Visie & Beleidsplein

U zoekt op "ouderen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

726 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Investeren in vitale ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2024 Valpreventief bewegen bij ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Succesvol lokaal samenwerken om senioren in beweging te krijgen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 The next step
Uitgever(s): Drukkerij Walters Maastricht bv
2023 Physical activity and cognitive vitality
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2022
Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Improving muscle health later in life
Uitgever(s):
2022 Factsheet 65 plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 65-plussers, zo bereik je ze wel!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Zo wordt jouw aanbod een succes!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Peer coaching as a population approach to increase physical activity in older adults
Uitgever(s): Leiden University
2022 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier instituut
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Visiedocument Senioren Sport- en beweegopleidingen
Uitgever(s): Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies
2022 Tijd voor Krijt - meer dan een potje biljarten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Impact of physical activity programs and services for older adults
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Facilitators and barriers to enhancing physical activity in older patients during acute hospital stay
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Effectonderzoek bij nieuwe deelnemers GoldenSports
Uitgever(s): GoldenSports
2022 World guidelines for falls prevention and management for older adults
Uitgever(s): Oxford University Press
2022 Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Uitgever(s): NIVEL
2022 Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken
Uitgever(s): RIVM
2022 Impactrapportages sport- en beweegprojecten
Uitgever(s): HAN University of applied sciences
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 Lokale verbinder 50-plussport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 De beweegposter
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Kwetsbare ouderen thuis
Uitgever(s): Ineen
2021 OldStars over het gemis van samen koffiedrinken, ouwehoeren en sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars in coronatijd: wensen en behoeften van deelnemers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 OldStars: sporters en trainers over het gemis van samen sporten in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Locations of physical activity: where are children, adolescents, and adults physically active?
Uitgever(s): MDPI
2021 Dialoognota ouder worden 2020 - 2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2021 Lieve voorzitter, wat zitten je grijze haren goed!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Development and evaluation of a blended home-based exercise intervention for older adults
Uitgever(s):
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Zwemgedrag en zwemveiligheid van 65+’ers
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2021 Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 2021 sedentair gedrag (lang stilzitten), beweging en slaap
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2021 International exercise recommendations in older adults (ICFSR)
Uitgever(s): Springer
2021 Active travel and mid-life
Uitgever(s): Centre for Ageing Better, Sustrans
2021 Interventions for reducing sedentary behaviour in community‐dwelling older adults
Uitgever(s): Cochrane Library
2021 Associations of changes in neighbourhood walkability with changes in walking activity in older adults: a fixed effects analysis
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021
Keep on moving
Uitgever(s): Centre for Aging Better
2021 Notitie kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen
Uitgever(s): Beter oud
2021 Ouderen in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Zwemgedrag en zwemveiligheid van 65+’ers
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2020 Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten)
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 Consequences of physical inactivity in older adults
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2020 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De mediaconsumptie sport door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 How the urban environment impacts physical activity
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 Small steps in fitness, major leaps in health for adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2020 Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen
Uitgever(s): VeiligheidNL
2020 Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): Springer
2020 Coping in loneliness interventions
Uitgever(s):
2020 Gezondheid breed op de agenda
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Themahoofdstuk inclusief sporten en bewegen
Uitgever(s):
2020 Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality
2020 Oud en zelfstandig in 2030
Uitgever(s): Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
2020 Netwerken integrale ouderenzorg
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Frailty combined with loneliness or social isolation
Uitgever(s): Wiley
2020 Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gekrenkte trots
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2020 Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen
Uitgever(s): Movisie
2020 Golden Sports magazine
Uitgever(s): Golden Sports
2020 Wandelgedrag van 55-plussers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): WHO
2020 Mapping study on the intergenerational dimension of sport
Uitgever(s): European Union
2020 Evidence on physical activity and the prevention of frailty and sarcopenia among older people
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Werken met ouderen
Uitgever(s): Sport in de buurt
2020 5 Stappen om je project te borgen
Uitgever(s): FNO
2020 Jaaroverzicht 2020 OldStars Sport en De Derde Helft
Uitgever(s): Ouderenfonds
2020 Self-reported impact of the COVID-19 pandemic on nutrition and physical activity behaviour in dutch older adults living independently
Uitgever(s): MDPI
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweegroutes
Uitgever(s): Howest Hogeschool, Vital Cities
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Daily sedentary time and physical activity as assessed by accelerometry and their correlates in older adults
Uitgever(s):
2019 Exercise for preventing falls in older people living in the community
Uitgever(s): Cochrane library
2019 Copenhagen Consensus statement 2019
Uitgever(s):
2019 Australia's physical activity and sedentary behaviour guidelines and the Australian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Department of Health, Australian Government
2019 Enabling and disabling behaviors in the social environment are associated with physical activity of older people in the Netherlands
Uitgever(s): Springer nature
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Resistance training for older adults
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2019 Gewonnen jaren
Uitgever(s): Ambo/Anthos
2019 Uitvoeringsprogramma Rotterdam, ouder & wijzer
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Objectively measured physical activity, sedentary behaviour and all-cause mortality in older men
Uitgever(s):
2019 Ouderen communicatie
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2019 UK Chief Medical Officers' physical activity guidelines
Uitgever(s): Department of Health & Social Care
2019 Beweeggids voor ouderen met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Universitair Medisch Centrum Groningen
2019 Privé-valongevallen bij ouderen
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2019 The impact and prevention of fall-related injuries among older adults
Uitgever(s):
2019 Dietary protein and resistance exercise training for community-dwelling older adults
Uitgever(s):
2019 Physical activity and loneliness
Uitgever(s):
2019 Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis
Uitgever(s): NIVEL
2019 Reasons why older adults play sport
Uitgever(s): Elsevier
2019 Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
Uitgever(s): Integraal Werken in de Wijk
2019 Meer veerkracht, langer thuis
Uitgever(s): FNO Zorg voor kansen
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Barriers and motivators of physical activity participation in middle-aged and older-adults
Uitgever(s): Human Kinetics
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2019 Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam /urban vitality
2019 Mobiliteit en verkeersveiligheid bij ouderen
Uitgever(s): Beter oud
2019 Vallen & opstaan
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2019 Samenwerken met lokaal beweegaanbod
Uitgever(s):
2019 LadyFit: sportaanbod voor oudere migrantenvrouwen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Meetinstrumenten aspecten van beweeggedrag bij kwetsbare ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Van richtlijn tot fit zijn: 65+
Uitgever(s):
2018 Vitaal en langer zelfstandig wonen in de Leidse regio
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Enablers and barriers to older people’s participation in strength and balance activities
Uitgever(s):
2018 Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau publieke gezondheid
2018 Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Procesevaluatie Denken en Doen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 Ouderen op de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Appealing fitness centres for adults over the age of 55
Uitgever(s): Martin Chaigneau
2018 Ouderen bereiken voor sociale en beweegactiviteiten
Uitgever(s): NIVEL
2018 Samen sterk voor ouderen in beweging in de vrije tijd inclusief sport, thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Ouderenraad
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018
Physical activity guidelines for Americans
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2018 Evaluatie en waardering van GoldenSports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Alle ouderen naar buiten!
Uitgever(s): KNNV Uitgeverij
2018 Gezond oud worden in Vlaardingen
Uitgever(s):
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 What types of physical activities are effective in developing muscle and bone strength and balance?
Uitgever(s):
2018 Bewegen in de zorginstelling
Uitgever(s): Leyden Academy on vitality and ageing
2017 Enhancing physical activity as life style behavior in older persons
Uitgever(s):
2017 Vragenlijst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor huisbezoek met ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor buurt/wijkwandeling met ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor focusgroepen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Built environment, physical activity, and frailty among older persons
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2017 Wat drijft en belemmert verschillende doelgroepen bij sport en bewegen
Uitgever(s): RIVM
2017 Behavioral determinants of physical activity across the life course: a “DEterminants of DIet and Physical ACtivity” (DEDIPAC) umbrella systematic literature review
Uitgever(s): BioMed Central
2017 Wat beweegt jou?
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2017 Why do seniors leave resistance training programs?
Uitgever(s): Dovepress
2017 Succesvol samenwerken is leren
Uitgever(s):
2017 Sedentary time in older men and women
Uitgever(s):
2017 Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2017 Kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2017 Vitality club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults
Uitgever(s):
2017 Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Senior step study
Uitgever(s): Kim Bongers
2017 TIP-toolbox
Uitgever(s): Maastricht University, Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg, ZonMw
2017 Motivators and barriers for older people participating in resistance training
Uitgever(s): Human Kinetics
2017 Canadian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP)
2017 Functionele Training Ouderen
Uitgever(s): Hogeschool Leiden
2017 Werven van ouderen voor een preventief beweegprogramma, hoe doe je dat?
Uitgever(s):
2017 De plus van bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen kan helpen tegen eenzaamheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Blijf weg bij de dokter met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen in de tuin van een zorgcentrum uitkomst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportprofessional ben je niet alleen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe bind en bereik je ouderen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Developing an exergame for unsupervised home-based balance training in older adults
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Implementatie van 7 IGZ bouwstenen in woonzorginstellingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen beperkt kwetsbaarheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Physical activity in older adults
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Ouderen van nu en straks : zijn er verschillen in kwetsbaarheid?
Uitgever(s): RIVM
2016 A home-based program to manage concerns about falls
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Van kwetsbare naar vitale ouderen door sport en bewegen
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Sensor technologies and fall prevention
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Starterskit en Stappenplan stimuleren bewegen in de ouderenzorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vilans
2016 Sarcopenia: a rising geriatric giant
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Denksporten tegen de vereenzaming
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Kwalitatief onderzoek in motiverende en belemmerende factoren in het wel of niet deelnemen van ouderen aan reguliere sport- en of beweegprogramma's
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt'
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 'Vitaal tot aan de finish'
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Older adults: mind your step!
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 The neighbourhood physical environment and active travel in older adults
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Active ageing and quality of life
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Human motor development
Uitgever(s): Taylor & Francis
2016 Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer nature
2016 Fit & Sterk waaier
Uitgever(s): Stichting Jah-Jireh Woonzorg, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2015 Ouderen in het verkeer
Uitgever(s): SWOV
2015 Recommendations for physical activity in older adults
Uitgever(s):
2015 The Age Institute, Finland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ouderen in beweging
Uitgever(s): KU Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2015 GALM – Den Bosch
Uitgever(s):
2015 Ruimte voor redzaamheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Kennis delen en ontwikkelen met de praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samen werken aan meer beweging en activering van uw bewoners en cliënten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Exercise programs for people with dementia (review)
Uitgever(s): Wiley
2015 Fysieke omgeving en redzaamheid van ouderen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheet vijftigplussers, beweging en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Increases in physical activity is as important as smoking cessation for reduction in total mortality in elderly men
Uitgever(s):
2015 Sedentair gedrag van ouderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Ouderen: de doelgroep van de toekomst
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 An evidence-based physical activity and fitness programme for ageing adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 Sedentair gedrag bij ouderen
Uitgever(s): Nationaal Ouderenfonds, VU, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 GoldenSports, sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht voor 65+
Uitgever(s): Goldensports
2015 Zwemmen als 65-plusser: een sprong in het diepe?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Dementie is te vermijden met gezonde leefstijl
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Beweegruimte voor ouderen: mogelijkheden en voorbeelden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Je ziet ze echt helemaal opfleuren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Daily (in)activities of nursing home residents in their wards
Uitgever(s):
2015 Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis
Uitgever(s):
2015 Patiënten in beweging
Uitgever(s):
2015 Fysieke training vóór en na een grote operatie
Uitgever(s):
2015 Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces by 22% in adults aged ≥60 years
Uitgever(s):
2015 Oud worden in eigen buurt: zijn buurten voldoende toegerust?
Uitgever(s): Acquire Publishing
2015 De patiënt moet het bed uit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Verpleeghuisbewoner mag kiezen wat hij/zij wil doen tijdens dagelijks aandachtsuurtje
Uitgever(s):
2015 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
Uitgever(s): TNO
2015 Dementerende is gebaat bij bewegen; wat doet de overheid?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 'Vallen met beleid'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gezonder en fitter, maar vooral uit je isolement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Will they use it?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Ouderen
Uitgever(s):
2015 The power of standing up
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking
Uitgever(s): NIVEL
2015 The role of social group support in older adults' motivation to exercise
Uitgever(s): KU Leuven
2015 Innoveren voor actieve ouderen
Uitgever(s): Louis Neven
2015 Active and healthy ageing through sport
Uitgever(s):
2015 Older people’s perspectives on participation in physical activity
Uitgever(s):
2015 Een kijkje in de gymzaal van Anita van der Vlugt
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kijkje in de gymzaal van Steef Kraan
Uitgever(s): KVLO
2015 Beweegredenen bij dementie
Uitgever(s):
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Spelenderwijs in beweging
Uitgever(s): Stichting meer bewegen Noord-Holland
2014 Meer aandacht voor sedentair gedrag bij ouderen
Uitgever(s):
2014 Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly
Uitgever(s): Etman et al.
2014 Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults
Uitgever(s):
2014 Living well through activity in care homes
Uitgever(s): College of Occupational Therapists
2014 Predicting falls
Uitgever(s): Kimberly S. van Schooten
2014 Developing the principles of chair based exercise for older people
Uitgever(s): Robinson et al.
2014 To AGE or not to age
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Fit en vitaal
Uitgever(s): De Bark
2014 Let's play
Uitgever(s): TNO, VitaValley
2014 Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport
Uitgever(s): DSP-groep
2014 Bewegen in Nederland 2000-2013
Uitgever(s): TNO
2014 Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Measuring physical fitness in older adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Durf te leven met dementie
Uitgever(s): PON, kennis in uitvoering
2014 Satellite cells in skeletal muscle atrophy and hypertrophy
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Fysieke beweging en cognitieve hersentraining: de ultieme combinatie voor gezond ouder worden?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 De invloed van een adaptieve, flexibele, cognitieve training op de executieve functies van gezonde senioren en de rol van sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Waarom sporten ouderen (niet)?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Senioren- en ouderensport in de gemeente Zevenaar
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 Standing time and all-cause mortality in a large cohort of Australian adults
Uitgever(s): Elsevier
2014 Speelsevorm tot bewegingsspel
Uitgever(s): WEBEDU
2014 Fysieke, mentale en sociale ontwikkelingen
Uitgever(s): Wageningen University
2014 On one's own feet
Uitgever(s): Lotte Enkelaar
2014 Beleving in een virtuele omgeving
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Fietslabyrint
2014 Retirement and a healthy lifestyle: opportunity or pitfall?
Uitgever(s):
2014 How many walking and cycling trips made by elderly are beyond commonly used buffer sizes
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2013 Prevention of onset and progression of basic ADL disability by physical activity in community dwelling older adults
Uitgever(s):
2013 Retirement in transition
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Wat beweegt u?
Uitgever(s): Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland
2013 The association between physical activity and dementia in an elderly population
Uitgever(s):
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Meer senioren bewegen en sporten in Rotterdam
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Physical activity in older people
Uitgever(s): Sun et al.
2013 Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Older adults
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Gezond ouder worden
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)
2013 Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2013 NK indooratletiek senioren 2013
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2013 Falls
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 50-plussers en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Met zorg ouder worden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Blijf in beweging!
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2013 Inventarisatie opleidingen & bijscholingen sport en bewegen senioren in het mbo, hbo, sportbonden, provinciale sportservice organisaties (2012)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Reducing the impact of geriatric conditions by physical activity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan
Uitgever(s): ActiZ, KNGF, LOC, V&VN
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Effects of a web-based intervention on physical activity and metabolism in older adults
Uitgever(s):
2013 Uitgedokterd
Uitgever(s): De Nationale Denktank
2013 Exercise programs for people with dementia
Uitgever(s):
2013 Fit in 50 years
Uitgever(s):
2013 Physical exercise to improve or maintain Activities of Daily Living performance in frail institutionalized older persons
Uitgever(s): Betsy Weening-Dijksterhuis
2013 Muscle and bone in training
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Exergaming for balance training of elderly
Uitgever(s): van Diest et al
2013 Jaarverslag 2012
Uitgever(s): NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2013 Evaluatieverslag pilotprojecten Sociaal Vitaal
Uitgever(s): Stichting GALM
2013 Praktijkervaringen 2009-2013 met Grosso Utrecht en Sociaal Vitaal De Bilt & Baarn
Uitgever(s): Stichting GALM
2012 Exergaming and older adult cognition
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine and the Association for Prevention Teaching and Research
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 Meer bewegen
Uitgever(s): Unie KBO, NVOG, PCOB, NOOM en LOC Zeggenschap in zorg
2012 Associations between safety from crime, cycling, and obesity in a Dutch elderly population
Uitgever(s): Stef P. J. Kremers et al.
2012 European innovation partnership on active and healthy ageing
Uitgever(s): European Innovation Partnership
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Evaluatierapport haalbaarheidsstudie Bewegen op afstand met Zorg tv
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Voluit vanaf 50 - deel 2
Uitgever(s): Familie Kenniscentrum
2012 The trend in sport participation among Dutch retirees, 1983-2007
Uitgever(s): Cambrige University Press
2012 Physical activity and fitness in older adults with intellectual disabilities (lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking)
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Een vitale toekomst
Uitgever(s): Reed Business
2012 Redzaam ouder
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Trends in gezondheid en het belang van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2012 'Om mijn hersenen te trainen en voor de gezelligheid'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Multidisciplinaire richtlijn diabetes
Uitgever(s): Verenso
2012 Multidisciplinaire richtlijn diabetes verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen
Uitgever(s): Verenso
2012 Van Alzheimer tot Methusalem
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Nota seniorenbeleid gemeente Drechterland 2012 - 2016
Uitgever(s): Gemeente Drechterland
2012 Preparing the future
Uitgever(s): CECODHAS Housing Europe
2012 Interventions to enhance the quality of life of older people in residential long-term care
Uitgever(s):
2012 The experience of physical activity and the transition to retirement
Uitgever(s): Barnett et al.
2012 Kwetsbaar en zelfstandig
Uitgever(s): Institute for Management Research
2012 Preventieve gezondheidszorg voor ouderen
Uitgever(s): Panteia
2012 Neuroprotective lifestyles and the aging brain
Uitgever(s): American Academy of Neurology
2012 Older people's preferences regarding programme formats for managing concerns about falls
Uitgever(s): T. Dorresteijn et al
2012 Opstappen als het kan, afstappen als het moet
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2012 Sporttrends anno 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media B.V.
2012 Monitor woonvormen dementie
Uitgever(s): Trimbos-Instituut
2012 Tevreden met pensioen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Onbewogen om bewegen
Uitgever(s): Vrije Universiteit, Afd. Klinische Neuropsychologie
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Efficacy of progressive resistance training interventions in older adults in nursing homes
Uitgever(s):
2012 Integration of balance and strength training into daily life activity to reduce rate of falls in older people (the LiFE study)
Uitgever(s):
2012 Protein supplementation increases muscle mass gain during prologned resistance-type exercise training in frail elderly people
Uitgever(s):
2012 Physical (in)activity and cognition in cognitively impaired older people
Uitgever(s):
2012 De leeftijdsvriendelijke gemeente
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 In Balans en E-health
Uitgever(s):
2012 Sitting-time and 9-year all-cause mortality in older women
Uitgever(s):
2012 Het seniorenbrein
Uitgever(s): Uitgeverij Atlas Contact
2012 GALM zet ouderen in beweging
Uitgever(s): Rijks Universiteit Groningen
2012 Senioren en ouderensport inZicht
Uitgever(s): Gemeente Venray
2012 Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder
Uitgever(s): I&O Research BV
2012 Denken en doen: bridgend de eenzaamheid te lijf
Uitgever(s): NIVEL
2012 Sport en eenzaamheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2012 Meer bewegen? Ja, maar wel op een manier die bij mij past!
Uitgever(s):
2012 Physical activity for older adults
Uitgever(s): National Center for Sport & exercise medicine
2011 Kwetsbare ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2011 How stable are physical activity habits among adults?
Uitgever(s):
2011 Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Bridge en sportieve wensen van ouderen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Ouderen in-actie(f)?
Uitgever(s): Academia Press
2011 Kwetsbare ouderen in de praktijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Factsheet 65+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2011 Preventief bewegen in instellingen in de ouderenzorg
Uitgever(s): TNO
2011 Breng ouderen in beweging
Uitgever(s): B+B Vakmedianet
2011 Healthy aging in complex environments
Uitgever(s):
2011 Goede praktijkvoorbeelden valpreventie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2011 Falls in older people and the effects of Tai Chi
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2011 Physical activity guidelines for older adults (65+ years)
Uitgever(s): Crown
2011 Gait speed and survival in older adults
Uitgever(s):
2011 Summary of the updated American Geriatrics Society / British Geriatrics Society clinical practice guideline for prevention of falls in older persons
Uitgever(s):
2011 KBO sportmenukaart
Uitgever(s): Unie KBO
2011 Towards salutogenic health promotion
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2011 One step at a time
Uitgever(s):
2011 How to promote active ageing in Europe
Uitgever(s): AGE Platform Europe, Committee of the Regions, European Commission
2011 European year for active ageing and solidarity between generations
Uitgever(s): AGE Platform Europe
2011 (Mooi) weer voetbal(len)!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 GGD en gemeente
Uitgever(s): GGD Nederland
2011 Nota preventief ouderenbeleid gemeente Kaag en Braassem
Uitgever(s): Gemeente Kaag en Braassem
2011 Play on
Uitgever(s): Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
2011 Fear of falling in older patients
Uitgever(s): Alice Ch. L. Scheffer
2011 Zorg in de laatste jaren
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Aandacht voor ouderen in het verkeer
Uitgever(s): CROW
2011 Handboek tuinieren in de generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gemeente Den Haag, Milieu-educatie
2011 Oud worden in je eigen wijk
Uitgever(s): TNO
2011 Determinants of physical activity and exercise in healthy older adults
Uitgever(s): Koeneman et al.
2011 PASEO brengt organisaties in beweging
Uitgever(s): TNO
2011 Wat ik later wilde worden
Uitgever(s): Stichting GetOud
2011 Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen
Uitgever(s): ZonMw
2011 Seniorensportleider
Uitgever(s): Sensport
2011 De intramurale ouderenzorg
Uitgever(s): Maastricht University
2011 Notitie seniorenbeleid 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen
2011 Oriëntatie op het ouderenbeleid 'succesvol ouder worden'
Uitgever(s): Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
2011 Relationship between the physical environment and physical activity in older adults
Uitgever(s): Elsevier Ltd
2011 Ouderen in beweging
Uitgever(s): Dirkse Anders Zorgen (DAZ)
2011 Activity energy expenditure and incident cognitive impairment in older adults
Uitgever(s):
2011 De menselijke motor
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2011 Waar gaat dat heen?
Uitgever(s): Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
2011 Fit for life
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Consument en Veiligheid (C&V)
2010 Kadernota ouderenbeleid gemeente Heerde
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2010 Physical activity and functional limitations in older adults
Uitgever(s): Paterson and Warburton
2010 Sport, bewegen en ouderen
Uitgever(s): Arko Sport Media
2010 Seniorenbeleid 2010-2013 gemeente Haaren
Uitgever(s): Gemeente Haaren
2010 Startnotitie ouderenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2010 Sport op maat
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Startnotitie ouderenbeleid gemeente Kaag en Braassem
Uitgever(s): Gemeente Kaag en Braassem
2010 Handreiking van de training beweegpret 55+ aan zet!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Campagnevoeren ten behoeve van Turkse en Marokkaanse ouderen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Fasen van ketenaanpak en facetten van preventie
Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut
2010 Sport is goed voor een ander
Uitgever(s):
2010 Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Self-administered physical activity questionnaires for the elderly
Uitgever(s): Adis data information bv
2010 De oudere
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 In Balance
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 A multicentre randomised controlled trial of day hospital-based falls prevention programme for a screened population of communitydwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Cost-effectiveness of a day hospital falls prevention programme for screened community-dwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Fysieke activiteit van oudere cliënten in het verpleeghuis
Uitgever(s):
2010 The role of work ability and health on sustaining employability / De rol van werkvermogen en gezondheid op het behoud van duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s): Tilja I.J. van den Berg
2010 Handboek participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten
Uitgever(s): CSO
2010 De Doetinchem Cohort Studie 4e ronde 2003-2007
Uitgever(s): RIVM
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Social relationships and healthy ageing
Uitgever(s): Simone Croezen
2010 Nota seniorenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2010 Lokaal ouderenbeleid Lopik 2010 - 2013
Uitgever(s): Gemeente Lopik
2010 Vitalum: development and evaluation of tailored print communication and telephone motivational interviewing to improve lifestyle behaviors among older adults
Uitgever(s): Hilde van Keulen
2010 Oudere tehuisbewoners
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Oriënterend onderzoek beleidsontwikkeling bij koepelorganisaties van woonzorgcentra
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Ouderenbeleid in de gemeente Bergambacht 2010-2014
Uitgever(s): Gemeente Bergambacht
2010 Uitvoeringsprogramma "samen naar een gezonde, actieve leefstijl"
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2010

Stappenplan voor het opzetten van beweegbeleid voor 55-plussers in woon- en zorginstellingen (in relatie met de wijk)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Physical activity over the life course and its association with cognitive performance and impairment in old age
Uitgever(s):
2010 Gemeente Houten
Uitgever(s): ADV Market Research
2010 Huisvrouwengymnastiek (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Review of effects of physical activity on strength, balance, mobility and ADL performance in elderly subjects with dementia
Uitgever(s): Karger AG
2009 Sportgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 Fondsen voor ouderen
Uitgever(s):
2009 The GALM effect study
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2009 Report on the future of EUNAAPA
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2009 Policies for healthy ageing
Uitgever(s): Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2009 Gezocht
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men
Uitgever(s):
2009 Kans voor open doel
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2009 In beweging blijven!
Uitgever(s): M. Hopman-Rock
2009 Preventie bij ouderen
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2009 Gezond en wel ouder worden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Fit for life
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, TNO Kwaliteit van Leven
2009 Socioeconomic differences in lack of recreational walking among older adults
Uitgever(s): Kamphuis et al;
2009 Exercise and physical activity for older adults
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2009 Nederweert beweegt! 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Nederweert
2009 Kadernota senioren Vlaardingen 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2009 Senioren onze zorg
Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen
2009 Zorg voor morgen
Uitgever(s): Vilans
2009 Effects of a multicomponent cognitive behavioral group intervention on fear of falling and activity avoidance in community-dwelling older adults
Uitgever(s):
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Prevention of falling in older persons with a high risk of recurrent falling
Uitgever(s): G.M.E.E. Peeters
2009 Gezond in de wijk
Uitgever(s): Vilans
2009 Startdocument task force sport en bewegen 50+ 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): DSP - groep BV
2009 Zilveren wending
Uitgever(s): Gemeente Noordwijkerhout
2009 Senior games 2009 van 7 tot 12 september
Uitgever(s): Stichting Senior Games 2009
2009 Marktonderzoeksrapport Senior Games
Uitgever(s): Stichting Senior Games 2009
2009 Adviesrapport Senior Games
Uitgever(s): SportInspiration
2009 Vitale oudere werknemer krijgt steeds meer aandacht
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2009 Nota ouderenbeleid gemeente Zwartewaterland
Uitgever(s): Gemeente Zwartewaterland
2009 Kadernotitie ouderenbeleid 2010 - 2013
Uitgever(s): Gemeente Nieuwkoop
2009 Evaluatienotitie ouderenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2009 The effects of resident and nursing home characteristics on activities of daily living
Uitgever(s): Wang et al
2009 Zilveren mobiliteit
Uitgever(s):
2009 Nota ouderenbeleid gemeente Losser 2009-2010
Uitgever(s): Gemeente Losser
2009 Influence of environmental street characteristics on walking route choice of elderly people
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2009 Old Action
Uitgever(s): Old Action - ondersteuning en advies voor (sport)organisaties
2009 Ongekend talent
Uitgever(s): Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie
2009 (Nooit) te oud om te sporten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Studiereis Finland 2009
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Tunnelvisie in het sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2008 Pre Post, jaargang 10, nummer 32, maart 2008
Uitgever(s): ZonMw
2008 Expert survey on physical activity programmes and physical activity promotion strategies for older people
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Grijswaarden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 More exercise for seniors
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Verkorte handleiding functionele training ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Handleiding functionele training ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Mij niet gezien
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Vijftigplusmarketing
Uitgever(s): Edgar Keehnen
2008 Mental wellbeing in over 65s
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Ontwikkeling van een beweegnorm voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 The active plus protocol
Uitgever(s): van Stralen et al
2008 Gemeente Bergeijk
Uitgever(s): Gemeente Bergeijk
2008 NISB-senior projects
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Update on falls prevention for community-dwelling older adults
Uitgever(s): Department of Veterans Affairs
2008 Implementation and dissemination of physical activity promotion for older persons
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2008 Physical activity and falls in older persons
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2008 Evidence-based guidelines on health promotion for older people
Uitgever(s): Austrian Red Cross
2008 Mental health in older people
Uitgever(s):
2008 Seniorennota Teylingen 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2008 Zilveren schakels
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2008 Ouderenbeleid 2009-2011
Uitgever(s): Gemeente Veghel
2008 De openluchtsociëteit
Uitgever(s): Movisie
2008 Relationships between street characteristics and perceived attractiveness for walking reported by elderly people
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2008 Beweeggedrag van ouderen in Nederland
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Verpleeghuisgeneeskunde al langer officieel erkend; maar ook herkend en gekend?
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2008 Physical exercise at midlife and risk of dementia three decades later
Uitgever(s):
2007 Ouderen en bewegen
Uitgever(s): ResCon, research & consultancy
2007 Stimuleren van bewegen van ouderen in woonzorginstellingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Volwassenen in beweging / 50 plussers in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 The state of ageing and health in America 2007
Uitgever(s): Centers for Disease Control and Prevention, The Merck Company Foundation
2007 Factsheet ouderen en bewegen, april 2007
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Ouderen in beweging!
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Handleiding lokale taskforce sport en bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Arko Sports Media
2007 Verbinding maken
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Zelfmanagement bij ouderen
Uitgever(s): Vilans
2007 Evaluatie bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Factsheet 30minutenbewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 NASB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2007 Ageing and physical activity
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Reviews of socio-demographic factors related to falls and environmental interventions to prevent falls amongst older people living in the community
Uitgever(s): University of Manchester, London South Bank University
2007 Neighborhood satisfaction, functional limitations, and self-efficacy influences of physical activity in older women
Uitgever(s): Morris et al.
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Stichting Consument & Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Seniorenmonitor 2007
Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen
2007 National report on assessment instruments for physical activity and physical functioning in older people in the Netherlands
Uitgever(s): TNO Prevention and Health
2007 'Denken in kansen'
Uitgever(s): Gemeente Hulst
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Consument en Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), TNO
2007 Werken aan een uitnodigende leefomgeving voor ouderen
Uitgever(s): Vilans
2007 Geschikt groen voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2007 Physical activity and public health in older adults
Uitgever(s): American College of Sports Medicine, American Heart Association
2007 "Senior in Oegstgeest"
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
2007 Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care homes and effect of cognitive impairment
Uitgever(s): Oliver et al.
2006 Functional tasks exercise improves daily function in older women
Uitgever(s): Utrecht University
2006 Evaluatie senioren samen sportief 2004-2005
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2006 Final report of the HALE (healthy ageing
Uitgever(s): RIVM
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Van seniorwash tot sixties revival & van rollator tot rolls royce
Uitgever(s): FutureConsult
2006 Richtig fit ab 50
Uitgever(s): Deutscher Sportbund
2006 50+
Uitgever(s): 50+ Expertisecentrum
2006 Evaluatie bewegen met plezier
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2006 Themacommissie ouderenbeleid
Uitgever(s): SDU uitgevers
2006 Rapportage ouderen 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Randomized trial of physical activity in sedentary middle aged women
Uitgever(s): International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
2006 Gezondheid en zorg in cijfers 2006
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2006 Healthy ageing
Uitgever(s): Swedish National Institute of Public Health
2006 De FLASH! active plus award voor woonzorginstellingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Beweeggedrag, kennis en attitude t.o.v. bewegen aan de hand van de actief leven test
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)
2006 Nota ouderenbeleid Bronckhorst 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Bronckhorst
2006 Falls prevention for older persons
Uitgever(s):
2006 Report on the elderly 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Handleiding 'hoe organiseer ik een beweegweek?'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Bewegen met plezier
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Werkconferentie beweegbeleid voor ouderen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Stappenplan voor het opzetten van beweegbeleid voor 55-plussers in woon- en zorginstellingen in relatie met de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Als botten en spieren protesteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Als botten en spieren protesteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older
Uitgever(s):
2006 'We leiden een steeds meer zittend bestaan'
Uitgever(s): ZonMw
2006 De inventiviteit van de FLASH! campagne
Uitgever(s): ZonMw
2005 Vergrijzen met ambitie
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2005 Meer is mogelijk - meer is wenselijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Beweging in de ouderenbond
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Health, ageing and retirement in Europe
Uitgever(s): MEA (SHARE)
2005 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2005 De sport- en beweegleider senioren
Uitgever(s): Jaap Groot
2005 Verspreidings- en implementatie plan (VIP) van het onderzoek 'Voorkomen van uitval bij bewegingsdeelname door ouderen (50-plus)'
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Gezond actief
Uitgever(s): RIVM
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2005 Rapport themacommissie ouderenbeleid
Uitgever(s): SDU
2005 Ouderen in instellingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Landelijke vereniging van bewegingsleiders 55+
Uitgever(s): VML
2005 Nieuwsberichten, nr. 11, augustus 2005
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Preventie van depressie bij ouderen
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2005 Preventie van depressie bij ouderen
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2005 Depressiepreventie ouderen
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2005 Dag van bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Nota integraal ouderenbeleid Bernisse
Uitgever(s): Gemeente Bernisse
2005 Ouder worden we allemaal
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2005 Preventing social isolation and loneliness among older people
Uitgever(s): Cambridge University Press
2005 Aan de slag
Uitgever(s): Gemeente Heeze-Leende
2005 Meningen van senioren over sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren
Uitgever(s): Tympaan Instituut
2005 From the mechanisms of obstacle avoidance towards the prevention of falls
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2005 Choose health
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2005 Profiel sport- en beweegleider senioren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Cijferrapport allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2004 Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Nulmeting sport en bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Ouderen en maatschappelijke inzet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Vergrijzing in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Mogen ouderen ook meedoen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Ouderen tellen mee
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls?
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2004 Physical activity, including walking, and cognitive function in older women
Uitgever(s): American Medical Association
2004 Kadernota ouderen
Uitgever(s): Gemeente Papendracht
2004 Ouderenbeleid in de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
Uitgever(s): Gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
2004 Beleidsnota voor het ouderenbeleid Scherpenzeel
Uitgever(s): Gemeente Scherpenzeel
2004 Oudfit
Uitgever(s): Pers Media Uitgeverij
2004 Effects of physical training on physical performance in institutionalised elderly patients (70+) with multiple diagnoses
Uitgever(s): Rydwik et al.
2004 Ontwikkeling en evaluatie van het incontinentie trainingsprogramma INCOnditie voor vrouwen in verplegingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en gezondheid
2004 Zundert in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Onderzoek & Statistiek
2003 Bewegen doe je zo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Sport & bewegen vijftig-plussers
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Ouderenonderzoek Drenthe 2002
Uitgever(s): GGD Drenthe
2003 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie
2003 Motorische fitheid van sedentaire senioren in Nederland
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
2003 Sport & bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Thuis in de buurt
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2003 Een sportief actieve leefstijl voor Haagse ouderen 2003-2006
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2003 De ouderen van nu zijn de jongeren van toen
Uitgever(s): Gemeente Losser
2003 Oud en wijs genoeg
Uitgever(s): Gemeente Schijndel
2003 Bewegen doe je zo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Notitie ouderenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Achtkarspelen
2003 Senioren en sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 Tijd voor gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2002 Effectevaluatie van nieuwe groepen meer bewegen voor ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Beweegwijzer en sport- en beweegstrippenkaart
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Brancherapport care 1998 - 2001
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Handboek 55-plus
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Voorkomen van uitval bij bewegingsdeelname door ouderen (50-plussers)
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2002 Implementatie van beweegprogramma's voor ouderen
Uitgever(s): UMC St. Radboud, Afd. Kwaliteit van Zorg (WOK)
2002 Senioren bewegen, wie begeleiden?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Basisbegrippen pensioenen
Uitgever(s): Hewitt : Heijnis en Koelman B.V.
2002 Van grijze muis tot grijze panter
Uitgever(s): Research voor beleid
2002 Verslag II
Uitgever(s): Centre for Quality of Care Research (WOK), UMC St Radboud
2002 A physically active life through everyday transport with a special focus on children and older people and examples and approaches from Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2002 Prescribing exercise for frail elders
Uitgever(s): Department of Family Medicine (JMH, MRS), Robert Wood Johnson Medical School, University of Medicine and Dentistry of New Jersey
2001 Groninger active living model (GALM)
Uitgever(s): Northern Centre for Healthcare Research
2001 Actieve ouderen
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2001 GALM
Uitgever(s):
2001 Gezondheids- en welzijnsbevordering voor-en-door ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Leidraad voor het opzetten van groepen meer bewegen voor chronische zieken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Documentatie ouderen en technologie
Uitgever(s): KITTZ
2001 Verslag I
Uitgever(s): Universiteit Medisch Centrum St Radboud, werkgroep Onderzoek Kwaliteit
2001 Rapportage ouderen 2001
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly persons
Uitgever(s):
2001 A prospective study of physical activity and cognitive decline in elderly women
Uitgever(s):
2000 Praktische leidraad
Uitgever(s): Gelderde Sport Federatie
2000 Wat beweegt senioren?
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Fit!vak
Uitgever(s): Fit!vak
2000 Gezond & vitaal 'goed oud worden'
Uitgever(s): TNO verouderingsonderzoek
2000 Implementatie van bewegingsprogramma's voor ouderen
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
2000 Physical activity, self-esteem, and self-efficacy relationships in older adults
Uitgever(s):
2000 Het cursusprogramma bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Beweeg met ons mee!
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
1999 Groninger actief leven Model (GALM)
Uitgever(s): Rijks Universiteit Groningen, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
1999 Sport en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1999 Senioren in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 De geraniums voorbij
Uitgever(s): Connekt
1999 Buitenspel?
Uitgever(s):
1998 Naar eigen wensen en mogelijkheden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Leeftijd anders gezien
Uitgever(s): Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Samenvatting van de vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie collectieve preventie
1998 55-plus in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Sport en beweeg wijzer voor senioren
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Het stimuleren van 55+ sport in een plattelandsgemeente
Uitgever(s): Sport Fryslân
1997 De Groninger fitheidstest voor ouderen
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 Sport en beweegwijzer
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 GALM Groninger Actief Leven Model
Uitgever(s): De Vrieseborch
1997 18 gulden regels voor seniorenmarketing oftewel
Uitgever(s): Adfo
1997 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1997 Senioren in de sport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Midlifers in de volleybal- en korfbalsport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 De betekenis van sport voor de sociale integratie van ouderen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Ouderensport in de praktijk
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1995 50+, 60+, 70+
Uitgever(s): Sportservice Amsterdam
1995 Nederland in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Vraag naar en aanbod van specifieke opleidingen voor het begeleiden van bewegingsactiviteiten voor mensen met een chronische ziekte en/of ouderen
Uitgever(s): NISG
1993 Oudfit
Uitgever(s): Pers Media Uitgeverij
1993 Sport en beweeg wijzer voor 55+ers
Uitgever(s): Landelijke Stichting M.B.v.O.
1993 Ouder worden in Nederland 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 Rapportage ouderen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 De week in woord en beeld
Uitgever(s): Landelijke Stichting meer bewegen voor ouderen (MBvO)
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1991 Enquête sportdeelname binnen verzorg- en verpleeghuizen in Amsterdam
Uitgever(s): Stedelijk Beheer Amsterdam, infrastructuur, sport en recreatie
1990 10 jaar landelijke stichting MBvO en wat er aan voorafging
Uitgever(s): MBvO
1990 Bewegingsactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Landelijke Stichting meer bewegen voor ouderen (MBvO)
1990 Ouderen en lichaamsbeweging
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
1989 Ouderen en sport
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen
1988 Sport en ouderen
Uitgever(s): Commissie ad hoc MBvO
1987 Peoria winter
Uitgever(s): D.C. Heath and Company, Lexington
1986 Binnen zekere grenzen
Uitgever(s): Landelijke stichting MBvO
1984 Leisure in later life
Uitgever(s): The Beth Johnson Foundation
1983 Perspektiefnota meer bewegen voor ouderen waarin opgenomen het verslag over de periode februari 1981-juli 1983 (2,5 jaar)
Uitgever(s): Landelijke Stichting meer bewegen voor ouderen (MBvO)
1982 Work and retirement
Uitgever(s): George Allen & Unwin (Publishers) Ltd
1979 Leisure and the over 50's
Uitgever(s): The Sports Council and Social Science Research Council
1976 Meer Bewegen voor Ouderen later voortgezet als Oudfit
Uitgever(s): Landelijke Stichting MBvO
z.j. S-SPORT Federatie
Uitgever(s):
z.j. SHARE
Uitgever(s): SHARE
z.j. Bindinc - kenniscentrum
Uitgever(s): Bindinc
z.j. Biological, medical and behavioral risk factors on falls
Uitgever(s):
z.j. A WHO global report on falls among older persons
Uitgever(s): University of Cape Town
z.j. Falls and fall prevention in the elderly
Uitgever(s): Department of Community Health and Psychiatry, Mona Ageing and Wellness Centre, University of the West Indies
z.j. Falls in older people
Uitgever(s): Department of Geriatric Medicine, Madras Medical College and Government General Hospital, Chennai City, Tamil Nadu State, India
z.j. Falls prevention in older age in western pacific Asia region
Uitgever(s): School of Public Health, Fudan University, Intern, Ageing and Life Course, Family and Community Health, WHO
z.j. Route 50plus
Uitgever(s): Stichting Route 50Plus
z.j. Veelkleurig grijs
Uitgever(s): gemeente Borger-Odoorn
z.j. Nota ouderenbeleid 2005-2009 in de gemeente Echt-Susteren
Uitgever(s): Gemeente Echt-Susteren
z.j. Nota ouderenbeleid 2004-2008
Uitgever(s): Gemeente Rheden
z.j. Expert survey regarding assessment instruments on physical activity and physical functioning in older people
Uitgever(s):
z.j. Handboek generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gemeente Den Haag, Milieu-educatie, Kinderopvang 2Samen, Saffier - de Residentiegroep
z.j. Zicht op evenwicht
Uitgever(s): Maastricht University, Trimbos Instituut, ZonMw
z.j. Nota ouderenbeleid 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Binnenmaas
z.j. Nota ouderenbeleid 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Marum
z.j. Draaiboek 'Mag ik deze dans van u?'
Uitgever(s): VeiligheidNL, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Diensten & productenbrochure NSCU
Uitgever(s): NCSU
z.j. Wandelen in de wijk
Uitgever(s): TNO Preventie en gezondheid
z.j. Health service impacts and costs of falls in older age
Uitgever(s):
z.j. Latin-American regional review on falls in older people
Uitgever(s): Centro de Geriatría y Gerontología UC
z.j. Bewegen met plezier
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. BeweegID
Uitgever(s): info@beweegid.nl
z.j. Vitaliteit en de ouder wordende mens
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam