Visie & Beleidsplein

U zoekt op "accommodaties" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

788 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Ruimte voor sport op het Utrecht Science Park
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sportaccommodaties en babyspullen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2024 Huurtarievenmonitor binnensport 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Ruimte voor sport in Goes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Vals gevoel van natuur
Uitgever(s): Golazo Media
2024 Toegangsprijsmonitor 2023/2024.
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogeschool
2023 Health promoting sports clubs: from theoretical model to logic model
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Onderbenutting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Onderbenutting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beter benutten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Huurtarievenmonitor gemeentelijke sportaccommodaties 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Contributiemonitor 2022/2023
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie
2023 Toegangsprijsmonitor 2022/2023
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Marketing en Communicatie
2023 Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties vergeleken
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Groener bij de buren?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Duurzaamheid als verdienmodel
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen door één deur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 ‘Toegang tot’ is niet genoeg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Het inspiratie-effect van duurzame sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor georganiseerde sport in Amstelveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor zaalsport en bewegingsonderwijs in Heerlen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor sport in Veenendaal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2022 Lokale coalitieakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Natuurinclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Provincie Gelderland, NOC*NSF
2022 Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor zaalsport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tarievenbenchmark gemeentelijke sportaccommodaties Lansingerland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Huurtarieven gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Toegangsprijsmonitor 2021/2022
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys
2022 Tipsheet creëren van een open sportpark
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor sport in Wageningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Gebruik eerste jaar Gelderse pumptracks
Uitgever(s): HAN University of applied sciences, Han
2022 Realisatie van bikepark kent pieken en dalen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Maatschappelijke waarde van sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Een ander perspectief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Beperkte aandacht voor circulariteit bij verduurzaming sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Verenigingsmonitor 2020 Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Sportinfrastructuur.nl
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 CO2-neutraal sportvastgoed in gemeenten?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Thuis, de vergeten sportaccommodatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ruimte voor de zaalsport: hoog tijd voor nieuwe richtlijnen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Ruimte voor sport in Haarlemmermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK SPORT) 2021
Uitgever(s): Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
2021 Ruimte voor sport in Leiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Van binnen sporten naar buiten sporten. Of thuis!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Wetgevingsoverleg sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 ‘Samen sporten maakt sterk'
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2021 Energieprijzen stijgen: belang energiebesparende maatregelen neemt toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 LO-docenten werken samen (3)
Uitgever(s): KVLO
2021 De accommodatie voor bewegingsonderwijs, je werkplek en je leermiddel
Uitgever(s): KVLO
2021 Ruimte voor sport in Nuenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ruimte voor binnen- en buitensport in Ede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2020 Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Stappenplan sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sportief aanbesteden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Juridische risico's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Planningsinstrument zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Leeuwarden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Behoefte aan zwemwater op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Plet de piek
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Kostendekkendheid van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verzelfstandiging en privatisering van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Routekaart verduurzaming sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Open sportparken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De financiële stromen in de sport in Amstelveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Almere
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportdeelname Heerhugowaard 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor binnensport in Barneveld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor binnensport in Nijmegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Binnensportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Een flinke opgave
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beter benutten van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Roadmap for improving sustainability in sports
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport & Physical Activity
2019 Ruimte voor binnensport in Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor sport, spel en bewegen
Uitgever(s): De adviesraad voor de sport
2019 Trots op wat al is verricht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Bouwen aan maatschappelijke waarden
Uitgever(s): Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport op de stort
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport for women in urban places (SWUP)
Uitgever(s): ALDA
2019 Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties in Eindhoven
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2019 Ingebouwde vernieuwing
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Routekaart duurzame sport
Uitgever(s): Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2019 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Contributies en toegangsprijzen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Exploitatie van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor sport in Gouda
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Nieuwe opgaven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Duurzame sportsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor buitensport in Amstelveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De invloed van een open club/vitaal sportpark op de leefbaarheid en het individueel welzijn
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor sport in Noordenveld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor buitensport in Haarlemmermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor binnensport in Haarlemmermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor binnensport in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport & Bewegen, meedoen is winnen
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2019 Lifestyle sports and public policy
Uitgever(s): Routledge
2018 Voorzet Sportakkoord: energie bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Kansenrapport Olympische Spelen Parijs 2024
Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2018 Actieagenda Beter Aanbesteden
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
2018 ‘Onze sport is booming’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gezond door sport in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Teylingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2018 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Inventarisatie alcoholmarketing
Uitgever(s): Breuer | Intraval
2018 Zijn sportverenigingen tevreden met hun accommodatie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Meest toegankelijke gemeente 2018
Uitgever(s): Inclusionlab
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Sport & ruimte
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2018 Doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Masterplan accommodaties 2018
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond
2018 Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportief aanbesteden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018 Wat levert het op?
Uitgever(s): Arko Sports media
2018 Ruimte voor binnensport in Gorinchem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Rheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Towards gender equity in urban outdoor sport spaces
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in Rijswijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Ruimte voor binnensport in Schagen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportdeelname Almere 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Papier is geduldig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Het ruimtebeslag van de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2018 Het bedrijfsleven: een nieuwe doelgroep
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Voetbal op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Behoefteonderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport in collegeprogramma's 2018-2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport op Urk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in De Fryske Marren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor buitensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The smart guide to synthetic sports fields rubber infill
Uitgever(s): Smart Connection Consultancy
2017 Vitale sportparken in Gelderland
Uitgever(s): Sport&Ruimte | Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken
2017 Beleidsplan sportterreinen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Annex XV report
Uitgever(s): European Chemicals Agency (ECHA)
2017 Een toekomstbestendige buitensport in Landerd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Update: ruimte voor sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ruimte voor binnensport in Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Verenigingsmonitor 2017 Hilversum
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportaanbieders doen een deur open
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Ruimte voor sport in Ede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Drempelvrij sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Foqus Consultancy
2017 Ruimte voor buitensport in Nijmegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sporthalbehoefte Apeldoorn
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Ede
2017 Notitie masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Thesis Sportservice Overijssel
Uitgever(s): Sportservie Overijssel
2017 Vraag en aanbod van sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Ten koste van wie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Verplicht duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Privatisering: een hele verantwoordelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Hardware, orgware, software
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen
Uitgever(s): TREEM bv i.s.m. Mulier Instituut
2017 Tarieven sport Maastricht
Uitgever(s): Hospitality Group
2017 Gebiedsontwikkeling Feyenoord City: gemeentelijke position paper
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Ruimte voor sport in Leudal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Exploitatie van horeca-uitspanningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Maatschappelijke baten zwem-/gymgebouw Abcoude
Uitgever(s): Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies
2017 Vragenlijst Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein (sociaal domein)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Vragenlijst ‘Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein’ (sport en bewegen)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Buitenkans
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitgever(s): KVLO
2017 Ruimte voor buitensport in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor sport in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Een blaashal als oplossing voor hockeyloze winterperiode
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Gemeenten met een sportpedagoog
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Van sportaccommodatie naar sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Nieuwe innovatieprijs om niveau sportaccommodaties te behouden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Ruim baan voor de anders georganiseerde sporter
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Milieubarometer geeft inzicht in milieubelasting van zwembaden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Ruimte voor sport in Heerenveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport.nl/voorclubs: het nieuwe platform voor clubbestuurders
Uitgever(s):
2016 Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Verenigingsmonitor Waterland 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Blog: Sport in verkiezingsprogramma’s
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Waarom de gymzaal van Opeinde even wereldnieuws is
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De deprivatisering van Vondersweijde
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Handleiding MFA Startup Tool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 Grounding the practice
Uitgever(s):
2016 Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut, KNZB
2016 Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Adviesrapport Masterplan groot Utrecht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2016 Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Atletiekaccommodatie onderzoek
Uitgever(s): Atletiekunie
2016 De Waardenvolle Club als muziekstuk voor de voetbalbestuurder
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Gemiddelde milieubelasting gymzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Gemiddelde milieubelasting sportzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Nearly ZEROenergy sports facilities
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Sportaccommodaties en financiën
Uitgever(s): Gemeente Breda
2016 Beleidsplan binnensportvoorzieningen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Uitgever(s): RekenKamer Maastricht
2016 De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting
Uitgever(s): Tilburg University
2016 Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor binnensport in Maassluis
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Handreiking marktconsultatie
Uitgever(s): Pianoo
2016 Zaterdagvoetbal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Regio Friesland heeft grootste dichtheid sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Lange afstand (tot) schaatsen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Nederland voetballand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Samen schaatsen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Donkere wolken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Zwembaden centraal
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Over de grenzen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sportverenigingen en accommodaties samen een sterk team
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Honkbal in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportaccommodaties in Nederland goed bereikbaar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen
Uitgever(s):
2015 De verbindende waarde van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ruimte voor sport in Alkmaar
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sport, ruimte en tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Column Elma Drayer: ‘Ik ben niet sportief en zal het ook nooit worden’
Uitgever(s): Elma Drayer
2015 Topscore Amsterdam: binden en behouden van jongeren voor de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportplus: het nieuwe verenigen een feit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Rotterdam Sportsupport
2015 Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Hospitality Consultants lanceert Nationale Sporthalexploitatiebenchmark
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Schippers komt met instrument voor multifunctionele sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Naar een optimale bezetting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport, ruimte en tijd. Op naar een betere bezetting van sportaccommodaties.
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Nieuwe zwemwaterwet
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Verduurzaming als getrapt proces
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaccommodatieplan 2015-2022
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport
2015 Landschap van sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur
Uitgever(s): Academia Press
2015 Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?
Uitgever(s):
2015 Sportbeleid in Gennep
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Premiekorting werkloze jongere contract 24 uur
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Utrecht strijdt tegen de pieken en dalen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Oosterhout centraliseert gemeentelijke zwembaden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwemmen in Leusden
Uitgever(s): Gemeente Leusden
2015 Unieke locaties, unieke concepten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Opkomst van stichtingen voor onderhoud van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ruimte en sport: geen vanzelfsprekende combinatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vrij baan voor de vrijwilliger
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwembranche heeft behoefte aan eenduidig beleid tegen wangedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Het kloppend hart van de buurt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ontwikkeling innovatietechnieken voor zwembaden gaat snel
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De openbare ruimte als grootste sportpark van iedere gemeente
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Voorbij de ideologie durven kijken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 "Sportverenigingen moeten zich blijven vernieuwen"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zit er nog muziek in gemeentelijke zwemparadijzen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kanttekeningen bij de nieuwe energiesubsidieregeling voor de sport
Uitgever(s):
2015 Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Crisiscommunicatie zet de toon
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gedachtegoed 2521 Gewoon Zwemmen lijkt ook geschikt voor zaalsporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 "Sportverenigingen: Vergeet de twee miljoen mensen met een beperking niet"
Uitgever(s): Week van de Toegankelijkheid
2015 Zwembadbranche onder de loep
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Inhaalslag voor voetbalstadions rond toegankelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Realisatie van multifunctionele accommodatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Green Deal: geleidelijk afbouwen van bestrijdingsmiddelen op sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Voetbalvereniging RCL Leiderdorp op weg naar een rookvrij sportterrein
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De Indoor Golf Arena
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wachtlijsten bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport in tijden van decentralisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaccommodaties, bezuinigen maar hoe?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Transfloormer moet sportcentra multifunctioneel maken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbedrijf Amstelveen wil nog efficiënter en effectiever ondernemen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Factsheets per case
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Ooit word je een dinosaurus
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties verschenen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 RVS in zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Verduurzamen van sportaccommodaties
Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2015 Sportbeleid in Gennep – financiën
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Van Gendt Sportfabriek
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2015 Verenigingsmonitor Heerenveen 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemiddelde milieubelasting zwembaden
Uitgever(s): Stichting Stimular
2015 Handreiking bij protocol verhuur sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model huurovereenkomst sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model aanvraagformulier huur sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model bevestigingsformulier huur sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model huis- en gedragsregels sportaccommodatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Model algemene voorwaarden voor huur van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Nota meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Beleidsnotitie Binnensportaccommodaties Heerlen 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Heerlen
2015 Optimalisering van de bezetting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Flexibel inrichten van sport­accommodaties
Uitgever(s): KVLO
2015 Stappenplan verduurzamen sportaccommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2015 Twee werelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samen sterk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Terug in de tijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Tennis, de tweede georganiseerde sport van Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegingsruimte: beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Ruimte en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Optimalisering van de bezetting van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): ASC sports&water
2015 Landschap van sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Richtlijnen toegankelijkheid indoor sportaccommodaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2014 Gezonde kantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 De golfbaan in beeld
Uitgever(s): Van Spronsen & Partners horeca-advies
2014 Towards one planet sport events
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2014 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)
Uitgever(s): Rekenkamer Amsterdam
2014 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)
Uitgever(s): Rekenkamer Amsterdam
2014 De belangrijkste effecten van en succesfactoren voor een succesvolle privatisering van voetbalaccommodaties, volgens de gemeenten en voetbalverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Wagner Group
2014 Wat kost sport in de B5?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Bovenlokale sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Sportaccommodatiegebruik in beweging
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2014 Voetbal in Oss
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Sport in krimpregio's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties
Uitgever(s): BMC
2014 Ruimte voor sport in Leeuwarden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Capaciteit binnensport Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Faal- en succesfactoren van nieuwe voetbalstadions in Nederland
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Spatial planning implications of cities' sports policies
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)
Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
2014 Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede
Uitgever(s): BMC
2014 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Het WK hockey 2014 als inspiratie voor duurzaamheid
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Een integrale blik op aanleg en onderhoud van sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Missers
Uitgever(s): KVLO
2014 Green deal sportvelden 2020
Uitgever(s): BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
2014 Ruimte voor sport
Uitgever(s): Gemeente Breda
2014 Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Beleidskader exploitatie en beheer buitensport
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2014 Zelfredzaamheid vergt zekerheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Waarom faalt de markt bij voetbal en niet bij tennis?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Mag 't een accommodatie minder zijn?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Fitnessdeelname: niet meer, wel vaker
Uitgever(s): Fit!vak
2014 Gravelbanen moeten zorgen voor behoud van aansluiting met internationaal toptennis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sport, wat gaat dat kosten?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportaccommodatienota Purmerend
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2013 Sportaccommodaties in beeld
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Factsheet exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Jaarboek Sport & Strategie 2012/2013
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2013 Bewegen met de Sportas Amsterdam
Uitgever(s): Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen
2013 Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Het sportieve werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2013 Regelingen onderwijshuisvesting
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2013 Sportdeelname en de rol van sportvoorzieningen
Uitgever(s): TNO
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2013 MKBA Zeeuws-Vlaanderen
Uitgever(s): Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
2013 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Basisinventarislijst buitenaccommodatie VO
Uitgever(s): KVLO
2013 Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Innoveren in de sport met steun van EU-subsidies
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Vrouwenvoetbal niet meer te stoppen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De juiste vrouw/man op de juiste plaats
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Succesvol veranderen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 SportStroom laat verenigingen collectief stroom inkopen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Leidinggeven met diepgang
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Slimme sportparken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De droom II
Uitgever(s): B.V. Vitesse
2013 LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Universiteit Twente, Gemeente 's-Hertogenbosch
2013 Beleid, eigendom, beheer en exploitatie
Uitgever(s):
2013 Handreiking btw en sport
Uitgever(s): Deloitte Belastingadviseurs en Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Handboek duurzaamheid op de sportvereniging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer
2012 Toekomstwaarde nu!
Uitgever(s): Agentschap NL
2012 Flexwerkplek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Zwemmonitor 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Notitie multifunctionele sportaccommodaties
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2012 Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de invloed van de bezuinigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Hogeschool InHolland
2012 Quick scan binnensportbeleid Heerlen 2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Lay-out #22
Uitgever(s): ArchitectuurFonds
2012 Licht, lucht en ruimte
Uitgever(s): Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), gemeente Amsterdam
2012 Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Een multifunctioneel sport- en leisurecentrum
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Spreidingsvraagstuk tennis in Almere
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2012 Beleidsadvies privatisering buitensportaccommodaties gemeente Helmond
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2012 Ruimte voor buitensport gemeente Helmond
Uitgever(s): Andres CS
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2012 Onontgonnen beweegruimte rondom scholen
Uitgever(s): KVLO
2012 Samen in bad
Uitgever(s):
2012 De juiste prijs
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies
2012 Poolspace
Uitgever(s): University of Otago
2012 Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V., Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
2012 World Stadium Index
Uitgever(s): Danish Institute for Sports Studies, Play the Game
2012 Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Kennisbank
Uitgever(s): Stipo
2012 Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Sportieve ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Fitness: stabiele deelname, schuivende segmenten
Uitgever(s): Fit!vak
2012 Meer ruimte voor sport in Leiden?
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Leiden
2011 Sportlandkaart verkenning ruimtelijke inrichting grootschalige topwedstrijdaccommodaties
Uitgever(s): Bureau Nieuwe Gracht i.s.m. NOC*NSF
2011 Ruimte voor binnensport in Nieuwegein 2010 t/m 2030
Uitgever(s): Stiching Sportraad Nieuwegein
2011 Een veld voor de helft
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportinfrastructuur in Nederland
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Atlas des équipements sportifs Français par grandes catégories 2011
Uitgever(s): Ministère des Sport
2011 Sport in de stad
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportas Amsterdam
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2011 Good practices and health policy analysis in European sports stadia
Uitgever(s): Drygas et. al.
2011 Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Toolkit voor ondernemerschap
Uitgever(s): MFA Lab
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Handboek stichten en huisvesten van scholen
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2011 Sport een stap te ver?
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportplaatsen in de gemeente Moerdijk
Uitgever(s): NHTV - internationaal hoger onderwijs Breda
2011 Behoefte en gebruik van zwembadwater in Amsterdam 2010
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling Sport
2011 De Spelen in 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2011 Nederland is toe aan een nieuw Thialf
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2011 Meer mogelijkheden voor buitengymles
Uitgever(s): KVLO
2011 Het bouwen van een gymnastieklocatie: een spanningsveld (1)
Uitgever(s): KVLO
2011 Tarieven- en subsidiebeleid sportaccommodaties
Uitgever(s):
2011 Eendracht
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Zwemvaardigheid verdient de aandacht
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang
2010 De indoor sportaccommodatie van de toekomst
Uitgever(s): InnoSportNL
2010 Sport terug in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Zwemmen in Houten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Let's have an ice day!
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Let's have an ice day!
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 De toekomst van de Asser sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Assen
2010 Ontwikkeling sportpark Almere West
Uitgever(s): Grontmij
2010 Toekomstvisie sportpark Almere West
Uitgever(s): Grontmij
2010 "Maatschappelijke waarde van sport: easy to see, hard to proof"
Uitgever(s): John Verkoeyen
2010 Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen
Uitgever(s): RebelGroup Advisory bv
2010 Ruimte en accommodaties voor sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 De indoor sportaccommodatie van de toekomst
Uitgever(s): Living Vision
2010 Onderzoek naar de effecten van privatisering van sportaccommodaties, gemeente Halderberge
Uitgever(s): Rekenkamer West-Brabant
2010 Speellokaal, de bakermat van bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 De blik van een vernieuwer
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdeelname De Bilt 2009
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Gezocht
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB)
2009 Nota sport en sportaccommodatiebeleid
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2009 Gemeentelijke sportaccommodaties 2008
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2009 Analyse sportbehoefte Nieuw West
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Quickscan sporthal Gaasperdam
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Veilig sporten in Kerk & Zanen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Expertmeeting indoorsportaccommodatie van de toekomst
Uitgever(s): Living Vision
2009 Sportaccommodatie van de toekomst
Uitgever(s): Living Vision
2009 Verzelfstandiging en privatisering
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2009 Akoestiek in gymzalen
Uitgever(s): LBP; Lichtveld Buis & Partners
2009 Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden
Uitgever(s): VROM-Inspectie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2009 Onderzoek behoefte sportaccommodaties gemeente Langedijk
Uitgever(s): Hopman Andres Consultants BV
2008 Eindhoven sports 2008
Uitgever(s): Sportief Nederland BV, Gemeente Eindhoven
2008 Handboek sportaccommodaties
Uitgever(s): ISA Sport, NOC*NSF, Arko Sports Media BV
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Physical environmental characteristics and individual interests as correlates of physical activity in Norwegian secondary schools
Uitgever(s): Haug et al.
2008 Sportpeiling 2008 gemeente Utrecht
Uitgever(s): Entrada Market Research
2008 Adviesrapport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Ruimte voor sport in Groningen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sportaccommodaties in Assen 2008-2025
Uitgever(s): Gemeente Assen
2008 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Atelier serie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Atelierserie Olympische plannen en ruimte
Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht
2008 Combinatiebaan Park Randenbroek
Uitgever(s): DHV B.V.
2008 Haalbaarheidsonderzoek SportGIS
Uitgever(s): Grontmij Nederland bv
2008 Voor- en nadelen multi-leisure accommodaties t.o.v. monosport accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Sport- en recreatievoorzieningen in Almere
Uitgever(s): BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving
2008 Sportaccommodaties Almere periode 2008-2015 en 2030
Uitgever(s): Arcadis
2008 Evaluatie tevredenheid huurders gemeentelijke sportaccommodaties Helmond 2007
Uitgever(s): Gemeente Helmond, Afdeling Onderzoek en Statistiek
2008 Atletiek vijfkamp semi indoor (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Wat doe jij deze winter?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2007 Ruimtelijke druk op voetbalvelden
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Handboek multifunctionele accommodaties voor sport en onderwijs
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Alliantie School & Sport
2007 Accreditatiesysteem topsportcentra
Uitgever(s): NOC*NSF Topsportontwikkeling
2007 Een golfbaan natuurlijk!
Uitgever(s): Natuur en Milieufederatie Utrecht
2007 Klanttevredenheid
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2007 Wie betaalt bepaalt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Studiedag voortgezet onderwijs Groningen 1 februari 2007
Uitgever(s):
2007 Accreditatiesysteem topsportcentra
Uitgever(s): NOC*NSF Topsportontwikkeling
2007 Sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Eindhoven sportstad 2007
Uitgever(s): Sportief Nederland, Gemeente Eindhoven
2007 Onderzoek prijs-kwaliteitverhouding sportaccommodaties Amersfoort
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Amersfoort
2007 De markt, de waardebepaling en de huisvesting van leisurevoorzieningen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Kennisbank
Uitgever(s): Stipo
2006 De Amsterdamse commerciële sport in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Sportief Amsterdam 2006
Uitgever(s): Erwin Asselman, Sportief Nederland
2006 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Jaap Eden IJshal
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Jaap Eden IJshal
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Sportieve verbreding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Ruimte voor sport in Maastricht
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Recreatief
Uitgever(s): Stichting Recreatie Kennis- en informatiecentrum
2006 De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2006 School en sport samen werken
Uitgever(s): DSP-Groep
2006 Ruimtelijke behoefte buitensportcomplexen tot 2013
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Sector Sport en Cultuur
2006 Sportaccommodatieplan
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2006 Dat licht zó!!!
Uitgever(s): Novem
2006 Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel
Uitgever(s): Stichting Recreatie
2006 Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Twente, DSP-groep BV
2006 'Buurtsportcentrum', 'sportcampus' en 'health, care & fitness'
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Sydney Olympic Park
Uitgever(s): Sydney Olympic Park Authority
2005 Ruimte voor sport in Den Haag
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2005 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Nederland actief!
Uitgever(s):
2005 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Gezichten van multifunctionaliteit op het platteland
Uitgever(s): NIZW en LCO
2005 Ruimte voor sport in Nederland tot 2020
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Beleidsnotitie sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2005 Katern verzelfstandiging
Uitgever(s): Nederlands instituut voor lokale sport en recreatie (LC)
2005 Veld- en zaalcapaciteit sportverenigingen Nieuwerkerk aan den IJssel
Uitgever(s): DSP-groep BV
2005 Sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): Stichting Sportcentrum Nieuwe Stijl
2005 Sydney Olympic Park Authority
Uitgever(s): Sydney Olympic Park Authority
2005 Sydney Olympic Park
Uitgever(s): Sydney Olympic Park Authority
2005 Motion
Uitgever(s): Finnish Society for Research in Sport and Physical Education
2005 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2005
Uitgever(s):
2005 Sportaccommodaties
Uitgever(s): Rijksdienst voor de Monumentenzorg
2005 Managing sport facilities
Uitgever(s): Human Kinetics
2004 Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2004
Uitgever(s):
2004 Sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Noord United
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Sportverenigingen en accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Knelpuntenanalyse sportaccommodaties Helmond
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Ruimte voor sport in Tilburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer
Uitgever(s): Gemeente Middelburg, SportZeeland
2004 Sport en kinderopvang
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Staanplaatsen in voetbalstadions
Uitgever(s): Kluwer
2004 Notitie skating Den Haag
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
2004 Tussenevaluatie sportconvenant
Uitgever(s): B&A Groep bv
2004 Sydney Olympic Park Authority
Uitgever(s): Sydney Olympic Park Authority
2004 Sydney Olympic Park
Uitgever(s): Sydney Olympic Park Authority
2004 Ruimte voor sportaccommodaties
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep
2004 De schaatser op kunstijs
Uitgever(s):
2003 Speelveld in beweging
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2003 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media bv
2003 Sport in Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle, afdeling informatie, Onderzoek & Statistiek
2003 Bespelingsonderzoek Sportpark Sloten
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
2003 Koersen op resultaat
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afd. Sport & Recreatie
2003 Sport centraal
Uitgever(s): DSP-groep
2003 Symposium sport & recreatie in 2003, state of the art
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2003 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 De toekomst van zwembaden in Nederland
Uitgever(s): Arko Conferences
2003 Nationale discussiedag De toekomst van zwembaden in Nederland
Uitgever(s): Arko Conferences
2002 Optimalisering kleinschalige sportparken in Amsterdam
Uitgever(s): Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
2002 De meerwaarde van sport
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2002 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Nationaal onderzoek buitensportcomplexen (NOB)
Uitgever(s): Flikweert Leisure Consultants
2002 Processen rond verplaatsing van voetbalverenigingen in vijf gemeenten
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Landelijk Centrum Opbouwwerk
2002 A star is born
Uitgever(s): Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie
2002 Voetbal en kunstgras
Uitgever(s): KNVB
2002 Managementsamenvattingen van 'quickscan zwemwaterkwaliteit' en 'recreatie in, op en rond de Waddenzee'
Uitgever(s): Stichting recreatie
2002 De toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko uitgeverij
2002 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Belastingadviseurs, adviesgroep Subsidies
2002 Leidraad voor multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Projectbureau Dagindeling
2002 Toekomstvisie binnensportaccommodaties Assen
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2002 Verslag expertmeeting ruimte voor bewegen
Uitgever(s): LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie
2002 Expertmeeting sportboulevard - gezondheidspark
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2002 Verslag bijeenkomst optimalisering kleinschalige sportparken
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening en Coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik
2002 Sport
Uitgever(s): Hopman Andres Consultants BV
2001 Onderhoudsinventarisatie sportaccommodaties Maastricht
Uitgever(s): Diopter-Janssen & Van Bottenburg
2001 Heerenveen sportstad
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg
2001 Privatisering van sportaccommodaties
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Directie
2001 The national benchmarking service for sports halls and swimming pools
Uitgever(s): Sport England
2001 Omnibus 2001
Uitgever(s): Gemeente Alkmaar, Stafafdeling Onderzoek en Statistiek
2001 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Accountants
2001 Is het gymnastieklokaal nog van deze tijd?
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2001 Sporten in een gymnastieklokaal
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
2001 Binnensport in Assen
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2001 Il veneto per lo sport
Uitgever(s): Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto
2001 Tussenbalans 2001
Uitgever(s): Nederlandse Golf Federatie
2000 Trends en determinanten in de sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2000 Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999
Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu
2000 Uit of thuis?
Uitgever(s): O+S, Amsterdamse Bureau voor de Statistiek
2000 Planning bulletin 7
Uitgever(s): Sport England
2000 Best value through sport
Uitgever(s): Sport England
2000 Ruim baan voor atletiek!
Uitgever(s): Koninlijke Nederlandse Atletiek Unie
2000 Nota overdekte zwemvoorzieningen Amersfoort
Uitgever(s): NV SRO
2000 Het stadion
Uitgever(s): NAi Uitgevers
1999 Planning bulletin 4
Uitgever(s): Sport England
1999 Survey of sports halls and swimming pools England
Uitgever(s): Sport England
1999 Privatisering sportaccommodaties, gevolgd en gevolgen
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1999 Duurzame ontwikkeling buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Oranjewoud B.V. i.s.m. gemeente Breda
1999 Verblijfsvoorzieningen EK2000
Uitgever(s):
1999 Planning policies for sport
Uitgever(s): Sport England
1998 Sport in Nederland 1998
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1998 Handleiding milieuvoorschriften sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko, NOC*NSF
1998 Handboek kwaliteitsmanagement in het sportbedrijf
Uitgever(s): Stichting Opleidingscentrum Landelijke Contactraad
1998 Integraal veiligheidsbeleid
Uitgever(s): Projectgroep
1998 Privatiseringsmonitor sportaccommodaties 1996-1999
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1998 School-/ binnensportaccommodaties Maastricht (deelrapport 3: samenvatting)
Uitgever(s): RO groep, Codacq
1998 Universitair sportcentrum Maastricht
Uitgever(s): Hospitality Consultants
1997 Tarievennota
Uitgever(s): Sportfondsen Nederland N.V.
1997 Gemeente-enquête 1996
Uitgever(s): Gemeente Ede, Bestuurszaken, afdeling Beleid, Onderzoek & Statistiek
1997 Ep variantenboek sportgebouwen
Uitgever(s): Novem
1997 Clustergrootte en bereikbaarheid van sport- en vrijetijdsaccommodaties
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
1997 Deutsche Schwimmbad Forschung
Uitgever(s): FLC
1997 Nationaal onderzoek sportaccommodaties
Uitgever(s): FLC
1997 Sociaal-culturele berichten 1996-14
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1997 Buitensportaccommodaties Maastricht in vogelvlucht (presentatie buitensportaccommodaties Maastricht)
Uitgever(s): RO groep, Codacq
1997 Haalbaarheidsstudie naar de realisering van voldoende en volwaardige buitensportaccommodaties in Maastricht
Uitgever(s): RO groep, Codacq
1997 Buitensportaccommodaties 1997-1998
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Dienst Publieke Werken en Sport, Afdeling Sport en Recreatie
1997 De verzelfstandiging van sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve gemeentelijke accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering
Uitgever(s): Moret Ernst & Young Management Consultants
1997 Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?
Uitgever(s): Buro TRS B.V.
1997 Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?
Uitgever(s): Buro TRS B.V.
1997 Sociaal-culturele berichten 1996-19
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1997 Stapeling en integratie van voorzieningenaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
1997 Voorzieningenatlas stadsregio Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam: Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Recreatie Rotterdam
1996 Verenigingsmanagement
Uitgever(s): NKS
1996 En sponsors zijn al net zo moeilijk te vinden als vrijwilligers
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Oog voor sociale veiligheid
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Nationaal Zwembad Onderzoek
Uitgever(s): FLC, RZ Publishers
1996 Voetbalvoorzieningenonderzoek gemeente Zoetermeer
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Buitensportvoorzieningen in Zoetermeer
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Van sportpark naar vrijetijdspark
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 3e notitie behoefte aan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
1996 Amsterdam Arena
Uitgever(s): Smulders Tilmans & Partners
1996 KNAU accommodatiebeleidsplan 1996-2000
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)
1996 Fitness
Uitgever(s): Centre for Recreation and Tourism
1996 Jaarplan 1996 Dienst voor Sport en Recreatie
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1995 Sportclubs en sportscholen 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Motocross naar een verantwoorde toekomst
Uitgever(s): Grontmij
1995 Ruimte voor sportvelden en veldsporten in Rotterdam
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Afdeling Regionale Ontwikkelingen en Activiteiten
1995 Sociaal-culturele berichten 1995-6
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1995 Een onsje sport ... afgewogen!
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Sports marketing
Uitgever(s): Promotheus Books
1994 Nederlandse sportalmanak 1994
Uitgever(s): Samsom uitgeverij
1994 Nota sportaccommodatie beleid
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
1994 Sport in Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1994 Theme parks, leisure centres, zoos and aquaria
Uitgever(s): Longman
1994 Tijdnormen voor groenvoorzieningen bos en buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
1994 Openluchtrecreatieve voorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Sport onder dak
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sportzaken
1994 Sportaccommodaties en architectuur
Uitgever(s): RIGO Research en Advies B.V.
1994 Sport onder dak of dakloos?
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP), SGBO
1994 Landscapes of modern sport
Uitgever(s): Leicester University Press
1993 Veilig sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
1993 Sportnota Noordoostpolder
Uitgever(s): Gemeente Noordoostpolder
1993 De veilige accommodatie
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1993 Visie 2001
Uitgever(s): Werkgroep 2001
1993 Sportvoorzieningen in de compacte stad
Uitgever(s): Grontmij, afdeling Ruimtelijke Inrichting, Van Schendelen Advies
1993 Architectuur aan de zijlijn
Uitgever(s): D'Arts
1993 Eindhoven sportstad
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
1992 Zwembaden en sportaccommodaties 1991
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1992 Watersport
Uitgever(s): SDU Uitgeverij, CBS Publicaties
1992 Sportdeelname in Haarlem
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
1992 Nota produktvernieuwing sport en recreatie
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken
1992 Gebruik van onderzoek in het beleidsproces
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1991 Scoren met sociale veiligheid
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur
1991 Effecten van privatisering van sportaccommodaties voor de sportverenigingen
Uitgever(s): Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur
1991 Sportaccommodaties in achterstandswijken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1991 European golf facilities
Uitgever(s): Touche Ross & Co
1991 Kengetallen zaalsportaccommodaties
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken
1990 Herstructurering sportaccommodaties
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1990 Zwembaden en sportaccommodaties 1988
Uitgever(s): SDU uitgeverij, CBS-publicaties
1990 Inspelen en ......meespelen
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1989 Privatisering van water- en hengelsportaccommodaties
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen
1989 Energy efficiency in buildings
Uitgever(s): Energy Efficiency Office
1989 Terreinen voor luchtsporten
Uitgever(s): OD 205
1989 Golf in Drenthe
Uitgever(s): Gedeputeerde Staten van Drenthe
1989 Sport en recreatie 1989-1992
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W
1989 Sport bedrijven
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de Sport
1989 Sportclubs en sportscholen 1987
Uitgever(s): SDU uitgeverij
1988 Openbare golfbaan
Uitgever(s): Beheersbureau Recreatieschap Spaarnwoude
1988 Kengetallen zwembaden
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de Sport
1988 Beleidsnotitie golfterreinen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provinciaal bestuur van Noord-Holland
1988 Golfen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme
1988 Golf en milieu
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Interfakultaire Vakgroep Milieukunde, Biologiewinkel
1987 Sportaccommodaties provincie Drenthe
Uitgever(s): Samenwerkingsverband informatievoorziening recreatie, toerisme en sport
1987 Evaluatierapport
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de sport
1987 Zwemmen in Friesland
Uitgever(s): Provincie Friesland, Hoofdgroep Waterstaat en Milieu
1986 Netwerk van spel- en sportuitleencentra
Uitgever(s): Interprovinciaal Overleg Sport
1986 Clusteren, een alternatief
Uitgever(s): Ministerie van WVC
1985 Samenhang van sportvoorzieningen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1985 Paardrijden binnen en buiten
Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij
1985 Zaalsportaccommodaties binnenstebuiten
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1985 Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1985 Surfcentrum De Schotsman
Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland
1985 Op eigen benen
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1984 Tarievenbeleid sportaccommodaties
Uitgever(s): Uitgeverij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1984 Experimenten met sportaccommodaties
Uitgever(s): Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht
1984 Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1984 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publikaties
1984 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publicaties
1984 Voederbakken op het trainingsveld....
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1983 Zwembaden kopje onder?
Uitgever(s): Stichting het Nederlands Economisch Instituut
1983 Zwembaden kopje onder?
Uitgever(s): Stichting het Nederlands Economisch Instituut
1983 Het ontwerpen van golfterreinen in het landschap
Uitgever(s): Bureau van Empelen van Aalderen Partners BV; Adviesbureau voor Tuin- en Landschapinrichting
1983 Handboek lichamelijke opvoeding en sportbegeleiding
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
1982 De bouw van gedifferentieerde ruimten voor lichamelijke oefening in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding
1981 Veldsportvoorzieningen
Uitgever(s): Werkgroep Inrichting van Recreatieobjecten in de Openlucht (WIRO)
1979 Accommodatieonderzoeken
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1979 Managing urban sports facilities
Uitgever(s): Built Environment Research Group Polytechnic of Central London, Centre for Urban and Regional Studies University of Birminham
1979 Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland
Uitgever(s): Karl Hofmann
1977 Samen over de drempel
Uitgever(s): Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport
1972 Onderzoek naar het tekort aan sportaccommodaties in het Rijnmondgebied in 1971
Uitgever(s): Openbaar Lichaam Rijnmond, Bureau Recreatie
1969 Vrije tijdsbesteding in Venlo
Uitgever(s): Sociologisch Bureau Venlo
1966 De gemeente en de sport
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1963 Gemeenschap en vrijetijdscentra
Uitgever(s): Bouwcentrum
1911 Die zerlegbare, transportabele Döcker-Turnhalle auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911
Uitgever(s): Boden
1909 Anleitung für den Bau und die Einrichtung deutscher Turnhallen
Uitgever(s): Eberhardt
1907 Turnüuchlein für Volksschulen ohne Turnsaal
Uitgever(s): Braun
z.j. Active design
Uitgever(s): Sport Engeland
z.j. Naar sportieve concurrentie
Uitgever(s): Autoriteit Consument & Markt
z.j. Kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie
Uitgever(s): J-OB (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions)
z.j. Tarievennota sportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Súdwest fryslân
z.j. Toekomstvisie sportparken
Uitgever(s):
z.j. NOC*NSF sportvloerenlijst
Uitgever(s): NOC*NSF
z.j. Aan de slag met Publiek private samenwerking
Uitgever(s): Pianoo
z.j. Het privatiseren van een sportaccommodatie
Uitgever(s): Sportservice Desk
z.j. Planning bulletin 16
Uitgever(s): Sport England
z.j. Even uit de anonimiteit
Uitgever(s): Raad voor de Gemeentelijke Wijkaccommodaties
z.j. Sports & leisure
Uitgever(s): Zwarts & Jansma Architects
z.j. Olympic stadium Amsterdam
Uitgever(s): Olympic Stadium Amsterdam
z.j. Sportcomplex Eindhoven-Noord
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
z.j. Dak boven spelen
Uitgever(s): Stichting Ruimte, NUSO
z.j. Flik-Flak
Uitgever(s): Stichting Flik-Flak
z.j. Sports Business Center
Uitgever(s):