Visie & Beleidsplein

U zoekt op "zorg" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

702 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Handboek arbeid & gezondheid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Lochum
2024 Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De preventiepeiling in het hoger onderwijs
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2023 Building Momentum
Uitgever(s): World Cancer Research Fund
2023 Loopt u even mee?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Digitaal Handboek Sport en Zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2023
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2023 De verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beat the heat
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Handreiking sporthulpmiddelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten
Uitgever(s): RIVM
2022 Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective
Uitgever(s): BMC
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Minder bewegen en meer gewicht tijdens en na coronapandemie
Uitgever(s): KVLO
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Uitgever(s): NIVEL
2022 Beweegambities halen? Richt je op de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Public health spatial planning in practice
Uitgever(s): Policy Press
2022 The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems
Uitgever(s):
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2022 Whitepaper Brede welvaart bevorderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2022 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - november 2022
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2022 Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport - april 2022
Uitgever(s): Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Kantar Public
2021 Kwetsbare ouderen thuis
Uitgever(s): Ineen
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Dialoognota ouder worden 2020 - 2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2021 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting bij de JGZ
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 "Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."
Uitgever(s): Care for Obesity VU, Mulier Instituut
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2021 Kiezen voor houdbare zorg
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2021 Waarom mensen moeilijk tot bewegen zijn te brengen
Uitgever(s): Arcturus
2021 Handboek beweegmakelaar in beweging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer, Movido
2021 Het zorgstelsel ontrafeld
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Effective elements of care-physical activity initiatives for adults with a low socioeconomic status
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Actief blijven met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Zorg voor de toekomst
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Netwerken integrale ouderenzorg
Uitgever(s):
2020 Vitale mensen, slimme zorg
Uitgever(s): VNO-NCW, MKB-Nederland
2020 Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020
Discussienota Zorg voor de Toekomst
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2020 Lichamelijke activiteit en zorgkosten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 Gecombineerde leefstijl interventie voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Uit de zorg, in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Meer bewegen
Uitgever(s): RIVM
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 Implementing exercise in healthcare settings
Uitgever(s):
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Social profit canvas
Uitgever(s): Whise
2019 Zo werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s):
2018 Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie
Uitgever(s): Virenzo
2018 Voorzet Sportakkoord: sport als volwaardig en zichtbaar onderdeel van zorg en welzijn
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sources of resilience and their moderating relationships with harms from adverse childhood experiences
Uitgever(s): Public Health Wales NHS Trust, Bangor Institute of Health and Medical Research
2018 Een lokaal sociaal contract
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2018 ‘Physical activity, that’s a tricky subject.’
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2018 Sport en bewegen
Uitgever(s): V&VN Diabeteszorg
2018 Bewegen
Uitgever(s): Springer
2018 Bewegen op de kaart in en om woonzorgcentra en verpleeghuizen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, DAZ, LOC
2018 Het preventie-ultimatum
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Uitgever(s): Wageningen University & Research, RIVM
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2018 Alumnivereniging van een ALO
Uitgever(s): KVLO
2017 Stats & stories - depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Stats & stories - borstkanker
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity
Uitgever(s): Oxford University Press
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 CANO in beweging
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Leren van verschillen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Do nursing staff encourage functional activity among nursing home residents?
Uitgever(s):
2017 Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gezond verstand
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2017 The care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s): Wageningen University
2017 The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector
Uitgever(s):
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Zicht op effectiviteit
Uitgever(s): Lemniscaat
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Zorgvoorzieningen en blessurepreventie op sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Projectplan nationale diabetes challenge 2018
Uitgever(s): Bas van der Goor Foundation
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De tussenbalans na twee jaar onderzoek naar het effect van sporten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Supporting me to be active
Uitgever(s): English Federation of Disability Sport (EFDS)
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Euro health consumer index 2015
Uitgever(s): Health Consumer Powerhouse Ltd
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Verbinding zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Implementatie van 7 IGZ bouwstenen in woonzorginstellingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen beperkt kwetsbaarheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Sport
2016 Een kwalitatieve studie naar motieven en intenties van zorgmedewerkers om psychogeriatrische patiënten te stimuleren tot een actieve leefstijl
Uitgever(s):
2016 Starterskit en Stappenplan stimuleren bewegen in de ouderenzorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vilans
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Sport, een ondergeschoven kindje?
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Denksporten tegen de vereenzaming
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Stats & stories - hiv
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - hiv (samenvatting)
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - mensen met diabetes type 2
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Jaarrapport 2016
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statitstiek (CBS)
2016 Emancipatiemonitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2016 Anders kijken, anders leren, anders doen
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2016 De toekomst tegemoet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016
Meer dan techniek
Uitgever(s): Nictiz, NIVEL
2016 'Ingewikkeld en bijzonder'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2016 Zorg voor elkaar
Uitgever(s): Maatschappelijke Ontwikkeling
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease
Uitgever(s):
2016 Health impact bond
Uitgever(s): Society Impact
2016 Fit & Sterk waaier
Uitgever(s): Stichting Jah-Jireh Woonzorg, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2015 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Exercise: the miracle cure and the role of the doctor in promoting it
Uitgever(s): Academy of Medical Royal Colleges
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Kennis delen en ontwikkelen met de praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samen werken aan meer beweging en activering van uw bewoners en cliënten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Sport participation and socially vulnerable youth
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Jaarverslag 2014
Uitgever(s): NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2015 Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Inzet van collectieve zorgverzekering voor minima bij Sportimpuls
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De patiënt moet het bed uit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport en bewegen binnen de zorg: van project naar structureel
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Vitale sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Hoe krijgt de jeugdgezondheidszorg de jeugd in beweging?
Uitgever(s):
2015 Draagvlak en zichtbaarheid van sport- en beweegactiviteiten in zorginstellingen vergroten
Uitgever(s): Onbeperkt Sportief
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 CZ aan de slag met leefstijlcoaching
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportarts in het basispakket
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Consumenten-eHealth
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Back to the future
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De vergaande zorgplicht van sportorganisaties jegens sporters
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden
Uitgever(s): NIVEL
2015 Collaboration of general practitioners and exercise providers in promotion of physical activity
Uitgever(s):
2015 Sportieve kunst
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Spelenderwijs in beweging
Uitgever(s): Stichting meer bewegen Noord-Holland
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 The meaning of sport and physical activity as narrated by patients with depression during treatment
Uitgever(s): VU Amsterdam
2014 Living well through activity in care homes
Uitgever(s): College of Occupational Therapists
2014 Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Penderfields, Rotterdam Sportsupport
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gezondheid centraal
Uitgever(s): Uitgeverij Boekenbent
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Experimenteren met een netwerkaanpak Wmo en Sport
Uitgever(s): DSP-groep
2014 Zorg beter begrepen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Verschil in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Zó werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s): De Argumentenfabriek
2014 Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2014 Jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Obesitaspreventie met pieken en dalen
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Sportzorgprofessionals slaan handen ineen en gaan intensiever samenwerken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Speelsevorm tot bewegingsspel
Uitgever(s): WEBEDU
2014 Enhancing life prospects of socially vulnerable youth through sport participation
Uitgever(s):
2014 Hekken omlaag voor jeugdzorg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Steunend stelsel
Uitgever(s): Uitgeverij Van Gennep
2014 Potential for primary prevention of Alzheimer's disease
Uitgever(s): The Lancet
2014 BeweegKuur als verbindende factor
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Disability care in Africa
Uitgever(s): VU University Press
2013 Participatie in zicht
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 De JGZ in beeld bij adolescenten
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2013 Sportclubs in de jeugdketen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Het belang van wederkerigheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2013 Gezondheid loont
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2013 Passend jeugdbeleid
Uitgever(s): Drs. A. de Jong, Drs. P.M. Stam
2013 Impact and cost-effectiveness of a universal strategy to promote physical activity in primary care
Uitgever(s): The Author(s)
2013 Jaarboek sportgeneeskunde 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Music therapy for dementia
Uitgever(s):
2013 Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 Physical activity
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 Psychomotorische therapie in een justitiële jeugdinrichting
Uitgever(s): Wagner Group
2013 Met zorg ouder worden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Preventie in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2013 Met het oog op de tijd
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
Uitgever(s): Panteia: research to progress
2013 Uitgedokterd
Uitgever(s): De Nationale Denktank
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2013 Sport medisch onderzoek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sportpedagoog verbetert sfeer op de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2013 Investeren in opvoeden en opgroeien loont
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 Jaarboek sportgeneeskunde 2011
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Effectiveness of physical activity promotion based in primary care
Uitgever(s): General Practice and Primary Care Research Unit, Department of Public Health and Primary Care, Institute of Public Health, University of Cambridge
2012 Integrale zorg in de buurt
Uitgever(s): NYFER
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Een vitale toekomst
Uitgever(s): Reed Business
2012 Redzaam ouder
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 JGZ-richtlijn overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 "Sport is niet echt mijn ding"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Zorg in beweging
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Multidisciplinaire richtlijn diabetes
Uitgever(s): Verenso
2012 Multidisciplinaire richtlijn diabetes verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen
Uitgever(s): Verenso
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Van Alzheimer tot Methusalem
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Preparing the future
Uitgever(s): CECODHAS Housing Europe
2012 Interventions to enhance the quality of life of older people in residential long-term care
Uitgever(s):
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Preventieve gezondheidszorg voor ouderen
Uitgever(s): Panteia
2012 Startklaar voor vier jaar
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
Uitgever(s): RIVM
2012 Monitor woonvormen dementie
Uitgever(s): Trimbos-Instituut
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Onbewogen om bewegen
Uitgever(s): Vrije Universiteit, Afd. Klinische Neuropsychologie
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 Een beroep op de burger
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Regie aan de poort
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Overzichtstudies
Uitgever(s): NIVEL
2012 Een economisch gezonde gezondheidszorg
Uitgever(s): SDU
2012 Efficacy of progressive resistance training interventions in older adults in nursing homes
Uitgever(s):
2012 Zorgstandaarden in Nederland
Uitgever(s): Coördinatieplatform Zorgstandaarden
2012 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Emancipatiemonitor 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Zichtbare schakel in beeld!
Uitgever(s): ZonMw
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Zorgkosten van ongezond gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht, CAPHRI, Department of Health Services Research
2012 Nederland participatieland?
Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2012 Rapportage 2011
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Fitness 2.0
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates
2011 Grounding eHealth
Uitgever(s): University of Twente
2011 Sport zorgt
Uitgever(s): DSP - groep BV
2011 Jaarboek sportgeneeskunde 2010
Uitgever(s): Arko Sport Media
2011 Vertrouwen in de zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Rapportage juli - december 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2011 Preventief bewegen in instellingen in de ouderenzorg
Uitgever(s): TNO
2011 Breng ouderen in beweging
Uitgever(s): B+B Vakmedianet
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Factors determining the motivation of primary health care professionals to implement and continue the 'BeweegKuur' lifestyle intervention programme
Uitgever(s):
2011 Vechtsport in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Het Chronic Care Model in Nederland
Uitgever(s): RVZ
2011 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Uitgever(s): AStri Beleidsonderzoek en -advies
2011 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2011 Literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Definitierapport volksgezondheid toekomst verkenning 2014
Uitgever(s): RIVM
2011 GGD en gemeente
Uitgever(s): GGD Nederland
2011 Nu zorg(en) voor morgen
Uitgever(s): NIGZ
2011 Maten voor gemeenten 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Zorg en ondersteuning in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Leren van elkaar in sport, welzijn en zorg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Zorg in de laatste jaren
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Zorg voor chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2011 Effect of exercise referral schemes in primary care on physical activity and improving health outcomes
Uitgever(s):
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Efforts to prevent diabetes and cardiovascular diseases in primary care
Uitgever(s):
2011 Omgevingsscenario's voor gezondheid en zorg
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2011 Zorg blijft groeien
Uitgever(s): Centraal Plan Bureau (CPB)
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie
Uitgever(s): Research voor Beleid
2011 Gezond en actief ouder worden
Uitgever(s): Marc Pomp : Economische Beleidsanalyse
2011 Toolkit werken aan toegankelijkheid
Uitgever(s): Vilans
2011 The cost-effectiveness of exercise referral schemes
Uitgever(s): Anokye et al.
2011 Kosteneffectiviteit
Uitgever(s):
2011 Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen
Uitgever(s): ZonMw
2011 De intramurale ouderenzorg
Uitgever(s): Maastricht University
2011 Tussenbalans
Uitgever(s): ZonMw
2011 Basketball voor jongeren in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Ouderen in beweging
Uitgever(s): Dirkse Anders Zorgen (DAZ)
2011 Vrijwillige inzet 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Beweegnota?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum bv
2010 Nivel
Uitgever(s): Nivel
2010 Gezondheid 2.0
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2010 Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties
Uitgever(s): TSG, jrg. 88, nr. 2, 2010, p. 51-54
2010 Steeds meer verstandelijk gehandicapten?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Vierde tussenrapportage
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Nivel
2010 The social state of the Netherlands 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Tijd en toekomst
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Effecten van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Zorgstandaarden in model
Uitgever(s): Coordinatieplatform Zorgstandaarden, ZonMw
2010 Sport als aangrijpingspunt voor gedragsverandering
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Zorg voor je gezondheid!
Uitgever(s): RVZ
2010 Jaarverslag ZonMw 2009
Uitgever(s): ZonMw
2010 De kennisinfrastructuur van de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): ZonMw
2010 Data voor scenario's en ramingen van de ggz
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 NIVEL-jaarboek 2009
Uitgever(s): Nivel
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 55 vragen over effectiviteit
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJji)
2010 Publieke dienstverlening in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2010 Bewegen loont!
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Project prevention pays for everyone
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Zorgstandaard obesitas
Uitgever(s): Partnerschap Overgewicht Nederland
2010 Damage in sports
Uitgever(s): BOXPress
2010 Physical activity in the prevention and treatment of disease
Uitgever(s): Professional Associations for Physical Activity (Yrkesföreningar Förfysisk Aktivitet, YFA)
2010 De huisarts brengt de bal aan het rollen
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2010 Informatiekrant sport-zorgtrajecten
Uitgever(s): MOgroep Jeugdzorg
2010 Werk maken van regie
Uitgever(s): Movisie
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Rapportage januari - juni 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Jaaroverzicht 2009
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Oudere tehuisbewoners
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Oriënterend onderzoek beleidsontwikkeling bij koepelorganisaties van woonzorgcentra
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010

Stappenplan voor het opzetten van beweegbeleid voor 55-plussers in woon- en zorginstellingen (in relatie met de wijk)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Strategie en rendement van gezondheidsmanagement
Uitgever(s):
2010 Zorg in de voorschoolse periode
Uitgever(s): Oberon
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Mantelzorg
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Pakketadvies 2009
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 De sport-zorgtrajecten in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 Jong in Groningen
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 'Door de ogen van het kind'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Meedoen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de BeweegKuur
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 De BeweegKuur in het basispakket
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 The physical therapist's role in physical activity promotion
Uitgever(s):
2009 Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Ekklesia
2009 Kosteneffectiviteit van preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2009 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Standpunt beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): RIVM
2009 Zorgstandaard vasculair risicomanagement
Uitgever(s): Platform Vitale Vaten
2009 Zorg voor morgen
Uitgever(s): Vilans
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning
Uitgever(s): NIVEL
2009 Over gewicht
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
2009 Loket gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2009 Gezondheid en zorg in cijfers 2009
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 Zorgmodule stoppen met roken
Uitgever(s): Partnership Stop met Roken
2009 The effects of resident and nursing home characteristics on activities of daily living
Uitgever(s): Wang et al
2009 Prevention for a healthier America
Uitgever(s): Trust for America's Health (TFAH)
2009 Reeks Gordijn lezingen 3
Uitgever(s): 't Web
2009 ITS in perspectief
Uitgever(s): ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
2009 Praktijkgids zorg & inkomen 2007-2009
Uitgever(s): Kluwer
2009 Naar een sterke eerstelijn
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling
Uitgever(s): NIVEL
2009 De jeugd moet in beweging
Uitgever(s):
2008 Lifetime medical costs of obesity
Uitgever(s): RIVM
2008 Veelkleurig grijs
Uitgever(s): RIVM
2008 Kennis van en voor public health
Uitgever(s): Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)
2008 Werkplan 2008
Uitgever(s): NIVEL
2008 De sterke kanten van Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Fit kids, healthy kids?!
Uitgever(s): Universitaire Pers Maastricht
2008 Walking and primary prevention
Uitgever(s): Department of Epidemiology and Public Health, University College London
2008 Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): SGBO
2008 Richtlijn beleidsadvies
Uitgever(s): GGD Nederland
2008 Visiedocument gezondheid 2.0
Uitgever(s): Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
2008 Programmatische aanpak van chronisch zieken
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2008 De ketenaanpak actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Grijswaarden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Wegwijs in de gezondheidszorg
Uitgever(s): GGD Nederland
2008 Jaarboek 2007
Uitgever(s): NIVEL
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus (review)
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2008 Mental wellbeing in over 65s
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Ontwikkeling van een beweegnorm voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Gezondheid en zorg in cijfers 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Lichamelijke activering bij mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek
2008 Waar toekomst vensters vindt
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2008 Beleidsplan 2008-2011
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde, Federatie van Sportmedische Instellingen, Arko Sports Media
2008 Pakketscan diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2008 Beleidskader welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning Bladel
Uitgever(s): Gemeente Bladel
2008 'Ieder kind is een talent!'
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Investeren en verbinden
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Preventie in de huisartsenpraktijk anno 2008
Uitgever(s): NIVEL
2008 Sportblessurepreventie 2008 tot en met 2011
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2008 Beleidskader jeugdzorg Overijssel 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2008 Verpleeghuisgeneeskunde al langer officieel erkend; maar ook herkend en gekend?
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2008 Bijeenkomst MRT in het VO
Uitgever(s): KVLO
2007 Stimuleren van bewegen van ouderen in woonzorginstellingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Werkplan 2007
Uitgever(s): NIVEL
2007 Zorgkosten van ongezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2007 Samen zorgen voor beter
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2007 Maatschappelijke opgaven jeugd
Uitgever(s): ZonMw
2007 Informele inzet
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Steps to health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Nationaal actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 De menz magazine, juni 2007
Uitgever(s): Menzis zorg en inkomen
2007 Jaarboek 2006
Uitgever(s): NIVEL
2007 Leren van de buren
Uitgever(s): RIVM
2007 Van preventie verzekerd
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Werkzame werkwijzen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2007 Gebruik en waardering kiesBeter.nl tweede helft 2006
Uitgever(s): RIVM
2007 Gezond zijn, gezond blijven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2007 Toekomstverkenning informele zorg
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2007 Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerste lijn
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2007 Jeugdmonitor
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2007 Primary health care use among ethnic minorities in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2007 White paper
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Commission staf working document
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Commission staf working document
Uitgever(s): Commission of the European Communities
2007 Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars
Uitgever(s): NIVEL
2007 Adresgids gehandicaptenzorg 2007-2008
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2007 Gezondheid en zorg in cijfers 2007
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 Handboek bewegen op recept
Uitgever(s): NIGZ, STIOM
2007 Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2007 Behoefte aan coördinatiecapaciteit in het kader van het NASB
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Physical activity promotion in general practice
Uitgever(s):
2007 Hoe gezond zijn de zorguitgaven?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2007 QALY-tijd
Uitgever(s): Centraal Plan Bureau (CPB)
2007 Beter (t)huis in de buurt
Uitgever(s): Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
2007 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2007 How to change practice
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence
2007 Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn
Uitgever(s): NIVEL
2007 Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications
Uitgever(s): RIVM
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Prestatieplan zorg & welzijn 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Breukelen
2007 Een half miljoen mensen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2007 Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care homes and effect of cognitive impairment
Uitgever(s): Oliver et al.
2007 Sporten is gezond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 De professionele gehandicaptenzorg
Uitgever(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
2007 Welke leerling verdient extra zorg in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Meer kwaliteit, meer kans
Uitgever(s): ZonMw
2006 Evaluatie bewegen met plezier
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Preventieve gezondheidszorg
Uitgever(s): Algemene rekenkamer
2006 Ondersteuning gewenst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Rapportage ouderen 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Costs of lifestyle interventions within health care and the amount of weight loss achieved (Kosten van leefstijlinterventies binnen de gezondheidszorg en het bereikte gewichtsverlies)
Uitgever(s): RIVM
2006 Planning health promotions programs
Uitgever(s): Jossey-Bass
2006 Zorgbalans
Uitgever(s): RIVM
2006 Evidence-based physical activity promotion
Uitgever(s): Journal of the American Public Health Association
2006 Jaarboek 2005
Uitgever(s): NIVEL
2006 Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care
Uitgever(s): RIVM
2006 De verzorgingsstaat herwogen
Uitgever(s): WRR, University Press
2006 Speerpunten en actieprogramma kiezen voor gezond leven
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Working together for health
Uitgever(s): World Health Organization
2006 Primary care staff's views and experiences related to routinely advising patients about physical activity
Uitgever(s): Douglas et al
2006 Wat ons bindt
Uitgever(s): ZonMw
2006 European Heart Network (EHN)
Uitgever(s): European Heart Network
2006 Gezondheid en zorg in cijfers 2006
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2006 Relatie tussen de WCPV en de WMO
Uitgever(s): GGD Gelre-IJssel
2006 De FLASH! active plus award voor woonzorginstellingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Beweeggedrag, kennis en attitude t.o.v. bewegen aan de hand van de actief leven test
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Health benefits of physical activity
Uitgever(s): Canadian Medical Association
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Sport and play for traumatized children and youth
Uitgever(s): the Swiss Academy for Development (SAD)
2006 Trends en verkenningen van kosten van ziekten
Uitgever(s): RIVM
2006 The economic benefits of regular exercise
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2006 Randomized controlled trial of a primary care and home-based intervention for physical activity and nutrition behaviors
Uitgever(s): American Medical Association
2006 Physical activity in individuals at risk for diabetes
Uitgever(s): Diabetes Prevention Program Research Group, George Washington University
2006 What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?
Uitgever(s): WHO
2006 De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2006 Meedoen, nu en later
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2006 Nota jong en dynamisch
Uitgever(s): Gemeente Haaksbergen
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2006 Welvaart en leefomgeving
Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau
2006 Handleiding 'hoe organiseer ik een beweegweek?'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Bewegen met plezier
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Werkconferentie beweegbeleid voor ouderen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Stappenplan voor het opzetten van beweegbeleid voor 55-plussers in woon- en zorginstellingen in relatie met de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Ontwerpen met groen voor gezondheid
Uitgever(s): Alterra
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Meer is mogelijk - meer is wenselijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002
Uitgever(s): SCP
2005 Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2005 Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
2005 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2005 Lekker lang leven
Uitgever(s): SDU
2005 Trauma and sport for development
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek
2005 De rol van lichaamsbeweging bij preventie van kanker
Uitgever(s): KWF Kankerbestrijding
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht
Uitgever(s): EMGO
2005 Ouderen in instellingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Reader consensus vragenlijsten sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, RIVM Centrum voor Preventie Zorgonderzoek
2005 Gezondheid en zorg in cijfers 2005
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Little pain, much gain
Uitgever(s): College of family physicians of Canada
2005 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
Uitgever(s): Body@Work TNO-VUmc
2005 Public health
Uitgever(s): Glenn Laverack
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Prestatie, preventie of curatie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
2004 Werkt verlof? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Jaarbeeld zorg 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2004 Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Brancherapport preventie 2000-2003
Uitgever(s): RIVM
2004 Public health aspects of physical activity
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2004 Sociaal en Cultureel Rapport 2004
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Programma sport, bewegen en gezondheid 2004-2006
Uitgever(s): ZonMw
2004 Ouderen tellen mee
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2004 Vrijwilligers, die wil je erbij hebben
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2004 Signaleringsprotocol overgewicht in de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Actieve leefstijl
Uitgever(s): Cito Holding bv.
2004 Bewijzen van goede dienstverlening
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2004 Getting evidence into practice in public health
Uitgever(s): Health Development Agency
2004 Beleidsagenda 2005
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2004 Effects of physical training on physical performance in institutionalised elderly patients (70+) with multiple diagnoses
Uitgever(s): Rydwik et al.
2004 Ontwikkeling en evaluatie van het incontinentie trainingsprogramma INCOnditie voor vrouwen in verplegingshuizen
Uitgever(s): TNO Preventie en gezondheid
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Jaarbeeld zorg 2002
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): SCP
2003 Beleidsagenda 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 De kosten-effectiviteit van preventie
Uitgever(s): RIVM
2003 Toegankelijkheid sportmedische zorg voor topsporters
Uitgever(s): APE
2003 VSG richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen
Uitgever(s):
2003 Sportzorg op de kaart
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2003 Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Bewust, betrokken en betrouwbaar
Uitgever(s): Maatschappelijke Ondernemers Groep
2003 Ontwikkelingssamenwerking, traumaverwerking en sport
Uitgever(s): Jacobien Nagel
2003 Veranderen met vrijwilligers in de zorgsector
Uitgever(s): Tamara Berbée
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Atlas VZinfo
Uitgever(s): RIVM
2002 Memorandum quartaire sector 2002 - 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Samen leven in de samenleving
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Sociaal en Cultureel Rapport 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Gezondheid op koers?
Uitgever(s): RIVM
2002 Brancherapport care 1998 - 2001
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Sociaal-economische status en toegankelijkheid van zorg in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 In het hart van de verzorgingsstaat
Uitgever(s): Walburg Pers
2002 Een kwestie van evenwicht
Uitgever(s): NIZW
2002 Blootvoeters en beschuitgras
Uitgever(s): Prometheus Amsterdam
2002 Risk, social policy and welfare
Uitgever(s): Open University Press
2001 Vrij om te helpen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Zorgverbreding
Uitgever(s): Acco
2001 Zorg voor gezondheid in de sportvereniging
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Verboden middelen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2000 Trends, dilemma's en beleid
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2000 Van maakbaarheid naar inspiratie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Bedrijfsgezondheidszorg in beweging
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2000 Eetstoornissen... een probleem in de Nederlandse (top)sport?
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Beleidskader wet op de jeugdzorg
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2000 Verslagen expertmeetings
Uitgever(s): Ministerie van volkgezondheid, welzijn en sport
2000 Exercise counseling in health promotion
Uitgever(s): BMJ publishing Group
2000 Programmeringsstudie effectonderzoek jeugdgezondheidszorg deel 1
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Toekomst sportmedische zorgcentra
Uitgever(s):
1999 The Newcastle exercise project
Uitgever(s): BMJ publishing Group
1999 The evidence of health promotion effectiveness
Uitgever(s): International Union for Health Promotion and Education
1999 Innovatie in zorg en welzijn
Uitgever(s): NIZW
1999 Basisrapportage resultaten zorgbehoefte van doorsnee sporters met een blessure
Uitgever(s): NIVEL
1999 Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij SUN
1998 Procedures voor ZON programma's
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
1997 Gezondheidszorgbeleid
Uitgever(s): Van Gorcum & Comp BV
1997 Jeugdbeleid
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1997 Project en registratie
Uitgever(s): Zorg Onderzoek Nederland
1996 Sportief bewegen en gezondheidsaspecten
Uitgever(s): Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam
1996 Sociaal en Cultureel Rapport 1996
Uitgever(s): SCP
1996 Programmalijn zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Meerwaarde van adequate sportrevalidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 The epidomology of soccer injuries in a new perspective
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Janus Jongbloed Research Centrum, KN
1995 Tegendraadse werkingen
Uitgever(s): Amsterdam University Press
1995 Sportmedische voorzieningen binnen het Olympisch Netwerk
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid
1995 Sturen op doelen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
1995 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Lichamelijke opvoeding in de basisvorming
Uitgever(s): Bekadidact
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Kwaliteit van zorg
Uitgever(s): De Tijdstroom
1994 Gezondheidsonderzoek en beleid
Uitgever(s): Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO)
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Betwiste zelfstandigheid
Uitgever(s): Uitgeverij Sua
1993 Sociale en culturele verkenningen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Rapportage ouderen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Domeinen van welzijn
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1990 The three worlds of welfare capitalism
Uitgever(s): Polity Press
1990 Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening
Uitgever(s): Tilburg
1990 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1990 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1987 Van tiener tot volwassene
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit
1987 Bewegingsarmoedig onderwijs II
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Sturing van de samenleving
Uitgever(s): W.E.J. Tjeenk Willink
1986 De mens is de mens een zorg
Uitgever(s): Meulenhoff
1986 De verdeelde samenleving
Uitgever(s): H.E. Stenfert Kroese B.V.
1986 Sportmedische begeleiding en sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1986 Sociaal en cultureel rapport 1986
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1985 Het schip van staat
Uitgever(s): W.E.J. Tjeenk Willink B.V.
1983 Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP)
1981 De gehandicapte en de sportgezondheidszorg
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1981 The disabled and health care in sport
Uitgever(s): Veenman en Zonen B.V.
1980 Bewegingsarmoedig onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1970 Het jeugdwerk met de sport geconfronteerd
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1862 Das Pangymnastikon oder das ganze Turnsystem an einem einzigen Geräthe ohne Raumerfornderniss
Uitgever(s): Fleischer
1857 Geneeskundige kamergymnastie, voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen
Uitgever(s): Tjeenk Willink
z.j. Bibliotheekcatalogus Nivel publicaties
Uitgever(s):
z.j. VSB Fonds
Uitgever(s): VSB Fonds
z.j. Over gewicht
Uitgever(s): Stichting Teleac, NOT
z.j. Kies beter
Uitgever(s): RIVM
z.j. Zorggegevens: wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
z.j. Exercise Referral Toolkit
Uitgever(s): Nationale Centre for Sport and Exercise Medicine
z.j. Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Drenthe
z.j. Mensen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland
z.j. Zorgen voor elkaar 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
z.j. Beleidsnota vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke stage 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Zoeterwoude
z.j. Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland Adviesgroep
z.j. Wat werkt bij sport als zorgtraject?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Kosten van ziekten
Uitgever(s): RIVM
z.j. Stukken uit het laminaat
Uitgever(s): MO Jeugdzorg
z.j. Bewegen met plezier
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Maximale inspanning door kinderen
Uitgever(s): Nederlandse Hartstichting
z.j. Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Uitgever(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)