Visie & Beleidsplein

U zoekt op "verenigingen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

1343 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Verduurzaming van sportverenigingen, hoe staat het ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2024 Monitor aantal sportverenigingen in Nederland 2024
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Verenigingsmonitor Breda 2024
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verenigingsmonitor Leiderdorp 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Vitaliteit sportverenigingen Dordrecht 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen van de energiecrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Schaduwdansen
Uitgever(s): Verinorm
2023 Sportverenigingen en hun uitdagingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ontwikkeling vitaliteit sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”
Uitgever(s): Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
2023 Tackling violence against women and girls in sport
Uitgever(s): United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2023 Sport club dropout under COVID-19 in the Netherlands: do characteristics of the neighbourhood matter?
Uitgever(s): Frontiers Media S.A.
2023 Verschillen in vitaliteit sportverenigingen nemen toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Een sluipend proces
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 De weerbare sportvereniging, bestaat die?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Steeds meer wetten en regeltjes voor verenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Behoefte van sportverenigingen aan ondersteuning
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Health promoting sports federations: theoretical foundations and guidelines
Uitgever(s): Frontiers
2022 Gezamenlijk inkopen Haagse sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Jeugd participatieladder voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Buurtsportverenigingen 2016-2020
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2022 Natuurinclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Provincie Gelderland, NOC*NSF
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport
Uitgever(s): Movisie
2022 Sterke verenigingen in coronatijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Start(V)aardig: pedagogische-didactisch handelen in de kleutersport
Uitgever(s): KVLO
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verenigingsondersteuning in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Contributiemonitor 2021/2022
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg
2022 Sportverenigingen in transitie?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Aan de slag met duurzaamheid
Uitgever(s): Sport in de buurt
2022 De buurtsportcoach op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Flexibele lidmaatschappen en sportaanbod
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2022 Verenigingsmonitor gemeente Stichtse Vecht 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Op weg naar een positieve sportcultuur
Uitgever(s): NOC*NSF
2022 Sportlidmaatschappen en -abonnementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gelukkige vereniging
Uitgever(s): Socratio
2022 Verenigingsmonitor gemeente Wageningen 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wat doen door sportbeleid gestimuleerde transities met de sterkte van sportverenigingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2022 Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2022 Het creëren van een gezondere sportomgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De kracht van thuisgevoel op de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal bij amateurverenigingen; ruimte geven en aanmodderen is niet genoeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aanbod van verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Richtlijn gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Procesevaluatie clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lessons learned proeftuinen clubkadercoaching 2019-2020
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sociale ongelijkheid en inclusie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bondgenoten in de democratie
Uitgever(s): Number 5 Foundation
2021 Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lieve voorzitter, wat zitten je grijze haren goed!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Afhankelijkheid sportverenigingen en -evenementen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Veerkracht verenigingen onder druk?
Uitgever(s): Nationale Sport Vakbeurs
2021 Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2021 Hoe sporten leden met een beperking bij de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Verenigingsmonitor 2020 Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Stappenplan sportclubs afvalpreventie en -scheiding
Uitgever(s): Rijkswaterstaat, VANG Buitenshuis
2021 Inspiratie- en actiefiche mobiliteit en sportbeleid
Uitgever(s): Jespo
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2021 Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Ouders, liever rijk dan kwijt?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Lockdown voorbij, maar zorgen voor sportverenigingen blijven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Vitaliteit sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Verenigingsmonitor gemeente Meierijstad 2021 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sterke verbanden maken sportverenigingen toekomstbestendig
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 Beleidsvervreemding bij criminele inmenging in de amateursport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toekomstperspectief in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Versterk de sportaanbieders!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Homosportclubs in Nederland 1980-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut, Gay Union Through Sports
2021 Organisatiekracht verenigingen onder druk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Ledenretentie: impuls voor sportfrequentie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 De Open club in de coronaperiode
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Monitor Sport en corona IV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Homoacceptatie op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Institituut
2021 Virtual community building in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Fontys
2021 Contributiemonitor 2020/2021
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg
2021 Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport
Uitgever(s): Movisie
2021 Diversiteit in het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2021 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2021 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN University of Applied Sciences (SERC)
2021 Determinants of a child’s actual motor competence: a developmental perspective
Uitgever(s): Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel
2021 Ledenwerving binding & behoud
Uitgever(s): WSDH (Werkgever Sportclubs Den Haag)
2021 Flexibilisering van het sportaanbod op de sportvereniging: een mogelijke en wenselijke verandering?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 De toekomstbestendige zwemvereniging zwemt met de stroom mee
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Hockey voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Stappenplan sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bestuurders over alcohol, roken en (on)gezond eten op de sportclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Op de bank zitten?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden?
Uitgever(s): Tabula Rasa
2020 Corona crisis consequences for Dutch sport clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Vier van de tien sportverenigingen in Nederland voelen zich in voortbestaan bedreigd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sociale cohesie en de rol van de sportsector
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2020 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Sport en corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Voel je thuis in de sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 Themahoofdstuk vitale sport- en beweegaanbieders
Uitgever(s):
2020 Sportverenigingen maken zich (ernstige) zorgen over gevolgen coronacrisis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Tweet, share, like? De rol van sociaalnetwerksites van sportverenigingen bij de ontwikkeling van het clubgevoel van leden
Uitgever(s): Boom Uitgeverij
2020 Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verenigingsmonitor gemeente Beverwijk 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Wie zet de 'lijnen' uit?
Uitgever(s): Kasper van de Klundert
2020 Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De gevolgen van corona voor de sport in cijfers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kinderen en sport in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Brede sportieve ontwikkeling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Beeld van de regio
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2020 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Nieuwe kijk op het verenigingslandschap
Uitgever(s): seizoen vijf
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Innovatief vermogen van sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Openheid ondernemende sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Criminele inmenging bij amateursportverenigingen
Uitgever(s): Bureau Bruinsma, Mulier Instituut, Tilburg University
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Rookvrije sportverenigingen voor een rookvrije generatie
Uitgever(s): Amsterdam UMC, Tranzo, Tilburg University
2020 Contributiemonitor 2019/2020
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2020 Back2track
Uitgever(s): Back2Track, Bulgarian Sports Development Association
2020 Positief sportklimaat bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Flexibele fitnessclubs en statische sportverenigingen
Uitgever(s):
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Goede voorbeelden gezocht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Mapping sport coaching policy in Europe
Uitgever(s): Institute of European Sport Development and Leisure Studies
2020 Preliminary recommendations for European sport coaching policy and validation methodology
Uitgever(s): Institute of European Sport Development and Leisure Studies
2019 Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Democratic participation in voluntary associations
Uitgever(s): Springer US
2019 Dementia-friendly sport and physical activity guide
Uitgever(s): Alzheimer's Society
2019 Sport en belasting
Uitgever(s): Belastingdienst
2019 Wat kunnen buurtsportcoaches betekenen voor de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Onder ons
Uitgever(s): Parthenon
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Sportverenigingen: nieuw elan ondanks blijvende zorgen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Tekort aan vrijwilligers? Ga eens langs bij de buren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Centrum Veilige Sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De sportschutter in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Ethics management in football clubs
Uitgever(s): Bram Constandt
2019 Stappenplan: op naar een veilige sportcultuur
Uitgever(s): Centrum Veilige Sport Nederland, Rutgers
2019 Health promotion interventions in sport clubs: can we talk about a setting-based approach? A systematic mapping review
Uitgever(s): SAGE Publications
2019 Sports clubs as a medium for integrating people with disabilities
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2019 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sports participation and health-related quality of life in children
Uitgever(s):
2019 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut
2019 Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life
Uitgever(s): J. Moeijes
2019 Guidelines for the inclusion of transgender and gender diverse people in sport
Uitgever(s): Australian Human Rights Commission
2019 Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Do birds of a feather play football together? A study on ethnic segregation in Dutch amateur football
Uitgever(s): Taylor & Francis online
2019 De organisatie van de hengelsport in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Wanneer investeer je als vereniging in een nieuwe sport?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Open club-gedachte bij sportverenigingen: hoe open zijn ze?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging"
Uitgever(s):
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Hoe staat de Nederlandse sportvereniging ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport stimuleren is een goedkope manier om op meer aspecten dan gezondheid te scoren
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences domein Leisure & Events
2019 Vitale sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Organisatiekracht sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Maatschappelijke verantwoordelijkheid sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Vrouwen in de sport: van medailles tot bestuursfuncties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Towards gender balance in sport
Uitgever(s): Council of Europe
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een buurtsportcoach op uw vereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Determinants of non-profit sports clubs’ perceived competition from commercial sports providers
Uitgever(s): Elsevier
2019 Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Onderzoek naar wensen en behoeften G-hockeyers
Uitgever(s): KNHB
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2019 Dienstverlening voor sportclubs binnen het Sportakkoord
Uitgever(s): NOC*NSF
2019 Passionate about the sport, dedicated to the club?
Uitgever(s):
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 Verduurzaming door sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Contributies en toegangsprijzen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Grote verschillen in toekomstverwachtingen van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Op achterstand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Contributiemonitor 2018/2019
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2019 Eerste maanden 'Proeftuinen Clubkadercoaches'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Ook criminelen houden van voetbal
Uitgever(s): Tilburg University
2019 De invloed van een open club/vitaal sportpark op de leefbaarheid en het individueel welzijn
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Toolkit Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2019 Ruimte voor sport in Noordenveld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De sport- , scouting- en speeltuinverenigingen van de toekomst
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019
Onderzoek naar (hockey)behoefte C-, B en A-jeugd
Uitgever(s): KNHB
2018 Voorzet Sportakkoord: de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Basisvragenlijst sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 National sports governance observer
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, School of Governance (USBO)
2018 Liefde door de sport (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Vitalisering van de sportvereniging
Uitgever(s): Hanzehogeschool
2018 Verenigingsontwikkeling
Uitgever(s): Hanzehogeschool
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 VSK: bewustzijn zaaien, goede sfeer oogsten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Gezond door sport in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Van goede bedoelingen naar goed gedrag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Het grote ideeënboek voor sportclubs
Uitgever(s): Stichting NL Sportclub, Arko Sports Media
2018 Ruimte voor binnensport in Teylingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Betaalbaarheid en betalingsbereidheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Zijn sportverenigingen tevreden met hun accommodatie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport doorstaat recessie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Characteristics of insufficiently active participants that benefit from health-enhancing physical activity (HEPA) promotion programs implemented in the sports club setting
Uitgever(s):
2018 Routeplanner voor verenigen
Uitgever(s): VM Uitgevers
2018 Back2basics
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Een sportvereniging zonder vrijwilligers: is dat mogelijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden in de sport
Uitgever(s): Harn, E. van; Bijsterbosch, D.
2018 Time-use and environmental determinants of dropout from organized youth football and tennis
Uitgever(s): BMC, part of Spring Nature
2018 Verenigingsmonitor Enkhuizen 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingssport in Nederlandse gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Monitor sport & cultuur 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Seksuele diversiteit in de breedtesport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Coach de coach
Uitgever(s): NOC*NSF, Academie voor Sportkader, Arko Sports Media
2018 Sports participation in sport clubs, gyms or public spaces
Uitgever(s):
2018 Ouderen op de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Principes van goed sportbestuur van 2005 tot 2018: status quo of evolutie?
Uitgever(s):
2018 Veranderende lidmaatschappen in de sport
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Van buurtsportclub naar sportvereniging
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2018 Een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Coutinho
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Ketenaanpak: samen winst pakken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportaanbiedersmonitor 2018
Uitgever(s): DVJ Insights
2018 Factsheet sportkadermonitor 2017/2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 Opzeggen sportlidmaatschap
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Meer sportaanbod voor mensen met een beperking bij verenigingen mogelijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2018 Voetbal op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport in collegeprogramma's 2018-2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Factsheet discriminatie en sport
Uitgever(s): Radar: bureau vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
2018 Verenigingsmonitor 2017 Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 ...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?
Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2018 Samenwerken op wijkniveau
Uitgever(s): KVLO
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Hoofdstuk 3: het creëren van een visie en strategie voor jouw club
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 6: veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren in de sport
Uitgever(s):
2017 Verenigingsmonitor Zandvoort 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Plezier centraal in waardering leden voor hun sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Het verhaal van...NLsport
Uitgever(s): Fresh Forward
2017 Factsheet penningmeester monitor 2016
Uitgever(s): NL Penningmeester
2017 Een toekomstbestendige buitensport in Landerd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Duurzaam investeren in sporttalent
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2017 It lûd fan Fryslân
Uitgever(s): Fries Sociaal Planbureau
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Factsheet wat je moet weten over de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Factsheet wat je moet weten over de maatschappelijke rol van de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Ambitie: het verduurzamen van de gehele breedtesport in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 A post-multicultural mindset?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Movisie
2017 Over grenzen in de sport
Uitgever(s): Politie & Wetenschap, Bureau Beke, Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Characteristics of European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 The Start2Bike program is effective in increasing health-enhancing physical activity
Uitgever(s):
2017 Verenigingsmonitor 2017 Hilversum
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Leeftijd van Achterhoekse sportbestuurders; ’t gef niks of moak ’t uut?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vitaliteit sportverenigingen Arnhem 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportbond en sportvereniging: een meervoudige relatie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Verenigingsmonitor Velsen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Children's experience of sport in Australia
Uitgever(s): Sage
2017 Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Verenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Badminton Nederland
2017 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Explaining similarities and differences between European sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Sturen van sportbesturen
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Kenniscentrum Sport
2017 S(up)port your future!
Uitgever(s): Wageningen University
2017 Vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Stappenplan voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties (poster)
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Via innovatie naar club light
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Lokaal samenspel sport en cultuur loont
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Understanding social capital in sports clubs
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Promoting social integration and volunteering in sports clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): The University of Sheffield
2017 Passend besturen
Uitgever(s): LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit, Scouting Nederland
2017 The influence of a healthy welcoming environment on participation in club sport by adolescent girls
Uitgever(s): Casey et al.
2017 Het moet in de genen gaan zitten
Uitgever(s): Rutgers
2017 Verenigingsmonitor 2017 Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The private sport sector in Europe
Uitgever(s): Springer
2017 The Netherlands: a joint venture of clubs, businesses, municipalities and schools in sport
Uitgever(s):
2017 Contributiemonitor 2016/2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Leden betrokkenheid
Uitgever(s):
2017 Vrijwilligersmanagement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Medailles en ledengroei
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Gemeenten belangrijke samenwerkingspartner van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Sportkantines worden gezonder
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Zorgvoorzieningen en blessurepreventie op sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Sportverenigingen overleven in krimpregio's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Vitaliteit van sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Social integration and volunteering in sport clubs in Europe
Uitgever(s): Arko Sports Media, Vereniging Sport en Gemeenten, Aces Europe
2017 Exploitatie van horeca-uitspanningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vijf jaar veilig sportklimaat
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Young​ ​people’s​ participation​ ​in​ sports​ ladder
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Ledverlichting
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Sport in transitieregio’s
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Een bijzondere voorzitter van een speciale vereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen steeds meer onderdeel van eerstelijnszorg: kansen voor sport- en beweegsector
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Een blaashal als oplossing voor hockeyloze winterperiode
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 ‘Open Clubs’ zijn gezonder dan traditionele sportclubs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
Uitgever(s): Sportkracht12
2016 Gemeenten met een sportpedagoog
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportclub... en nog zoveel meer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Liefde door de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Van sportaccommodatie naar sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Onderzoeksverslag privatisering onderhoud voetbalvelden
Uitgever(s): HAS Hogeschool
2016 CIOS-studenten leren in masterclass meer over een goed pedagogisch klimaat op de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Een greep uit het werk van de buurtsportcoaches in Opsterland
Uitgever(s): Sport Fryslân
2016 Quick Scan J-score voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Jongeren binden en behouden bij de sport
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 The role of community sports coaches in creating optimal social conditions for life skill development and transferability
Uitgever(s):
2016 Toekomstbestendige sportverenigingen
Uitgever(s): Muzus
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Transitie van gemeenten: loslaten en ruimte geven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Can’t play, won’t play
Uitgever(s):
2016 Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Ruim baan voor de anders georganiseerde sporter
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Draagvlak creëren voor sociale initiatieven binnen de vereniging
Uitgever(s):
2016 Cruijff's 'velvet revolution'
Uitgever(s): University of Groningen
2016 E-book Sportveiligheid
Uitgever(s): Halt
2016 Bijeenkomst open club initiatieven bij hc Athena in Amsterdam, een impressie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheet penningmeester monitor 2015: werkgeverschap
Uitgever(s): NL Penningmeester
2016 Sport.nl/voorclubs: het nieuwe platform voor clubbestuurders
Uitgever(s):
2016 Jongeren van radicaliseren tot weerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Putnam versus Bourdieu
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Voldoende vrijwilligers vinden blijft een probleem
Uitgever(s): NWST NeWSTories B.V.
2016 Verenigingsmonitor Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2016 Verenigingsmonitor Waterland 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 A study on the frequency of participation and time spent on sport in different organisational settings (INTERN)
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Beweeg- en sportaanbod voor jongeren via school
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Dubbelspel
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportfonds 50+ verleidt Haarlemmers tot lidmaatschap sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Meerwaarde financiële acties verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 De Velpsche Hockey Club (1903/4-1918)
Uitgever(s): Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Eén jaar gezonde sportkantine
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Pedagogisch handelen van jeugdkorfbaltrainers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 A consumerist turn in Dutch voluntary sport associations? (INTERN)
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Which wider social roles?
Uitgever(s):
2016 Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Football clubs in the digital era: the key role of direct fan engagement and brand image for a successful Facebook strategy
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Are foreign owned English football clubs less efficient?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Marktonderzoek kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2016 Sportbonden monitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 Sports club policies in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2016 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics
2016 The Netherlands
Uitgever(s):
2016 Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De Waardenvolle Club als muziekstuk voor de voetbalbestuurder
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Aanbod op maat kan groei ledenaantal en inkomsten sportclubs versnellen
Uitgever(s): ABN AMRO
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Burgermoed als bijdrage aan veiligheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Handboek communicatie voor sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 'Verenigingen en leden' óf 'sportbedrijven en consumenten'? - de leden aan het woord
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Member characteristics and volunteerism at soccer clubs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Disability sports - the ability to inclusion?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Handbook on volunteering of migrants in sport clubs and organisations
Uitgever(s): Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) and Football Association of Ireland (FAI)
2016 Waarde & effecten van het sportlidmaatschap
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Pedagogisch klimaat op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Fussball, ein maskuliner sport?
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2016 De relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De ALV: achterhaald, maar hoe moet het anders?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De 'harde' weg naar een legitieme ledenorganisatie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2016 Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Paraparticipatisme
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Sportverenigingen krachtige organisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportverenigingen en accommodaties samen een sterk team
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Hoe beleidsmatig werken sportverenigingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Vrijwilligerstekort bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Welkom bij de Club!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Financiën steeds belangrijker aandachtspunt binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportkader voelt zich veiliger in de sport dan daarbuiten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Liefde door de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Quick Scan Y-score for sports clubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Knowledge Centre for Sport Netherlands
2016 Transformatie
Uitgever(s): KVLO
2016 Handvatten voor een sterker ledenbestand
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandsche RoeiBond (KNRB)
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Wat je ook doet, gebruik hoofd, hart en handen!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?
Uitgever(s): Hans Slender
2015 Gezonde sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De start van de gezonde sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Inspiratie-paper wijkteams en sport
Uitgever(s): K2, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Schoolactieve vereniging - Zwolle
Uitgever(s):
2015 Een jaar Challenge010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Leidsche en Oegstgeester Hockey Club
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportbedrijf Dordrecht
Uitgever(s):
2015 SV Kampong- afdeling voetbal
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Verenigingen veranderen
Uitgever(s): Uitgever Trichis Publishing
2015 Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Trendrapport energiebesparing bij sportclubs
Uitgever(s): Nuon
2015 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportplus: het nieuwe verenigen een feit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Rotterdam Sportsupport
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s):
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s): Sport & Zaken
2015 NIX18, ook in de sportkantine
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Entrepreneurial behaviour of sports clubs in contributing to societal goals
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportkadermonitor
Uitgever(s): Oberon
2015 Verenigingsmonitor Zeist 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 De vreedzame sportvereniging
Uitgever(s): B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
2015 Hoe sportverenigingen met hulpbronafhankelijkheid omgaan
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Ontwikkeling financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Twee vijfde van sportverenigingen teren in op reserves
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Factsheet: sportuitval en sportparticipatie van jeugdigen in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ongelijke positie van vrouw in sport eindelijk op de agenda
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Bestuurlijke invloed op voetbalagressie
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Ouderen: de doelgroep van de toekomst
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sportvereniging en consument, gaat dit samen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 On your mark, get set, share!
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Een beeld van de sportkantines voor hun start met de gezonde sportkantine
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Alliantie Gelijkspelen
Uitgever(s): Alliantie Gelijkspelen
2015 Oosterhout centraliseert gemeentelijke zwembaden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Leren tennissen
Uitgever(s):
2015 Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportverenigingen beter benutten voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Sportservice Noord-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Inzet van collectieve zorgverzekering voor minima bij Sportimpuls
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Provincies herkennen het belang van sport en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Tv Sportplezier appelleert aan 'het eigen opvoedbelang' van ouders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Vrij baan voor de vrijwilliger
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Het kloppend hart van de buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De openbare ruimte als grootste sportpark van iedere gemeente
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport clubs in Europe
Uitgever(s): Springer
2015 "Sportverenigingen moeten zich blijven vernieuwen"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportverenigingen hart van de Europese sportsector
Uitgever(s):
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Samenwerken voor meer sport en bewegen
Uitgever(s): PO-Raad
2015 Sportverenigingen in krimpkernen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportimpuls? Clubs hebben (financiële) begeleiding nodig!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Professionalisering 2.0: maatschappelijk ondernemerschap
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 8 gouden tips om je clubinkomsten te vergroten
Uitgever(s): Le Credit Sportif, MCPR
2015 De Sportzomer van 2016; BeInspired & #BeActive
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Vitale sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Het culturele sportevenement
Uitgever(s): Maryse Eindhoven
2015 Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kanttekeningen bij de nieuwe energiesubsidieregeling voor de sport
Uitgever(s):
2015 Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Crisiscommunicatie zet de toon
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gedachtegoed 2521 Gewoon Zwemmen lijkt ook geschikt voor zaalsporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenwerking maakt Nederland uniek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 "Doe waar je leden behoefte aan hebben"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 "Sportverenigingen: Vergeet de twee miljoen mensen met een beperking niet"
Uitgever(s): Week van de Toegankelijkheid
2015 De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Verenigingen en vrijwilligers
Uitgever(s):
2015 Een Europees avontuur voor elke dorpsclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Coutinho
2015 Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Vluchtelingen meer dan welkom in Utrecht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rumoer rond lokale sportuitvoeringsorganisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbestuur in Nederland
Uitgever(s): Nyenrode Sports Inc.
2015 Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Vitale clubs voor sport en samenleving
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sport en Kennis
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 De opkomst van de sportconsument
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 De risico's van een vrijwilligersfunctie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wachtlijsten bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Tweede jaar Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Een op tien sportverenigingen heeft een ledenstop en/of wachtlijst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De consumentistische houding: mythe of werkelijkheid?
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 De ondernemende sportclub centraal bij 10e Congres voor Sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Integratie vluchtelingen door sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 From participation to consumption?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sociale klimaat op en rond de sportvelden verbeterd
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Ledental NOC*NSF over 2014
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Sportbonden monitor 2014
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Alcoholcampagnes in de sport: schenk verantwoord
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De strijd om schaarser wordende sporters en subsidies
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Verandering in sportvereniging begint bij het bestuur
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Jongeren haken niet eerder af, maar ‘shoppen’ steeds meer tussen sporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sociale marketing of jeugdsportmarketing?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Besturen: het verschil maken met verschillen!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Een frisse kijk op het consumentisme in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De tennismarkt
Uitgever(s):
2015 Onderzoek naar diversiteit in sportbesturen blijft noodzakelijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 NOC*NSF krijgt ton van IOC om vluchtelingen te laten sporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De vereniging leeft
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 De vitale sportvereniging Apeldoorn
Uitgever(s): Sportraad Apeldoorn
2015 Sport, geld en de stad
Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
2015 De vereniging leeft
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Meer bewegen is nodig, maar hoe?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 'De sterkste wint, dat is voetbal'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Wat is sports intelligence?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De UEFA: vriend of vijand?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Gehandicaptensport? Nee, aangepast sporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Architectuur van verenigingen
Uitgever(s): VM Uitgevers
2015 Aangepast sporten in de praktijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Willen mensen zich nog wel verbinden aan een sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Voor veilige voetbalverenigingen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sportief werken: een transitie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Verenigingsmonitor Heerenveen 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 ‘Tob’ of ‘Top’ club?
Uitgever(s):
2015 Creating sport consumers in Dutch sport policy (INTERN)
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2015 Active and healthy ageing through sport
Uitgever(s):
2015 Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium
Uitgever(s): Elsevier
2015 Bestuurlijke vernieuwing
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Stappenplan verduurzamen sportaccommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Een beetje meer denken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kauwgomzin
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Samen sterk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Aandacht voor Veilig Sportklimaat groeit
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Voetbal, zwemmen en fitness de populaire sporten onder jongeren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Van binnen naar buiten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gelderse glorietijd in landelijk amateurvoetbal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Schaatsbond en voetbalbond weinig contributieafhankelijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Limburg scoort het hoogste met provinciale uitgaven aan sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Samenwerking maakt Nederland uniek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportief samenwerken
Uitgever(s): Calei Consulting
2014 Role models in sports
Uitgever(s):
2014 Sportpark Sloten met fair play coaches en sportpedagoog
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Elke buurt een open club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 De PLUS van de open club
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Elke buurt een open club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportdeelname 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Lid worden?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Hoe de bal blijft rollen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2014 Verenigingsmonitor Overijssel 2013
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2014 Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Penderfields, Rotterdam Sportsupport
2014 Het leervermogen van sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De veranderkracht van de sport
Uitgever(s): TEN HAVE Change Management i.s.m. de Koninklijk Nederlandse Hockeybond (KNHB)
2014 Onderzoek effectieve verenigingsondersteuning in de provincie Groningen
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, Instituut voor Sportstudies
2014 Verenigingsmonitor 2013 gemeente Breda
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor Sport, Onderwijs & Gezondheid
2014 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2014 Social media en fan engagement in het Nederlandse betaald voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Bussemaker afhankelijk van gemeenten voor cultuurambities
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2014 De belangrijkste effecten van en succesfactoren voor een succesvolle privatisering van voetbalaccommodaties, volgens de gemeenten en voetbalverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Verenigingsmonitor 2014 Noord-Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sport beweegt naar werk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's
Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2014 Onderzoek de vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
2014 Voetbal in Oss
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Sportbonden monitor 2013
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Sport in de krimpgebieden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Ledental NOC*NSF over 2013
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Verplicht vrijwilligerswerk
Uitgever(s):
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Vitale sportverenigingen Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Centraal op het middenveld?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Social composition & sport dropout
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Alcoholgebruik binnen sportverenigingen, de (on)geschreven regels
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Een onderzoek naar de ontwikkelingen in het Goudse verenigingsleven
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De beleving van junioren ten aanzien van jeugdparticipatie binnen amateur voetbalverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Social media in de eredivisie
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 'Je kunt een kind opbeuren, maar ook onder een grasmat stoppen!'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De aanwezigheid van sporters met een beperking in de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 "Running the business and changing the business"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Run to The Start, klaar voor de toekomst
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Professionalisering van de zelfredzame sportvereniging
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Filantropie als financiële steun voor sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 The dynamic process of development through sport
Uitgever(s):
2014 Third party ownership
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Das hier ist fußball!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede
Uitgever(s): BMC
2014 Nederlandse Handboogbond
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam
2014 Lidmaatschap en deelname verenigingen
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Sporthelden
Uitgever(s): Special Heroes
2014 Sportclub polst werkgever over jongere werkloze
Uitgever(s):
2014 Er worden klussen uitgevoerd die eerst bleven liggen
Uitgever(s):
2014 Beter zicht op langdurig werkzoekende met potentieel
Uitgever(s):
2014 Zelf ergens moeite voor doen - net als in de sport
Uitgever(s):
2014 Leren hoe je jezelf uit een dal omhoog knokt
Uitgever(s):
2014 Transparante werkwijze maakt kosten en resultaten inzichtelijk
Uitgever(s):
2014 Zelfredzaamheid als opstap naar werk
Uitgever(s):
2014 Tennis in Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Welke betekenis geven betrokkenen bij een hockeyvereniging aan het gedrag van ouders langs de lijn?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Sportparticipatie verhogen door schoolsport?
Uitgever(s): KVLO
2014 WK roeien en de spin-off naar het onderwijs en de vereniging
Uitgever(s): KVLO
2014 Excellent in het mbo?
Uitgever(s): KVLO
2014 Enhancing life prospects of socially vulnerable youth through sport participation
Uitgever(s):
2014 Hekken omlaag voor jeugdzorg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport
Uitgever(s): NOC*NSF, Sport&Zaken
2014 Visiedocument zwembranche
Uitgever(s):
2014 Zelfredzaamheid vergt zekerheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Netwerk sportvereniging in beweging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 'Durf te kiezen!'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 School en vereniging een mooie combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Vrijwilligers maken de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Veel succes!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Schaalvergroting in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kijkje in de portefeuille van de penningmeester
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2013 Sportclubs in de jeugdketen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Samen scoren
Uitgever(s): Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
2013 Sportverenigingen in beeld bij de wmo
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Denk aan sport!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Voetballen in de buurt of liever wat verder met vrienden?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013
SportAanbiedersMonitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut
2013 Sportersmonitor 2012
Uitgever(s): GfK
2013 Diversiteit leidt tot meer kwaliteit
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Het is tijd om sportinclusief te denken
Uitgever(s):
2013 De sportbestuurder over besturen in de sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Het multifunctionele clubhuis
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Van betrokkenheid naar enthousiasme
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Een online kennisnetwerk voor sportbestuurders
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 Jaarboek Sport & Strategie 2012/2013
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2013 Verenigingsmonitor Arnhem 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Penningmeesters 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Ladyfit sterk voorbeeld van de kracht van onderop
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Jeugd ontwikkelt zich positiever bij duurzame lokale verbindingen
Uitgever(s):
2013 Meerwaarde Sportplusprogramma
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Sport 2B
2013 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Ouders & clubs
Uitgever(s): Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
2013 Ledental NOC*NSF over 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Verenigingsmonitor Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 'Bewijzen wij een dienst?'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Sporten in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Sportstimulering
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2013 Influencing behavior of male adolescents in Dutch amateur football
Uitgever(s): Erasmus University, Rotterdam School of Management
2013 Verenigingsmonitor 2012 gemeente Assen
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor Sport, Onderwijs & Gezondheid
2013 Verenigingsonderzoek 2013 gemeente Hardenberg
Uitgever(s): Kennispraktijk- voor Sport, Onderwijs & Gezondheid
2013 Wij zijn klein ...
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 De spin in het web van bewegen en sport in en rondom de school
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportbonden monitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Beter ballen en beter nadenken
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Tot hier! Maar hoe verder?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Wat haalt de Nederlandse sportvereniging uit Europa?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Buitenlandse trips zijn een onvergetelijke ervaring
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sportpedagoog verbetert sfeer op de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De sportvereniging van de toekomst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Vrouwenvoetbal niet meer te stoppen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Slimme sportparken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sportparticipatie van jongeren met een auditieve beperking
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2013 De vitale sportvereniging
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Sportbureau Alkmaar
2013 Ervaren prevalentie en aard van pesten naar type sport en sekse en de maatregelen tegen pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Voetbal - meer dan sport alleen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Effectiveness of Start to Run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study
Uitgever(s):
2013 Handboek duurzaamheid op de sportvereniging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer
2013 Zwemsport: vereniging, overheid, commercie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De kracht van de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 'Hoop doet leven'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 'Onze club gaat nooit verloren'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 Sport in clubverband (deel 2)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2012 Gezonde sportkantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs
Uitgever(s): Utrecht University
2012 Handboek social media voor sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Haven voor sportclubs?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekscentrum voor Sportbeleid & Sportmanagement
2012 Besturen met een visie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Microkredietregeling voor sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sport & onderwijs
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Flexwerkplek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Positief opvoeden en opgroeien
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2012 Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Ledental NOC*NSF over 2011
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Naar een positief sportklimaat
Uitgever(s): Stichting NSA
2012 Verenigingsmonitor Haarlem 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sportbonden monitor 2011
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Het alcoholbeleid bij Amsterdamse sportverenigingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
2012 Factsheet ontwikkeling van sportparticipatie, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk in de sport na 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Interactief Wageningen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Ouderparticipatie op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Vitaliteitsscan sportverenigingen 2012
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2012 TOS-Actief
Uitgever(s): TOS-Actief
2012 Spreidingsvraagstuk tennis in Almere
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2012 Ledental verloop Apeldoornse tennisverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2012 In beweging met autisme
Uitgever(s): Academie voor Sportkader
2012 Trainen en coachen van sporters met autisme
Uitgever(s): Academie voor Sportkader
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Trendrapportage krimp en sportverenigingen in Drenthe
Uitgever(s): STAMM
2012 Factsheet krimp
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2012 Gemengde sportparticipatie door adolescenten met cerebrale parese
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Pesten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Confrontatie of coöperatie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Samen in bad
Uitgever(s):
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Prijselasticiteit in de sport
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2012 Willingness to pay bij fitnesscentra
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2012 Verenigingsmonitor Houten 2011
Uitgever(s): Sportpunt Houten
2012 Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 De invloed van de prijs op sportdeelname in Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 De toekomst van de kleine 'dorpsvoetbalvereniging'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Sportsponsoring en tennis
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Bruggen en verbindingen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2012 Sportiviteit wint altijd
Uitgever(s): Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB
2012 Elfstedentocht werelderfgoed!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Fitness 2.0
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Laten we niet te vroeg juichen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Social capital development among ethnic minorities in mixed and separate sport clubs
Uitgever(s): Routledge
2011 Opbrengsten van Meedoen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Duizend en één kracht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2011 Leren van Meedoen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Verover de jongerenmarkt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 De alledaagse kracht van de sport
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2011 Hybridisering van sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Verenigingsmonitor Arnhem 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Een veld voor de helft
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Eindevaluatie tijd voor korfbal
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs
Uitgever(s): Démos
2011 Opvoeders met ballen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De maatschappelijke meerwaarde van de sportvereniging
Uitgever(s): Stichting De Sportbank
2011 Sport is geen kinderspel
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Vrijwilligersvergoeding in sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Ledental NOC*NSF over 2010
Uitgever(s): NOC*NSF
2011 De waarde van sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Factsheet sportverenigingen tussen tradities en ambities
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Maatschappelijke stage in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Veilig sporten in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport
Uitgever(s): NIVEL
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Sport in clubverband (deel 1)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2011 Architectuur van verenigingen
Uitgever(s): VM uitgevers
2011 De verbindende kracht van voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 De verbindende kracht van voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Verenigingsmonitor Overijssel 2011
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2011 Maatschappelijke betekenis van Ten Cate Sportboulevard Enschede
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Sportvereine in der Schweiz
Uitgever(s): Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Sportentwicklungsbericht 2009/2010
Uitgever(s): Sportverlag Straus, Bundesinstitut für Sportwissenschaft
2011 Sport development report 2009/2010
Uitgever(s): Sportverlag Straus, Bundesinstitut für Sportwissenschaft
2011 Zur situation der sportarten in Deutschland
Uitgever(s): Sportverlag Straus, Bundesinstitut für Sportwissenschaft
2011 Sportiviteit & respect
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011 Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Kennismaken met hockey
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Behoefte en gebruik van zwembadwater in Amsterdam 2010
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling Sport
2011 Professionalisering: een diffuse trend in het volleybal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2011 150 jaar K(N)VLO
Uitgever(s): KVLO
2011 Sportaanbod voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Méér dan een balletje trappen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Ervaren pedagogische kwaliteit op sportverenigingen in Rotterdam-IJsselmonde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Highschool sports in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment
Uitgever(s): Universiteit Twente
2011 Fascinerende sport 2.0
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Sport kosteneffectief
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Handboek wet- en regelgeving
Uitgever(s): NOC*NSF
2010 Tussen veerkracht en vrees
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Verenigingsmonitor 2009
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Maatschappelijke stages in de sport
Uitgever(s): Movisie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 De sportvereniging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit en Researchcentrum
2010 Swim2gether
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2010 Sportclubs in beeld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement
2010 Verenigingsmonitor Maarssen 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Sportservice Midden Nederland
2010 Jaarverslag 2009
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Verenigingsmonitor 2010 Venlo
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jubileumuitgave kv Koog-Zaandijk 100 jaar
Uitgever(s): Korfbalvereniging Koog-Zaandijk
2010 Ledental NOC*NSF over 2009
Uitgever(s): NOC*NSF
2010 Hoe houd je meiden bij de club?
Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV
2010 Sport en kinderopvang
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 De winst van het project Meedoen alle jeugd door sport
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
2010 'We zijn nog wel een beetje zoekende'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2010 In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Maatschappelijk actief in stadsdeel Zuid
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Kennismaken met beachvolleybal
Uitgever(s): NeVoBo
2010 Sportief in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Breedtesport-topsport: een dure relatie
Uitgever(s): Sport Management Institute
2010 Succesvolle samenwerking tussen schoolactieve handbalvereniging en basisschool
Uitgever(s): KVLO
2010 De doorgaande leerlijn
Uitgever(s): KVLO
2010 Beroepsregister, ja natuurlijk!
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 6 : 'Iedereen mag hier boksen, als je je maar aan de regels houdt!'
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 8: ‘Alle menschen werden brüder'
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 7 : Meedoen in perspectief
Uitgever(s):
2010 De betekenis van studentensportverenigingen in Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 "De vitale sportvereniging"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Maatschappelijk verantwoord verenigen: een hype of een goede visie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Nederland Europees kampioen breedtesport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Goed bestuur
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2009 Kunnen alle kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 An organizational learning perspective on change
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2009 Verenigingsmonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Ontwikkeling Park Randenbroek
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Sportbeleid in de gemeente Leiden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Gezocht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB)
2009 Sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 De kracht van Meedoen Amsterdam
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Ledental NOC*NSF over 2008
Uitgever(s): NOC*NSF
2009 Maatschappelijke rol sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Sport development report 2007/2008
Uitgever(s): Sportverlag Straus, Bundesinstitut für Sportwissenschaft
2009 Betekenisvolle ervaringen in een voetbalcontext
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 De toekomst van de schoolsportvereniging
Uitgever(s): Koerseigen
2009 Factsheet recessie in de sport?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Veranderende sportverenigingen?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Does sports club participation contribute to health-related quality of life?
Uitgever(s): American College of Sports Medicine (ACSM)
2009 Marktaandelen in soorten en maten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Onderzoek "jeugd en de sportvereniging"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 De schoolsportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 De toekomst van de schoolsportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Opvoeding binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Sportuitval binnen het damesturnen
Uitgever(s): Marianne Groenevelt
2009 Sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Sport en fiscus
Uitgever(s): Kluwer
2009 Omdat sportiviteit geen grenzen kent
Uitgever(s): NCDO
2009 Maatschappelijke sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2008 Club zoekt kleur!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Aard en mate van betrokkenheid van sportverenigingen
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
2008 Meer doen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Verenigingen in België
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2008 Verenigingsmonitor 2007
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 A winning team?
Uitgever(s): The Institute for Volunteering Research and Volunteering England
2008 Ledental NOC*NSF over 2007
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Weinig over de schreef
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Incidenten van seksuele intimidatie en misbruik in de zwemsport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 KNKV verenigingsservice
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 De club de baas
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de sport (WOS)
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Rapportage sport 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Betrekkelijke betrokkenheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Ervaringen van sportverenigingen en swo's die betrokken zijn bij lokale GALM-SCALA projecten
Uitgever(s): Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen UMVG, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Maatschappelijke stage in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Thuiswedstrijd in een vreemd land
Uitgever(s): Utrecht University
2008 Meedoen allochtone jeugd door sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sport en integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Benut de sportvereniging in haar kracht
Uitgever(s): Kennispraktijk Steenbergen, Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB)
2008 125 jaar gastvrijheid
Uitgever(s): Koninklijk Horeca Nederland
2008 Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, DSP-groep BV
2008 Buiten de lijnen
Uitgever(s): Academie voor Management
2008 Onderzoek naar investeringsbereidheid supporters FC Twente
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 Samenwerking: een reële oplossing?!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Olympische educatie op school en bij verenigingen
Uitgever(s): KVLO
2008 Sport matcht school
Uitgever(s): KVLO
2008 Leerlijnen sportoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2008 Stropdas en trainingspak: een unieke combinatie(functionaris)?!
Uitgever(s): KVLO
2007 Sportvereniging en fiscus / vragen over sportvereniging en fiscus
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Warmlopen voor meedoen
Uitgever(s): daM uitgeverij
2007 Zo groen als kunstgras
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 Witboek
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2007 Swim2gether
Uitgever(s): KNZB
2007 Sportvereniging en financiën
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Sporters in beeld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Brug over woelig water
Uitgever(s): Ruud van der Meulen
2007 Ledental NOC*NSF over 2006
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Meer dan sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Verenigingsmonitor 2006
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2007 SwimExperience
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2007 Kennismaken met volleybal
Uitgever(s): NeVoBo
2007 'n Tikkie werkgever
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport
2007 De conjunctuur van de verenigingssport
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Sportverenigingen en financiën
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Maatschappelijke stages
Uitgever(s): KVLO
2007 Attractief handbal spelen (3)
Uitgever(s): KVLO
2007 Kaderopleidingen op het Beatrixcollege
Uitgever(s): KVLO
2006 Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Kleur in sport
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Open stadion
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2006 Verbondenheid op de 19e hole?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Wat de jeugd beweegt
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Vrouwen in beweging
Uitgever(s): T. Oosterhoff
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 De verankering van sport in het Europese recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2006 Rapportage sport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Verslag 3e Nederlandse congres sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2006 PRinS verenigingen in beeld 2001-2006
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Ledental NOC*NSF over 2005
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Versterking door samenwerking?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen
2006 Voetballen in de kleine ruimte
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV
2006 Sociale diversiteit en de roep om respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Onder Marokkanen
Uitgever(s): Nieuw Amsterdam Uitgevers
2006 Sportverenigingen 2000-2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Langs de lijn of erover?
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 Handreiking gedragscodes voor buurt, vrijetijdsbesteding, sportvereniging en school
Uitgever(s): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
2006 Organisatorische integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 A new perspective on the development of sport clubs in the Netherlands
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2006 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Sportsponsorgids
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 DSB-SPRINT-Studie
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2005 Ongekend talent
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Minder regels, meer sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 De vereniging op survival
Uitgever(s): CIVIQ
2005 Verenigingsmanagement in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Ledental NOC*NSF over 2004
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Sport & maatschappelijk betrokken ondernemen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2005 Verslag Nederlands congres sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Zin in sport
Uitgever(s): NCSU
2005 Kansen voor sportverenigingen in de BOS-impuls
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Breed in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Kwaliteitsinstrumenten vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): CIVIQ
2005 Verslag van het symposium
Uitgever(s): WRR
2005 IKSport doorgelicht
Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut
2005 Kleurrijke zuilen
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2005 De Nederlandse Culturele Sportbond
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrijetijdswetenschappen
2005 Individuele sport versus teamsport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Verenigingsmonitor 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Professional sport in the internal market
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut, Egde Hill (UK), Sport 2B
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2005 Volunteers in sports clubs
Uitgever(s): Antony Rowe Ltd
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2005 Sportverenigingen scoren met de BOS-impuls
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Veld- en zaalcapaciteit sportverenigingen Nieuwerkerk aan den IJssel
Uitgever(s): DSP-groep BV
2005 Loyaliteit aan sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Sport- en beweeggedrag Zwolse kinderen
Uitgever(s): Sportservice Zwolle, Sportscan
2005 Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet
Uitgever(s): Sportraad Overijssel, NebasNsg, Sport en Bewegen Calo, Zwolle
2005 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2005
Uitgever(s):
2005 Sportclub in beeld
Uitgever(s): Stichting Beeldende Amateurkunst
2005 Quick scan rookbeleid sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Handboek wet- en regelgeving voor verenigingsondersteuning
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Verenigingsmonitor 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2004
Uitgever(s):
2004 Ledental NOC*NSF over 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 De sportvereniging in de wijk
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Verenigingsmonitor Fryslân 2003
Uitgever(s): Sport Fryslan
2004 Sportverenigingen en accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Nederland sportland manifest
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Als het niet leuk is, komen ze niet terug ...
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Waterkracht
Uitgever(s): KNZB
2004 Hé, kleur op!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Ze zijn gewoon niet te binden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2004 Verenigingssport in Nederland
Uitgever(s): TNO Arbeid
2004 De kracht van sport
Uitgever(s): Johan Cruyff Sport Management Instituut
2004 Motion
Uitgever(s): Finnish Society for Research in Sport and Physical Education
2004 De jeugdsportmonitor
Uitgever(s):
2004 Hoe scoren tafeltennisverenigingen op jeugdsport?
Uitgever(s): NKS
2003 Tweemeting
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Rapportage sport 2003
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2003 Ledental NOC*NSF over 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Verenigingsmonitor 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): SCP
2003 Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven
Uitgever(s): Verloren
2003 Verenigingen buiten de georganiseerde sport
Uitgever(s): NCS
2003 Kwaliteitsmeting sportverenigingen Noordenveld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Sportdeelname onderzoek Noordenveld
Uitgever(s): W.J.H Mulier Instituut
2003 Sportdeelname onderzoek Hoogeveen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Kwaliteitsmeting sportverenigingen Hoogeveen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Brede school en sportverenigingen kunnen elkaar versterken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Ik kan het niet alleen
Uitgever(s): Symbiose
2003 Wet- en regelgeving voor sportverenigingen
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Nationaal onderzoek hockeycontributie 2003
Uitgever(s): BDO Acocuntants en adviseurs
2003 Meten=weten?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2003 Sportentwicklungen in Deutschland Band 17
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2003 Abenteuer, erlebnis und wagnis
Uitgever(s): Czwalina Verlag
2003 Maarssen in beweging
Uitgever(s):
2003 Jeugdroeien, jeugdgericht of niet?
Uitgever(s): Leonie Seitsma
2003 Almanak voor de stichting en de vereniging
Uitgever(s): Paris
2002 Verenigingsmonitor 2001
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Ledental NOC*NSF over 2001
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 De meerwaarde van sport
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2002 Verenigingsmanagement in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Bedrijfssport in beweging
Uitgever(s): Nederland in Beweging
2002 From union to international company
Uitgever(s): Bob Heere
2002 De vereniging vooruit
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Sportarchieven de moeite waard!
Uitgever(s): Stichting de Sportwereld
2002 European sport's first collective labour agreement
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut
2002 Een onderzoek naar de redenen waarom verenigingen al dan niet externe hulp inschakelen
Uitgever(s): Katholieke Unviersiteit Brabant
2002 Gemeenteambtenaren en gemalen baksteen
Uitgever(s): VVGA tennis
2002 Op bezoek?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Jeugdsport
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2001 Arbocheck sportorganisaties
Uitgever(s): NOV
2001 Ledental NOC*NSF over 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Waarden en normen in de sport, deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Over communiceren gesproken
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Sportverenigingen in de 21e eeuw
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 De pedagogische taak van de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2001 Vrouw in sport en bestuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Een zware wissel?
Uitgever(s): NFWS
2001 Zorg voor gezondheid in de sportvereniging
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2001 Masterplan Nederland sportland digitaal
Uitgever(s): NOC*NSF, Da Vinci Advies BV
2001 Sportgedrag jongeren in Amsterdam
Uitgever(s):
2001 Nota verenigingssport
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport & Recreatie
2001 Omnibus 2001
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar, Stafafdeling Onderzoek en Statistiek
2001 Der organisierte sport als arbeitsmarkt
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
2001 Die sportvereine
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
2001 Sporten in een gymnastieklokaal
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
2001 Uw (sport)vereniging en de euro
Uitgever(s): NOC*NSF, Het nationaal forum voor de introductie van de euro
2001 De Maarssense sportverenigingen in beeld
Uitgever(s):
2001 Sportparticipatie van allochtonen in Hengelo
Uitgever(s): Steunpunt Minderheden Overijssel
2000 Verenigingsmonitor 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Trends en determinanten in de sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NebasNsg
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Wat beweegt senioren?
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Koning voetbal koning klant
Uitgever(s): Universiteit Leiden, Departement bestuurskunde, sociologie
2000 The construction of meaning in sport organizations
Uitgever(s): Shaker Publishing BV
2000 Verenigingsanalyse Nederlandse Touwtrek Bond
Uitgever(s): &HANCE
2000 Eénmeting
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Verenigingsmonitor 2000
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
2000 Ledental NOC*NSF over 1999
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Blauwdruk van een jeugdvoetbalbeleidsplan
Uitgever(s): KNVB
2000 Kleurrijk sporten?
Uitgever(s): Saskia Nuijten
2000 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999
Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu
2000 Onderzoeksrapport KNGU ClubScan Totaal
Uitgever(s): KNGU
2000 Interculturalisatie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht
2000 Kwali-tijd voor de sportvereniging
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie
2000 IKSport
Uitgever(s): PVLO
2000 De aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren bewegen en sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Tweedelingen in sport en samenleving?
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
2000 Kwaliteitszorg in de sportclub
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Bloso, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
2000 Wie ben ik?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2000 Sport in Echt
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Tilburg
2000 Sportverenigingen millenniummoe?
Uitgever(s): SPORTDrenthe
2000 Themabijeenkomsten, wel of geen thema?
Uitgever(s):
2000 Als het balletje gaat rollen
Uitgever(s): Wietse Verhaert
1999 Sport en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1999 Senioren in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Je eigen sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 De veelkleurige vereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Sport clubs in various European countries
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann, Schattauer
1999 Verzuiling en ontzuiling in de voetbalsport
Uitgever(s): Lars Ulrich
1999 Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen
Uitgever(s): Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
1999 Beleidsadvies
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Informatiewijzer vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Werkmap VIS-kit
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Inventarisatie naar de behoefte aan externe ondersteuning bij homo/lesbische sportclubs in Nederland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
1999 Ledental NOC*NSF over 1998
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Programmaboekje VIS
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Professionalisering van managementtaken op verenigingsniveau
Uitgever(s): NOC*NSF
1999 Arbocheck vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
1999 Gewoon doen
Uitgever(s): NEBAS NSG, IOS, NOC*NSF
1999 Buitenspel?
Uitgever(s):
1999 "Het loopt nog ongenadiglijk mat"
Uitgever(s): Uitgever H.J.G.M. Scholten, Katholieke Universiteit Brabant
1998 Kwaliteit van jeugdsport
Uitgever(s): VUBpress
1998 Vrijwilligers in de sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1998 Kwaliteit sportaanbod
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Projectresultaten nieuwe leden en vrijwilligers 1997-1998
Uitgever(s): Sportservice Amsterdam
1998 Betekenissen van besturen
Uitgever(s): ISOR
1998 'Het bestuur springt in met frisse tegenzin'
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Tijd voor vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Het blijft toch vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Chionis, NOC*NSF
1998 Verantwoord alcoholgebruik en sportverenigingen
Uitgever(s): NIGZ
1998 Ledental NOC*NSF over 1997
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Seksuele intimidatie
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Vereende krachten
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1998 Jongerenparticipatie in de sportvereniging
Uitgever(s): Assist
1998 Handboek kwaliteitsmanagement in het sportbedrijf
Uitgever(s): Stichting Opleidingscentrum Landelijke Contactraad
1998 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Integraal veiligheidsbeleid
Uitgever(s): Projectgroep
1998 Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, gemeente Veenendaal
1998 Onderzoek sportverenigingen in het kader van het opstellen van een gemeentelijke sportbeleidsnota
Uitgever(s): Gemeente Venlo, Afdeling Beleidsplanning, -coördinatie en onderzoek
1998 Zonder vrijwilligers geen voetbal
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 City marketing & football
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Brabant, Universidad de Duesto, Loughborough University
1998 Verslag themabijeenkomst 'betalen van vrijwilligers
Uitgever(s): Steunfunctie Sport Flevoland
1998 Publicatie-overzicht congres 'Hoe waarde(n)vol is de sportvereniging?
Uitgever(s):
1998 Human resource management in de sportvereniging
Uitgever(s):
1997 Nieuw kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Nieuwe leden
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Sport in Schule und Verein
Uitgever(s): R. v. Decker's Verlag
1997 Voetbalverenigingen en fusie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht, KN
1997 Charlois in beweging?
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Bijlagenboek Charlois in beweging?
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Spoorboekje naar verbetering vrijwilligersbeleid
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Strategisch Bedrijfstakonderzoek Betaald Voetbal
Uitgever(s): KWW Krekel van der Woerd Wouterse bv
1997 Professionalisering in de sportvereniging
Uitgever(s): NFWS
1997 Seksueel onbekend
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
1997 Fusies en andere vormen van samenwerking
Uitgever(s): NKS
1997 Sporten bij een Nederlandse sportvereniging
Uitgever(s): Sport Friesland
1997 Buitensportaccommodaties 1997-1998
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Dienst Publieke Werken en Sport, Afdeling Sport en Recreatie
1997 Vrijwilligers en werkgelegenheid in de sport
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Afdeling Sport en Recreatie
1997 Hbo-studenten buiten spel?
Uitgever(s): Katholieke Unviersiteit Brabant
1997 Rapportage werkgroep SV Bijlmer
Uitgever(s): Dienst Welzijn Amsterdam, Sportservice Amsterdam, KNVB
1996 Als je er niet uitkomt, hoor ik het wel?
Uitgever(s): NOV
1996 Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Uitgever(s): NOV
1996 Op weg naar de lerende sportvereniging
Uitgever(s): NOV
1996 Wie wil de nieuwe voorzitter worden?
Uitgever(s): NOV
1996 Oog voor vrijwilligers!
Uitgever(s): NOV
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 Ondergrens opleiding vrijwillige sportleider
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Enquête resultaten marktverkenningsonderzoek Taekwondo Bond Nederland per district
Uitgever(s): Sport Service Noord Brabant
1996 En sponsors zijn al net zo moeilijk te vinden als vrijwilligers
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Nieuwe sporters
Uitgever(s): NPS afdeling Minderheden
1996 Draaiboek voor een thema-avond
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Ledental NOC*NSF over 1996
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Ledental NOC*NSF over 1995
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Cursus vrijwilligerscoördinator in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Werkboek vrijwilligersbeleid in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Onderzoeksrapport NiKaS NieuweKansenSport-project
Uitgever(s): NKS
1996 Recreatiekorfballers...de leden van de toekomst
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
1996 De rol van de sportvereniging in doelgroepenbeleid
Uitgever(s): NKS
1996 Pilotproject nieuw kader in de sport ten behoeve van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): NOC*NSF Sportconsult
1996 Tennis in Nederland
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Centrum Sportresearch (UCeS), Werkgroep Bewegingswetenschappen
1996 Schoolsportagenda 1995-1996
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1996 Midlifers in de volleybal- en korfbalsport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Sport en Recht
Uitgever(s): Kluwer
1995 Ledental NOC*NSF per 1 januari 1995
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Eerst de knikkers dan het spel
Uitgever(s): Bureau S.P.O.R.T.
1995 Ledental per 1 januari 1995
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Sportclubs en sportscholen 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Samen sporten
Uitgever(s): Centraal orgaan opvang asielzoekers
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Sociaal-culturele berichten 1995-6
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 De kwaliteit van multifunctionaliteit
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Omni-sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
1994 Youth-friendly sport clubs
Uitgever(s): VUB Press
1994 De Sportmarkt
Uitgever(s): Telegraaf Tijdschriften Groep B.V.
1994 Ledental NOC*NSF per 1 januari 1994, 2e herziene uitgave
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Sportsponsoring van allochtone sportverenigingen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1994 Reader scholing verenigingsbegeleiders allochtoon kader
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Privatisering
Uitgever(s): NKS
1994 Der Sportverein
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1994 Basismodel analyse van de leden van de bonden
Uitgever(s): NOC*NSF, sector Sportontwikkeling
1994 De op(en)stelling van sportverenigingen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
1994 Stageverslag
Uitgever(s):
1994 Besturen en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs
Uitgever(s): Koninklijke Vermande
1993 Sport = gaaf!
Uitgever(s): NOC*NSF
1993 De andere sportcarrière
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1993 Strategisch in beweging
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1993 Strategisch in beweging
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1993 De relatie jeugd-sportvereniging
Uitgever(s): IVA, KUB
1992 Sportclubs en sportscholen 1990
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1992 Ledentallen per 1 januari 1992 van de bij NSF aangesloten sportorganisaties
Uitgever(s): NSF
1992 Beweging in kleur
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1992 De meest gestelde vragen...over allochtonen en sport
Uitgever(s): NSF
1992 Sportclubs investeren in jeugd
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1992 Sporten in een club betekent meer...
Uitgever(s): BLOSO, Koning Boudewijnstichting, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
1991 Effecten van privatisering van sportaccommodaties voor de sportverenigingen
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur
1991 Werkboek voor verenigingen 1
Uitgever(s): NOC*NSF
1990 Organisatorische integratie een vorm van sportieve samenwerking
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1990 Organisatorische integratie een vorm van sportieve samenwerking
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1990 Economische basistellingen
Uitgever(s): SDU, Uitgeverij, CBS-Publikaties
1990 Inspelen en ......meespelen
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1989 Op naar de volgende eeuw
Uitgever(s): KNVB
1989 Bij ons is de voorzitter een vrouw
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1989 Sportclubs en sportscholen 1987
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1988 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1987 Übungen mit langen Staben für Mittelschulen, Lehrerseminare und Turnvereine
Uitgever(s): Lion
1986 Maluku muda onderweg
Uitgever(s): Trepico, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociale wetenschappen
1986 Sport und Verein
Uitgever(s): Rowohlt Taschenbuch Verlag
1985 Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1985 Meer tijd voor sport
Uitgever(s): Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugdsportleiders over hun functie
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1984 Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1984 Sportverenigingen en kostenstijgingen
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
1984 Meer tijd voor sport
Uitgever(s): Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
1984 Lokale bundeling van de sport: sportraad/sportfederatie
Uitgever(s): De Vrieseborch
1983 Besturen van sportverenigingen
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg
1983 Vele handen maken licht werk
Uitgever(s): IVA
1981 Fijn samen fietsen
Uitgever(s): stichting: fiets!
1981 Georganiseerde ruitersport en voorzieningen
Uitgever(s): Landinrichtingsdienst
1980 Beleidsvorming in de vereniging
Uitgever(s): De Vrieseborch
1979 Grondslagen van het verenigingsleven
Uitgever(s): De Vrieseborch
1979 Overzichtelijk besturen
Uitgever(s): De Vrieseborch
1978 Rapport roeisport
Uitgever(s): Amsterdamsche Roeibond
1978 Recreatiesport in de vereniging
Uitgever(s): De Vrieseborch
1977 Kaderbehoefte bij sportverenigingen
Uitgever(s): Instituut voor toegepaste sociologie
1977 Kaderbehoefte bij sportverenigingen
Uitgever(s): Instituut voor toegepaste sociologie
1977 Financiën van de vereniging
Uitgever(s): De Vrieseborch
1972 Probleme der sportsoziologie
Uitgever(s): Bundesinstitut für Sportwissenschaft
1970 Vast in 't zadel
Uitgever(s): NSF
1965 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1964 Wat doet gij?
Uitgever(s):
1963 Verenigingsleven in Nederland
Uitgever(s): Van Loghum
1957 Wat doet gij?
Uitgever(s):
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1950 Wat doet gij?
Uitgever(s):
1898 Eisenstabübungen zum Gebrauch beim Turnunterricht in Schulen und Vereinen
Uitgever(s): Bonz
1896 Turnspiele für Schulen und Turnvereine
Uitgever(s): Lion
1895 Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnverenigingen
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1893 Vrije oefeningen zonder en met ijzeren staven, voor mannen-turn-vereenigingen
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1892 Handbuch für Vorturner I
Uitgever(s): Pichler
1884 Merkbüchlein für Vorturner in oberen Klassen höherer Lehranstalten und in Turnvereinen
Uitgever(s): Hahn
1881 Handbuch Vorturner der Turnverein
Uitgever(s): Haeffel
202 Van crisis naar crisis: hoe zijn sportverenigingen de coronacrisis doorgekomen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
z.j. Deutscher Olympischer Sportbund
Uitgever(s): DOSB
z.j. Sport & Zaken (website)
Uitgever(s): Stichting Sport & Zaken
z.j. Sport ..... en het vrijwilligerswerk in Maastricht
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport
z.j. Sport extended
Uitgever(s): JES Stadslabo vzw
z.j. Kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie
Uitgever(s): J-OB (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions)
z.j. 4 Inzichten voor verenigingsbestuurders
Uitgever(s): Naar een veiliger sportklimaat
z.j. Economic value of community clubbased sport in Australia
Uitgever(s): Griffith University, Australian Sports Commission
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. Grensverleggende brancheorganisaties
Uitgever(s): Berenschot Groep BV
z.j. Witboek 'minder regels, meer sport'
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Productinnovatie bij sportverenigingen
Uitgever(s):
z.j. Verslag inventariserend onderzoek Project 'Gelijk Spel'
Uitgever(s): Anti-Discriminatie Buro Noord-Holland Noord
z.j. Gezin & sportvereniging
Uitgever(s): NCS
z.j. Met de blik op de toekomst gericht
Uitgever(s):
z.j. Als je wilt gaan sporten bij een Nederlandse sportvereniging...
Uitgever(s): Sprong, team sport
z.j. De stad, de mens en het spel
Uitgever(s): de Samenwerkende Denksportbonden, Sportservice Noord-Holland
z.j. Scoren met diversiteit
Uitgever(s): Antwerps minderhedencentrum de8
z.j. Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. De gymnastiek, theoretisch en practisch beschreven te dienste van aankomende onderwijzers, gymnastiek-vereenigingen, scholen en huisgezinnen
Uitgever(s): Altmann & Roosenburg
z.j. Beroeps Vereniging voor Managers in de Sport (BVM)
Uitgever(s): BVM Sport
z.j. Knelpuntenonderzoek aangepast sporten
Uitgever(s): Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport