Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Accommodaties" binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

227 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Een handreiking voor gymmen in de buitenruimte
Uitgever(s): KVLO
2024 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Bewegingsonderwijs in het gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2023 De moderne gymzaal (10)
Uitgever(s): KVLO
2023 Monitor top-teamsportcompetities
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Meer bewegen tijdens de schooldag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Huisvesting bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Een sluipend proces
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen
Uitgever(s): Rekenkamer Eindhoven
2023 Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De moderne gymzaal (14)
Uitgever(s): KVLO
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor zaalsport en bewegingsonderwijs in Heerlen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De moderne gymzaal (1)
Uitgever(s): KVLO
2022 Gezamenlijk inkopen Haagse sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Huurtarieven gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tarievenbenchmark gemeentelijke sportaccommodaties Lansingerland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De moderne gymzaal (9)
Uitgever(s): KVLO
2022 Maatschappelijke waarde van sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Purmerend, Gemeente Beemster
2020 Kom in beweging! “Samen duurzaam gezond”
Uitgever(s): Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
2020 Monitor Sport en corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit
Uitgever(s): Gemeente Den Helder
2019 Samen sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport verenigt Huizen
Uitgever(s): Gemeente Huizen
2019 Exploitatie van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Toekomst van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 ‘Onze sport is booming’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Kansenrapport Olympische Spelen Parijs 2024
Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2018 Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 White paper sport en cultuur
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Masterplan accommodaties 2018
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Ruimte voor binnensport in Gorinchem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Ruimte voor binnensport in Schagen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voetbal op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport op Urk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2017 Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Visie op sport & bewegen in Borne
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Notitie masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Verplicht duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Privatisering: een hele verantwoordelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Bewust in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Oldebroek
2017 Sport en bewegen 2018 - 2021
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2017 Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2016 Een blaashal als oplossing voor hockeyloze winterperiode
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Van sportaccommodatie naar sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Nieuwe innovatieprijs om niveau sportaccommodaties te behouden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Burgervisie op sport, bewegen en spelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Content als Bindmiddel - verslag inspiratiemiddag 9 juni
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Atletiekaccommodatie onderzoek
Uitgever(s): Atletiekunie
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Het Dordse Sportkompas
Uitgever(s): Sportbedrijf Dordrecht
2016 Lange afstand (tot) schaatsen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportverenigingen en accommodaties samen een sterk team
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 'Een gezonde sportkantine voor exploitanten: een kwestie van samenwerken en doorzetten'
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen
Uitgever(s):
2016 Doetinchem in vorm 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 3: Sportbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 13: Omgevingsfactoren van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Hospitality Consultants lanceert Nationale Sporthalexploitatiebenchmark
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Schippers komt met instrument voor multifunctionele sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Naar een optimale bezetting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Fitness zoekt de weg in preventieland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Provincies herkennen het belang van sport en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Unieke locaties, unieke concepten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Opkomst van stichtingen voor onderhoud van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De kracht van de combinatie sport en cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwembranche heeft behoefte aan eenduidig beleid tegen wangedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gedachtegoed 2521 Gewoon Zwemmen lijkt ook geschikt voor zaalsporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Van Sneek tot Ahoy: terugblik op de Lerende Netwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeenten geven bijna € 1,2 miljard uit aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Sportaccommodaties, bezuinigen maar hoe?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Factsheets per case
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Back to the future
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Europese prijs voor Tilburg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport, het hart van onze samenleving! 2016-2019
Uitgever(s): Gemeente Aalten
2015 Beleidsnotitie Binnensportaccommodaties Heerlen 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Heerlen
2015 Optimalisering van de bezetting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Flexibel inrichten van sport­accommodaties
Uitgever(s): KVLO
2015 Twee werelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): ASC sports&water
2014 Sport en GR2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gemeenten in beweging
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Sportaccommodatiegebruik in beweging
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2014 Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's
Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2014 Voetbal in Oss
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede
Uitgever(s): BMC
2013 Sportaccommodaties in beeld
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013
SportAanbiedersMonitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Lang leve zwemmen
Uitgever(s): KNZB, ...daM uitgeverij
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2013 Handboek zwembaden
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2012 5e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Flexwerkplek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Notitie multifunctionele sportaccommodaties
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2012 Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V., Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
2011 Een veld voor de helft
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportnota gemeente Oldambt
Uitgever(s): Gemeente Oldambt
2011 Sportas Amsterdam
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2011 Uitvoeringsprogramma sport 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2011 Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 De toekomst van de Asser sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Assen
2010 Ruimte en accommodaties voor sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Nieuwbouwregelgeving voor gymzalen bij scholen aan herziening toe
Uitgever(s): KVLO
2009 6 krachtige en solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Sportdeelname De Bilt 2009
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Gezocht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB)
2009 Tienpuntenplan KVLO voor School en Sport
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2009 Gemeentelijke sportaccommodaties 2008
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2008 Zwemmen in de cijfers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Kaderstellende notitie sport in beeld
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2008 Atelier serie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Voor- en nadelen multi-leisure accommodaties t.o.v. monosport accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Evaluatie tevredenheid huurders gemeentelijke sportaccommodaties Helmond 2007
Uitgever(s): Gemeente Helmond, Afdeling Onderzoek en Statistiek
2007 Zo groen als kunstgras
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Tijdelijke commissie brede analyse
Uitgever(s): SLO
2007 Handboek multifunctionele accommodaties voor sport en onderwijs
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Alliantie School & Sport
2007 Niemand buitenspel
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2007 Klanttevredenheid
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2007 De markt, de waardebepaling en de huisvesting van leisurevoorzieningen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2006 De Amsterdamse commerciële sport in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Ruimte voor sport in Maastricht
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 KNHB
Uitgever(s): VODW Marketing
2006 Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Actieve parken, sociaal cement
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2005 Naar ruimtelijke differentiatie in de korfbalsport?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Veld- en zaalcapaciteit sportverenigingen Nieuwerkerk aan den IJssel
Uitgever(s): DSP-groep BV
2004 Sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sportverenigingen en accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Tussenevaluatie sportconvenant
Uitgever(s): B&A Groep bv
2003 Sportwetgeving op nationaal niveau gewenst?
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2003 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 In naam van de sport
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2002 Nationaal onderzoek buitensportcomplexen (NOB)
Uitgever(s): Flikweert Leisure Consultants
2002 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Belastingadviseurs, adviesgroep Subsidies
2002 Leidraad voor multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Projectbureau Dagindeling
2002 Toekomstvisie binnensportaccommodaties Assen
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2001 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Accountants
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2001 Sporten in een gymnastieklokaal
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Planning bulletin 7
Uitgever(s): Sport England
2000 EK 2000 eindverslag
Uitgever(s): Nederlands Bureau voor Toerisme
1999 Planning bulletin 4
Uitgever(s): Sport England
1998 Quick scan sport & milieu
Uitgever(s): Research voor Beleid bv
1998 Privatiseringsmonitor sportaccommodaties 1996-1999
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1998 School-/ binnensportaccommodaties Maastricht (deelrapport 3: samenvatting)
Uitgever(s): RO groep, Codacq
1998 Universitair sportcentrum Maastricht
Uitgever(s): Hospitality Consultants
1997 Activiteitenplan publieksbeleid 1997-2000
Uitgever(s): KNVB, Wedstrijdzaken en Accommodaties
1997 Sociaal-culturele berichten 1996-14
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1997 Haalbaarheidsstudie naar de realisering van voldoende en volwaardige buitensportaccommodaties in Maastricht
Uitgever(s): RO groep, Codacq
1997 De verzelfstandiging van sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve gemeentelijke accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering
Uitgever(s): Moret Ernst & Young Management Consultants
1997 Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?
Uitgever(s): Buro TRS B.V.
1997 Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?
Uitgever(s): Buro TRS B.V.
1997 Sociaal-culturele berichten 1996-19
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Motocross naar een verantwoorde toekomst
Uitgever(s): Grontmij
1994 Sportnota
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
1994 Sport in Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1993 Veilig sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
1993 Visie 2001
Uitgever(s): Werkgroep 2001
1993 Veilig sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO
1992 Zwemmen met gehandicapten
Uitgever(s): B.V. Uitgeverij De Vrieseborch
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1991 Kengetallen zaalsportaccommodaties
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken
1990 Skeelersport
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1990 Zwembaden en sportaccommodaties 1988
Uitgever(s): SDU uitgeverij, CBS-publicaties
1989 Golf in Drenthe
Uitgever(s): Gedeputeerde Staten van Drenthe
1989 Sport en recreatie 1989-1992
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W
1985 Zaalsportaccommodaties binnenstebuiten
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1984 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publikaties
1984 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publicaties
1983 Handboek lichamelijke opvoeding en sportbegeleiding
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
1982 Richtlijnen voor de klimaateisen van accommodaties voor lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding
1981 Toeristisch beleid in de lage landen
Uitgever(s): VUGA-Uitgeverij bv
1979 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1977 Samen over de drempel
Uitgever(s): Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport
1973 Overdekte stedelijke sportvoorzieningen in het stadscentrum van Zoetermeer, rekening houdend met een uitgroei tot ca. 100.000 inwoners
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1969 Vrije tijdsbesteding in Venlo
Uitgever(s): Sociologisch Bureau Venlo
1969 De accommodaties voor het onderwijs in de lichamelijke oefening bij het basisonderwijs
Uitgever(s): Stichting informatiecentrum voor scholenbouw
z.j. Replies to the IOC questionnaire
Uitgever(s): Oslo 2022
z.j. Tarievennota sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Súdwest fryslân
z.j. NOC*NSF sportvloerenlijst
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Sport 70
Uitgever(s): N.V. Uitgeverij Meander
z.j. Sport 70
Uitgever(s): N.V. Uitgeverij Meander