Visie & Beleidsplein

U zoekt op "jeugd" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

1187 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Waar is JOGG actief?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Understanding youth in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Oxford textbook of children’s sport and exercise medicine
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Reframing physically active learning as movement-centred pedagogy: a European priority action framework
Uitgever(s): BMC
2022 De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2022 Physical activity for disabled children and disabled young people
Uitgever(s): UK Chief Medical Officer
2022 Jeugd participatieladder voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 International school-related sedentary behaviour recommendations for children and youth
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Jongeren en het zorgen voor hun morgen
Uitgever(s):
2022 Minder bewegen en meer gewicht tijdens en na coronapandemie
Uitgever(s): KVLO
2022 Pedagogisch sportklimaat in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in de gymsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 ‘Ik werd lui, ik had zin in niks’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportplezier voorop
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Spel of knikkers?
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking duurzame jongerenparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Number Five Foundation, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Bondgenoten in de democratie
Uitgever(s): Number 5 Foundation
2021 Jeugdtrainers voetbal en hockey over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting bij de JGZ
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Kloof tussen arm en rijk groeit in sportdeelname jeugd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 "Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."
Uitgever(s): Care for Obesity VU, Mulier Instituut
2021 Ouders, liever rijk dan kwijt?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Birth advantages and relative age effects
Uitgever(s): Frontiers Media SA
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Comparing and assessing physical activity guidelines for children and adolescents
Uitgever(s): Springer
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Sportvrienden
Uitgever(s): Hogeschool van Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2020 Werkt de JOGG-aanpak?
Uitgever(s): RIVM
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Developmental outcomes and meanings in martial arts practice among youth
Uitgever(s): Taylor & Francis
2020 Op de bank zitten?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020
Spotlight on adolescent health and well-being
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2020 Why have youth physical activity trends flatlined in the last decade?
Uitgever(s):
2020 Buitenspelen 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Results from the Netherlands' 2018 Report Card and Report Card+ on physical activity for children and youth with and without chronic medical condition
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Global Matrix 3.0 physical activity report card for children and youth
Uitgever(s): Elsevier
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 ‘Altijd op een richeltje lopen’
Uitgever(s): Sam&
2020 Brede sportieve ontwikkeling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020

Het werven van je doelgroep en borgen van je project
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): WHO
2020 Physical activity in the prevention of childhood obesity
Uitgever(s):
2020 An update on secular trends in physical fitness of children and adolescents from 1972 to 2015
Uitgever(s):
2020 A system dynamics and participatory action research approach to promote healthy living and a healthy weight among 10-14-year-old adolescents in Amsterdam: the LIKE programme
Uitgever(s): MDPI
2020 Understanding obesity‐related behaviors in youth from a systems dynamics perspective: the use of causal loop diagrams
Uitgever(s): John Wiley & Sons Ltd
2020 Using a multi-stakeholder experience-based design process to co-develop the Creating Active Schools Framework
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2020 Jeugdhulp in de wijken
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De rol van de trainer en ouders inzake spelplezier bij kinderen van acht tot en met twaalf jaar: een exploratief onderzoek
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Urban design for physical activity
Uitgever(s): Susanne E.M. van Rijn
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2019 Toolkit sport
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sports participation, physical activity, and health-related fitness in youth with chronic diseases or physical disabilities
Uitgever(s):
2019 Brein in de groei
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
2019 Australia's physical activity and sedentary behaviour guidelines and the Australian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Department of Health, Australian Government
2019 Guidelines for healthy growth & development for children & young people (5-17 years)
Uitgever(s): Australian Government
2019 Participation-performance tension and gender affect recreational sports clubs’ engagement with children and young people with diverse backgrounds and abilities
Uitgever(s):
2019 Meer bewegen
Uitgever(s): RIVM
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2019 Fit for the future
Uitgever(s): Marieke Wouters
2019 Personal development of disadvantaged youth through community sports
Uitgever(s): Routledge
2019 iCoachKids online learning programme
Uitgever(s):
2019 Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 UK Chief Medical Officers' physical activity guidelines
Uitgever(s): Department of Health & Social Care
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Op avontuur
Uitgever(s): Gemeente Almere
2019 Nu ik groot ben
Uitgever(s): Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2019 Impact of youth sports specialisation on career and task-specific athletic performance
Uitgever(s):
2019 Jeugdparticipatie 25 vuistregels
Uitgever(s): Stichting Alexander
2019 FC Utrecht in de wijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2018 Flash Eurobarometer 455
Uitgever(s): European Commission
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Examining the relationship between sports participation and youth developmental outcomes for socially vulnerable youth
Uitgever(s): Springer Nature
2018 Overgewicht: wat werkt bij jeugdigen met overgewicht en obesitas?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2018 Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden in de sport
Uitgever(s): Harn, E. van; Bijsterbosch, D.
2018 Time-use and environmental determinants of dropout from organized youth football and tennis
Uitgever(s): BMC, part of Spring Nature
2018 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Trimbos-Instituut, Sociaal Cultureel Planbureau
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd
Uitgever(s): GGD Noord- en Oost-Gelderland
2018 Van buurtsportclub naar sportvereniging
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Integrating models of long-term athletic development to maximize the physical development of youth
Uitgever(s):
2018 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Social change through sport for development initiatives
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2018 Over de ongewenste gevolgen van Club Extra
Uitgever(s): KVLO
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Hoofdstuk 1: de rol van de jeugdsportcoach
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 2: wat is een coachingsfilosofie en waarom het goed is om duidelijk te zijn over die van jou
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 3: het creëren van een visie en strategie voor jouw club
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 4: wat sport voor kids betekent en wat het kan doen voor hun persoonlijke ontwikkeling
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 6: veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren in de sport
Uitgever(s):
2018 Kracht van meiden!
Uitgever(s): SWP
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Are all sport activities equal?
Uitgever(s):
2017 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 CANO in beweging
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Verbreed jongerenwerk
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Keeping youth in play
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 Motiverend coachen in de sport
Uitgever(s): Acco
2017 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Jeugdsportmonitor Overijssel 2016
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2017 Adolescent obesity and related behaviours
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2017 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Behavioral determinants of physical activity across the life course: a “DEterminants of DIet and Physical ACtivity” (DEDIPAC) umbrella systematic literature review
Uitgever(s): BioMed Central
2017 Onderzoek Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Movisie
2017 Verbonden uit liefde voor de sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 How young adults reflect on the role of sport in their socially vulnerable childhood
Uitgever(s):
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 S(up)port your future!
Uitgever(s): Wageningen University
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Zicht op effectiviteit
Uitgever(s): Lemniscaat
2017 Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Waarom vist(e) de jeugd?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Coaching children literature review
Uitgever(s): iCoachKids
2017 Young​ ​people’s​ participation​ ​in​ sports​ ladder
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Naleving leeftijdsgrens alcohol in sportkantines van Nederlandse sportbonden en zaalsporten
Uitgever(s): Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen
2017 Sta op, kom in beweging en sport!
Uitgever(s): KVLO
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese adolescents aged 12 to 17 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2017 Canadian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP)
2016 De passie van een verbinder
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Jongeren Op Gezond Gewicht luidt de gong voor 100 JOGG-gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De tussenbalans na twee jaar onderzoek naar het effect van sporten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gemeenten met een sportpedagoog
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Study on the minimum quality requirements for dual career services
Uitgever(s): Europen Union
2016 CIOS-studenten leren in masterclass meer over een goed pedagogisch klimaat op de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Quick Scan J-score voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physical Activity Report Card voor kinderen en jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Growing up unequal
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2016 Martijn Nijhoff over talentontwikkeling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Sport
2016 Werkzame elementen sportstimulering jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 KLIK
Uitgever(s):
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Factors influencing implementation of youth physical activity interventions
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2016 Physical activity for cognitive and mental health in youth
Uitgever(s):
2016 The Copenhagen Consensus Conference 2016
Uitgever(s):
2016 Benchmarkrapport vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal
Uitgever(s): NMC Bright
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Sport, an engine to empower youth well-being?
Uitgever(s): NHTV University of Applied Science
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Sport Education: maakt diepgang het verschil?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Pedagogisch handelen van jeugdkorfbaltrainers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Global Matrix 2.0: report card grades on the physical activity of children and youth comparing 38 countries
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Health
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 The theory of expanded, extended, and enhanced opportunities for youth physical activity promotion
Uitgever(s):
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Jaarrapport 2016
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statitstiek (CBS)
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Alle kinderen moeten kunnen sporten
Uitgever(s): Jeugdsportfonds Nederland
2016 Danswoede
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 An exploration of life experiences in the sport setting that contribute to perceived personal development in socially vulnerable youths
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 De invloed van kickbokstraining op het psychologisch welzijn van jongeren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Onderzoek JOGG-aanpak 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport als middel bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag bij jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 De feiten en cijfers
Uitgever(s): Jeugdsportfonds
2016 Consuming through children
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 Quick Scan Y-score for sports clubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Knowledge Centre for Sport Netherlands
2015 Jongeren en seksuele oriëntatie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Overzicht van sport- en beweegaanpakken gericht op kinderen en jeugd met overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Wat je ook doet, gebruik hoofd, hart en handen!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Active education
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Goed voorbeeld: ​sport TSO ‘t Ven in Veghel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Een jaar Challenge010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Leidsche en Oegstgeester Hockey Club
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportbedrijf Dordrecht
Uitgever(s):
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 More children more active
Uitgever(s):
2015 Omgang met stress bij jeugdige golfers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Social inequalities in young children's lifestyle behaviors and childhood overweight
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Het acute effect van fysieke inspanning op selectieve aandacht bij kinderen tijdens de Stroop test
Uitgever(s): Hogeschool Arnhem en Nijmegen
2015 Zichtbaarheid: de sleutelfactor voor een volwaardige plaats van sport binnen het sociale domein
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Injury prevention in young children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Sport participation and socially vulnerable youth
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Factsheet ouderbetrokkenheid
Uitgever(s):
2015 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
Uitgever(s): TNO
2015 Een Europees avontuur voor elke dorpsclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Hoe krijgt de jeugdgezondheidszorg de jeugd in beweging?
Uitgever(s):
2015 Zwemvaardigheid 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Een zwemdiploma voor 650 kinderen uit arme gezinnen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Alcoholcampagnes in de sport: schenk verantwoord
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jongeren haken niet eerder af, maar ‘shoppen’ steeds meer tussen sporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sociale marketing of jeugdsportmarketing?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Back to the future
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2015 Sport en cultuur versterken het lokale jeugdbeleid
Uitgever(s):
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Spel in zicht
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Counterfactual thinking en openheid tot normoverschrijding
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Jeugd
Uitgever(s):
2015 De waarde van buiten spelen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 "They play, we educate"
Uitgever(s): International Institute of Social Studies
2015 Rotterdam groeit, beleidskader jeugd 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Thesis sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 The fun integration theory
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2015 Bewegen, jongeren en hun omgeving
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Physical activity for children and young people
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014
Kinderen in tel databoek 2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Het speelveld van de decentralisatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2014 The 2014 United States report card on physical activity for children & youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2014 Trainer-kind interactie
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Interactie tussen trainer en kind nader bekeken
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Sedentary behaviors and youth
Uitgever(s): Active Living Research
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 Jong leren in Doetinchem
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2014 HBSC 2013
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 4 inzichten over trainerschap
Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Fit!vak
2014 Bewegen in Nederland 2000-2013
Uitgever(s): TNO
2014 Jaarrapport 2014
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Jeugdbeleid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv, Springer Media
2014 Jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Jeugdsport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv, Springer Media
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 Centraal op het middenveld?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Sport als onderdeel van het jeugdbeleid
Uitgever(s):
2014 De beleving van junioren ten aanzien van jeugdparticipatie binnen amateur voetbalverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 The dynamic process of development through sport
Uitgever(s):
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Hink stap sprong langs internationale beleidspraktijken
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Gedrag van trainer/coach is bepalend voor ontwikkeling van jeugdsporters
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2014 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 ‘Een leven lang sporten, een leven lang atletiek’
Uitgever(s): KVLO
2014 Bewegingsonderwijs en jeugdsport
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2014 Enhancing life prospects of socially vulnerable youth through sport participation
Uitgever(s):
2014 Hekken omlaag voor jeugdzorg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Een nieuw fundament
Uitgever(s): Gemeente ’s-Hertogenbosch
2014 The next step in health behavior research
Uitgever(s):
2013 Participatie in zicht
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 De JGZ in beeld bij adolescenten
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2013 Sportclubs in de jeugdketen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Kadernota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Westland
2013 Passend jeugdbeleid
Uitgever(s): Drs. A. de Jong, Drs. P.M. Stam
2013 Interpreting the UK physical activity guidelines for children and young people (5-18)
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Afstudeerscriptie sociologie
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Psychomotorische therapie in een justitiële jeugdinrichting
Uitgever(s): Wagner Group
2013 Genereren van geld voor het jeugdsportfonds
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 Koersbesluit
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2013 Kadernota integraal jeugdbeleid 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Heerlen
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 Het BeweegABC
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Eindhoven
2013 Jeugd ontwikkelt zich positiever bij duurzame lokale verbindingen
Uitgever(s):
2013 Bevorderen sportdeelname 'arme' kinderen in Den Haag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Top tien positieve ontwikkeling jeugd
Uitgever(s): NJi
2013 Talenten in balans?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Jaarrapport 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies?
Uitgever(s): NJi
2013 Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation
2013 Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De ontwikkeling van de trainer is de groei van het kind
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 #jonginhilversum
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2013 Meepraten, meedenken en meedoen
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2013 Jeugd in tel
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2013 Nota preventief jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019
Uitgever(s): Gemeente Staphorst
2013 Een pedagogisch versterkt sportklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportpedagoog verbetert sfeer op de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Tilburg en sport
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2013 Sport- en cultuurstimulering, 2014 - 2018 in Olst-Wijhe
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2013 Fitheidstesten voor de jeugd
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2013 Investeren in opvoeden en opgroeien loont
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak
2012 Versterken eigen kracht
Uitgever(s): Gemeente Zundert
2012 Jeugdnota Lisse 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Lisse
2012 Physical activity and performance at school
Uitgever(s): American Medical Association
2012 Social inclusion of socially excluded youth
Uitgever(s):
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth
Uitgever(s): European Crime Prevention Network
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Helmondse 13+ jeugd in beweging brengen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Jeugdsport
Uitgever(s): Actorion Communicatie
2012 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 Toolkit jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Alexander, Verwey-Jonker Instituut
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 JGZ-richtlijn overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Divers
Uitgever(s): ZonMw
2012 "Sport is niet echt mijn ding"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Jong Amsterdam / jong West
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel West
2012 Global physical activity levels
Uitgever(s): Elsevier
2012 TV viewing and obesity in children and young people
Uitgever(s): National Obesity Observatory
2012 Daar ben je goed in
Uitgever(s): BVjong, Beroepsvereniging Kinder- en Jongerenwerkers
2012 Samen de mogelijkheden ontwikkelen!
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2012 Beleidsplan jeugd 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Drimmelen
2012 Nota jong@Ouder-Amstel 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Ouder-Amstel
2012 Jeugdagenda Steenwijkerland 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Cruyff Courts monitor 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Active gaming in Dutch adolescents
Uitgever(s): Simons et al.
2012 Hoe krijg je een scholier in beweging?
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Jeugdnota gemeente Waterland 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Waterland
2012 Nota jeugdbeleid Zeevang 2012 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Zeevang
2012 Kadernota jeugd 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Sporttrends anno 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media B.V.
2012 Goud in elk kind
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 Eindrapportage overgewicht, boft-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen
Uitgever(s): TNO
2012 Jaarrapport 2012
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Athletic skills model
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Factsheet jeugd, natuur, gezondheid
Uitgever(s): IVN
2012
De toekomst van Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Associations between motor and cognitive functioning in school-aged children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Nota jeugdbeleid Etten-Leur
Uitgever(s): Gemeente Etten-Leur
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Programma jeugd en gezin 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2012 Plan van aanpak jeugd 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2012 Jeugd, vrije tijd en participatie 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2012 Operatie Amersfoort jong II 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2012 Kinderen in tel databoek 2012
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Kadernotitie positief jeugdbeleid 2012
Uitgever(s): Gemeente Duiven
2012 Het Klokhuisboek over sport en wetenschap
Uitgever(s): Pimento
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Zelfsturing cruciaal bij talentontwikkeling
Uitgever(s): Eisma Businessmedia bv.
2012 Pesten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Handleiding trainers coaches leiders juniorenteams
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2012 Handleiding trainers coaches leiders pupillenteams
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2012 Kadernota jeugd en gezin 2013-2015
Uitgever(s): Gemeente Aalsmeer
2012 Jeugdlacrosse in Nederland
Uitgever(s): KVLO
2012 Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Samen doen, samen zijn
Uitgever(s): Now It's Our Time
2012 De Wajonger tussen de doelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare
Uitgever(s):
2012 Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates
2011 Uitvoeringsprogramma jeugd 2011
Uitgever(s): Provincie Brabant
2011 Nota jeugd 2011 t/m 2014: gemeente Brielle
Uitgever(s): Gemeente Brielle
2011 Inzetten op jeugd
Uitgever(s): Gemeente Goes
2011 Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sport zorgt
Uitgever(s): DSP - groep BV
2011 Opbrengsten van Meedoen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leren van Meedoen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 3e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2011 Hoe cultureel is de digitale generatie?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Gesneden koek?!
Uitgever(s): ZonMw
2011 Methodiekboek 'jongerenparticipatie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
Uitgever(s): ZonMw, CNV Jongeren, KCJG
2011 Stappenplan whoZnext-junior, voor het organiseren van een sportactiviteit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Kaderstelling sociale agenda 2010-2011, focus op jongeren
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2011 Sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Pubers, panna's & playgrounds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leve de vereniging!
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Buurtsport voor jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij Jeugdzaken
2011 Nota jeugdbeleid 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2011 Cruyff Courts monitor 2011
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Teenage kicks
Uitgever(s): Laureus sport for good foundation
2011 Sportprojecten voor jeugd met beperking op waarde geschat
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Vechtsport in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Sport is geen kinderspel
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Maten voor gemeenten 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Regionaal beeld van de jeugd 2011
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Vechtsporten met een +
Uitgever(s): Uitgeverij VUBPRESS
2011 Bewegen = beter leren
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, VUmc, Rijksuniversiteit Groningen
2011 De staat van de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek
2011 The bridge as playground
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2011 "Jij en Maassluis"
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Uitvoeringsprogramma jeugdbeleid Apeldoorn 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2011 Jeugd in Oegstgeest
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
2011 Kadernota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Borger-Odoorn
2011 Kadernota jeugd 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Halderberge
2011 Nota jeugd en onderwijs
Uitgever(s): Gemeente Heemstede
2011 Doe maar geweldig!
Uitgever(s): NJR
2011 Nota jeugdbeleid 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Oldebroek
2011 Stad om op te groeien
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2011 Stad om op te groeien
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Integraal beleidskader jeugd jong & Woudenberg
Uitgever(s): Gemeente Woudenberg
2011 Basketball voor jongeren in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Jong in Menterwolde, dat doen we samen!
Uitgever(s): Gemeente Menterwolde
2011 Nota integraal jeugdbeleid gemeente Renkum
Uitgever(s): Gemeente Renkum
2011 Gemeente Cuijk
Uitgever(s): Gemeente Cuijk
2011 Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo
Uitgever(s): Gemeente Hengelo
2011 Nota integraal jeugdbeleid 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Hoogezand-Sappemeer
2011 Talent ontwikkelen en kansen pakken
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2011 Oog voor de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2011 Actieplan Delfzijl gezond vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Delfzijl
2011 Goudse jeugdagenda 2011-2014
Uitgever(s): Gemeente Gouda
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Kennismaken met hockey
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011 The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools
Uitgever(s): Tilburg University
2011 Méér dan een balletje trappen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Ervaren pedagogische kwaliteit op sportverenigingen in Rotterdam-IJsselmonde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Correlates of physical activity in youth
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2010 "Opvoeden en opgroeien, een gezamenlijke verantwoordelijkheid"
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2010 Nota lokaal jeugdbeleid 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Midden-Drenthe
2010 Visie jeugdbeleid Vught 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Vught
2010 De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Sport als aangrijpingspunt voor gedragsverandering
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Platform sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2010
iPlay-study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Determinanten van de implementatie van interventies ter preventie van overgewicht bij jeugd en volwassenen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2010 Solving the problem of childhood obesity within a generation
Uitgever(s): Task Force on Childhood Obesity
2010 Uitgangspunten jeugdbeleid 2010-2014
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2010 55 vragen over effectiviteit
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJji)
2010 Kinderen met gedragsproblemen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Terugblik op het jeugdbeleid gemeente Gorinchem 2005-2010
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2010 Nota integraal jeugdbeleid 2008-2010
Uitgever(s): Gemeente Hoogezand-Sappemeer
2010 Programma actie(f) door en voor jeugd 2010-2014
Uitgever(s): Gemeente Zeewolde
2010 Jeugdsportfonds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 ''Meedoen'' versterkt stedelijke jeugdsport, maar is geen wondermiddel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Doelbewust
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Cruyff Courts monitor 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Onderzoeksagenda diversiteit in het jeugdbeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Trendrapport bewegen en gezondheid 2008/2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Jeugd doet mee
Uitgever(s): Gemeente Delfzijl
2010 Jeugdsportmarketing
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
2010 Jongeren in beweging
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2010 Beloften van vechtsport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2010 Samenwerken aan jeugd & groen
Uitgever(s): Kennisnetwerk Jeugd en Natuur: NovioConsult i.s.m. MOVISIE
2010 Sporten, geen probleem
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Monitor convenant gezond gewicht
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Key themes in youth sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2010 Evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Informatiekrant sport-zorgtrajecten
Uitgever(s): MOgroep Jeugdzorg
2010 De winst van het project Meedoen alle jeugd door sport
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
2010 Otlas
Uitgever(s): SALTO-YOUTH
2010 Schoolbewegingen van jeugdige toptalenten in Nederland in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar
Uitgever(s): Stichting LOOT
2010 Beleidskader sociaal domein Zuid
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
2010 Jong@Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2010 Beweegkriebels
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V.
2010 Beleidsnota jeugdbeleid 2010 - 2014
Uitgever(s): Gemeente Westerveld
2010 Kadernota jeugdbeleid 2010
Uitgever(s): Gemeente Reeuwijk
2010 Beleidsagenda 2011
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2010 Visiedocument integraal jeugdbeleid Hoogeveen
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2010 Nota lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2010 Jeugd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Goed georganiseerde sport als middel
Uitgever(s): KVLO
2010 Scoren met woorden
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2010 Junior tennis players’ preferences for parental behaviors
Uitgever(s):
2009 Sportgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 Nota integraal jeugdbeleid gemeente Bunnik
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2009 Kennissynthese van condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 De sport-zorgtrajecten in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Beleidsverslag jeugd & gezin 2008
Uitgever(s): Programmaministerie Jeugd en Gezin
2009 Nota jeugdbeleid in Graft-De Rijp
Uitgever(s): Gemeente Graft- de Rijp
2009 Nota jeugdbeleid 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Heeze-Leende
2009 Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Jong in Groningen
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 'Door de ogen van het kind'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Integraal gemeentelijk jeugdbeleid Leeuwarderadeel
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarderadeel
2009 Het gezin binnenstebuiten
Uitgever(s): Fontys Hogescholen
2009 Werkende ketens?
Uitgever(s): Integraal toezicht Jeugdzaken
2009 Integraal jeugdbeleid 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Midden-Delfland
2009 Integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2009 Jong Noordwijkerhout
Uitgever(s): Gemeente Noordwijkerhout
2009 Geactualiseerd jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Papendrecht
2009 360°participatie
Uitgever(s): Demos VZW
2009 Concept- kadernota
Uitgever(s): Gemeente Reusel-De Mierden
2009 Standpunt beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): RIVM
2009 Het goede voorbeeld
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Aanpak van overgewicht bij jongeren in Doesburg
Uitgever(s): Integraal Toezicht Jeugdzaken
2009 Maatschappelijke stage en sport
Uitgever(s):
2009 Overlast en verloedering ontsleuteld
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Evaluatie scoren voor gezondheid 2008-2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Jong zijn in Schiedam
Uitgever(s): Gemeente Schiedam
2009 "Jong Slochteren doet mee!"
Uitgever(s): Gemeente Slochteren
2009 Over chillen en participeren
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2009 Integraal jeugdbeleid 2010 en verder
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2009 Nota integraal jeugdbeleid gemeente Vlissingen 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Vlissingen
2009 Nota 'Ieder kind is veelbelovend'
Uitgever(s): Gemeente Waddinxveen
2009 Verder werken aan Meedoen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kaderstellende notitie jeugd- en jongerenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Wijchen
2009 Opgroeien en meedoen in Wijdemeren
Uitgever(s): Gemeente Wijdemeren
2009 Jong Zaltbommel in vier kleuren
Uitgever(s): Gemeente Zaltbommel
2009 De jeugd binnenboord!
Uitgever(s): Gemeente Zandvoort
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 'Chillen', 'shoppen', en 'hoppen' in het 'tienerweefsel'
Uitgever(s): Onderzoekscentrum Kind & Samenleving vzw - ruimtecel
2009 Beleidsnota integraal jeugdbeleid gemeente Zuidhorn 2009-2014
Uitgever(s): Gemeente Zuidhorn
2009 Sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Nota jeugdbeleid Alblasserdam
Uitgever(s): Gemeente Alblasserdam
2009 Nota jeugdbeleid gemeente Albrandswaard 2009-2013
Uitgever(s): Gemeente Albrandswaard
2009 Notitie integraal jeugdbeleid Ameland 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Ameland
2009 De beweegredenen van jeugdige sporters
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Combinatiefuncties.nl
Uitgever(s): VSG
2009 Sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Jaarrapport 2009
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 "Op groei gericht"
Uitgever(s): Gemeente Boskoop
2009 Agenda jeugd en onderwijs Krimpen aan den IJssel 2009
Uitgever(s): Gemeente Krimpen aan den IJssel
2009 Nota jeugdbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Waalre
2009 Nota integraal jeugdbeleid Beemster 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Beemster
2009 Kadernota jeugdbeleid gemeente Buren
Uitgever(s): Gemeente Buren
2009 Startnotitie jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Delfzijl
2009 Nota jeugdbeleid Elburg 2010-2014
Uitgever(s): Gemeente Elburg
2009 'Samenspel voor jeugd in Emmen'
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2009 Toekomst voor de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Giessenlanden
2009 Voorrang voor jeugd 2010 - 2014
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2009 Integraal jeugdbeleid in de gemeente Loppersum
Uitgever(s): Gemeente Loppersum
2009 Kadernotitie jeugdbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Nieuwkoop
2009 Nota jeugdbeleid in Schermer
Uitgever(s): Gemeente Schermer
2009 Uitvoeringsplan Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (inclusief bijlagen)
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2009 Effecten van sportbeoefening op de cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Uitgever(s): Sportgericht
2009 Integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Loon op Zand
2009 Waarom niet buiten spelen?
Uitgever(s): Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H)
2009 Actief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2009 Kinderen in tel databoek 2009
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 De impact van kinderen in tel op lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Thematic profile
Uitgever(s): International Platform on Sport and Development
2009 Bring the power of sports to women and girls
Uitgever(s):
2009 Onderzoek "jeugd en de sportvereniging"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Opvoeding binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Jongeren
Uitgever(s): Babette van den Hout
2009 De sportdeelname door jongeren in het praktijkonderwijs en welke betekenis zij verlenen aan sportdeelname
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Moving Cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 The availability of alcohol to minors in sport canteens
Uitgever(s): Universiteit Twente
2009 Tunnelvisie in het sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2009 De jeugd moet in beweging
Uitgever(s):
2008 Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare
Uitgever(s): FORUM
2008 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel
Uitgever(s): GGD GelreIJssel, Kennis- en expertisecentrum
2008 Jeugdmonitor 2007
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2008 Groen opgroeien!
Uitgever(s): Raad voor het Landelijk Gebied
2008 Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Spelen met gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2008 Evaluatie scoren voor gezondheid
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 De sportactieve school
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Gewichtige zaken
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Jeugdsport
Uitgever(s): Christiaan Visscher
2008 Bewegingsstimulering jeugd met BOS-impuls
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Nieuwsbrief special
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Waar toekomst vensters vindt
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2008 Wie de jeugd heeft
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 Ondernemend jeugd- en gezinsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Aalsmeer
2008 Programmaplan opvoeden en opgroeien
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar
2008 Jaarrapport 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Jeugdbeleid in Amsterdam
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2008 Jong Oost-Watergraafsmeer 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
2008 Diversiteit in het jeugdbeleid
Uitgever(s): ZonMw
2008 Nota opgroeien in Arnhem
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2008 Samen werken voor de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Baarn
2008 Jeugd en jongeren in beweging
Uitgever(s): Servicepunt Sport en Bewegen
2008 Iedereen doet mee
Uitgever(s): PRIMO nh, ACB Kenniscentrum
2008 Handreiking actieve leefstijl
Uitgever(s): Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
2008 Rotterdam ontwikkelt norm voor bespeelbare buitenruimte
Uitgever(s):
2008 Eindrapportage Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie
2008 Kadernota jeugd 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Bergen op Zoom
2008 Nota lokaal jeugdbeleid 2008
Uitgever(s): Gemeente Best
2008 Jeugdagenda 2008/2011
Uitgever(s): Gemeente Capelle aan den IJssel
2008 Talenten ontwikkelen en duidelijk zijn!
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2008 Evaluatie en actualisatie nota lokaal jeugdbeleid (2005 - 2009)
Uitgever(s): Gemeente Bussum
2008 Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Rijswijk
2008 De Delftse jeugd aan zet
Uitgever(s): Gemeente Delft
2008 Nota jong De Bilt
Uitgever(s): Gemeente De Bilt
2008 Nota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Den Helder
2008 Nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Drechterland
2008 Jeugdbeleid gemeente Drimmelen 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Drimmelen
2008 Want de jeugd heeft de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen
2008 'Van plan naar praktijk'
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2008 Op weg naar een nieuw integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam
2008 'Jeugd in beeld'
Uitgever(s): Gemeente Het Bildt
2008 Groeien, bloeien en boeien
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
2008 'Ieder kind is een talent!'
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Deelnota wmo jeugd 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Leudal, gemeente Weert, gemeente Nederweert
2008 Nota jeugdbeleid gemeente Lopik 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Lopik
2008 Visiedocument integraal lokaal onderwijs- en jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Maasdriel
2008 Een goede toekomst!
Uitgever(s): Gemeente Medemblik
2008 Beleidsnota integraal lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Meppel
2008 Nota jeugdbeleid in nieuw perspectief
Uitgever(s): Gemeente Dirksland, gemeente Goedereede, gemeente Middelharnis, gemeente Oostflakkee
2008 Children's geographies
Uitgever(s): Routlegde Taylor & Francis Group
2008 Jeugdagenda Noordenveld 2008-2010
Uitgever(s): Gemeente Noordenveld
2008 Nota integraal jeugdbeleid gemeente Oirschot 2009 tot en met 2012
Uitgever(s): Gemeente Oirschot
2008 Kadernotitie "jong in Olst-Wijhe"
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2008 "Participeren moet je leren..."
Uitgever(s): Gemeente Oud-Beijerland
2008 Jeugdmonitor 2008
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Afdeling Onderzoek en Statistiek, Directie Wijk en Stad
2008 Opgroeien in het Oldambt
Uitgever(s): Gemeenten Winschoten, Reiderland, Scheemda en Bellingwedde
2008 Jong zijn in Schiedam
Uitgever(s): Gemeente Schiedam
2008 Jong!
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2008 Jeugdagenda Steenwijkerland 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Steenwijkerland
2008 Conceptnota integraal jeugdbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2008 Alle kansen nu voor later
Uitgever(s): Gemeente Uithoorn
2008 Kadernota jeugd
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2008 Jeugdbeleid uit de puberteit
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2008 Mee(r) doen in Weert
Uitgever(s): Gemeente Weert
2008 Aanzet tot jeugdbeleid gemeente Zaltbommel 2008 en verder
Uitgever(s): Gemeente Zaltbommel
2008 Gemeente Zeevang
Uitgever(s): Gemeente Zeevang
2008 Uitwerking kadernota jeugd
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2008 De Leidse jeugdfactor
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2008 Jeugdspeelplan 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Skarsterlân
2008 Brabant investeert in jeugd
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2008 Beleidsnota lokaal integraal preventief jeugdbeleid 2008 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Bedum
2008 Jeugdnota 2008
Uitgever(s): Gemeente Bergambacht
2008 Nota jeugdbeleid 2008-2010
Uitgever(s): Gemeente Bernisse
2008 Nota actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid gemeente Bronckhorst
Uitgever(s): Gemeente Bronckhorst
2008 Kadernota jeugdbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Brummen
2008 Jeugd in perspectief
Uitgever(s): Gemeente Brunssum
2008 Het kind als rode draad 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Edam-Volendam
2008 Notitie jeugd- en jongerenbeleid Eindhoven
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2008 Kansrijk jong
Uitgever(s): Gemeente Heerhugowaard
2008 Van goede shizzle tot ijscoman
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2008 Opgroeien en meedoen
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2008 Beleidskader jeugdzorg Overijssel 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2008 De jeugd heeft Purmerend
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2008 Concept nota integraal jeugdbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Raalte
2008 Nota jeugdbeleid 12-17 jaar
Uitgever(s): Gemeente Landsmeer
2008 Kinderen in tel databoek 2008
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Samenwerken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Dans mee met de PC!
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportklimmen met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2008 La grande finale
Uitgever(s): KVLO
2008 Handboogschieten met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2008 Buitenspel
Uitgever(s): Nienke van der Meij
2008 De voetbalbelofte
Uitgever(s): Uitgeverij Tipi
2007 Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2007 Education through organized youth sport
Uitgever(s): Esther A. Rutten
2007 Maatschappelijke opgaven jeugd
Uitgever(s): ZonMw
2007 Doelgroeprapport jeugd & jongeren
Uitgever(s): Sanoma uitgevers
2007 ZonMw-programma
Uitgever(s): ZonMw
2007 Alle kansen voor alle kinderen
Uitgever(s): Ministerie voor Jeugd en Gezin
2007 Sport jij, sport ik?
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam
2007 Methodiek ALSS
Uitgever(s): Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen
2007 Werkzame werkwijzen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2007 Swim2gether
Uitgever(s): KNZB
2007 Jeugdmonitor
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2007 Sport & integratie
Uitgever(s): Forum
2007 Jeugd doet mee!
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Nota integraal jeugdbeleid 0-23
Uitgever(s): Gemeente Berkelland
2007 Jeugdnota gemeente Bladel
Uitgever(s): Gemeente Bladel
2007 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Castricum
2007 '...omdat de jeugd het waard is'
Uitgever(s): Gemeente Coevorden
2007 Beleidsnota integraal jeugdbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Lochem
2007 Actiepuntenprogramma integraal jeugdbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Lochem
2007 Notitie visie op jeugd
Uitgever(s): Gemeente Eemnes
2007 Stedelijk sociaal beleid Middelburg
Uitgever(s): Gemeente Middelburg
2007 Notitie jeugd- en jongerenparticipatiebeleid
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2007 Jeugd en vrije tijd in Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere
2007 Stuttgart city for children
Uitgever(s): City of Stuttgart
2007 Jongeren in De Marne "Ontmoeten en participeren"
Uitgever(s): Gemeente De Marne
2007 Actieprogramma jeugd 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Jongleren in Doetinchem
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2007 Jeugdbeleid Goirle 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Goirle
2007 Notitie structuur jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2007 Nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Korendijk
2007 Overijssel begint bij de jeugd!
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2007 Nota jeugdbeleid gemeente Laren
Uitgever(s): Gemeente Laren
2007 Opgroeien in de gemeente Rijnwoude
Uitgever(s): Gemeente Rijnwoude
2007 Actieplan jeugd
Uitgever(s): Gemeente Roosendaal
2007 Kadernota jeugdbeleid Schoonhoven 2007 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Schoonhoven
2007 Onze jeugd maakt de toekomst van Sittard-Geleen
Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen
2007 Visiedocument jeugdbeleid 2007
Uitgever(s): Gemeente Son en Breugel
2007 Visiedocument jeugdbeleid in de Hoeksche Waard
Uitgever(s): Gemeente Strijen
2007 Jeugd doet mee(r) in Veere
Uitgever(s): Gemeente Veere
2007 Jeugd in het middelpunt
Uitgever(s): Gemeente Waalwijk
2007 Jeugdnota 2007 - 2009
Uitgever(s): Gemeente Waterland
2007 'De jeugd van tegenwoordig'
Uitgever(s): Gemeente Westvoorne
2007 Kind en ruimte
Uitgever(s): Die Keure n.v.
2007 Nota jeugd 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Zoeterwoude
2007 Evaluatie scoren voor gezondheid
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Kadernota jeugdbeleid gemeente Apeldoorn 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2007 Nota jeugdbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Beek
2007 Sportieve aanval op uitval
Uitgever(s): Kennispraktijk Steenbergen
2007 Visiedocument jeugdbeleid in de Hoeksche Waard
Uitgever(s): Gemeente Cromstrijen
2007 Jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 "Jeugd in ontwikkeling: steunen en stimuleren"
Uitgever(s): Gemeente Hengelo
2007 Programmaplan integraal jeugdbeleid 2008 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Houten
2007 Waarom trekken, als een duwtje genoeg kan zijn!
Uitgever(s): Gemeente Hulst
2007 Jeugd, vrijetijdsbesteding & participatie
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2007 Playing for Success
Uitgever(s): National Foundation for Educational Research, Department for Education and Skills
2007 Concept notitie integraal jeugdbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Ooststellingwerf
2007 Sportief omgaan met onsportief gedrag
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2007 Kinderen in tel databoek 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Sociale diversiteit in jeugdsport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s):
2007 Sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Respect in en door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Wat beweegt de jeugd?
Uitgever(s): KVLO
2007 Draagt sportbeoefening bij aan de opvoeding van jeugdigen?
Uitgever(s): KVLO
2007 Het succes van ClubExtra
Uitgever(s): KVLO
2006 Toolkit overgewicht
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2006 Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Kinderen in tel brochure
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Kinderen in tel databoek 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Tackling child obesity
Uitgever(s): Audit Commission, The Healthcare Commission en The National Audit Office
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Wat de jeugd beweegt
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Sport and development
Uitgever(s): Uitgeverij Lannoo
2006 Wat kan uw gemeente doen aan de preventie van overgewicht bij jeugdigen?
Uitgever(s): NIGZ
2006 De BOS driehoek
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Sturingsadvies deel 2
Uitgever(s): Projectbureau Operatie Jong
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Battles om aanzien en respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Onderwijs en sport
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2006 De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2006 Participatie
Uitgever(s): Forum
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Sport and play for traumatized children and youth
Uitgever(s): the Swiss Academy for Development (SAD)
2006 Alle jeugd telt!
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2006 Notitie jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2006 Een goudse toekomst
Uitgever(s): Gemeente Gouda
2006 Opgroeien en mee doen
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2006 Opgroeien met beleid
Uitgever(s): Gemeente Oss
2006 Knowing the score
Uitgever(s): Positive Futures Team and Crime Concern
2006 Samenwerken aan kansen voor de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Hilvarenbeek
2006 Nota jeugdbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Barneveld
2006 Jong in Duiven
Uitgever(s): Gemeente Duiven
2006 "De jeugd heeft de toekomst"
Uitgever(s): Gemeente Oost Gelre
2006 Nota jong en dynamisch
Uitgever(s): Gemeente Haaksbergen
2006 Jong in Halderberge
Uitgever(s): Gemeente Halderberge
2006 Investeren in jeugd, investeren in de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2006 Beleidsnota jeugd- en jongerenwerk
Uitgever(s): Gemeente Simpelveld
2006 Jeugd (in)begrepen?!
Uitgever(s): Gemeente Sliedrecht
2006 Kansrijk jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Sneek
2006 Beleidsnota jongeren op straat
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2006 Kadernota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Veere
2006 Plan van aanpak(ken) jeugd en veiligheid gemeente Voorst
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2006 Gemeente Wymbritseradiel
Uitgever(s): Gemeente Wymbritseradiel
2006 "Zo werkt het"
Uitgever(s): Gemeente Achterkarspelen
2006 Potenties van groen
Uitgever(s): Alterra
2006 Onderzoek publieke speelruimte in Vlaams-Brabant
Uitgever(s): Provincie Vlaams-Brabant, Provinciale Jeugddienst
2006 Onderzoeksverslag meiden in de buitenruimte
Uitgever(s): PJ Partners
2006 LIFE21
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap
2006 Physical education and sport in schools
Uitgever(s): American School Health Association
2006 Open fun football schools 2005
Uitgever(s): Cross Cultures Project Association
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 International Year of Sport and Physical Education
Uitgever(s): Office for the International Year of Sport and Physical Education
2005 Maatschappelijke stages in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Analyse jeugdopleidingen betaaldvoetbalorganisaties
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Lekker lang leven
Uitgever(s): SDU
2005 De jeugd in Nederland, enkele cijfers...
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Motorsport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit der sociale wetenschappen, Vrijetijdwetenschappen
2005 What are the main factors that influence the implementation of disease prevention and health promotion programmes in children and adolescents?
Uitgever(s): WHO, regional office for Europe
2005 Bestuur aan banden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Netwerkdocument ruimte voor de jeugd 2005
Uitgever(s): Ruimte voor de Jeugd
2005 Jeugdparticipatiebeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht
Uitgever(s): EMGO
2005 School & sport speciaal
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Onder, door of met elkaar, er schuilt nergens gevaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Volhouden of afhaken
Uitgever(s): St. Human Quality & Performance, Vrije Universiteit van Amsterdam, Bewegingswetenschappen
2005 Sport, education and society
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Scoren met jeugd
Uitgever(s): F&G Partners bvba
2005 Alle jeugd telt!
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2005 Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 2005-2010
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2005 Jong in Zwolle, vet mazzel
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2005 Samen effectief zorgen voor onze jeugd
Uitgever(s): Gemeente Almere
2005 Ruimte geven en grenzen stellen
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2005 Youth at risk of physical inactivity may benefit more from activity-related support than youth not at risk
Uitgever(s):
2005 Kadernota 1 jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Heiloo
2005 Lokaal jeugd- en jongerenbeleid 2005-2008
Uitgever(s): Gemeente Beesel
2005 Nota integraal jeugdbeleid 2006 - 2009
Uitgever(s): Gemeente Heusden
2005 Actualisatie nota (preventief) jeugd- en onderwijsbeleid 'Montfoortse jeugd in balans'
Uitgever(s): Gemeente Montfoort
2005 Jong@Bloemendaal.nl
Uitgever(s): Gemeente Bloemendaal
2005 Kiezen voor jeugd
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2005 Startnotitie kader integraal jeugdbeleid Hoogeveen
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2005 Voortgangsrapportage operatie jong
Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Joffen in Feijenoord
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2005 Dansant
Uitgever(s): PVLO vzw
2005 De jeugdgerichtheid van het sportaanbod in de gemeente Rijswijk
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 De jeugdopleiding van Willem II in een pedagogisch kader
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 De jeugdopleiding van Willem II in een pedagogisch kader
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Werkplan 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Sportief gedrag??
Uitgever(s): Gemeente Weert, Universiteit van Tilburg
2005 Jeugdsportfonds
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Projectbeschrijving Coach
Uitgever(s): Sport Fryslân, OAB
2005 Samen met CHESS op weg naar betere jeugdsportplannen
Uitgever(s):
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Samenwerking in de BOS-driehoek
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): SCP
2004 Het nationale scholierenonderzoek (nso) en het health behaviour in school-aged children-onderzoek (hbsc) vergeleken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 De regiocoach binnen het masterplan jeugdvoetbal
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Brancherapport welzijn en sport 2000-2003
Uitgever(s): NIZW
2004 Toptijd
Uitgever(s):
2004 Onderzoeksverslag jeugdraadpanel
Uitgever(s): Nationale Jeugdraad
2004 Education through sport
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2004 Education through sport
Uitgever(s): Canterbury Christ Church University College
2004 Door kwaliteit naar kwantiteit
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Operatie JONG
Uitgever(s): Operatie Jong
2004 Sportdeelname onderzoek gemeente Venlo 2004
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2004 Hé, kleur op!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Signaleringsprotocol overgewicht in de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2004 Evaluatie Nijmeegs integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2004 DRDT 4 u 2
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2004 Jeugdmonitor 2003
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2004 Operatie jong in Vlaardingen
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2004 Werkboek kanjers in de sport
Uitgever(s): Interprovinciale Organisatie Sport
2004 Verkennende nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Dinkelland
2004 Nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2004 Nota jeugd en jongerenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Harlingen
2004 'Omdat ieder kind er één is'
Uitgever(s): Gemeente Oudewater
2004 Nota integraal jeugdbeleid Scherpenzeel
Uitgever(s): Gemeente Scherpenzeel
2004 Nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Geertruidenberg
2004 Jeugd en vrije tijd
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
2004 Involving young people in the design and care of urban spaces
Uitgever(s): Cabe Space
2004 Lange termijneffecten van jeugdparticipatie
Uitgever(s):
2004 Kinderpeiling sport 2004
Uitgever(s): Stade Advies
2004 Jeugdsport en morele socialisatie
Uitgever(s):
2004 De jeugdsportmonitor
Uitgever(s):
2004 The magazine
Uitgever(s): Media Consulta International
2004 Sport and multi-cultural dialogue
Uitgever(s):
2004 VBS special
Uitgever(s): VBSchrift
2004 Zundert in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Hoe scoren tafeltennisverenigingen op jeugdsport?
Uitgever(s): NKS
2003 Overzicht jeugdsportprojecten sportbonden 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Rapportage jeugd 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Jeugd 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Etnische minderheden en het belang van binding
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2003 Proeve van de jeugdagenda
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2003 Rotterdam sportstad nieuwsflits
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2003 Rapportages haalbaarheid Jeugdsportpas in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Participatief jeugdonderzoek
Uitgever(s): Van Gorcum
2003 Zorg voor jeugdsport
Uitgever(s): Arko Sports media, NKS
2003 Beleid in de groei
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht
Uitgever(s): Karl Hofmann
2003 Jeugdsport in cijfers
Uitgever(s): Uitgeverij Lannoo
2003 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): SCO-Kohnstamminstituut
2003 Jeugdsport & morele socialisatie
Uitgever(s): SCO-Kohnstamminstituut
2003 BRES spelenboek
Uitgever(s): Uitgeverij de Vrieseborch
2003 Kadernota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
2003 D(i)e eeuwige jeugd!
Uitgever(s): Gemeente Schijndel
2003 Opgroeien in Grave
Uitgever(s): Gemeente Grave
2003 Meerjarenbeleid jeugd 0-6 jaar 2003-2006
Uitgever(s): Gemeente Tynaarlo
2003 Wat beweegt kinderen om te bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2003 Bewust, betrokken en betrouwbaar
Uitgever(s): Maatschappelijke Ondernemers Groep
2003 Young people and sport in England
Uitgever(s): Sport England
2003 Jeugdroeien, jeugdgericht of niet?
Uitgever(s): Leonie Seitsma
2003 De jeugd een sport hoger
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Ruimte voor de jeugd
Uitgever(s): Platform ruimte voor de Jeugd
2002 Oases in het beton
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2002 Jeugdsport en fair play in het Nederlandse sportbeleid van de jaren negentig
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 De Utrechtse jeugd gezond?
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2002 Brancherapport welzijn en sport 1998-2001
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sdu Uitgevers
2002 Handboek jeugd
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Letting girls play
Uitgever(s): Population Council
2002 Factsheet opgroeien en vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport & Recreatie
2002 Kampong jeugdvoetbal wil hogerop
Uitgever(s): Cap Gemini Ernst & Young
2002 Nota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Boxtel
2002 Sociale integratie en jeugdsport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2002 Regiocoach als schakel tussen KNVB en verenigingen
Uitgever(s):
2002 Kindheitsorientierte Didaktik der Bewegungserziehung?
Uitgever(s): Courrier de l'Education Nationale
2002 Werkplan 2002
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2002 Creating better cities with children and youth
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Brancherapport welzijn & sport 2001, een eerste proeve
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2001 Jeugdsport
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2001 Cijfers in beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2001 Rapportage jeugd 2000
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 De bewegingsruimte van jongeren
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2001 Witboek van de Europese Commissie
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Sport verbroedert
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2001 Jeugd in beweging
Uitgever(s): ES & E
2001 De bewegingsconsulent
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Masterplan jeugdvoetbal
Uitgever(s): KNVB
2001 Chess de samenvatting
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Chess het handboek
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Nota samen spelen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2001 Nota jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2001 Beleidsnotitie jeugd 2001-2006
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2001 Waarden en normen in de sport, deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Van de straat?
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V.
2001 Jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Jeugd 2001
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2001 Jeugdsport in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Jeugdparticipatie in en door de sport
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Leerlingen regelen het zelf
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Blauwdruk van een jeugdvoetbalbeleidsplan
Uitgever(s): KNVB
2000 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Beleidskader wet op de jeugdzorg
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2000 Planning bulletin 8
Uitgever(s): Sport England
2000 Jeugd en riskant gedrag, kerngegevens 1999
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2000 Door de jeugd gestuurd
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2000 Hangplekken, een nieuwe rage?
Uitgever(s): VU Uitgeverij
2000 Op weg naar integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2000 Buiten kansen voor sport
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP)
2000 Checklist voor effectieve sportstimulering bij de jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Kwaliteitszorg in de sportclub
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Bloso, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2000 Ondersteuningsplan jeugdafdeling
Uitgever(s):
2000 Programmeringsstudie effectonderzoek jeugdgezondheidszorg deel 1
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Overheden over toekomst
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1999 Sport clubs in various European countries
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann, Schattauer
1999 Play the game
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Onderzoek naar verbetering van de jeugdopleiding in Nederland
Uitgever(s): Deloitte en Touche
1999 Is de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
1999 Jeugdsport in beweging
Uitgever(s): DWA, Sport en Recreatie
1999 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Jeugd 1999
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1999 Tiende nationale straatspeeldag
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1999 Jeugdmonitor 1999
Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek
1999 Planning bulletin 1
Uitgever(s): English Sport Council
1998 Kwaliteit van jeugdsport
Uitgever(s): VUBpress
1998 Jeugdsportbeleid, quo vadis?
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1998 Kernbeleid jeugd
Uitgever(s): Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid
1998 Jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport
Uitgever(s): NKS
1998 Jongerenparticipatie in de sportvereniging
Uitgever(s): Assist
1998 Jeugdbeleid, jong beleid
Uitgever(s): Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1998 Is de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
1998 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS, NOC*NSF
1998 Sport und Sozialisation im Jugendalter
Uitgever(s): Juventa Verlag
1998 Bevordering van intrinsiek sportplezier
Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen
1998 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie collectieve preventie
1998 Thuis op straat
Uitgever(s): Stichting Werken aan de Stad, Stichting Program
1998 Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, gemeente Veenendaal
1998 Partners in jeugdsportontwikkeling
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1998 Op zoek naar beweging 2
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Jongeren en hun keuzes
Uitgever(s): Uitgeverij Coutinho b.v.
1998 Stichting KINDEREN VOORRANG!
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Jeugd in beweging Tilburg
Uitgever(s): Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS)
1998 Wat beweegt de Zoetermeerse jeugd?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Kids en pubers in de Reeshof
Uitgever(s): Wetenschapswinkel
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Voortschrijdend plan van aanpak en werkplan 1997 van de projectgroep 'jeugd in beweging'
Uitgever(s): Jeugd in beweging
1997 Jeugd en riskant gedrag 1996
Uitgever(s): Trimbos-instituut
1997 Sports educational chart
Uitgever(s): Ministry of Education and Sport
1997 Coachen van jeugdvoetballers
Uitgever(s): KNVB
1997 Samen gaat niet vanzelf
Uitgever(s): Janzeuven, Bureau voor Jeugdbeleid en Samenlevingsopbouw, Provinciaal Samenwerkingsorgaan Gehandicapten
1997 Kinderen onderweg
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1997 Jeugdbeleid
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1997 Zicht op jeugd
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1997 Sportief in Zoetermeer
Uitgever(s):
1997 Zwemmen in Zoetermeer
Uitgever(s):
1996 Jeugdsport en beleid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1996 Jeugd in Beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 De bal is rond...en dat is best moeilijk
Uitgever(s): Print Media bv
1996 De thuissituatie van jeugdige sporters
Uitgever(s):
1996 Worldwide trends in youth sport
Uitgever(s): Human Kinetics
1996 Kindertijd
Uitgever(s): Stedelijk Beheer Amsterdam
1996 School en sport, samen in beweging
Uitgever(s):
1995 Sportief leiding geven
Uitgever(s): Arko Uitgeverij
1995 Jongeren over sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1995 Onderwijs en sport samen naar de top
Uitgever(s): UCeS
1995 Jeugd in beweging
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1995 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Project sportzoomeren
Uitgever(s):
1994 Youth-friendly sport clubs
Uitgever(s): VUB Press
1994 Rapportage jeugd 1994
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Sociaal-culturele berichten 1994-16
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 Nozems op de heuvel, tieners in de soos
Uitgever(s): Tilburg University Press
1993 Sport = gaaf!
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 Over de kwaliteit van het jeugdkorfbal
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie
1993 Van patronaat tot soos
Uitgever(s): Tilburg University Press
1993 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1993 De relatie jeugd-sportvereniging
Uitgever(s): IVA, KUB
1993 Sporten in Tilburg
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1993 Uitgeknikkerd, opgehoepeld
Uitgever(s): Regioplan
1992 BRES
Uitgever(s): Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel
1992 IKSport
Uitgever(s): PVLO vzw
1992 Jeugd in ontwikkeling
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1992 Sportclubs investeren in jeugd
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1992 Sporten in een club betekent meer...
Uitgever(s): BLOSO, Koning Boudewijnstichting, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1991 Achtergronden van jeugdcriminaliteit
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
1991 Sports injuries in youth
Uitgever(s): Vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde van de Rijk
1991 Tieners in hun vrije tijd
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1991 The nature and development of giftedness
Uitgever(s):
1990 Recreatie, recreatiegedrag en recreatiecriminaliteit in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
1990 Jeugdbeleid en jeugdcultuur
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
1989 Mijn rol als ouder in de sportieve opvoeding van mijn kind
Uitgever(s): Koning Boudewijn Stichting
1989 Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1989 Recreatiecriminaliteit en recreatie-activiteiten, een knelpuntenanalyse
Uitgever(s): Advies- en onderzoeksgroep Beke
1989 Jeugd te boek
Uitgever(s): Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum
1988 Jeugd nu
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1988 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1988 Op de eerste jaren komt het aan
Uitgever(s): Uitgeverij Intro
1987 Jeugdsport en fair-play
Uitgever(s): Uitgeverij De Vrieseborch
1987 Verslag van de NCSU-studiedag 'jeugdsport en fair play'
Uitgever(s): NCSU
1987 Experiment s.s.d.j
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1987 Ik sloop niet, ik sport!
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding
1987 Bewegingsarmoedig onderwijs II
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Beelden van jeugd
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv Groningen
1986 Het speelruimteplan
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1985 Schoolsport ontwikkelingsmodel
Uitgever(s): Overleg Orgaan voor School en Sport
1985 Jongeren in de jaren tachtig
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1985 Sportparticipatie en gezondheid tieners
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugdsportleiders over hun functie
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1984 Alle dagen vrij
Uitgever(s): Meulenhoff Nederland bv
1984 Jeugd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Jeugd en Samenleving
1983 Youth and leisure
Uitgever(s): George Allen & Unwin (Publishers) Ltd
1983 Jeugd, sport en gezondheid
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Brink
1982 Jeugd en samenleving
Uitgever(s): Van Gorcum
1981 Spelen, een gunst? spelen een recht!
Uitgever(s): NUSO, Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie
1980 Vademecum jeugdsportkampen
Uitgever(s): NKS
1980 Bewegingsarmoedig onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1979 Suburban youth in cultural crisis
Uitgever(s): Oxford University Press
1971 Spel en speelgoed
Uitgever(s): Uitgeverij Cantecleer
1970 Het jeugdwerk met de sport geconfronteerd
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1969 Jeugdsport in Nederland
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
1967 De vrijetijdssituatie van de ongeschoolde werkende jeugd
Uitgever(s): Stichting Philips de Jongh Ontspanningsfonds
1958 Subsidiëring van de jeugdsport
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1947 Doel, weg en middelen van de lichamelijke opvoeding, de sport en de vrije jeugdvorming
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1947 Het sportboek voor de jeugd
Uitgever(s): Kinheim
1946 'Kindergemeenschappen' ...
Uitgever(s):
1928 Gymnastiek für die Jugend
Uitgever(s): Schwarze & Limpert
1926 Ons speeluur
Uitgever(s): Wolters
1924 Grondslagen der lichamelijke opvoeding op lagere en middelbare scholen en gymnasia
Uitgever(s): Brusse
1894 Die körperliche Erziehung der Jugend
Uitgever(s): Voss
1892 Oud Nederlandsche spelen voor de jeugd, met het oog op het vak j der wet op het lager onderwijs
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1818 Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaamsoefeningen
Uitgever(s): Van Cleef & Van Bergen
1818 Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaamsoefeningen
Uitgever(s): Van Cleef & Van Bergen
z.j. Speelruimte: kenniscentrum buitenspelen
Uitgever(s):
z.j. Kinderen in tel
Uitgever(s): Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NSGK, Verwey-Jonker Instituut
z.j. Het Nederlands Jeugdinstituut
Uitgever(s): Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Slotakkoord
Uitgever(s): Provincie Limburg
z.j. Statistiek van de vrije jeugdvorming (1937-1950-1955)
Uitgever(s): W. de Haan, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
z.j. Databank effectieve jeugdinterventies
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Van interventiemodel naar praktijk
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. Nota integraal jeugdbeleid 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Bunschoten
z.j. Ruimte voor de jeugd
Uitgever(s): Gemeente Cuijk
z.j. 'We want the world and we want it ... now'
Uitgever(s): Gemeente Bussum
z.j. Leren, meedoen, durven, luisteren
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
z.j. De samenleving van de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
z.j. Meerjarenvisie jeugdbeleid 2002-2007
Uitgever(s): Gemeente Hulst
z.j. Investeren in jeugd en constructief burgerschap
Uitgever(s): Gemeente Eersel
z.j. Jeugdbeleid gemeente Epe 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Epe
z.j. Groeien!
Uitgever(s): Gemeente Geldrop-Mierlo
z.j. Integraal jeugdbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Gennep
z.j. Nota jeugdbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
z.j. Startnotitie beleidsnota jeugd 2010 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Kapelle
z.j. Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Drenthe
z.j. Beleidskader jeugd 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
z.j. Ruimte voor de jeugd @ Lansingerland
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
z.j. Deelnota preventief jeugdbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
z.j. Nota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Losser
z.j. Jong zijn in een oude stad
Uitgever(s): Gemeente Naarden
z.j. Kadernota jeugdbeleid gemeente Nederweert 2005-2008
Uitgever(s): Gemeente Nederweert
z.j. 'Opgroeien in de gemeente Nuenen'
Uitgever(s): Gemeente Nuenen
z.j. Beleidsplan jeugd- en jongerenbeleid
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
z.j. Kadernota integraal jeugdbeleid 2006 - 2010
Uitgever(s): Gemeente Oud-Beijerland
z.j. Integraal jeugdbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Ten Boer
z.j. Nota integraal jeugdbeleid
Uitgever(s): Gemeente Voerendaal
z.j. Nota jeugdbeleid 2009-2011
Uitgever(s): Gemeente Werkendam
z.j. Nota jeugd en onderwijs 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Woudrichem
z.j. Nota jeugd en veiligheid
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
z.j. Haagse jeugd in beweging
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
z.j. Kansrijk opgroeien in Assen
Uitgever(s): Gemeente Assen
z.j. Kansrijk opgroeien in Assen
Uitgever(s): Gemeente Assen
z.j. Jeugd & onderwijs in Baarle-Nassau 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Baarle-Nassau
z.j. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"
Uitgever(s): Gemeente Bergen
z.j. Jong in Eemsmond
Uitgever(s): Gemeente Eemsmond
z.j. Jeugd aan zet!
Uitgever(s): Gemeenten Gilze en Rijen
z.j. Jeugdbeleid Hattem
Uitgever(s): Gemeente Hattem
z.j. Groene kansen voor de jeugd
Uitgever(s): Alterra
z.j. Nota jeugdbeleid gemeente Weesp
Uitgever(s): Gemeente Weesp
z.j. Programmaplan jeugd
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
z.j. Nota integraal jeugdbeleid 2011-2015
Uitgever(s): Gemeente Binnenmaas
z.j. Integraal jeugdbeleid "aan de jeugd de toekomst"
Uitgever(s): Gemeente Helmond
z.j. Nota jeugdbeleid 2010-2013
Uitgever(s): Gemeente Marum
z.j. Dit spreken we ook af
Uitgever(s): Gemeente Aa en Hunze
z.j. Beleidsplan jeugd gemeente Haaren 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Haaren
z.j. Wat werkt bij sport als zorgtraject?
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Hart voor jeugd
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
z.j. Kadernota integraal jeugdbeleid 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
z.j. Iedereen doet mee!
Uitgever(s): Gemeente Zuidhorn
z.j. Kadernota jeugdhulp 2015-2019 gemeente Hellendoorn
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
z.j. Nota gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Hellendoorn
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
z.j. De trainer ziet het verschil
Uitgever(s): gemeente Amsterdam
z.j. Jeugdsport en karaktervorming
Uitgever(s): K.N.V.B.
z.j. Jeugdvoetbal
Uitgever(s): KNVB
z.j. Diensten & productenbrochure NSCU
Uitgever(s): NCSU
z.j. Gezin & sportvereniging
Uitgever(s): NCS
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
z.j. Open oor, open doel
Uitgever(s): Ministerie van VWS
z.j. Topturnen in Nederland
Uitgever(s):
z.j. Fun inclusive!
Uitgever(s): Handicap International e.V.
z.j. Planning bulletin 16
Uitgever(s): Sport England
z.j. Stukken uit het laminaat
Uitgever(s): MO Jeugdzorg
z.j. De lichamelijke opvoeding der schooljeugd
Uitgever(s): Van der Burgh
z.j. De lichamelijke opvoeding der schooljeugd
Uitgever(s): Van der Burgh