Visie & Beleidsplein

U zoekt op "leefstijl" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

530 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Alcoholvrij aanbod in de sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Ik ga het gewoon doen! Handboek voor professionals in gezondheid, zorg en welzijn
Uitgever(s): Lanseloet Uitgeverij
2024 Draagvlak voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2024 Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, AM Gebiedsontwikkeling, Nederlandse Hartstichting
2023 Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Wandel tijdens je werkdag
Uitgever(s): Provincie Utrecht, Kantar Public
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Roadmap Gezond Leven
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2023 Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2023 Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 De waarde van het sociaal domein
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa
2023 Nederland Beweegt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2023 Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lifestyle opportunities
Uitgever(s):
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Representing the healthy lifestyle
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2022 Leefstijlpsychiatrie
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 Risicoreductie en primaire preventie van dementie
Uitgever(s): Alzheimer Nederland, Alzheimer Centrum Limburg
2022 Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Bestaat de heilige graal in een gezonde leefstijl?
Uitgever(s): KVLO
2022 Geen eigen studenten, wel een eigen school
Uitgever(s): KVLO
2022 Docent bewegingsonderwijs als partner gezondheid
Uitgever(s): KVLO
2022 Jaarrapportage monitor GLI 2022
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Het creëren van een gezondere sportomgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2022 Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 Stappenplan voor implementatie van bewegen als medicijn in de ziekenhuiszorg
Uitgever(s): Stichting Special Heroes
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2021 Bewegen als medicijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 The relationship between step count and all-cause mortality and cardiovascular events
Uitgever(s):
2021 Risicoreductie van dementie
Uitgever(s): RIVM
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Invloed van leefstijlfactoren op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19
Uitgever(s): TNO
2021 Waarom mensen moeilijk tot bewegen zijn te brengen
Uitgever(s): Arcturus
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Healthy by Design een succes op het ROC Mondriaan
Uitgever(s): KVLO
2021 Zelf-coaching van gezond gedrag
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2021 In balanz op school: over welzijn en leren
Uitgever(s): KVLO
2021 Natural experiments to evaluate local public health interventions
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdm
2020 Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten)
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in healthcare costs?
Uitgever(s): Elsevier
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘McDonald’s is good for my social life’
Uitgever(s): Wiley
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bestuurders over alcohol, roken en (on)gezond eten op de sportclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Effective elements of care-physical activity initiatives for adults with a low socioeconomic status
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies
Uitgever(s): Lifestyle4Health
2020 Gezondheid en vitaliteit tijdens de coronacrisis
Uitgever(s): Motivaction
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Healthy lifestyle of people with intellectual disabilities
Uitgever(s):
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Inzetten op gezondheid is werk voor iedereen
Uitgever(s): VU
2020 Begrijpen waarom niet iedereen sport
Uitgever(s): werkboek laat zorgverleners reflecteren op eigen opvattingen
2020 Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2020 Atlas voor gemeenten 2020
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2020 The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19
Uitgever(s):
2020 Hét handboek voor de leefstijlcoach
Uitgever(s): Kennisplatform leefstijlcoaching
2020 Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Uitgever(s): Joint Action CHRODIS PLUS
2020 Richtlijn behandeling van kinderen met obesitas
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2019 Gecombineerde leefstijl interventie voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2019 Erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Uit de zorg, in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 Risk reduction of cognitive decline and dementia
Uitgever(s): WHO
2019 Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Negotiating exercise as medicine: narratives from people with type 2 diabetes
Uitgever(s): Sage publications
2019 De veelsporter: kenmerken en motivatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Using entertainment to improve lifestyles and health
Uitgever(s):
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2019 Gezondheidsbeleid bij bedrijven
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Een dik compliment voor Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Lifestyle4health
2019 Lifestyle change in adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI-Monitor)
Uitgever(s): RIVM
2019 LadyFit: sportaanbod voor oudere migrantenvrouwen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Lifestyle sports and public policy
Uitgever(s): Routledge
2018 Positieve leefstijlverandering
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2018 Handreiking gezonde leefstijl statushouders
Uitgever(s): Pharos
2018 Sportdeelname & leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2018 Een (on)gezonde leefstijl
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2018 Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers
Uitgever(s): C.E. van Rinsum
2018 Gender en preventie
Uitgever(s): ZonMw
2018 Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2018 Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd. on behalf of The Cochrane Collaboration
2018 Meer uithoudingsvermogen voor bewegen op school
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Uitgever(s):
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2018 Stimuleren actieve leefstijl doe je samen; SALVO-aanpak
Uitgever(s): KVLO
2017 Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Lifestyle counselling intervention to prevent gestational diabetes mellitus
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2017 Handboek bouw jouw leefstijlplan
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 'Goalkeeper!'
Uitgever(s): KVLO
2017 KLIK krant
Uitgever(s): Klikrotterdam
2017 Sta op, kom in beweging en sport!
Uitgever(s): KVLO
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gedragsdeskundige met een missie verandert 'willen en moeten' in 'kunnen'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Monitoring en evaluatie bij leefstijlinterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Blijven bewegen na de BeweegKuur
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR (University & Research centre)
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 LHBT-monitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Physical activity and sedentary behavior in metabolically healthy versus unhealthy obese and non-obese individuals
Uitgever(s):
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Beweegrede
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Lectoraat Leven Lang in Beweging
2016 Wie is de zwemmer?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Uitgever(s):
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gewoontegedrag (blijvend) veranderen; van lift naar trap
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Generieke werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies en duurzame uitvoerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Unhealthy eating
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om vitaal te zijn?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Het kapitaal van de prof centraal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016
Uitgever(s): DSP-groep
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Gelderse sportmonitor 2015
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie (GSF)
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 Aan de start met IRun2BFit
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2015 Voeding steeds belangrijker in het voetbal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenwerken met de sportschool
Uitgever(s):
2015 Evaluatie Dam tot Damloop 2014
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2015 Social inequalities in young children's lifestyle behaviors and childhood overweight
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 Inactiviteit kost de Europese economie jaarlijks 80 miljard
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 E-zine jongeren op gezond gewicht
Uitgever(s): Jongeren Op Gezond Gewicht i.s.m. Arko Sports Media
2015 De effectiviteit van de inzet van rolmodellen in leefstijlcampagnes
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Dementie is te vermijden met gezonde leefstijl
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ongezond, maar toch actief?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 The influence of the DIY-health lifestyle on leisure & health perceptions
Uitgever(s): NHTV University of Applied Sciences Breda
2015 Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Active design
Uitgever(s): Sport England
2015 CZ aan de slag met leefstijlcoaching
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl
Uitgever(s): Stichting Arbouw
2015 Like the healthy lifestyle
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Is de geloofwaardigheid van een bericht afhankelijk van een frame?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Slave of our behaviour
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De rol van de externe en de emotionele eetstijl bij het vormen van implementatie intenties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Onderzoek sport, bewegen en leefstijl
Uitgever(s): Sportservice Zuid-Holland
2015 De gymleraar pakt de handschoen op!
Uitgever(s): KVLO
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Richtlijn onderzoek leefstijl en vitaliteit
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
Uitgever(s): BioMed central
2014 Leefstijlbeïnvloeding
Uitgever(s): RVZ, Centrum voor Ethiek en gezondheid
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Economic evaluations of worksite health promotion programs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Finding common ground in implementation
Uitgever(s):
2014 Challenges of a healthy lifestyle for socially disadvantaged people of Dutch, Moroccan and Turkish origin in the Netherlands
Uitgever(s):
2014 Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer
Uitgever(s): Ruigrok | NetPanel
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Exercise in women with the metabolic syndrome
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Nieuw systeem leefstijlmonitoring
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Kindermonitor 2013-2014 GGD Gelderland-Zuid
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 De bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie van en de sterfte aan kanker in Nederland
Uitgever(s): TNO
2014 Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar
Uitgever(s): iResearch, Okapi
2014 Comparative efficiency of health systems, corrected for selected lifestyle factors
Uitgever(s): European Union
2014 De samenhang tussen de leefstijl van ouders en het beweeggedrag van hun kind (4-6 jaar)
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Een gezonde leefstijl in het mbo - stand van zaken
Uitgever(s): DSP-groep BV
2014 BOS-kompas 2013
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen
Uitgever(s): Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
2014 Stand up, sit less, move more
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Vitaliteit in organisaties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Fostering self-regulation in health in organisations
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 SALVO: startschot voor een actievere leefstijl bij vmbo-scholieren
Uitgever(s): KVLO
2014 Gezonde school over de grenzen: leren van de buren
Uitgever(s): KVLO
2014 Meer doen met gezondheid op school?
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2014 Beweegplezier!
Uitgever(s): KVLO
2014 Lichamelijke opvoeding op school scoort
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 Kansrijke rol voor LO-docent op een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2014 De directeur maakt het verschil
Uitgever(s): KVLO
2014 De bijdrage van LO aan de motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2014 OLDACTION en de sociale innovatie van 55-plus Sport & Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2014 De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe kun je met lichamelijke opvoeding gezondheid bevorderen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Experiential design landscapes
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2014 De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academische Werkplaats AMPHI
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 De JGZ in beeld bij adolescenten
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2013 Ongezond gedrag benadrukken werkt niet
Uitgever(s):
2013 Gecombineerde leefstijl interventies in Nederland
Uitgever(s):
2013 Gezondheid loont
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2013 The long-term effectiveness of a lifestyle intervention in severely obese individuals
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2013 Eén leefstijlmonitor
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2013 Monitoring van leefstijl in Nederland
Uitgever(s):
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid
Uitgever(s): PO-Raad
2013 Issuemonitor duurzame inzetbaarheid Q1 2013
Uitgever(s): Veldkamp
2013 Top 10 practical lessons learned from physical activity interventions in overweight and obese children and adolescents
Uitgever(s): Angela S. Alberga et al
2013 Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering
Uitgever(s): Centrum voor Ethiek en gezondheid
2013 Werkgevers enquête arbeid 2012
Uitgever(s): TNO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2013 Healthy aging in a green living environment
Uitgever(s): TNO
2013 Active cities
Uitgever(s): Djawid Tahery
2013 Leefstijlonderzoek Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Leefstijlmonitor Capelle aan den IJssel 2012
Uitgever(s): I&O Research
2013 Jongeren en fysieke beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Pabo sportklas
Uitgever(s): KVLO
2013 Active lifestyles related to excellent self-rated health and quality of life: cross sectional findings from 194,545 participants in the 45 and up study
Uitgever(s):
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisschool de vijf hoeven is erg sportief!
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Openbare basisschool Oosterhuizen
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 Lekker fit!
Uitgever(s): KVLO
2013 Een sportactieve school is een gezonde school !
Uitgever(s): KVLO
2013 BST en GGD samen naar de sportiefste wijk van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezonde, fitte leerlingen presteren beter
Uitgever(s): KVLO
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sportapplicaties en social media als stimulans voor een sportievere levensstijl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 ALIFE@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 Pleit voor vitaliteit
Uitgever(s): Movisie
2012 Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sustainable lifestyles
Uitgever(s): SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
2012 The BeweegKuur programme
Uitgever(s): Helmink et. al.
2012 eCoach voor de BeweegKuur
Uitgever(s): TNO
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 The power of habit
Uitgever(s): William Heinemann
2012 Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Indoorising the outdoors
Uitgever(s): Uitgeverij BOXPress
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Stijl van leven, stijl van bouwen
Uitgever(s): OTB Research Institute for the Built Environment
2012 Neuroprotective lifestyles and the aging brain
Uitgever(s): American Academy of Neurology
2012 Gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
Uitgever(s): RIVM
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Wie groen doet, gezond ontmoet
Uitgever(s): LvDO-NME
2012 Occupational health guideline for preventing weight gain among employees
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2012 Bruggen bouwen met beweegmakelaars
Uitgever(s):
2012 Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau
Uitgever(s): Ecorys
2012 Fit en gezond in Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2012 Monitoring van leefstijl in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Omgaan met overgewicht op de werkvloer
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, De Linge Groep, Centrum Werk Gezondheid
2012 De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg
Uitgever(s):
2012 Are they all daredevils?
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2012 Op weg naar consistentere en betere individuele gezondheidskeuzes met behulp van gedragseconomische inzichten
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Binnen beginnen, buiten winnen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Scholen het zo gemakkelijk mogelijk maken
Uitgever(s): KVLO
2012 E-mailhulp in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2012 Een gezonde marathon
Uitgever(s): KVLO
2012 Een gezond mbo presteert beter
Uitgever(s): KVLO
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek
Uitgever(s):
2011 Zorg die werkt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Community Health Environment Scan Survey (CHESS)
Uitgever(s): Fiona Wong et al.
2011 Health and society
Uitgever(s): Wageningen UR
2011 Leefstijlsporten
Uitgever(s): Stichting Vrijetijstudies
2011 Nederlanders aan het woord over gezondheid en gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2011 The IDEFICS community-oriented intervention programme
Uitgever(s): Macmillan Publishers Limited
2011 Predictors of lifestyle intervention outcome and dropout
Uitgever(s):
2011 Spiritualiteit werkt in de sport
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Have
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Inventarisatie leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod zorgprofessionals in de diabeteszorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Factors determining the motivation of primary health care professionals to implement and continue the 'BeweegKuur' lifestyle intervention programme
Uitgever(s):
2011 Boulderen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011
Sporten op de grens
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2011 Efforts to prevent diabetes and cardiovascular diseases in primary care
Uitgever(s):
2011 BeweegKuur, een kansrijke verbinding van zorg en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Sociale en culturele problemen bij het opvolgen van leefstijladviezen door allochtone diabetici
Uitgever(s):
2011 The impact of extended care on the long-term maintenance of weight loss
Uitgever(s):
2011 Advies vernieuwing leefstijlbeleid
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2011 Lll sport
Uitgever(s): European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
2011 Measuring pathways towards a healthier lifestyle in the Hoorn Prevention Study
Uitgever(s):
2011 De leefstijl van mbo studenten in Nederland 2009/2010
Uitgever(s): TNO
2011 Een inactieve leefstijl in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leefstijlsporten
Uitgever(s):
2011 "Ik ga surfen waar en wanneer ik wil!"
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Basisschool in Beweging….
Uitgever(s): KVLO
2011 Beweeggames voor gezondheidswinst
Uitgever(s): KVLO
2011 Beweeggames in het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Lesprogramma tegen overgewicht klaar voor landelijke uitrol
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Ze hebben Nijmegen in beweging gekregen’,
Uitgever(s): KVLO
2011 De menselijke motor
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2010 Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving'
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Water en olie, dat mengt niet vanzelf
Uitgever(s):
2010 Landelijke leefstijlcampagnes
Uitgever(s): ZonMw
2010 Landelijke leefstijlcampagnes
Uitgever(s): ZonMw
2010 Landelijke leefstijlcampagnes
Uitgever(s): ZonMw
2010 Gezond op eigen benen
Uitgever(s): Bregje Booltink
2010 Expertmeeting de menselijke beslisser
Uitgever(s): ZonMw
2010 De gecombineerde leefstijlinterventie
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2010 Een onderzoek naar de verschillen in leefstijl tussen fitnessers en zwemmers
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Sport in society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2010 Maak werk van vitaliteit
Uitgever(s): Stichting van de Arbeid
2010 Fit en gezond in Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2010 Zorgmonitor
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2010 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2010 Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen
Uitgever(s): RIVM
2010 The role of work ability and health on sustaining employability / De rol van werkvermogen en gezondheid op het behoud van duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s): Tilja I.J. van den Berg
2010 Health under construction
Uitgever(s):
2010 Efficacy of multifactorial lifestyle interventions in patients with established cardiovascular diseases and high risk groups
Uitgever(s): European Society of Cardiology
2010 Wat beweegt mensen deel te nemen aan een leefstijlinterventie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Lekker sporten!
Uitgever(s): Fitmind
2010 Vitalum: development and evaluation of tailored print communication and telephone motivational interviewing to improve lifestyle behaviors among older adults
Uitgever(s): Hilde van Keulen
2010 Onderzoek "leefstijl van studenten": een narrative review
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 School en ouders: invloed op het beweeggedrag is een gezamenlijke klus!
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!
Uitgever(s): KVLO
2010 Gezonde school met gezonde medewerkers en studenten
Uitgever(s): KVLO
2010 IRun2BFit (3)
Uitgever(s): KVLO
2010 Lekker fit
Uitgever(s): KVLO
2010 Overgewicht integraal te lijf
Uitgever(s): KVLO
2010 IRun2BFit (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2010 Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2009 Lifestyle intervention for prevention of diabetes
Uitgever(s): International Life Science Institute
2009 Leefstijlinterventies in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Gebundelde inspiratie
Uitgever(s): ZonMw
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 Gezonde slagkracht
Uitgever(s): ZonMw
2009 Vergelijkingsonderzoek vragenlijsten leefstijl, gezondheid en vitaliteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Bewegingsarmoede als arbeidsrisico in de arbocatalogus
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2009 De leefstijl van mbo studenten in Nederland
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 De menselijke beslisser
Uitgever(s): WRR, Amsterdam University Press
2009 'Wat hangt er in de lucht?!'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 BeweegKuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Minder verzuim bij verbetering leefstijl
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 www.testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2009 Sport, health and quality of life
Uitgever(s): The "la Caixa" Foundation
2008 365 dwaze dolle dagen
Uitgever(s): Haagsche Hogeschool
2008 Pre Post, jaargang 10, nummer 32, maart 2008
Uitgever(s): ZonMw
2008 Jong geleerd is oud gedaan
Uitgever(s): GGD Hollands Noorden, sector GBO
2008 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel
Uitgever(s): GGD GelreIJssel, Kennis- en expertisecentrum
2008 Jeugdmonitor 2007
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2008 Leefstijl en bewegen in de eerste lijn
Uitgever(s): De Nieuwe Praktijk, KNGF, LHV, NVD, NHG en VvOCM
2008 Spelen met gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2008 Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector
Uitgever(s):
2008 Water en olie, dat mengt niet vanzelf
Uitgever(s): ZonMw
2008 Well@work
Uitgever(s): School of sport and exercise sciences, Loughborough Univerity, UK
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 Hoger, sneller, verder en vetter!
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Sociaaleconomische verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 BRAVO
Uitgever(s): Kluwer
2008 The effect of adding group-based counselling to individual lifestyle counselling on changes in dietary intake
Uitgever(s): Toft et al.
2008 Een digitaal leefstijlprogramma voor zwangere vrouwen
Uitgever(s): RIVM
2008 Handreiking actieve leefstijl
Uitgever(s): Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
2008 Leefstijl en arbeid in balans
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Scholingsbundel "ketenaanpak actieve leefstijl"
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Verslag van de pilot sport & bewegen
Uitgever(s): Cito
2008 Liever lui dan moe?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2008 Exercise is medicine
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2008 Vak LO in de hoofdrol bij 'actieve leefstijl'
Uitgever(s): KVLO
2008 Actieve en gezonde leefstijl in leermiddelen voor primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Gezonde leefstijl meer dan een project
Uitgever(s): KVLO
2008 Fitnesscircuit
Uitgever(s): KVLO
2008 Fysieke activiteit en gezondheid: het lectoraat van Fontys Sporthogeschool
Uitgever(s): KVLO
2007 Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tolerance
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2007 Handleiding themapakket actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Exploring individual-level and environmental-level influences on energy balance-related behaviours
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2007 Treatment strategies for obesity
Uitgever(s): University of Liverpool
2007 Methodiek ALSS
Uitgever(s): Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen
2007 Wat beweegt kinderen?
Uitgever(s): NICIS
2007 Diabetes in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2007 Handboek bewegen op recept
Uitgever(s): NIGZ, STIOM
2007 Limitations of Canada's physical activity data
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Research that informs Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications
Uitgever(s): RIVM
2007 Een schouderklopje en een gezonde leefstijl
Uitgever(s): Kluwer
2007 Een gezonde leefstijl geeft een lager verzuim
Uitgever(s):
2007 Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer
Uitgever(s): World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research
2007 Bewegen & gezondheid
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Sporten is gezond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Yoga in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2007 Wat beweegt de jeugd?
Uitgever(s): KVLO
2007 LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg!
Uitgever(s): KVLO
2007 Meer bewegen is de assepoester van de energiebalans (1)
Uitgever(s): KVLO
2006 Final report of the HALE (healthy ageing
Uitgever(s): RIVM
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Draaiboek gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2006 Costs of lifestyle interventions within health care and the amount of weight loss achieved (Kosten van leefstijlinterventies binnen de gezondheidszorg en het bereikte gewichtsverlies)
Uitgever(s): RIVM
2006 Cranendonck in beweging?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Veranderingen in leefstijl- en risicofactoren voor chronische ziekten met het ouder worden
Uitgever(s): RIVM
2006 Physical activity and health in Europe
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Promoting physical activity and active living in urban environments
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2006 ALIFE@Work
Uitgever(s): EMGO instituut
2006 The economic benefits of regular exercise
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2006 Coach methode
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschapen (Rijksuniversiteit Groningen) en Centrum voor Beweging en Onderzoek (CBO)
2006 'We leiden een steeds meer zittend bestaan'
Uitgever(s): ZonMw
2005 Leefstijl- en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij jongeren
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Kinderen in Nederland
Uitgever(s): SCP
2005 Communities in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Energie in balans
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2005 Sport, education and society
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2004 Eten en bewegen met peuters
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Verslag internationale werkconferentie FLASH!, 9 tot 11 maart 2004 te Doorwerth
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Ons eten gemeten
Uitgever(s): RIVM
2004 De bijdrage van leefstijl aan gewichtsstijging bij jongvolwassenen
Uitgever(s): RIVM
2004 CiB, Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Communities in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Demografie en leefstijlen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
2004 Amsterdam growth and health longitudinal study
Uitgever(s): Karger
2003 Ouderenonderzoek Drenthe 2002
Uitgever(s): GGD Drenthe
2003 Jong zijn & omgaan met een chronische spijsverteringsaandoening… soms moeilijk te verteren
Uitgever(s): Stichting Nivel
2003 Door leefstijl naar gezondheid
Uitgever(s): Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool van Utrecht
2003 Abenteuer, erlebnis und wagnis
Uitgever(s): Czwalina Verlag
2003 Allemaal anders in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2002 Hart- en vaatziekten bij allochtonen in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 Riskante gewoonten
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2002 De Utrechtse jeugd gezond?
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2002 Sport en het bevorderen van een gezondere leefstijl onder (kansarme) jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2002 Startdocument 'CBI gezonde en actieve leefstijl'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), DSP-groep Amsterdam
2001 Anreizstrukturen im outdoorsport
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
2000 Leefstijlcampagnes in Nederland
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
2000 Evaluatie handvest NIB
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Huisarts en sport
Uitgever(s): SNUON
1999 Jeugdmonitor 1999
Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek
1998 Fit & Fun
Uitgever(s): Kessels & Smit: The learning company
1998 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1998 Bezige bijen
Uitgever(s): BRON UvA BV
1997 Physical exercise habit
Uitgever(s): Oxford University Press
1997 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1995 Nederland in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1994 Epidemiologische en sociaal-demografische basisgegevens van de Eindhovense bevolking
Uitgever(s): Gemeentelijke Gezondheidsdienst Eindhoven
1989 Leisure and life-style
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
1989 Leefstijlen en vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland, Facilitaire Dienst
1989 Sport - Europe
Uitgever(s): Unione italiana sport popolare
1988 Leefstijlen in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1987 Vrijetijd en levensstijl
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Werkgroep Vrijetijdswetenschappen
1987 Peoria winter
Uitgever(s): D.C. Heath and Company, Lexington
1987 Van tiener tot volwassene
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit
1986 Beelden van jeugd
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv Groningen
1984 Sport and leisure participation and life-styles in different residential neighbourhoods
Uitgever(s): The sports council
1938 Persoonlijkheid en beweging
Uitgever(s): Katholieke Paedagogische Vereniging
z.j. Bindinc - kenniscentrum
Uitgever(s): Bindinc
z.j. Over gewicht
Uitgever(s): Stichting Teleac, NOT
z.j. Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s):
z.j. Helft van de volwassenen is te zwaar
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
z.j. Lekker fit!
Uitgever(s):
z.j. Onderbouwen, beschrijven en indienen van een leefstijlinterventies bij de Erkenningscommissie Interventie
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
z.j. Lifestyle counseling in hypertension-related visits
Uitgever(s):
z.j. Nederland in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF