)
Uitgever(s): Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
1998 Verslag themabijeenkomst 'betalen van vrijwilligers
Uitgever(s): Steunfunctie Sport Flevoland
1998 Resultaat-uitdraaien van de opiniepeiler
Uitgever(s):
1997 Goed, beter, best
Uitgever(s): Onderzoeksbureau Diopter
1997 Service management
Uitgever(s): Uitgeverij H. Nelissen
1997 Kwaliteitshandvesten in de praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken
1997 Kwaliteit van wandelroutes
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
1997 Recreatie 2020
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, IVA
1997 Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs
Uitgever(s): Specialisten in Leerplanontwikkeling (SLO)
1997 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1996 Kwaliteit van dienstverlening
Uitgever(s): Kluwer bedrijfswetenschappen
1996 Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening
Uitgever(s): Kluwer bedrijfswetenschappen
1996 Speelruimte in een veranderende cultuur
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
1996 SFN-normen voor integrale kwaliteit
Uitgever(s): Sportfondsen Nederland
1996 Zur Messung der Dienstleistungsqualität
Uitgever(s): Peter Lang
1996 Kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Geef zwemwater meerwaarde
Uitgever(s): Consultancy and Research for Environmental Management (CREM)
1996 Kwaliteit op locatie
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), directie Voorlichting en Externe Betrekkingen
1996 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
1995 Actieplan lichamelijke opvoeding en sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Handboek Preffi 2.0
Uitgever(s): NIGZ
1995 De kwaliteit van multifunctionaliteit
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Kwaliteit in beweging
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Vanzelfsprekend fietsen
Uitgever(s): Fietsersbond enfb
1994 Kwaliteit van zorg
Uitgever(s): De Tijdstroom
1994 Keurmerk buitensport
Uitgever(s):
1994 Een iso-certificaat voor de buitensport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Een iso-certificaat voor de buitensport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Oog voor kwaliteit
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Kwaliteitsmanagement in de toeristische sector
Uitgever(s): Rijnconsult, NHTV
1993 Stichting LOOT
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 Over de kwaliteit van het jeugdkorfbal
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie
1993 Certificering en kwaliteitszorg
Uitgever(s): Klynveld Management Consultants
1993 Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1993 Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): SLO
1992 IKSport
Uitgever(s): PVLO vzw
1992 Bewegingswetenschappen in beweging
Uitgever(s): Uniprint
1992 Werk maken van kwaliteit
Uitgever(s): CNV
1992 Professionalisering in de buitensport
Uitgever(s): Recreatie en Toerisme
1992 Sportclubs investeren in jeugd
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1992 Keurmerk buitensport
Uitgever(s):
1992 Keurmerk buitensport
Uitgever(s): Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Sector Toerisme en Recreatie
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1990 Toekomstverkenning watersport
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1990 De kwaliteit van de openluchtrecreatie in de stad
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1990 Advies kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
1989 Een nieuw planningsmodel voor de sportvisserij
Uitgever(s): Grontmij nv
1988 Dienen en verdienen
Uitgever(s): Kluwer
1988 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1987 Zwemmen in Friesland
Uitgever(s): Provincie Friesland, Hoofdgroep Waterstaat en Milieu
1986 Zwemwater in Zuid-Holland 1985
Uitgever(s): Dienst water en milieu, afdeling waterstaatzaken
1985 Onderhoud speeltoestellen
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1985 Zwemwater in Zuid-Holland 1984
Uitgever(s): Afdeling milieu, provinciale waterstaat
1982 Recreation and leisure
Uitgever(s): Allyn and Bacon, Inc.
1981 Zwemmen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provinciaal bestuur van Noord-Holland
1981 To leisure
Uitgever(s): Allyn and Bacon, Inc.
1979 Didactiek van de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1977 Leisure and the quality of life
Uitgever(s): Her Majesty's Stationery Office
1972 Leisure and the quality of life
Uitgever(s): The American Association for Health Physical Education and Recreation
z.j. Council of Europe
Uitgever(s): Council of Europe
z.j. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Actieplan mbo 'focus op vakmanschap 2011-2015'
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
z.j. Standaard borging kwaliteit schoolexamens
Uitgever(s): VO-raad