Visie & Beleidsplein

U zoekt op "evaluatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

542 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Evaluation in sport and leisure
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2023 Evaluatie BrabantSport Fonds
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Methoden om beweeggedrag in de buitenruimte te meten: een overzicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Economische & maatschappelijke effecten van het WK Volleybal 2022
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences, Sports & Economics Research Centre (SERC)
2023 Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Evaluatie Formule 1 2021
Uitgever(s): gemeente Zandvoort
2022 Vechtende jongeren
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek
2022 Effectiveness of physical activity monitors in adults
Uitgever(s):
2022 Buurtsportverenigingen 2016-2020
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2022 Effectiveness of wearable activity trackers to increase physical activity and improve health
Uitgever(s):
2022 Impact of physical activity programs and services for older adults
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Effectonderzoek bij nieuwe deelnemers GoldenSports
Uitgever(s): GoldenSports
2022 Monitoren en evalueren van het werk van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Global status report on physical activity 2022
Uitgever(s): WHO
2022 Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen., NRO
2022 Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek
Uitgever(s): Movisie
2022 Gebruik eerste jaar Gelderse pumptracks
Uitgever(s): HAN University of applied sciences, Han
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2021 Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT
Uitgever(s): Ilona van de Kolk
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 What works today?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Evaluatie licentiestelsel NKBV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede
Uitgever(s): i&o research
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 Interventions for reducing sedentary behaviour in community‐dwelling older adults
Uitgever(s): Cochrane Library
2021 Efficacy, characteristics, behavioural models and behaviour change strategies, of non-workplace interventions specifically targeting sedentary behaviour
Uitgever(s):
2021 Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?
Uitgever(s): Springer
2021 The effectiveness of digital interventions for increasing physical activity in individuals of low socioeconomic status
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK SPORT) 2021
Uitgever(s): Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
2021 Observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2021 Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Regioplan
2021 Plan van aanpak procesevaluatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De kracht van de lokale aanpak
Uitgever(s): Pharos, GezondIn, Platform 31
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2021 Rapport evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021
Uitgever(s): Wieleman Business Communicatie
2021 Praktische aanbevelingen voor beoordelen en motivatie van leerlingen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportvrienden
Uitgever(s): Hogeschool van Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Werkt de JOGG-aanpak?
Uitgever(s): RIVM
2020 Jouw dagelijkse dosis evalueren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2020 Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen
Uitgever(s): VeiligheidNL
2020 Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality
2020 A systematic review of the use and reporting of evaluation frameworks within evaluations of physical activity interventions
Uitgever(s): BMC
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Overkoepelend evaluatieonderzoek Gezonde toekomst dichterbij
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research, Verwey-Jonker Instituut
2020 Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen
Uitgever(s):
2020 Evidence on physical activity and the prevention of frailty and sarcopenia among older people
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Effecten zichtbaar maken
Uitgever(s): Movisie
2020 Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Exercise interventions for the prevention of depression
Uitgever(s): Springer Nature
2020 Van Sportakkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Team Sportservice
2019 What works in schools and colleges to increase physical activity?
Uitgever(s): Public Health England
2019 Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents
Uitgever(s):
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Improving cognitive performance of 9–12 years old children
Uitgever(s):
2019 Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Bijdrage van het sportprogramma van stichting Life Goals op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2019 Brain in motion
Uitgever(s): Donders Institute
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Effects of tai chi on physiology, balance and quality of life in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Mass media to communicate public health messages in six health topic areas
Uitgever(s):
2019 The development of the Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity (CAPPA) framework
Uitgever(s):
2019 The Daily Mile initiative
Uitgever(s): Elsevier
2019 The impact and prevention of fall-related injuries among older adults
Uitgever(s):
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2019 Evaluatie WK Para cycling 2019
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 Dietary protein and resistance exercise training for community-dwelling older adults
Uitgever(s):
2019 Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): DSP-groep
2019 Physical activity and loneliness
Uitgever(s):
2019 Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis
Uitgever(s): NIVEL
2019 Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Lifestyle4health
2019 Hyundai World Archery (Para) Championships 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut, Fontys University of Applied Sciences
2019 Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Meer veerkracht, langer thuis
Uitgever(s): FNO Zorg voor kansen
2019 Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatierapport Buurtgym
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2019 The role of exercise in preventing and treating depression
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2019 The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes
Uitgever(s):
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Commitment lotteries promote physical activity among overweight adults
Uitgever(s):
2018 Glasgow 2014 Commonwealth Games legacy
Uitgever(s): The Scottish Government
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 Bewegen op de kaart in en om woonzorgcentra en verpleeghuizen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, DAZ, LOC
2018 Evaluatierapport ‘Lekker in je Lijf’
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2018 Alles is gezondheid... in beeld
Uitgever(s): Sardes
2018 De leefplekmeter
Uitgever(s): Pharos, Gezond in..., Platform31
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau publieke gezondheid
2018 ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam 2017 & WK Triathlon voor paratriatleten, beloften, junioren, elite en agegroup-atleten
Uitgever(s): Rotterdam Topsport, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Procesevaluatie Denken en Doen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd
Uitgever(s): GGD Noord- en Oost-Gelderland
2018 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met Sport
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies
Uitgever(s): Gemeente Nuth
2018 Effect in zijn context
Uitgever(s): BSL
2018 What types of physical activities are effective in developing muscle and bone strength and balance?
Uitgever(s):
2018 Het vizier
Uitgever(s): Platform31, Rebel
2018 Evaluatie PyeongChang: Olympische en Paralympische Spelen 2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Uitgever(s):
2018 Sterk in vertrouwen: de leeromgeving op maat
Uitgever(s): KVLO
2018 Evaluatie KLM Open 2018
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Effecten van de Nationale Diabetes Challenge op de kwaliteit van leven en somatische gezondheid van mensen met diabetes mellitus type 2
Uitgever(s): Nationale Diabetes Challenge
2017 Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sportkunde-opleidingen
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Evaluatie Olympische en Paralympische zomerspelen Rio de Janeiro 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Nederland op de kaart
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 Eindrapportage sportstimuleringsprogramma atletiek in het kader van de EK Atletiek 2016
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 WK Roeien
Uitgever(s): Meerwaarde Community Building
2017 Een gezonde kinderopvang in de praktijk
Uitgever(s): Gezonde Kinderopvang
2017 Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Monitoring en evaluatie van sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 'Het vrouwenvoetbal is echt op de kaart gezet’
Uitgever(s): DSP-groep BV
2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2017 Evidence-based policy
Uitgever(s): SAGE Publications
2017 Trendanalyse
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegen als context voor re-integratie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2017 Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen
Uitgever(s): KVLO
2017 Duurzaamheid the next step
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2017 Economische impact & toerisme KLM Open 2016, The Dutch, Spijk
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Een kei in evalueren
Uitgever(s): Vigez
2016 Monitor Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpact
2016 Monitor Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpact
2016 Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Zichtbaar maken van opbrengsten
Uitgever(s):
2016 Evaluatie sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 A home-based program to manage concerns about falls
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Uitgever(s):
2016 5 jaar Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 European Week of Sport
Uitgever(s): European Union
2016 Analyse en resultaten onderzoek Nationale Diabetes Challenge 2016
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation
2016 Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Uitgever(s): RekenKamer Maastricht
2016 Benchmarking sports sponsorship performance
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 95% gemeenten ervaart regeling buurtsportcoach als impuls
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing"
Uitgever(s):
2016 UEFA EURO 2016
Uitgever(s): UEFA
2016 Ironman Maastricht Limburg 2016
Uitgever(s): Provincie Limburg, Gemeente Maastricht
2016 EK Volleybal Apeldoorn 2015
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2016 Waarde van Parklopen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 A review of the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Sheffield Hallam University
2015 More children more active
Uitgever(s):
2015 Time to rethink the systematic review catechism?
Uitgever(s):
2015 Evaluatie programma Effectief Actief
Uitgever(s): NIVEL
2015 Evaluatie onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid positief ontvangen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Change4Life evidence review
Uitgever(s): Public Health England
2015 Is there evidence that walking groups have health benefits?
Uitgever(s):
2015 Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van projecten die zich richten op de preventie van overgewicht bij volwassenen?
Uitgever(s):
2015 Van Sneek tot Ahoy: terugblik op de Lerende Netwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Be Active
Uitgever(s): European Commission, European Union
2015 Evaluatie Work2Move
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 (Het geloof in) de kracht van sportevenementen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Evaluatie Ironman Maastricht-Limburg 2015
Uitgever(s): Zuyd Hogeschool
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2015 Een kijkje (terug) in de gymzaal van Gertien Jasper
Uitgever(s): KVLO
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Promoting physical activity in persons with subacute spinal cord injury
Uitgever(s):
2014 Workplace sitting and height-adjustable workstations
Uitgever(s):
2014 Welkom, sport mee!
Uitgever(s): Gemeente Beek
2014 The impact of area-based initiatives on physical activity trends in deprived areas
Uitgever(s): Kramer et al.
2014 Zicht op effect
Uitgever(s): Movisie
2014 Alleen cijfers meten is niet genoeg
Uitgever(s): Platform31
2014 Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie kennisfunctie Sportservice Noord-Holland
Uitgever(s): Sport2B, Bureau Beweeg
2014 Evaluatie van de topsportomgeving in Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Effecten van preventieve leefstijlinterventies op de volksgezondheid
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Beating osteoarthritis
Uitgever(s):
2014 Let's celebrate sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Join2move
Uitgever(s): NIVEL
2014 Effects of a standing and three dynamic workstations on computer task performance and cognitive function tests
Uitgever(s):
2014 Evaluatie van de Rabobank Hockey World Cup
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2014 Eindevaluatie onderzoeksprogramma sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Technopolis group
2014 Ben jij een excellente gymleraar in de praktijk? (4)
Uitgever(s): KVLO
2014 Lia Voerman, ‘Feedback van docenten in de klas’
Uitgever(s): KVLO
2013 Prevention of onset and progression of basic ADL disability by physical activity in community dwelling older adults
Uitgever(s):
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Evaluatie WK wielrennen 2012
Uitgever(s): Zuyd Hogeschool
2013 Grote prijs Adrie van der Poel 2013
Uitgever(s): NHTV, Mulier Instituut
2013 Onderzoek naar de effecten van studentensport
Uitgever(s): Bureau Beweeg
2013 Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'
Uitgever(s): Kwink Groep
2013 Evaluation design for community-based physical activity programs for socially disadvantaged groups
Uitgever(s): Wageningen University and Research Centre, Department of Social Sciences
2013 Uitdagend sportaanbod voor gehandicapten 2008-2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Special report on the EU Platform on Diet, Physical Activity and Health (reference period 2006-2012)
Uitgever(s): WHO DG SANCO
2013 Report 5
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2013 Report 5
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2013
Werk aan de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Effects of the Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial (FINALEX)
Uitgever(s):
2013 Falls
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 JUMP-in, development and evaluation of an intervention to promote sports participation and physical activity in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Weten wat werkt
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2013 Sportparticipatie- en evaluatieonderzoek Harderwijk 2012-2013
Uitgever(s): Sportscan
2013 Over de brug
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Over de volle breedte
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2013 Quick scan Sportimpuls
Uitgever(s): Twynstra Gudde
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Economische evaluatie van een community based beweeginterventie, zoals Communities in Beweging op individueel- en programmaniveau
Uitgever(s): Wageningen UR
2013 Evaluatie sport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2013 Evaluatie London 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland
Uitgever(s): technopolis (group)
2013 De ervaring is goud!!
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2013 Special heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s):
2013 Evaluatieverslag pilotprojecten Sociaal Vitaal
Uitgever(s): Stichting GALM
2013 Praktijkervaringen 2009-2013 met Grosso Utrecht en Sociaal Vitaal De Bilt & Baarn
Uitgever(s): Stichting GALM
2013 Maak ruimte voor bewegen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Monitoring and evaluation report 2011
Uitgever(s): The Football Foundation
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 An effective lifestyle intervention in practice?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Vernieuwen
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Wageningen University
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Preventie van sportblessures in Nederland 2008-2011
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2012 Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Meer halen uit sportevenementen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Meer halen uit sportevenementen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Evaluatie rapport (twee meting)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Stijl van leven, stijl van bouwen
Uitgever(s): OTB Research Institute for the Built Environment
2012 Evaluatie interventie beweeggames
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Samen naar concreet sportief en tastbaar respect
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Occupational health guideline for preventing weight gain among employees
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2012 Eindrapportage
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Efficacy of progressive resistance training interventions in older adults in nursing homes
Uitgever(s):
2012 Integration of balance and strength training into daily life activity to reduce rate of falls in older people (the LiFE study)
Uitgever(s):
2012 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 In Balans en E-health
Uitgever(s):
2012 Effectief cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2012 Accountability
Uitgever(s): Intellect Ltd.
2012 Quick scan evaluatie sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, NHTV
2012 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2012 GALM zet ouderen in beweging
Uitgever(s): Rijks Universiteit Groningen
2012 The design of a real-time formative evaluation of the implementation process of lifestyle interventions at two worksites using a 7-step strategy (BRAVO@Work)
Uitgever(s):
2012 Een vak apart?
Uitgever(s): Research voor Beleid
2012 Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 EHBSO LO2
Uitgever(s): KVLO
2012 Stand-alone mass media campaigns to increase physical activity
Uitgever(s):
2011 Opbrengsten van Meedoen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Landelijk overgewichtbeleid gespiegeld aan kennis uit de gedragswetenschappen
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)
2011 Van vonkjes naar vuurtjes
Uitgever(s): Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit
2011 Leve de vereniging!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Falls in older people and the effects of Tai Chi
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2011 Preventie van chronische ziekten in risicogroepen
Uitgever(s): RIVM
2011 Effect of lifestyle intervention for people with diabetes or prediabetes in real-world primary care
Uitgever(s):
2011 The walking school bus and children's physical activity
Uitgever(s):
2011 Physical activity mass media campaigns and their evaluation
Uitgever(s): Justine E. Leavy
2011 Weten wat werkt?
Uitgever(s): Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW)
2011 Good practice appraisal tool for obesity prevention programmes, projects, initiatives and interventions
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2011 Handboek evaluatierichtlijnen
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2011 Kunnen meer kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Evaluatie bid WK voetbal 2018
Uitgever(s): Berenschot
2011 Effect of exercise referral schemes in primary care on physical activity and improving health outcomes
Uitgever(s):
2011 Efforts to prevent diabetes and cardiovascular diseases in primary care
Uitgever(s):
2011 Vernieuwen
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2011 Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport
Uitgever(s): NIVEL
2011 Bewegen = beter leren
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, VUmc, Rijksuniversiteit Groningen
2011 Interventions for preventing obesity in children
Uitgever(s):
2011 The impact of extended care on the long-term maintenance of weight loss
Uitgever(s):
2011 Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Making evaluations matter
Uitgever(s): Centre for Development Innovation
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Wat beweegt professionals in een overheidscampagne?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 De hoogspringer, de sprinter, de stuurman en de finish
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2011 Ouderen in beweging
Uitgever(s): Dirkse Anders Zorgen (DAZ)
2011 Sportnotitie "de tussenstand"
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2011 Het WAS gewogen
Uitgever(s): Berenschot
2010 Effectevaluatie bedrijfssport
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Landelijke evaluatie KNVB spelerspas
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 De wijk
Uitgever(s):
2010 Water en olie, dat mengt niet vanzelf
Uitgever(s):
2010 Landelijke leefstijlcampagnes
Uitgever(s): ZonMw
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2010 Evaluation of the European platform for action on diet, physical activity and health
Uitgever(s): European Commission, Directorate General Health and Consumers, Directorate C "Health and Risk Assessment"
2010 Vmbo-jongeren in beweging?
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Evaluation of nationwide health promotion campaigns in the Netherlands
Uitgever(s):
2010 Vier jaar in het Amsterdamse BOS
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 iPlay-study
Uitgever(s):
2010 Evaluatie 5 jaar Meimaand Fietsmaand 2006-2010
Uitgever(s): Projectteam Meimaand Ffietsmaand
2010 Obesity and the economics of prevention
Uitgever(s): OECD
2010 Community health assessment and group evaluation (change)
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2010 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2010 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 A multicentre randomised controlled trial of day hospital-based falls prevention programme for a screened population of communitydwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Cost-effectiveness of a day hospital falls prevention programme for screened community-dwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen
Uitgever(s): RIVM
2010 Terugdringen van gezondheidsachterstanden door gemeentelijk beleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Health under construction
Uitgever(s):
2010 Measurement and evaluation in human performance
Uitgever(s): Human Kinetics
2010 Implementatie van de BeweegKuur in de regio
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2010 Evaluatie whoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Bekwaamheidseisen in de school
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2010 Kennisagenda sport 2011-2016 in het kort
Uitgever(s): WJH Mulier Instituut, ZonMw
2010 Kennis als basis voor beleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2009 The GALM effect study
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2009 Monitoring- en evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Evaluating partnerships to prevent and manage chronic disease
Uitgever(s):
2009 Evaluating the effectiveness of three lifestyle physical activity interventions in adults
Uitgever(s): Joke Opdenacker
2009 How to monitor and evaluate 'sport for development' projects
Uitgever(s): NSD: Network for Sport & Development
2009 Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2009 Evaluatie schoolkracht voortgezet onderwijs
Uitgever(s):
2009 Evaluatie scoren voor gezondheid 2008-2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Making lifestyle work
Uitgever(s): Universitaire Pers Maastricht
2009 Procesevaluatie NASB-impuls regeling
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2009 Bewonersparticipatie via vouchers
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2009 Fit for the future
Uitgever(s): Convenantbureau overgewicht, Nieuwe Maan Adviseurs Maatschappelijke Vernieuwing
2009 ParticipACTION
Uitgever(s):
2009 Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2009 Bijvangsten van beleid
Uitgever(s): M.J.W. van Twist & W.J. Verheul
2009 Evaluatie van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Uitgever(s): SGBO
2009 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Evaluatierapport Start met... 2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Stand van educatief Nederland 2009
Uitgever(s): Onderwijsraad
2009 Krijg professionals in hun kracht!
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Blauwe ogen
Uitgever(s): Oberon
2009 Basislessen 2009 (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Evalueren binnen het vakwerkplan
Uitgever(s): KVLO
2009 Naar een sterke eerstelijn
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling
Uitgever(s): NIVEL
2009 Interventions for promoting physical activity among European teenagers
Uitgever(s):
2008 De uitvoerbaarheid en effecten van de SMALL methode (versie 1.0)
Uitgever(s):
2008 Startrapportage monitoring en evaluatie van tijd voor sport, samen voor sport en de kracht van sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Van court naar community
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Impuls voor de sport!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Evaluatie scoren voor gezondheid
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 More exercise for seniors
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Evaluatie alle leerlingen actief! 2006-2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Evaluatie pilotfase van het Nationaal actieplan sport & bewegen
Uitgever(s): NIVEL
2008 Lokaal sportbeleid de maat genomen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Ervaringen van gemeenten die hebben deelgenomen aan GALM-SCALA
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen UMVG, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Ervaringen van sportverenigingen en swo's die betrokken zijn bij lokale GALM-SCALA projecten
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen UMVG, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Tweede tussenrapportage wmo evaluatie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Monitor/evaluatie sportbeleid ministerie van VWS
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Physical activity and falls in older persons
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2008 Eén jaar Cruyff Court FC Omniworld Veld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Tweede tussentijdse zelfevaluatie
Uitgever(s): ZonMw
2008 Sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Evaluatie pilots sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Van cijfers geven naar leerlingen volgen
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren in Amsterdam
Uitgever(s): KVLO
2008 Beoordelen binnen LO, vooral een agogisch probleem
Uitgever(s): KVLO
2008 Het evalueren, beoordelen op de HALO
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren bij BSM: verantwoord
Uitgever(s): KVLO
2008 De bloemkooltheorie; loop 't, lukt 't en leeft 't
Uitgever(s): KVLO
2007 WhoZnext op mytylscholen, evaluatieverslag 2005-2006
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Evaluatie week van de chronisch zieken 2006 / magazine chronisch ziek 2006
Uitgever(s): Stichting Week van de Chronisch Zieken
2007 Lessen uit de praktijk
Uitgever(s): NCDO
2007 Evaluatie zorg voor bewegen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Het Cruyff Court is van ons
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten
Uitgever(s): Nivel
2007 Evaluatie bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Eindrapport evaluatie leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs via de pabo
Uitgever(s):
2007 Volop beweging
Uitgever(s): IVA
2007 Sociaal draagvlak
Uitgever(s): Wageningen UR
2007 Physical activity guides for Canadians
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Evaluatie en monitoring VWS-nota Tijd voor Sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Handleiding beleidsevaluatie
Uitgever(s): Bestuurlijke organisatie Vlaanderen
2007 Evaluatie scoren voor gezondheid
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 Evaluatie van de BOS-impuls
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2007 Evaluating sport and physical activity interventions
Uitgever(s): University of Salford
2007 Kernadvies
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2007 Kennis, kwaliteit en keuze in de tweede fase
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2007 Beweging in het onderwijs
Uitgever(s): IVA
2007 Het beweegt allemaal wel, maar het leert (te) weinig
Uitgever(s): KVLO
2007 Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (2)
Uitgever(s): KVLO
2006 Costs and benefits of major sports events
Uitgever(s): Meerwaarde Onderzoeksadvies
2006 Evaluatie senioren samen sportief 2004-2005
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2006 Terugblik op 5 jaar PRins-pilots
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Versterking door samenwerking?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen
2006 Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de campagne whoZnext binnen de KNLTB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Evaluatie impuls Zuidwest Friesland 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Eindevaluatie onze buurt aan zet
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 From innovation to practice
Uitgever(s): MIinna Aittasalo et al.
2006 Evaluatie beweegprogramma Get up programma schooljaar 2005-2006
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Evaluation of mass media campaigns for physical activity
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2006 Vakdossiers tweede fase
Uitgever(s): SLO
2006 Vijf handreikingen voor Lumpsum po
Uitgever(s): Stuurgroep Lumpsum po
2005 Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2005 Tussenstand breedtesportimpuls voor gemeenten, provincies en bonden in 2004
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2005 Evaluatie Breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2004
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Evaluatie Jump-In pilot 2002-2004
Uitgever(s): GG&GD Amsterdam
2005 Kwalitatieve evaluatie van de FLASH! vmbo-campagne
Uitgever(s): DSP groep
2005 Kwaliteitsinstrumenten vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): CIVIQ
2005 Procesevaluatie blessure informatie systeem (bis)
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 ClubExtra
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Docentenhandleiding
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 From the mechanisms of obstacle avoidance towards the prevention of falls
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2005 SLO veldonderzoek kwaliteitszorg bewegingsonderwijs
Uitgever(s): SLO
2004 De regiocoach binnen het masterplan jeugdvoetbal
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Evaluatie van de cursus 'In balans' in het kader van het project Wonen Plus / 75+ in Beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, divisie Bewegen en Gezondheid
2004 Evaluatie breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2003
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer
Uitgever(s): Gemeente Middelburg, SportZeeland
2004 Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Evaluatie spelerspas KNVB, district West II, seizoen 2003/2004
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Effect evaluation of a comprehensive community intervention aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 Evaluatie vmbo beweegwijzer
Uitgever(s): TNO Bewegen en Gezondheid
2004 The impact of physical therapy on functional outcomes after stroke
Uitgever(s):
2004 Beweging in de onderbouw
Uitgever(s): Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
2004 Beweging in de onderbouw
Uitgever(s): Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
2004 Evaluatie landelijke fietsroutes
Uitgever(s): Vandertuuk bv
2004 De belofte van het nieuwe leren
Uitgever(s):
2003 Ambitie, een hindernis op weg naar sportief resultaat?
Uitgever(s):
2003 Evaluatie spelerspas KNVB, district West II, seizoen 2002/2003
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Roken en rookbeleid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 De vrijetijdswinkel tussen vraag en aanbod
Uitgever(s):
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2003 De evaluatie van de community benadering
Uitgever(s): NIGZ, Centrum voor Review & Implementatie
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2002 Rapportage evaluatieonderzoek Sport Blessure Vrij
Uitgever(s): DUO Market Research
2002 10 voor meten, 5 voor gebruik
Uitgever(s): Stichting Rekenschap
2002 Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam
Uitgever(s): Vereniging V&W
2002 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Vakdossiers 2002
Uitgever(s): SLO
2002 Regiocoach als schakel tussen KNVB en verenigingen
Uitgever(s):
2002 Op bezoek?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Evaluatie handboek Fit & Fun
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg
2001 Tabellenrapport
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2001 Verenigingsondersteuning resultaten en effecten
Uitgever(s): Diopter-Jannsens & van Bottenburg
2001 Effectrapportage
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg
2001 De eerste twaalf stappen op weg naar....!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Onderzoek naar de invoering spelerspas KNVB
Uitgever(s): ISEO Marketing Research
2001 Evaluation in health promotion
Uitgever(s): WHO
2001 Topscore Amsterdam gewogen
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Evaluation of the world sport for all congress 2000
Uitgever(s): University of Barcelona
2001 Audit SVS
Uitgever(s): Stichting Vlaamse Schoolsport
2001 De eerste 12 stappen op weg naar.....!
Uitgever(s): Marktplan Advies Groep
2001 Event management
Uitgever(s): Pearson Education Australia
2000 Evaluatie EK 2000
Uitgever(s): Samson
2000 Evaluatie EK 2000
Uitgever(s): Samson
2000 Evaluatie EK 2000
Uitgever(s): Samson
2000 Evaluatie handvest NIB
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Evaluatie EK 2000
Uitgever(s): Samsom
2000 Kleurrijk sporten?
Uitgever(s): Saskia Nuijten
2000 Bewegingsstimulering in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 EK 2000 eindverslag
Uitgever(s): Nederlands Bureau voor Toerisme
2000 Move-it
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Bewegingsstimulering, een zaak voor GGD'en
Uitgever(s): GGD Nederland
1999 Beleidsadvies
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Evaluatie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Kracht voor de sport
Uitgever(s): Berenschot
1999 Vragen naar sportdeelname vergeleken
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek
1999 Evalueren
Uitgever(s): Boom
1999 Werk aan de basis 13
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
1999 De brede school in Nederland
Uitgever(s): Sardes
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Onderzoeksmethode
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Samenvatting van de vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging!
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1998 Onderzoeksrapport
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Evaluating health promotion
Uitgever(s): Oxford University Press
1998 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS, NOC*NSF
1998 Fit & Fun
Uitgever(s): Kessels & Smit: The learning company
1998 Als racisme wint, verliest de sport
Uitgever(s): Plantsoen 10, Cees van 't Hullenaar
1998 Club extra onderzocht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, vakgroep Pedagogiek, Nebas
1998 Van de eer geleerd
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1997 Eindrapportage evaluatie onderzoek Olympisch Netwerk
Uitgever(s): WEMAR Vrijetijd onderzoek
1997 Vervolgevaluatie 55-plus in beweging
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen
1997 Het experiment verlengde schooldag in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
1996 Stichting Sportinitiatieven Amsterdam
Uitgever(s): Stichting Sportinitiatieven Amsterdam
1996 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
1995 Beleidsevaluatie
Uitgever(s): Samson H.D. Tjeenk Willink
1995 Evaluatie-onderzoek naar de campagne 'als racisme wint verliest de sport'
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dialoog Produkties
1994 De cockpit van de organisatie
Uitgever(s): Kluwer bedrijfsinformatie
1994 Openluchtrecreatie van 1984 naar 2010
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie
1994 Openluchtrecreatie van 1984 naar 2010
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene Ruimte en Recreatie
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Op de bres voor allochtoon kader
Uitgever(s):
1993 Dribbelen en dunken met zijn allen
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1993 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Beoordeling van onderwijsmethoden in het basisonderwijs
Uitgever(s): RION
1992 Topsport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Rijks Universiteit groningen
1992 Gebruik van onderzoek in het beleidsproces
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Een evaluatiesysteem voor de directie sportzaken van het ministerie van WVC
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs (CBOO)
1990 Proeve van kwaliteit
Uitgever(s): Innovatieproject Amsterdamse Gezondheidszorg
1990 Naar een evaluatiesysteem voor overheidsbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek
1989 Fourth generation evaluation
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc
1986 Projecten sport en minderheden 1981/1984
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1986 Evaluatie-onderzoek aanpassing zwembad den hommel
Uitgever(s): Afdeling Onderzoek, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, Gemeente Utrecht
1984 Het fenomeen sportieve recreatie nader belicht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, Afdeling Onderzoek
z.j. Biowalking
Uitgever(s):
z.j. Observatiemethode voor inventarisatie gebruik openbare ruimte (IGOR)
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. A systematic literature review of reviews on techniques for physical activity measurement in adults
Uitgever(s):
z.j. World Cup BMX Supercross 2015
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
z.j. DELA EK beachvolleybal 2018
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
z.j. Handboek evaluatie integrale aanpak van overgewicht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, JOGG Nederland
z.j. Football unites, racism divides
Uitgever(s): University of Leicester, Sir Norman Chester Centre for Football Research
z.j. De sociaal-economische impact van euro 2000 op de lage landen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, UFSIA, Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Universiteit Brabant