Visie & Beleidsplein

U zoekt op "overheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

459 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Draagvlak voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Nederland Beweegt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2022 Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Beleidsadvies bewegen 2021-2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Guidelines for gender-responsive sports organizations
Uitgever(s): UN Women Turkey Office
2021 Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede
Uitgever(s): i&o research
2021 Legal strategies to improve physical activity in populations
Uitgever(s): WHO
2021
Kneiter Leidraad
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences/Bureau Buiten/Decisio/HZ University of Applied Sciences/Markteffect/Mulier Instituut/ZKA
2020 Formula E race Brainport Eindhoven region
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Bringing network governance into the field of violence and integrity in sports
Uitgever(s): Macrothink Institute
2020 Getting Australia active III
Uitgever(s): The Australian Prevention Partnership Centre
2020 What are effective policies for promoting physical activity?
Uitgever(s):
2020 Innovatieve samenleving
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Het speelveld van de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De Europese spelregels
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Oud en zelfstandig in 2030
Uitgever(s): Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
2020 Gezondheidsverschillen voorbij
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2020 Voor een gezonde toekomst
Uitgever(s):
2019 Whitepaper sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken
Uitgever(s):
2019 Nederland evenementenland?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 School sport and activity action plan
Uitgever(s): UK Government
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019 Elke dag beter. Zuid‑Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Safeguaring children in sport
Uitgever(s): European Commission
2018 Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Programmastart IBP
Uitgever(s):
2018 De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Een lokaal sociaal contract
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2018 Akkoord met ambitie
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Sport verenigt Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Let's get moving
Uitgever(s): Public Health Agency of Canada
2018 Van verschil naar potentieel
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2018 The national sports agreement
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies
Uitgever(s):
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 Factsheet discriminatie en sport
Uitgever(s): Radar: bureau vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Voorzieningen verdeeld
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Weten is nog geen doen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2017 Getting girls active
Uitgever(s): University of Bristol
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Guide to sports and physical activity in the Netherlands
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Ledverlichting
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Eindelijk beweging in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitgever(s): KVLO
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Report of the commission on ending childhood obesity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de belangrijkste resultaten
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Performance evaluation in the arts
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2016 Programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Resultaten en uitvoering van het Nederlandse EU-voorzitterschap
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Aanbieding programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Effecten van bezuinigingen op sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Weapons of math destruction
Uitgever(s): Broadway Books
2015 Health-enhancing physical activity (HEPA) policy audit tool (pat)
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Maten voor gemeenten 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Internationale studie naar de organisatie en aansturing van sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven - Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Universiteit Gent - Team Sportmanagement
2015 International study on the organisation of sport in twelve countries and their policy towards sport federations
Uitgever(s): University of Leuven - Policy in Sports & Physical Activity Research Group, Ghent University - Team Sports Management
2015 Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Coutinho
2015 Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Sportbestuur in Nederland
Uitgever(s): Nyenrode Sports Inc.
2015 Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 De risico's van een vrijwilligersfunctie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Subsidies en fondsen voor sport en maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De ondernemende sportclub centraal bij 10e Congres voor Sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Dashboard bestuursakkoord po
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Evaluation of the effectiveness of policies related to the sustainability of mega sports events
Uitgever(s): Universiteit Twente
2015 Bestuurlijke vernieuwing
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kauwgomzin
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Rennen als norm
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Tennis, de tweede georganiseerde sport van Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Sport vooralsnog ontzien bij bezuinigingen gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kennis voor beleid
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2014 De verleiding weerstaan
Uitgever(s): Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2014 Overheidsbeleid gericht op gedragsverandering
Uitgever(s): Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Grenzen aan de krimp
Uitgever(s): Rijksoverheid, Team Midterm Review Bevolkingsdaling
2014 Beweging in beleid/beleid in beweging
Uitgever(s): Academia Press
2014 Met kennis van gedrag beleid maken
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verschil in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Kleur bekennen
Uitgever(s): Adfo groep
2014 What do we know about the strengths and weakness of different policy mechanisms to influence health behaviour in the population?
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2014 "Running the business and changing the business"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 De aanpak van matchfixing in Nederland
Uitgever(s): Partij van de Arbeid (PvdA)
2014 Balans van de leefomgeving 2014
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2014 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Turning the tide
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2014 Waarom faalt de markt bij voetbal en niet bij tennis?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Maatschappelijke méérwaarde sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Overheid houdt schaatsbanen overeind
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Everybody active, every day
Uitgever(s): Public Health England
2013 Verzamelbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Getting Australia moving
Uitgever(s): National Institute of Sport Studies
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 De realisatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2013 Maten voor gemeenten 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Teamwork in een andere formatie met nieuwe spelers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Subsidie in de sport loont
Uitgever(s):
2013 Sport and diplomacy
Uitgever(s):
2013 Zwemsport: vereniging, overheid, commercie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Nobelprijs voor bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Zomerkolder
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Een liberale kijk op sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Beleidsagenda 2013
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Op afstand gezet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Maten voor gemeenten 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Vrind 2012
Uitgever(s): Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
2012 Een beroep op de burger
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Eindrapportage
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Beweging in beleid/beleid in beweging
Uitgever(s): Academia Press
2012 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Verdeeld in stukken, toch één
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Sport en politiek
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Kamerbrief Actieplan Gezond bedrijf
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
2012 Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs
Uitgever(s): Sdu uitgevers
2012 Subsidies, kans voor sport en onderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2012 Koers, visie, missie en organisatie KVLO
Uitgever(s): KVLO
2012 Ons bestuur
Uitgever(s): KVLO
2012 Balans van de leefomgeving 2012
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2012 Wij, de overheid
Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0
2012 Kamerbrief Kennisbeleid sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 2011/2012: een verloren seizoen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Ondernemende overheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Zorg die werkt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Vertrouwen in de zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Landelijk overgewichtbeleid gespiegeld aan kennis uit de gedragswetenschappen
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)
2011 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor sportbeleid 2006-2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Verdieping Impuls NASB en NASB sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Coaches aan de top
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Beleidsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Gezondheid dichtbij
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Integraal, interactief en smart
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Minder voor het midden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 Maten voor gemeenten 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Zorg en ondersteuning in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Overheid en onderwijsbestel
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid
Uitgever(s): Sjaak de Gouw
2011 De boom en het rizoom
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2011 Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Rijksjaarverslag 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 Rapport bij het jaarverslag 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 De staat van het onderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2011 Handboek stichten en huisvesten van scholen
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 Samen sterker?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Naar het decorum?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De carrousel van de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Uitnodiging tot bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Naar een gezonde, kindvriendelijke leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Publieke dienstverlening in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Maten voor gemeenten 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2010 Sport and policy
Uitgever(s): Elsevier
2009 Nota overgewicht
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2009 Uitblinken op alle niveaus
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2009 Miljoenennota 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2009 Maten voor gemeenten 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Recommended community strategies and measurements to prevent obesity in the United States
Uitgever(s): CDC
2009 Over gewicht
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 Nederland gezond en wel
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2009 Sport, policy and governance
Uitgever(s): Elsevier
2009 Promotion of physical activity in the European region
Uitgever(s): Human Kinetics
2008 Gewoon homo zijn
Uitgever(s): Ministerie van OCenW
2008 Beleidsverslag 2007
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2008 Programmatische aanpak van chronisch zieken
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 Toekomstig sportbeleid
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2008 Healthy weight, healthy lives
Uitgever(s): Department of Health and Department of Children, Schools and Families
2008 Verbeter de conditie van de Nederlandse samenleving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Maatschappelijke organisaties in beeld
Uitgever(s): SCP
2008 Sport scoort
Uitgever(s): ABN AMRO Economisch Bureau
2008 Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Gezonde voeding, van begin tot eind
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie LNV
2008 De staat van de publieke dienst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 De kracht van het gezin
Uitgever(s): Programmaministerie Jeugd en Gezin
2008 Wmo-programma
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Movisie
2008 EU physical activity guidelines recommended policy actions in support of health-enhancing physical activity
Uitgever(s): EU Working Group Sport & Health
2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2007 Publieke prestaties in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Een nuchtere kijk op gezond gedrag
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Samen zorgen voor beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2007 Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2007 Overcoming policy cacophony on obesity
Uitgever(s): Department of Health Management and Food Policy, City University, London
2007 Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding
Uitgever(s): RIVM
2007 Leren van de buren
Uitgever(s): RIVM
2007 Jaarevaluatie postbus 51-campagnes 2006
Uitgever(s): Dienst Publiek en Communicatie
2007 Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2007 Samen werken samen leven
Uitgever(s): Ministerie van Algemene Zaken
2007 Rijksbegroting 2008
Uitgever(s): SDU
2007 Gezond zijn, gezond blijven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2007 Gezond gedrag bevorderd
Uitgever(s):
2007 Toekomstverkenning informele zorg
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2007 Meer kansen voor vrouwen
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2007 Integratienota 2007-2011: zorg dat je erbij hoort!
Uitgever(s): VROM
2007 Beleidsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 BMC advies, verandermanagement & coaching
Uitgever(s): Bestuur & Management Consultants (BMC)
2007 De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs
Uitgever(s):
2007 Sport governance
Uitgever(s): Elsevier
2007 Nederlanders kijken terug op hun gymlessen
Uitgever(s): KVLO
2007 Economic costs of obesity and the case for government intervention
Uitgever(s): Wiley
2006 Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Houd het doel voor ogen
Uitgever(s): NCDO
2006 Themacommissie ouderenbeleid
Uitgever(s): SDU uitgevers
2006 Samen voor sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 Rijksbegroting 2007
Uitgever(s): SDU
2006 De verzorgingsstaat herwogen
Uitgever(s): WRR, University Press
2006 Leren van de praktijk
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2006 Publieke gezondheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2006 Publieke productie en persoonlijk profijt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 De straat is van ons allemaal!
Uitgever(s): Wageningen Universiteit en Researchcentrum
2006 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Sport, een publieke zaak
Uitgever(s):
2005 De staat van de straat
Uitgever(s): BMC
2005 RMO advies 35
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2005 Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2005 Can we afford to live longer in better health ? (Langer leven in betere gezondheid lost vergrijzingsprobleem niet op)
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2005 Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004
Uitgever(s): WRR
2005 Elite sport development
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Tijd voor sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Lekker lang leven
Uitgever(s): SDU
2005 Nederland actief!
Uitgever(s):
2005 Youth matters
Uitgever(s): TSO
2005 Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht
Uitgever(s): RIVM
2005 Bestuur aan banden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wetenschap op bestelling
Uitgever(s): KNAW, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2005 Ruimte voor sport in Nederland tot 2020
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Kind en milieu
Uitgever(s): RIVM
2005 Meerjarenbeleidsplan emancipatie 2006-2010
Uitgever(s): Ministerraad
2005 Masterplan vrijetijdsindustrie
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
2005 Time for sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Naar elke dag sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut
2005 Evaluatie nexxt 2005
Uitgever(s): Meerwaarde Onderzoeksadvies
2005 Closing the health inequalities gap
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2005 Voortgangsrapportage operatie jong
Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2004 Maten voor gemeenten 2004
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2004 Diabeteszorg beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Inschatting effecten van gezondheidsbeleid gericht op bewegen
Uitgever(s): RIVM
2004 Ouderen tellen mee
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Ontspannen in het groen
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
2004 Operatie JONG
Uitgever(s): Operatie Jong
2004 Beleidsagenda 2005
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2004 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2004 Inleiding arbeidsomstandighedenrecht
Uitgever(s): Sdu
2004 Governance
Uitgever(s): Polity
2003 Rijksbegroting 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Beleidsagenda 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Subsidiebeleid VWS
Uitgever(s): SDU
2003 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie
2003 Evaluatie nota Goud voor Groen
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2003 Profijt van de overheid
Uitgever(s): SCP
2003 Sturen en verankeren
Uitgever(s): Bestuur & management consultants
2003 Every child matters
Uitgever(s): TSO
2002 De Europese Unie
Uitgever(s): Europese Unie
2002 Memorandum quartaire sector 2002 - 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Rapportage integratiebeleid etnische minderheden 2002
Uitgever(s): SDU
2002 Huiselijk geweld en straatgeweld
Uitgever(s): Ministerie van Justitie
2002 RMO advies 24
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2002 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
2002 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2002 10 voor meten, 5 voor gebruik
Uitgever(s): Stichting Rekenschap
2002 De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de nota wonen op bewegingsarmoede in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid
Uitgever(s): Fietsberaad
2002 Onverschuldigde betaling door de overheid
Uitgever(s): Boom Juridische uitgevers
2001 Le sport pour tous et les politiques gouvernementales / Sport for all and governmental policies
Uitgever(s): Congrès Mondial Sport pour Tous
2001 Kansen voor sport en bewegen in Limburg
Uitgever(s): Provincie Limburg
2001 Sport and welfare policy in Denmark
Uitgever(s): The Club of Cologne
2000 Communicatie en interactieve beleidsvorming
Uitgever(s): Samsom
2000 Natuur- en landschapsbeheer en relatienotabeleid
Uitgever(s): Rijksarchiefdienst, PIVOT
2000 Cultuur, koningen en democraten
Uitgever(s): Uitgeverij SUN
2000 Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999
Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu
2000 RMO advies 12
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
2000 Sportief gezond en gezond sportief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
1999 Goud voor groen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1999 Overheden over toekomst
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1999 RMO advies 9
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Sdu Uitgevers
1999 Kansen voor topsport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1999 De aanpak van interactief beleid
Uitgever(s): Uitgeverij Coutinho
1999 Opportunities for top-class sport
Uitgever(s): Ministry of Health, Welfare and Sport
1999 Wie oogsten wil moet zaaien
Uitgever(s): Ministerie van OCenW
1998 Overheidsbeleid
Uitgever(s): Samson
1998 Openluchtrecreatie
Uitgever(s): Rijksarchiefdienst, PIVOT
1998 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Tweede kamer der Staten-Generaal
Uitgever(s): Sdu uitgevers
1998 Sociale en culturele verkenningen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
1997 Professionalisering in de sport
Uitgever(s):
1997 Actualisatie 1997
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1997 Strategisch plan voor sportend Vlaanderen
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Gezin en Welzijn
1997 Sport, policy and politics
Uitgever(s): Routledge
1996 Rijksbegroting 1996
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1996 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Wat sport beweegt
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1996 Sociale en culturele verkenningen 1996
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Sportbeleid
Uitgever(s): SDU Uitgevers
1995 Beleidsevaluatie
Uitgever(s): Samson H.D. Tjeenk Willink
1995 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sociale en culturele verkenningen 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 De veranderende rol van de commissaris van de koningin
Uitgever(s):
1994 Playing by the rules
Uitgever(s): Wayne State University Press
1994 Scholingsbehoefte van ambtenaren sport en recreatie
Uitgever(s): IVA Tilburg
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Besturen en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs
Uitgever(s): Koninklijke Vermande
1993 Van commissaris en gouverneur
Uitgever(s): Provincie Zeeland
1993 Eén stimulans voor sportstimulering
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Sociale en culturele verkenningen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Economische effecten van cultuur
Uitgever(s): Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO)
1993 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1993 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken
1992 Een nieuwe opstelling
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1992 Sport in the Netherlands
Uitgever(s): NSF
1992 Rapportage meisjesbeleid
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1992 Jeugd in ontwikkeling
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1992 Sociale en culturele verkenningen 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Domeinen van welzijn
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1992 Een evaluatiesysteem voor de directie sportzaken van het ministerie van WVC
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs (CBOO)
1992 Schets van het Medezeggenschapsrecht
Uitgever(s): Kluwer
1991 Stand van zaken sportbeleid t.b.v. M.O. dd. 12 juni 1991
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1990 Leisure and government
Uitgever(s): Business Education Publishers Limited
1990 Naar een evaluatiesysteem voor overheidsbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek
1990 Kunst en overheid
Uitgever(s): Boekmanstichting, Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies
1990 Rijksmeerjarenprogramma openluchtrecreatie en toerisme 1991-1995
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1988 Openluchtrecreatie en vrije tijd
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1987 Private leefvormen, publieke gevolgen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Staatsuitgeverij
1986 Sturing van de samenleving
Uitgever(s): W.E.J. Tjeenk Willink
1986 Eindadvies
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W)
1986 Sportvisserij en toeristisch-recreatief beleid een verspeelde kans?
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1985 Samenhang van sportvoorzieningen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1985 Het schip van staat
Uitgever(s): W.E.J. Tjeenk Willink B.V.
1985 Vrije tijd
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1985 Dilemma's van een vrijetijdsbeleid
Uitgever(s): Intermediair
1985 Naar een beleidsvisie op vrije tijd?
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1985 Leisure as commodity
Uitgever(s): Progress in human geography
1984 Experimenten met sportaccommodaties
Uitgever(s): Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht
1984 Inventarisatienota voor de ontwikkeling van een beleidsvisie op de vrije tijd
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1983 Nota fietsverkeer 1983
Uitgever(s): Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1983 Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP)
1983 Planning voor vrijheid
Uitgever(s): Landbouwhogeschool
1981 Het klein citatenboekje vrije tijd en overheid
Uitgever(s): Ministerie van CRM, SBNRM, KMP
1981 Toeristisch beleid in de lage landen
Uitgever(s): VUGA-Uitgeverij bv
1981 Structuurschema openluchtrecreatie
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
1981 De zeven functies
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1980 An outline of American gouvernment
Uitgever(s): International Communication Agency Embassy of the United Sta
1979 Topsport en rijksoverheid
Uitgever(s): Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
1978 Op zoek naar wegen
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
1977 Topsport en rijksoverheid
Uitgever(s): Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
1977 Antwoord op de in februari 1960 uitgebrachte regeringsnota betreffende de lichamelijke vorming en de sport
Uitgever(s): Nederlandse Sportfederatie
1977 Beleid en vrije tijd
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1977 Structuurvisie openluchtrecreatie
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM), Staatsuitgeverij
1977 Rijksregeling voor de subsidiëring van landelijke organisaties op het gebied van de sport
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1974 Openluchtrecreatie 1975-1979
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1972 Nota recreatieverkeer
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1972 Openluchtrecreatie 1972/1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1971 Openluchtrecreatie 1971/1975
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1922 Besluit en beschikking betreffende de lichaamsoefening
Uitgever(s): Ter Algemeene Landsdrukkerij
1919 Besluit en beschikking betreffende de lichamelijke oefening
Uitgever(s): Ter Algemeene Landsdrukkerij
1884 Verordnungen und Amtliche Bekanntmachungen das Turnwesen in Preussen betreffend
Uitgever(s): Gaertner
z.j. Overheid.nl
Uitgever(s): SDU
z.j. Staatscourant
Uitgever(s): SDU
z.j. Sport en bewegen | Rijksoverheid
Uitgever(s): Rijksoverheid
z.j. Overgewicht | Rijksoverheid
Uitgever(s): Rijksoverheid
z.j. Planning bulletin 15
Uitgever(s): Sport England
z.j. Beleidsnota 2000-2004
Uitgever(s): Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap