Visie & Beleidsplein

U zoekt op "onderwijs" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

3053 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Homo movens
Uitgever(s): Vu University Press
2024 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Meer bewegen tijdens de schooldag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sportfunctionarissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2024 Bewegen en sport, natuur, indianenverhalen en legitimatie
Uitgever(s): KVLO
2024 Ruimte voor sport op het Utrecht Science Park
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Van weerstand naar inspiratie (2)
Uitgever(s): KVLO
2024 Junior Challenge triathlon
Uitgever(s): KVLO
2024 Samen bewegen regelen in de praktijk (5)
Uitgever(s): KVLO
2024 Rugby, het spel met impact (2)
Uitgever(s): KVLO
2023 Monitor The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Niet-lineair lesgeven, en wat je dan tegenkomt
Uitgever(s): KVLO
2023 Badminton; het grootste bewaarde geheim! - KVLO
Uitgever(s): KVLO
2023 Goed bewegingsonderwijs in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2023 Lesgeven in het speciaal onderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2023 Hoe spikeball de nieuwe generatie in beweging brengt?
Uitgever(s): KVLO
2023 Verklaring verschil sportdeelname naar opleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Boek 'Samen bewegen regelen in het basisonderwijs'
Uitgever(s): KVLO
2023 Lesgeven in het speciaal onderwijs (4)
Uitgever(s): KVLO
2023 Cricket4YOU
Uitgever(s): KVLO
2023 Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Zwemlesaanbieders 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Te veel zitten in het onderwijs: risico's en oplossingen
Uitgever(s): KVLO
2023 Lesgeven in het speciaal onderwijs (5)
Uitgever(s): KVLO
2023 Het rapport op de basisischool komt er weer aan!
Uitgever(s): KVLO
2023 Samen bewegen regelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media, Jan Luiting Fonds
2023 Factsheet kernindicatoren sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Het mag meer ons zijn
Uitgever(s): KVLO
2023 De preventiepeiling in het hoger onderwijs
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2023 Meer sport en bewegen in het vmbo?
Uitgever(s): KVLO
2023 Schoolpleinen in vo
Uitgever(s): KVLO
2023 Urban Sports
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2023 Huisvesting bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Drie aanjagers bewegend leren
Uitgever(s): KVLO
2023 Alle kinderen 90 minuten bewegingsonderwijs in po
Uitgever(s): KVLO
2023 CBS Het Lichtpunt sportiefste basisschool in 2022
Uitgever(s): KVLO
2023 Bouncing back or staying inactive? The social inequality in sport participation before, during and after the COVID-pandemic
Uitgever(s): Routledge
2023 Bewegend leren in de praktijk: de rol van de schoolomgeving
Uitgever(s): Maastricht University, UHasselt
2023 Zwemles niet voor alle ouders betaalbaar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 The integration of health promotion in primary school settings
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ledenpeiling KVLO - Huisvesting in kaart
Uitgever(s): KVLO
2023 Reframing physically active learning as movement-centred pedagogy: a European priority action framework
Uitgever(s): BMC
2023 Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor zaalsport en bewegingsonderwijs in Heerlen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor sport in Veenendaal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Methodiek atletiek voor school (VO) 3
Uitgever(s): KVLO
2022 Een vak in ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2022 Leerlingen bewegen te weinig
Uitgever(s): KVLO
2022 Steeds meer vakleerkrachten op basisscholen
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (1)
Uitgever(s): KVLO
2022 Zwemles, zwemveiligheid en blijven zwemmen
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2022 Actief transport van en naar de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 De leerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportstimulering in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 In de zee is iedereen gelijk
Uitgever(s): KVLO
2022 Methodiek atletiek voor school (VO) (4)
Uitgever(s): KVLO
2022 Toolbox voor inclusief bewegingsonderwijs in het PO
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 De buurtsportcoach actief op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Breed motorisch opleiden, een kritische blik
Uitgever(s): KVLO
2022 Start(V)aardig: pedagogische-didactisch handelen in de kleutersport
Uitgever(s): KVLO
2022 Goed bewegingsonderwijs aan kleuters
Uitgever(s): KVLO
2022 Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 Goed bewegingsonderwijs aan kleuters
Uitgever(s): KVLO
2022 Een kijkje in de gymzaal van Sportmeester Kevin
Uitgever(s): KVLO
2022 Vijf keer succes met je kleuterles
Uitgever(s): KVLO
2022 Randori: grip krijgen op chaos
Uitgever(s): KVLO
2022 Wacht met de koprol!
Uitgever(s): KVLO
2022 YOU.FO, de vlucht van een nieuw sportspel
Uitgever(s): KVLO
2022 Veilig klimmen in de les LO (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (3)
Uitgever(s): KVLO
2022 Leerlingen bewegen te weinig: wat denken zij zelf?
Uitgever(s): KVLO
2022 Pleidooi voor een inclusievere LO-omgeving
Uitgever(s): KVLO
2022 Kleuters in beweging!
Uitgever(s): KVLO
2022 De actieve schooldag:
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo
2022 PTA aanpassingen in het vo in coronatijd
Uitgever(s): KVLO
2022 Bewegingsonderwijs tijdens lockdowns
Uitgever(s): KVLO
2022 Corona en de motoriek van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2022 Beeldcoaching in stage en beleidingstrajecten
Uitgever(s): KVLO
2022 Corona en LO in vo
Uitgever(s): KVLO
2022 Minder bewegen en meer gewicht tijdens en na coronapandemie
Uitgever(s): KVLO
2022 Zonder welke relatie geen prestatie?
Uitgever(s): KVLO
2022 Een kijkje in het wezen van onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 Gedan; ervaren van het spelprobleem (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 Beweegprogramma Cricket4KIDS
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (4)
Uitgever(s): KVLO
2022 De Hertog (so) en Het Lichtpunt (po) sportiefste basisscholen van Nederland 2022
Uitgever(s): KVLO
2022 De Hertog - sportiefste so van Nederland!
Uitgever(s): KVLO
2022 De Ommezwaai: een rijk binnenschools aanbod
Uitgever(s): KVLO
2022 Mag ik nog complimenten geven?
Uitgever(s): KVLO
2022 Promoting physical activity through schools
Uitgever(s): WHO
2022 Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede
Uitgever(s): Mulier Intituut
2022 Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Visie en doelstellingen
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (5)
Uitgever(s): KVLO
2022 Verkiezing sportiefste basisscholen van Nederland 2022
Uitgever(s): KVLO
2022 Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd
Uitgever(s): Academische Uitgeverij Eburon
2022 Paradoxes of inclusive teaching practices and the beautiful between
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Bewegingsonderwijs: waar, wie en hoe?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Bewegend leren: vragen & antwoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Geen eigen studenten, wel een eigen school
Uitgever(s): KVLO
2022 Makathon mbo-hbo
Uitgever(s): KVLO
2022 Zelfregulatie in het vmbo. Hoe doe ik dat? (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 Homo Ludensin onze tijd; inspiratiebron of fetisj?
Uitgever(s): KVLO
2022 Heb het lef om zelf te spelen!
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (6)
Uitgever(s): KVLO
2022 Motor skill learning and adaptability in primary school children
Uitgever(s): Ridderprint
2022 De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bewegen en leren in het primair onderwijs
Uitgever(s): NRO
2022 Bewegingsbanen, bobbelbanen en freerunningtracks (3)
Uitgever(s): KVLO
2022 Lesgeven in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 Omgaan met armoede op scholen
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen.
2022 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lesgeven in het speciaal onderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 Een motoriektest in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen., NRO
2022 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut, KVLO
2022 Het sociale netwerk van een tiener de sleutel voor een actiever leven (2)
Uitgever(s): KVLO
2022 De moderne gymzaal (9)
Uitgever(s): KVLO
2022 ‘Ik werd lui, ik had zin in niks’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden door scholen en gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 “Alle toekomstige docenten basisonderwijs moeten getraind worden op bewegend leren”
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 Het sportbeleid voor het hbo
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Ruimte voor bewegingsonderwijs in Zaanstad
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen
Uitgever(s): Lectoratenplatform Sport & Bewegen
2021 Witboek Samen met scholen werk maken van zwemveiligheid
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
2021 Keuzewijzer online bewegen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The evidence for the impact of policy on physical activity outcomes within the school setting
Uitgever(s):
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek?
Uitgever(s): KVLO
2021 Het effect van beweegmomenten op school
Uitgever(s): KVLO
2021 De dynamische schooldag
Uitgever(s): KVLO
2021 Meer bewegen in en om de scholen in de Westelijke Tuinsteden
Uitgever(s): KVLO
2021 Rookvrije onderwijsterreinen in 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sport is voor de slimmerds
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem over zwemveiligheid en zwemlessen
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
2021 Effects of classroom active desks on children and adolescents’ physical activity, sedentary behavior, academic achievements and overall health
Uitgever(s):
2021 Zwemveiligheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Kinderrechten in Nederland 2015-2020
Uitgever(s): Kinderrechten Collectief
2021 Bewegend leren en energizers voor in het MBO van het ROC van Twente
Uitgever(s): Sportbureau, ROC van Twente
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2021 Volkskracht
Uitgever(s): Boom
2021 Verwondering, verbazing, frustratie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2021 De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen
Uitgever(s): Jantje Beton, Vrije Universiteit Amsterdam, IVN Natuureducatie
2021 Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 A systematic review of tools designed for teacher proxy-report of children’s physical literacy or constituting elements
Uitgever(s): BMC
2021 Handboek huisvesting speellokaal
Uitgever(s): KVLO
2021 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Schoolzwemmen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegend leren in het primair onderwijs
Uitgever(s): ACTivateyourclass.eu, Mulier Instituut
2021 Tien jaar onderzoek naar Goed leren bewegen: vooral aandacht voor meer bewegen (2)
Uitgever(s): KVLO
2021 Het puberbrein in beweging
Uitgever(s): KVLO
2021 Help,dit durf ik niet!
Uitgever(s): KVLO
2021 Badmintontoernooi; leerzaam en zo mooi!
Uitgever(s): KVLO
2021 Methodiek atletiek voor school (VO) (2)
Uitgever(s): KVLO
2021 Bewegen en sporten in vrijetijd door leerlingen uit het VO
Uitgever(s): KVLO
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Trimbos-instituut
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Mbo volop in beweging
Uitgever(s): KVLO
2021 Positieve gezondheid in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Het mbo is een vijver vol potentie
Uitgever(s): KVLO
2021 Vitaliteitscampus in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Help, ik wil doorstuderen!
Uitgever(s): KVLO
2021 Non formal education The international award for Young People
Uitgever(s): KVLO
2021 LO-docenten werken samen (3)
Uitgever(s): KVLO
2021 Methodiek atletiek voor school (VO)
Uitgever(s): KVLO
2021 Ren.Spring.Gooi: uitdagend en mooi!
Uitgever(s): KVLO
2021 Aanval op uitval in het mbo!
Uitgever(s): KVLO
2021 Healthy by Design een succes op het ROC Mondriaan
Uitgever(s): KVLO
2021 Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu
Uitgever(s): KVLO
2021 Bewegingsonderwijs en de integrale ontwikkeling van kinderen in het leerplan
Uitgever(s): KVLO
2021 De kunst van dalton
Uitgever(s): KVLO
2021 Co-creatie in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2021 Wat kan bewegingsonderwij sopleveren voor leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2021 Een les niet gevallen, is een les niet geleerd!
Uitgever(s): KVLO
2021 Bewegend leren in optima forma
Uitgever(s): KVLO
2021 Het belang van buitenspelen en de toepassing op school
Uitgever(s): KVLO
2021 Het Techniek landje
Uitgever(s): KVLO
2021 Mijn school is super!
Uitgever(s): KVLO
2021 Het nieuwe combipakket voorBSM & Sportitude
Uitgever(s): KVLO
2021 Calisthencs op het schoolplein en in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2021 Playground als leslokaal op Echnaton
Uitgever(s): KVLO
2021 Een kijkje in de gymzaal van Wietse Swart
Uitgever(s): KVLO
2021 Werken met een methodiek, turnen (4)
Uitgever(s): KVLO
2021 Verbetering van motorische ontwikkeling door wereldoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2021 Winnaar van de sportiefste school van Nederland 2021
Uitgever(s): KVLO
2021 Tips van de sportiefste VO-scholen van Nederland 2021
Uitgever(s): KVLO
2021 Het sociale net werk van een tiener
Uitgever(s): KVLO
2021 Leerplanontwikkling PO blijft in beweging
Uitgever(s): KVLO
2021 Zo werken de sportiefste VSO-scholen van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2021 Doorlopende leerlijnen op Het Vlietland Collega
Uitgever(s): KVLO
2021 Viru-baseball
Uitgever(s): KVLO
2021 Samen sporten met (bijna) geen zicht
Uitgever(s): KVLO
2021 Vakleerkracht en groepsleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2021 Lessenpakket Atletiekunie in de maak (1)
Uitgever(s): KVLO
2021 Kleuters in het bestaansveld 'bewegen'
Uitgever(s): KVLO
2021 Handboek Sportspeeltuin
Uitgever(s): Nederlandse Volleybalbond
2021 Onderwijs in bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Thema - spelen met gedrag
2021 Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal
Uitgever(s): Druk in Beweging, Alles in Beweging
2020 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Smart Moves! Physical activity and cognitive performance of young adolescents
Uitgever(s): Vera van den Berg
2020 Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Teachers' perceptions of children's sport learning capacity predicts their fundamental movement skill proficiency
Uitgever(s): Elsevier
2020 Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools
Uitgever(s): Elsevier
2020 The effect of The Daily Mile on primary school children’s aerobic fitness levels after 12 weeks: a controlled trial
Uitgever(s):
2020 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Active mile briefing: evidence and policy summary
Uitgever(s): Public Health England
2020 Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gymmermansoog
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2020 Position statement on physical education assessment 2020
Uitgever(s): AIESEP
2020 Gymles in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Guidelines regarding the minimum requirements in skills and competences for coaches
Uitgever(s): European Commission
2020 Zwemmen moet leuk zijn!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Exploring task-related student peer interactions in physical education
Uitgever(s): Jeroen Koekoek
2020 Verschillen in lidmaatschap sportverenigingen middelbare scholieren naar opleiding, etniciteit, gezinswelvaart en geslacht (2005–2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020 Gymmermansoog
Uitgever(s): Tim van Kernebeek
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Actuele grondslagen van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): 20/10 Uitgevers
2020 Diversiteit en inclusie in sportopleidingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Using a multi-stakeholder experience-based design process to co-develop the Creating Active Schools Framework
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2020 Just dance? Teachers perspectives on implementing a daily classroom physical activity break
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2020 KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2020 Physical activity and academic achievement
Uitgever(s):
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs: een vak apart
Uitgever(s): KVLO
2020 De kleutervriendelijke school
Uitgever(s): Uitgeverij OMJS
2020 Bewegen kun je leren
Uitgever(s): HAN
2020 Motivating students for physical activity
Uitgever(s): SAGE
2020 Onderwijs in bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Thema - spelen met gedrag
2020 Effectieve beweegstimulering op basisscholen
Uitgever(s): KVLO
2020 Een kijkje in de gymzaal van
Uitgever(s): KVLO
2020 Een kijkje in de gymzaal van Christian Veldboom
Uitgever(s): KVLO
2020 Onderwijs aan speciale kinderen door een bevlogen docent
Uitgever(s): KVLO
2020 Beweegconcept 2+1+2
Uitgever(s): KVLO
2020 Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2020 Begin van het schooljaar
Uitgever(s): KVLO
2020 CrossFit in het bewegingsonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2020 Artikelreeks cao vakleerkrachten PO
Uitgever(s): KVLO
2020 Van PO naar VO
Uitgever(s): KVLO
2019 Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2019 What works in schools and colleges to increase physical activity?
Uitgever(s): Public Health England
2019 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Improving cognitive performance of 9–12 years old children
Uitgever(s):
2019 Op weg naar rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Is sport een wondermiddel tegen schooluitval?
Uitgever(s):
2019 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Zwemlessen en -activiteiten voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2019 The football stadium as classroom
Uitgever(s): Geertje Marieke Fix
2019 Gezonde basisschool van de toekomst
Uitgever(s): Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg
2019 The development of the Athletic Skills Track
Uitgever(s): J. Hoeboer
2019 Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Definitie van zwemveiligheid
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2019 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2019 School sport and activity action plan
Uitgever(s): UK Government
2019 Smartpool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The Daily Mile initiative
Uitgever(s): Elsevier
2019 Leergebied bewegen & sport
Uitgever(s): Curriculum.nu
2019 Physically active lessons in schools
Uitgever(s):
2019 Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Sport values in every classroom
Uitgever(s): UNESCO
2019 Zwemvaardigheid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau
2019 De stand van praktijkgericht onderzoek in Nederland
Uitgever(s): Birch
2019

Sportinitiatief van het jaar: Kom in beweging op de regenboog
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2019 Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2019 Oplossingen voor het bewegingsonderwijs. Hoe komen we verder?
Uitgever(s): Ecorys
2019 Goed leren bewegen, een leven lang actief! Koers KVLO 2020-2024
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2019 School-based physical activity interventions in prevocational adolescents
Uitgever(s):
2019 Handboek huisvesting bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2019 Het BGM-boek
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2019 Verschillenderollen van de vakleerkracht op De Haagse Scholen
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ
Uitgever(s): KVLO
2019 Spelen met lengtenet
Uitgever(s): KVLO
2019 Aan de slag
Uitgever(s): KVLO
2019 Het nijntje Beweegdiploma: een begrip met toekomst
Uitgever(s): KVLO
2019 Aanvulling vakwerkplan met Fitvakken
Uitgever(s): KVLO
2019 Het waarnemen van TTR bij bewegen
Uitgever(s): KVLO
2019 Aan de slag
Uitgever(s): KVLO
2019 Bewegen op het schoolplein van het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2019 Physical Literacy - wenkend perspectief voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2019 Student-Designed Games als models-basedd practice
Uitgever(s): KVLO
2019 Oefening baart kunst?
Uitgever(s): KVLO
2019 2SUR5
Uitgever(s): KVLO
2019 Aan het werk met groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2019 Het nieuwe bewegen: Bottle Flip
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (3)
Uitgever(s): KVLO
2019 Pedagogische tact is makkelijk, totdat het moeilijk wordt..
Uitgever(s): KVLO
2019 Welke leerhulp werkt bij wie?
Uitgever(s): KVLO
2019 Aansluiten bij de behoefte van ieder kind
Uitgever(s): KVLO
2019 Aansluiting bij de behoefte van ieder kind - Uitgebreid
Uitgever(s): KVLO
2019 Van rups naar vlinder
Uitgever(s): KVLO
2019 Vertrouwen in de pedagogiek
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (4)
Uitgever(s): KVLO
2019 Varieren met leren (1): turnen
Uitgever(s): KVLO
2019 Het mooie risico van verstoppertje spelen
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5)
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5) Uitgebreid
Uitgever(s): KVLO
2019 Varieren met leren (2): Judo
Uitgever(s): KVLO
2019 Kinderen leren meer dan je denkt!
Uitgever(s): KVLO
2019 Het beweegplezier en de beweegintensiteit van basisschoolleerlingenn
Uitgever(s): KVLO
2019 Effect inzet vakdocent LO in heet BO op motorische ontwikkeling leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2019 De relatie motorische vaadigheden en het beweeg- en zitgedrag leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Toezichthouders in zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland
2018 Navigating 'in-betweenness' in studying sport in society
Uitgever(s):
2018 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2018 Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs (binnen)
Uitgever(s): KVLO
2018 From exercise training to school-based sports
Uitgever(s): Maremka Zwinkels
2018 Kennisagenda preventie
Uitgever(s): NFU, ZonMw
2018 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Ruimte voor binnensport in Teylingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2018 De staat van sport in de hedendaagse cultuur en de toekomst van sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
2018 The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition
Uitgever(s): BMC - part of Spring Nature
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2018 Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!
Uitgever(s): Jan Schouten
2018 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2018 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2018 Opleiding fitnesstrainer B
Uitgever(s): NL Actief
2018 Veiligheid in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Meer bewegen op school: waarom en hoe?
Uitgever(s): Smart moves!
2018 Promoting physical activity in the education sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition
Uitgever(s): BMC
2018 Ouders over zwemveiligheid en zwemles
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2018 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met Sport
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Effecten meer en beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Regioplan
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 Effect van watervrij maken en leren zwemmen zonder drijfmiddelen voor leerlingen met een beperking
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De zwemles autismeproof
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2018 Welke kenmerken zorgen voor een optimaal zwemlestraject?
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2018 Untapped resources: 10- to 13-year-old primary schoolchildren’s views on additional physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2018 Openstellen van schoolsportinfrastructuur
Uitgever(s): Politeia
2018 Goalkeeper op het schoolplein
Uitgever(s): Hanze Instituut voor Sportstudies
2018 Ruimte voor binnensport op Urk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Van leren zwemmen naar blijven zwemmen
Uitgever(s): Kennispraktijk
2018 Udeskole, uitdagende gymzalen en spelen
Uitgever(s): KVLO
2018 'Sport and Nature'
Uitgever(s): KVLO
2018 Brain breaks during lessons
Uitgever(s): KLVO
2018 Internationalisering op de Montessori High School
Uitgever(s): KVLO
2018 Doe mee aan één van de WK's voor VO-scholen
Uitgever(s): KVLO
2018 Leren en onderwijzen na een workshop crawl
Uitgever(s): KVLO
2018 Tweetalig onderwijs en LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van Mark van Wesemael
Uitgever(s): KVLO
2018 De impact van Olympic Moves
Uitgever(s): KVLO
2018 Wonen en werken op Sint Maarten
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Junior Challenge Almere
Uitgever(s): KVLO
2018 Schoolzwemmen
Uitgever(s): KVLO
2018 Sportdagen in samenhang met leerplan
Uitgever(s): KVLO
2018 Vernieuwingsscholen en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Vernieuwingsscholen; een beschouwing
Uitgever(s): KVLO
2018 Het succes van het Finse onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Spring High; nieuwe onderwijsvorm in Nieuw-West
Uitgever(s): KVLO
2018 Ruimte voor de leraar: noodzaak bij vernieuwing!
Uitgever(s): KVLO
2018 Gymles als KIC-start voor sociale vaardigheden
Uitgever(s): KVLO
2018 Outdoor als praktijkvak in het vmbo (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Werken op een Daltonschool
Uitgever(s): KVLO
2018 Over de ongewenste gevolgen van Club Extra
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2018 Be Active After School (BAAS)
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu van start
Uitgever(s): KVLO
2018 Het effect van niveaugroepen bij de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Toolbox voor een motiverend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2018 Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie
Uitgever(s): KVLO
2018 Cijfers en motivatie van leerlingen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Eerste tussenproduct bewegen en sport van curriculum.nu
Uitgever(s): KVLO
2018 Motiveren van leerlingen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Aan de slag met een digitaal (s)portfolio
Uitgever(s): KLVO
2018 Basketballen met teamafspraken motiveert leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Wie kaatst kan de bal verwachten
Uitgever(s): KVLO
2018 Pedagogische bekwaamheden van de leraar lichamelijke opvoeding, wat vinden leerlingen daarvan?
Uitgever(s): KVLO
2018 De vakleerkracht als veranderaar (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van Nick Keijser
Uitgever(s): KVLO
2018 Sterk in vertrouwen: de leeromgeving op maat
Uitgever(s): KVLO
2018 Mooi weer ...lekker softballen!
Uitgever(s): KVLO
2018 Lacrosse geschikt voor school
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen van bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Roze in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2018 Doorpakken!
Uitgever(s): KVLO
2018 Stage lopen op een ROSA-school
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen van bewegingsonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Ervaringen met stagebegeleiding
Uitgever(s): KVLO
2018 Tweede tussenproduct bewegen en sport van curriculum.nu
Uitgever(s): KVLO
2018 De vakleerkracht als veranderaar (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen stellen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Models-Based Physical Education
Uitgever(s): KVLO
2018 Spelgecentreerde modellen
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Vakdidactisch model Spelinzicht
Uitgever(s): KVLO
2018 Kiezen of delen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Wat is TPSR en hoe kan ik dit in mijn LO-lessen toepassen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Sport Education Model: iedere leerling doet ertoe!
Uitgever(s): KVLO
2018 Ouderparticipizza
Uitgever(s): KVLO
2018 De inbreng van leerlingen met deskundigheid bekleden
Uitgever(s): KVLO
2018 Tutorgym
Uitgever(s): KVLO
2018 Bijdragen aan de gemeenschap bewegend participeren
Uitgever(s): KVLO
2018 Ruis in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2018 Flipped Classroom brengt meer rendement in LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Extra beweegmomenten tijdens een schooldag (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu op stoom
Uitgever(s): KVLO
2018 Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO
Uitgever(s): KVLO
2018 Het bewegingsontwerp PO 2019
Uitgever(s): KVLO
2018 Contacten over de grens en LO
Uitgever(s): KVLO
2018 LO in het land van IKEA
Uitgever(s): KVLO
2018 Kleine gymzaal?
Uitgever(s): KVLO
2018 Op naar een nieuw vakwerkplan
Uitgever(s): KVLO
2018 Opgroeien & opvoeden in vloeibare tijden
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek, lectoraat Opvoeden voor de toekomst
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Vakdidactisch model Spelinzicht
Uitgever(s): KVLO
2018 Changes in childhood and adolescence: current challenges for physical education
Uitgever(s): Logos Verlag Berlin
2017 Schoolzwemmen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten
Uitgever(s): Regioplan, Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Meer zicht op verdrinkingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Zwemlesaanbieders 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport participation and the social and physical environment
Uitgever(s): Routledge
2017 Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity
Uitgever(s): Oxford University Press
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Topsport en onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Open Universiteit
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Advies werkgroep kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het lectoraat
Uitgever(s): Vereniging Hogescholen
2017 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2017 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2017 Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Physical and meditative activities at work
Uitgever(s): NHTV University of Applied Sciences
2017 Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Nederlanders over zwemveiligheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Communiceren met zwemonderwijzers
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met sport
2017 Beter leren zwemmen door videovoorbeelden op een iPad
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Project NL Zwemveilig - Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2017 De kracht van het zwemdiploma
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2017 Protocol veiligheid en toezicht schoolzwemmen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Marxman Advocaten
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 We leren steeds meer over de relatie tussen bewegen en leren
Uitgever(s): Kenmerk Educatief
2017 Zwemvaardigheid 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Duur van de zwemles
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Ede
2017 Notitie masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Playing for Success Rotterdam 2016-2017
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2017 De perfecte gymleraar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2017 Masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Eindelijk beweging in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2017
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO
Uitgever(s): KVLO
2017 Omgaan met seksualiteit in de gymles (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Tug of war
Uitgever(s): KVLO
2017 Voeding en presteren
Uitgever(s): KVLO
2017 Wat kunnen we nu met de Coopertest?
Uitgever(s): KVLO
2017 Wie (veel) beweegt, moet (gezond) eten
Uitgever(s): KVLO
2017 'Goalkeeper!'
Uitgever(s): KVLO
2017 Keuzeprogramma’s
Uitgever(s): KVLO
2017 Keuzeprogramma's
Uitgever(s): KVLO
2017 Kwaliteitsimpuls werd bevoegdheidsrace
Uitgever(s): KVLO
2017 Leerlingen kiezen hun zelf
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Trendanalyse
Uitgever(s): KVLO
2017 Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Voorbeelden van fitness in SOK programma’s
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter leren bewegen in basisonderwijs en brugklas
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen als noodzakelijk doel
Uitgever(s): KVLO
2017 De doorlopende leerlijn in de polder
Uitgever(s): KVLO
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM)
Uitgever(s): KVLO
2017 Dag voor LO geslaagd
Uitgever(s): KVLO
2017 Doorlopende leerlijnen
Uitgever(s): KVLO
2017 Een doorlopende ontwikkellijn
Uitgever(s): KVLO
2017 Laat Excel het rekenwerk doen!
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (3)
Uitgever(s): KVLO
2017 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Uitgever(s): KVLO
2017 Transfer van lichamelijke opvoeding naar middagsport
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter leren samenwerken
Uitgever(s): KVLO
2017 Beweegstimulering in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 De ervaren gymleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2017 Het bewegingsontwerp
Uitgever(s): KVLO
2017 Juryrapport Verkiezing Sportiefste basisschool
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek softballen
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken
Uitgever(s): KVLO
2017 Spellen bij de start van het schooljaar
Uitgever(s): KVLO
2017 ZPORTIVO
Uitgever(s): KVLO
2017 Zwemonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Een kijkje in de gymzaal van…
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding in het voortgezet speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen
Uitgever(s): KVLO
2017 Praktijkgericht onderzoek met en voor docenten bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Spelen en bewegen met kleuters
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter spelen en bewegen met kleuters (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Crossfit in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Een kijkje in de gymzaal van…
Uitgever(s): KVLO
2017 Iedere les een succes
Uitgever(s): KVLO
2017 Ondersteuning bij sport & bewegingsactiviteiten
Uitgever(s): KVLO
2017 Professionalisering: hoe helpt de KVLO?
Uitgever(s): KVLO
2017 Verhogen sportdeelname kinderen met beperking
Uitgever(s): KVLO
2017 Motorisch leren in het zwemvaardigheidstraject
Uitgever(s): ZwemanalyseLAB Zwolle
2017 Een kijkje in de gymzaal van
Uitgever(s): KVLO
2017 Goed spelen en bewegen met kleuters (3)
Uitgever(s): KVLO
2017 Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitgever(s): KVLO
2017 Sportidentiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen en regelen in PO
Uitgever(s): KVLO
2017 ‘Inspireren en bewegen’
Uitgever(s): KVLO
2017 Regelende rollen in VO
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren bestaat al jaren
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren moet je ook leren!
Uitgever(s): KVLO
2017 1-Meting 2017
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegingsonderwijs en andere doelen
Uitgever(s): KVLO
2017 Hoe word je ‘Docent van het jaar’?
Uitgever(s): KVLO
2017 PHIT2LEARN
Uitgever(s): KVLO
2017 Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCG / Rijksuniversiteit Groningen)
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Ouders over bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Een duik in de wereld van het turbozwemmen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Beweeggames bieden nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Schaken als basis om kinderen in probleemwijken te bereiken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Ons onderwijs2032
Uitgever(s): Bureau Platform Onderwijs2032
2016 Study on the minimum quality requirements for dual career services
Uitgever(s): Europen Union
2016 2016 het jaar van de sportkennis?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans
Uitgever(s): Windesheim
2016 Positieve effecten van fysieke activiteit op cognitie en hersenen van jonge kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 The school environment and adolescent physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): World Obesity
2016 Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Nieuwe trend: dagelijks sporten op school
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2016 Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Nationale kennisagenda sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
2016 Vlaanderen zwemt, fietst, loopt!
Uitgever(s): Academia Press
2016 Training and assessment for sport psychology practice
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb
Uitgever(s): Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
2016 Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 The effect of the beginning stroke on swimming ability and water safety
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 The effects of two self-regulation interventions to increase self-efficacy and group exercise behavior in fitness clubs
Uitgever(s):
2016 A study on the frequency of participation and time spent on sport in different organisational settings (INTERN)
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Sport, physical activity and educational achievement
Uitgever(s): Routledge
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gender equality in sport leadership
Uitgever(s): SAGE Publications
2016 National knowledge agenda sport and exercise
Uitgever(s): Netherlands Organisation for Scientific Research
2016 Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe
Uitgever(s): Hanneke de Bruin / Marjan Verboeket
2016 Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance
Uitgever(s):
2016 Beweeg- en sportaanbod voor jongeren via school
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Bewegend leren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Schoolmobiliteit en gedrag
Uitgever(s): CROW-KpVV
2016 Onderzoek met impact
Uitgever(s): Vereniging Hogescholen
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 The structure of the European education systems 2016/17
Uitgever(s): Publications Office of the European Union
2016 Sport Education: maakt diepgang het verschil?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Zwemvaardigheid in Katwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Portfolio voor onderzoek en innovatie
Uitgever(s): Kenniscoalitie
2016 Onderzoek tevredenheid licentie zwem-abc
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Zwemlesaanbod in Nederland
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Onderzoek naar turbozwemmen
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 Evaluatie landelijke kaders diplomazwemmen
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 De mening van ouders over zwemlessen en zwemlesaanbieders
Uitgever(s): NPZ I NRZ
2016 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Rookvrije schoolterreinen - 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Schoolzwemmen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Jaarrapport 2016
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statitstiek (CBS)
2016 Emancipatiemonitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2016 Anders kijken, anders leren, anders doen
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2016 De toekomst tegemoet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Balans van de wetenschap 2016
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2016 Een kijk op topsporters als rolmodel op Utrechtse basisscholen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zwemlesaanbod 2015
Uitgever(s): Mulier instituut
2016 Zwemlesduur
Uitgever(s): NPZ | NRZ
2016 Workplace learning: de ALO-student op eindstage
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie
Uitgever(s): Kenniscoalitie
2016 Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplannen
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëne
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Tumblingbaan springen op ieder niveau
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëneregels veranderen in de dagelijkse praktijk LO
Uitgever(s): KVLO
2016 Een droom
Uitgever(s): KVLO
2016 Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016
Uitgever(s): DSP-groep
2016 Pedagogische interactie tijdens het Zwem-ABC
Uitgever(s):
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2016 Helft schoolpleinen 100% rookvrij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Meerwaarde van een master
Uitgever(s): KVLO
2016 Bert van de Weerd
Uitgever(s): KVLO
2016 Het schoolplein en een gezonde ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Trots
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuursprong
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegtalent in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 Peergroep leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Lessenreeks - Bewegen op Muziek (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 TRX in de les lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 ‘Juf, leer mij het zelf te doen!’
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 Transformatie
Uitgever(s): KVLO
2016 Het begint bij het bewegende kind…
Uitgever(s): KVLO
2016 Samen leren
Uitgever(s): KVLO
2016 De mbo-student
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Docent lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Bestaat het vak LO nog in 2032?
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportpedagogiek in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2016 Talentdag NOC*NSF
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport en lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Op groei gerichte mindset
Uitgever(s): KVLO
2016 Juryrapport
Uitgever(s): KVLO
2016 Koningsspelen Leiden door en voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2016 Beoordelingscriteria
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport mbo-ers aan het werk
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/kb (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Het belang van de traditionele vakkenstructuur
Uitgever(s): KVLO
2016 Meester mogen we kiezen?
Uitgever(s): KVLO
2016 Profilering
Uitgever(s): KVLO
2016 SG Were Di
Uitgever(s): KVLO
2016 Buitenspel
Uitgever(s): KVLO
2016 Video-instructie en -feedback met een tablet
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/-kb (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegen moet je leren
Uitgever(s): KVLO
2016 ZPORTIVO
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2016 Bestaat het vak LO nog in 2032??
Uitgever(s): KVLO
2016 Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?
Uitgever(s): KVLO
2016 Dag voor lichamelijke opvoeding 2017
Uitgever(s): KVLO
2016 LO ‘bij de buren’
Uitgever(s): KVLO
2016 Icaps experience
Uitgever(s): KVLO
2016 De overgang van PO naar VO
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegen in Denemarken
Uitgever(s): KVLO
2016 Verkiezing
Uitgever(s): KVLO
2016 Provinciale bijeenkomsten
Uitgever(s): KVLO
2016 Aan de start met IRun2BFit
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Lesgeven
Uitgever(s): KVLO
2016 ALO-opleidingen over lichamelijke opvoeding, bewegen en sport
Uitgever(s): KVLO
2016 De Gymzaal van de Toekomst
Uitgever(s): KVLO
2016 Futuristische schets van bewegingsonderwijs anno 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 Laten we het goede behouden in tijden van verandering
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2016 Worden wie je bent
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs in het jaar 2032
Uitgever(s): KVLO
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 11: Sport en onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport en onderwijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Quality physical education
Uitgever(s): UNESCO
2015 Goed voorbeeld: ​sport TSO ‘t Ven in Veghel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Schooljudo - Veldhoven
Uitgever(s):
2015 Schoolactieve vereniging - Zwolle
Uitgever(s):
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s):
2015 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Bewegend leren is beter presteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 5 vragen aan Rudmer Heerema, VVD-woordvoerder sport
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2015 Sport en bewegen en de nationale wetenschapsagenda
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2015 Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 Kennis over nachtrust is de nieuwste innovatie in sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport
Uitgever(s): Radboud Honours Academy
2015 Membership directory ICSSPE 2015
Uitgever(s): ICSSPE
2015 Change4Life evidence review
Uitgever(s): Public Health England
2015 Sport research infrastructure
Uitgever(s): Mulier Institute
2015 Wet Passend Onderwijs in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Nederlandse sportonderzoekers werken goed samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Promotie in de sport onverminderd populair
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Physical activity and cognition in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Samenwerken voor meer sport en bewegen
Uitgever(s): PO-Raad
2015 Bewegen in de klas
Uitgever(s): Sportservice Nijmegen
2015 Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Zwemvaardigheid 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 8 Principes om kinderen meer te laten bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Tweede jaar Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Een zwemdiploma voor 650 kinderen uit arme gezinnen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 UNESCO presenteert nieuwe charter in strijd tegen overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Bewegingsonderwijs op praktijkscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van LOOT-scholieren met betrekking tot het combineren van topsport, school en sociaal contact
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Feedback in beweging: let's have some fun
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Voeding in beweging
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 Because we are all equal when doing sports
Uitgever(s): Tilburg University
2015 Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, ITS
2015 Verslag tafelsessies Bewegen en Leerprestaties
Uitgever(s): Stanislascollege Rijswijk
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Volgende halte: Gezonde school ROC Nijmegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Dashboard bestuursakkoord po
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden I NRZ
2015 Agenda praktijkgericht sportonderzoek
Uitgever(s): SIA, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), HSO
2015 The transtheoretical model and exercise behaviour of members in fitness clubs
Uitgever(s): Australian Institute of Fitness
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2015 Mixed methods in emerging academic subdisciplines: the case of sport management (INTERN)
Uitgever(s):
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 It's all in the game
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Stereotiepe ideeën over sekseverschillen in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2015 Jongens en meisjes apart of samen les?
Uitgever(s): KVLO
2015 Co-educatie in de praktijk van het bewegingsonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Gemengd of apart gymmen?
Uitgever(s): KVLO
2015 Co-educatie in de praktijk van het bewegingsonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Gezonde School in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2015 Het begint bij kijken
Uitgever(s): KVLO
2015 Het NILO
Uitgever(s): KVLO
2015 Quantified Self (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Schoolplein inrichten voor meer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 De cao-mbo
Uitgever(s): KVLO
2015 Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties
Uitgever(s): KVLO
2015 SMART MOVES!
Uitgever(s): KVLO
2015 Hoe fitter hoe slimmer!
Uitgever(s): KVLO
2015 Slimmer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 Het begint bij kijken
Uitgever(s): KVLO
2015 Doelen, lessen en beoordelen: één geheel
Uitgever(s): KVLO
2015 Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Het NILO (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s): KVLO
2015 Succesfactor: rolmodel inzetten als buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kickboksclub op school
Uitgever(s): KVLO
2015 “Gym is toch gewoon een spelletje doen?”
Uitgever(s): KVLO
2015 Frans Timmermans heeft veel aan zijn LO-docent te danken
Uitgever(s): KVLO
2015 Actieve leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2015 Van observeren naar analyseren en gericht interveniëren
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kijkje in de gymzaal van Steef Kraan
Uitgever(s): KVLO
2015 KWALO
Uitgever(s): KVLO
2015 Sociaal-emotionele ontwikkeling in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Basisbehoefte aan relatie
Uitgever(s): KVLO
2015 Moet het bewegingsonderwijs ook op de schop?
Uitgever(s): KVLO
2015 Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e­-learning
Uitgever(s): KVLO
2015 Pedagogische perspectieven op digitalisering
Uitgever(s): KVLO
2015 Vakleerkracht: belangrijk voor motorische ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2015 Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal
Uitgever(s): KVLO
2015 Het Leerplankader
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2015 De pauze op basisschool de Lunetten
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen en gezondheid in LO2
Uitgever(s): KVLO
2015 Get into Rugby (4)
Uitgever(s): KVLO
2015 Een weekje naar het Oostenrijkse Lechtal
Uitgever(s): KVLO
2015 Lessendatabank
Uitgever(s): KVLO
2015 Reflecties op een leerplankader
Uitgever(s): KVLO
2015 Motivatie van leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2015 Evalueren om te leren
Uitgever(s): KVLO
2015 Sportitude
Uitgever(s): KVLO
2015 CricKIDS
Uitgever(s): KVLO
2015 Motiverend beoordelen binnen de lessen turnen
Uitgever(s): KVLO
2015 Help, ik krijg vandaag een cijfer!
Uitgever(s): KVLO
2015 Droom ik? (1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Op welke bodem groeit mijn visie?
Uitgever(s): KVLO
2015 De HAN ALO legt uit
Uitgever(s): KVLO
2015 De gymleraar pakt de handschoen op!
Uitgever(s): KVLO
2015 Coachen met (in)zicht
Uitgever(s): KVLO
2015 Inspelen op motieven van leerlingen (1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Een andere aanpak voor de klimlessen: boulderen! (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Een goede warming-up
Uitgever(s): KVLO
2015 Motiverend beoordelen binnen de lessen Spel
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen in het mbo zit niet stil!
Uitgever(s): KVLO
2015 Werken in China
Uitgever(s): KVLO
2015 Heeft impliciet leren een plek in de gymles?
Uitgever(s): KVLO
2015 ‘Hoe kan ik nu ooit winnen’
Uitgever(s): KVLO
2015 Tchoukbal interessant voor onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Inspelen op motieven van leerlingen (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Gym op koers
Uitgever(s): KVLO
2015 Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Passend onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (3)
Uitgever(s): KVLO
2015 (S)Cool on Wheels
Uitgever(s): KVLO
2015 Passend onderwijs, een jaar later
Uitgever(s): KVLO
2015 Verrassend en passend
Uitgever(s): KVLO
2015 Is er passend onderwijs voor ieder kind?
Uitgever(s): KVLO
2015 Passend bewegingsonderwijs, pas op de plaats?
Uitgever(s): KVLO
2015 Ruimte voor talent
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kijkje (terug) in de gymzaal van Gertien Jasper
Uitgever(s): KVLO
2015 Revista Española de educación física y deportes
Uitgever(s): Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Twee werelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2015 Promotie in de sport onverminderd populair
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in de Randstad
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): ASC sports&water
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Van tikken naar taggen
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2014 Drempels voor digitalisering
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2014 Ervaren discriminatie in Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 De padvinder en het oude vrouwtje
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI)
2014 Journal of leisure research
Uitgever(s): National Recreation and Park Association
2014 EYOF participants on EYOF and combining elite sports & education
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Spelen op het schoolplein
Uitgever(s): Jantje Beton
2014 Scholen inspireren scholen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2014 Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Young people
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 Dag van het sportonderzoek 2013
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2014 Arbeidsmarktmonitor sport 2013
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2014 Quantifying the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Movement and cognition
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 The future of health & fitness
Uitgever(s): EuropeActive
2014Studiedag voortgezet onderwijs Den Haag 14 januari 2014
Uitgever(s):
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014

Studiedag speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Nijmegen 14 april 2014
Uitgever(s):
2014 Women and sport
Uitgever(s): House of Commons, Culture, Media and Sport Committee
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10-11
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2014 Boekman 100
Uitgever(s): Boekmanstichting
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Schoolsport
Uitgever(s): GfK i.s.m. NOC*NSF
2014 The evaluation of the impact of a stand-biased desk on energy expenditure and physical activity for elementary school students
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Perspectives on the encouragement of healthy energy balance related behaviour in the school environment
Uitgever(s): Monique Ridder
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Leermiddelen digitaal en direct toegankelijk
Uitgever(s): KVLO
2014 Leermiddelen digitaal en direct toegankelijk
Uitgever(s): KVLO
2014 Leermiddelen digitaal en direct toegankelijk
Uitgever(s): KVLO
2014 Sport en bewegen
Uitgever(s): Calibris
2014 Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Jaarrapport 2014
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2014 Emancipatiemonitor 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Aandachtspunten passend onderwijs
Uitgever(s): Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
2014 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2014 Een stap op weg naar state of the art sportonderwijs
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 De invloed van extra bewegen tijdens schooltijd op de leerprestaties van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Motorisch leren met behulp van video-instructie
Uitgever(s): KVLO
2014 Wat leeft er bij kinderen in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2014 Motorische problemen bij kinderen met ADHD
Uitgever(s): KVLO
2014 Oriëntatieloop in de zaal
Uitgever(s): KVLO
2014 Kronum (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam
Uitgever(s): KVLO
2014 Beleven in bewegen
Uitgever(s): KVLO
2014 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Cricket op RSG in Epe
Uitgever(s): KVLO
2014 Een gave gymles met Gympedia
Uitgever(s): KVLO
2014 Bachelor- versus masteronderzoek in de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 SALVO: startschot voor een actievere leefstijl bij vmbo-scholieren
Uitgever(s): KVLO
2014 Differentieel leren binnen de les LO
Uitgever(s): KVLO
2014 Laat kinderen ervaren hoe leuk zwemmen is!
Uitgever(s): KVLO
2014 De relatie tussen motivatie en leermethoden binnen doelspelen
Uitgever(s): KVLO
2014 De onderzoekende leraar…
Uitgever(s): KVLO
2014 Syndroom van Turner
Uitgever(s): KVLO
2014 Uren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderzoek bij BSM, een verrijking
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderzoekartikelen in de LO: papierverspilling?
Uitgever(s): KVLO
2014 Handleiding korfballessen op basisscholen (1)
Uitgever(s): KVLO
2014 Fijne motoriek in de bewegingslessen voor kleuters
Uitgever(s): KVLO
2014 Fitness in de tweede fase
Uitgever(s): KVLO
2014 Buiten bewegen, ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Is weerbaarheid een illusie?
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2014 KanJam
Uitgever(s): KVLO
2014 Beoordelen in de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 Kwaliteit van beoordeling binnen LO
Uitgever(s): KVLO
2014 Zo optimaal mogelijk van begin- naar eindniveau
Uitgever(s): KVLO
2014 Movement in Cape Town
Uitgever(s): KVLO
2014 ‘Many people talk the talk, but do not walk the walk’
Uitgever(s): KVLO
2014 Sportklas op een basisschool
Uitgever(s): KVLO
2014 Telt LO mee voor de determinatie van leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Peerassessment als beoordelingsinstrument
Uitgever(s): KVLO
2014 Topprogramma’s in het voortgezet onderwijs: Leerlingen zelf een rol geven in hun motorische ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2014 Beter samenwerken in de les LO door het stimuleren van zelfregulatie
Uitgever(s): KVLO
2014 LO-Excellent van pilot tot PTA
Uitgever(s): KVLO
2014 Lichamelijke opvoeding op school scoort
Uitgever(s): KVLO
2014 Waarom ik gym stom vond
Uitgever(s): KVLO
2014 Allemaal meebewegen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Wat vinden leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Sportparticipatie verhogen door schoolsport?
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing
Uitgever(s): KVLO
2014 Juryrapport verkiezing Sportiefste VO-school van Nederland 2014
Uitgever(s): KVLO
2014 Wat beweegt onze leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2014 De LO-app
Uitgever(s): KVLO
2014 “Juf, gaan we weer zwemmen?”
Uitgever(s): KVLO
2014 ‘Een leven lang sporten, een leven lang atletiek’
Uitgever(s): KVLO
2014 Motorisch leren
Uitgever(s): KVLO
2014 WK roeien en de spin-off naar het onderwijs en de vereniging
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 De airmat een aanwinst voor MRT in de onderbouw PO?
Uitgever(s): KVLO
2014 Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?
Uitgever(s):
2014 De directeur maakt het verschil
Uitgever(s): KVLO
2014 Fhuttle: meer dan een aanvulling op kleine sportspelen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Fontys Sporthogeschool goes Finland
Uitgever(s): KVLO
2014 Meedoen met gym: plezier en succes stimuleren door op maat motorisch te leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend Bewegingsonderwijs: de rol van de professional
Uitgever(s): KVLO
2014 Eindelijk digitaal met GymWijzer!®
Uitgever(s): KVLO
2014 Good practice met de leergang LO op de Pabo
Uitgever(s): KVLO
2014 Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2014 De bijdrage van LO aan de motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend gymonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe belangrijk vindt Nederland gymles en sport op school?
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend onderwijs: (on)mogelijkheden?
Uitgever(s): KVLO
2014 Cao’s PO en VO afgesloten
Uitgever(s): KVLO
2014 Het verminderen van negatief gedrag in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2014 De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe kun je met lichamelijke opvoeding gezondheid bevorderen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Cao’s PO en VO afgesloten en nu? (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Tikkertje als bron voor motivatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Leermiddelen digitaal en direct toegankelijk (4)
Uitgever(s): KVLO
2014 Lia Voerman, ‘Feedback van docenten in de klas’
Uitgever(s): KVLO
2014 Bewegingsonderwijs en jeugdsport
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2014 Hekken omlaag voor jeugdzorg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Investigation of drowning accidents
Uitgever(s):
2014 Beleidskader exploitatie en beheer buitensport
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2014 School en vereniging een mooie combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland 2014
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2013 Passend jeugdbeleid
Uitgever(s): Drs. A. de Jong, Drs. P.M. Stam
2013 Physical education and sport at school in Europe
Uitgever(s): Publications Office of the European Union
2013 De driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk in evenwicht
Uitgever(s): Landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn
2013 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2013 The London 2012 Olympics
Uitgever(s): Centre for Sport Policy Studies, Faculty of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto
2013 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2013 Sporten op en rondom school
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Who what why
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2013 Educating the student body
Uitgever(s): Institute of Medicine of the National Academy of Sciences
2013 Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid
Uitgever(s): PO-Raad
2013 School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 to 18 (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd.
2013 Exploring the social impacts of events
Uitgever(s): Routledge
2013 Boekman 95
Uitgever(s): Boekmanstichting
2013 Afstudeerscriptie sociologie
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Special Heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2013 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 She figures 2012
Uitgever(s): European Commission, European Union
2013 Systematic review of recess interventions to increase physical activity
Uitgever(s):
2013 Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry
Uitgever(s): Dessing e.a.
2013 JUMP-in, development and evaluation of an intervention to promote sports participation and physical activity in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Jaarboek Sport & Strategie 2012/2013
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2013 Het BeweegABC
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Eindhoven
2013 The influence of sports on a student's health, wellbeing and school achievements
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Children
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 (On)beperkt sportief 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Inventarisatie opleidingen & bijscholingen sport en bewegen senioren in het mbo, hbo, sportbonden, provinciale sportservice organisaties (2012)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Monitor Special Heroes in cluster 4
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 School en sport
Uitgever(s):
2013 Zwemvaardigheid 2012
Uitgever(s): Expertisecentrum Zwemonderwijs
2013 Nulmeting bewegingsonderwijs po
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2013 Meer groen op het schoolplein
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Jaarrapport 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Evaluatie van de beleidsregel voor topsport talentscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Landelijk opleidingsprofiel
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Fontys
2013 Thomas-bulletin 73
Uitgever(s): Thomas van Aquino
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Over de volle breedte
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2013 Starting a sport in the Netherlands
Uitgever(s): SAGE Publications
2013 Wat beweegt het basisonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 IPTO bevoegdheden 2011
Uitgever(s): Regioplan
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kennisagenda goed leren bewegen 2014-2020
Uitgever(s): KVLO
2013 Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo
Uitgever(s): SLO
2013 'Een punt voor gym?!'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, Universiteit Gent
2013 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012/2013
Uitgever(s): ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Het sociaal klimaat
Uitgever(s):
2013 De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Themadossier gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s):
2013 Meer en beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2013 "We hebben gym!"
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Regelingen onderwijshuisvesting
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2013 Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs
Uitgever(s): VO-academie
2013

Studiedag basisonderwijs Zwolle 6 november 2013
Uitgever(s):
2013 Studiedag bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo Deventer 27 maart 2013
Uitgever(s):
2013
Studiedag voortgezet onderwijs Groningen 11 juni 2013
Uitgever(s):
2013 Visies op talentontwikkeling
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Adequaat reageren op wangedrag van scholieren
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 De spin in het web van bewegen en sport in en rondom de school
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2013 Een kijkje in de gymzaal van Yos Lotens
Uitgever(s): KVLO
2013 Hand in hand ballen
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilig schoolklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Spelen stimuleren op het schoolplein
Uitgever(s): KVLO
2013 Pest mij maar
Uitgever(s): KVLO
2013 De oogst van bewegingsarmoede in de jeugd
Uitgever(s): KVLO
2013 Expertisecentrum geweld
Uitgever(s): KVLO
2013 Nieuwe methode
Uitgever(s): KVLO
2013 Judo veilig en uitdagend
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 KVLO helpt afdelingen bij de lokale politieke lobby
Uitgever(s): KVLO
2013 Schaatsen tijdens de gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 NK schoolteams
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen treffen ook ons vak
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2013 Olympic Moves nieuwe naam van Mission Olympic
Uitgever(s): KVLO
2013 Wintersport experience
Uitgever(s): KVLO
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): KVLO
2013 Wintersport Baken Almere
Uitgever(s): KVLO
2013 Het Olympisch lespakket Sochi en nog veel meer
Uitgever(s): KVLO
2013 Hoe volgen we de ontwikkeling van leerlingen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Judo veilig en uitdagend: 1
Uitgever(s): KVLO
2013 Met elkaar tegen elkaar
Uitgever(s): KVLO
2013 Gedifferentieerd lidmaatschap vanaf 2014
Uitgever(s): KVLO
2013 Skireis Maartenscollege
Uitgever(s): KVLO
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportspelen
Uitgever(s): KVLO
2013 Van reactie naar participatie
Uitgever(s): KVLO
2013 Blijven investeren in bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Zwemonderwijs in beweging
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding wetgeving en politiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Vragen aan Tweede Kamerleden over ons vak
Uitgever(s): KVLO
2013 De politieke actualiteit en het beleid van de KVLO
Uitgever(s): KVLO
2013 Hoe volgen we de ontwikkeling van leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Kronum
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Beter ballen en beter nadenken
Uitgever(s): KVLO
2013 Onderlinge instructie in de bovenbouw van het VO
Uitgever(s): KVLO
2013 Vergelijk de kwaliteit van jouw praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Kansen in en om de school met de buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Pabo sportklas
Uitgever(s): KVLO
2013 Volop kansen om meer te sporten en bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 Sport en spel als middel voor het aanleren van (informele) competenties
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen van scholen raken ook vakonderwijs stevig
Uitgever(s): KVLO
2013 Buurt- onderwijs- sportteams
Uitgever(s): KVLO
2013 Hand in hand ballen
Uitgever(s): KVLO
2013 Sporteducatie floorball
Uitgever(s): KVLO
2013 Maak gymlessen waardevol
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerking onder en na schooltijd
Uitgever(s): KVLO
2013 Wat te doen bij een akoestisch problematische werkomgeving?
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst buitenaccommodatie VO
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst speellokaal basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst gymzaal basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Passend onderwijs, professionalisering en deskundigheidsbevordering
Uitgever(s): M&O groep
2013 LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten
Uitgever(s): SLO
2013 ICT en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Digitale spelanalyse in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Digitale video en (zelf-)modellering in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 Sla je slag in het verbeteren van oog-handcoördinatie
Uitgever(s): KVLO
2013 Testjeleefstijl.nu
Uitgever(s): KVLO
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2013 Thomas Jazzdansdagen wordt Thomas Dance
Uitgever(s): KVLO
2013 Spelend leren kaatsen
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Onvergetelijke afstudeerstage in Nieuw-Zeeland
Uitgever(s): KVLO
2013 Be sportsminded in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Quantified self
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Tips in omgaan met kinderen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Taaldans en rekendans
Uitgever(s): KVLO
2013 Motorisch functioneren en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Uitgever(s): KVLO
2013 Omgaan met mensen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportspelen
Uitgever(s): KVLO
2013 Lesgeven over de grens
Uitgever(s): KVLO
2013 Spelend leren kaatsen
Uitgever(s): KVLO
2013 De sportiefste basisschool van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Same same but different
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisschool de vijf hoeven is erg sportief!
Uitgever(s): KVLO
2013 Wat moet je kunnen/weten?
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 Een verhaal over sport en sportbeleving
Uitgever(s): KVLO
2013 Uitdagingen voor een beginnende vakleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportspelen
Uitgever(s): KVLO
2013 Kick off van een internationaal lesgeefavontuur
Uitgever(s): KVLO
2013 Beeld en geluid in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 Winnen in een pedagogisch speelveld
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS de Morskring uit Leiden
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Openbare basisschool Oosterhuizen
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 Persoonlijke groei door kampen ?!
Uitgever(s): KVLO
2013 Het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren kan!
Uitgever(s): KVLO
2013 (H)erkend beweger
Uitgever(s): KVLO
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Lekker fit!
Uitgever(s): KVLO
2013 Het speellokaal bestaat weer!
Uitgever(s): KVLO
2013 Lessendatabase
Uitgever(s): KVLO
2013 LO-excellent op het dr. Nassau college Quintus in Assen
Uitgever(s): KVLo
2013 Balanceren nieuwe stijl
Uitgever(s): KVLO
2013 Een sportactieve school is een gezonde school !
Uitgever(s): KVLO
2013 Blindelings bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 BST en GGD samen naar de sportiefste wijk van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezonde, fitte leerlingen presteren beter
Uitgever(s): KVLO
2013 Tijden veranderen, MRT ook?
Uitgever(s): KVLO
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Kindermishandeling signaleren in en rond de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerken om individuele prestaties te bevorderen
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerken als indicator van het ontwikkelen van sociale vaardigheden
Uitgever(s): KVLO
2013 Het chagrijnenspel
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkend leren in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkend leren in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Samen kunnen we meer, toch?
Uitgever(s): KVLO
2013 Een good practice op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkingsvormen met matten
Uitgever(s): KVLO
2013 Onderwijs in Suriname vernieuwt
Uitgever(s): KVLO
2013 Brandweertje
Uitgever(s): KVLO
2013 Leren om te bewegen en bewegen om te leren
Uitgever(s): KVLO
2013 KVLO
Uitgever(s): KVLO
2013 KVLO bijeenkomst
Uitgever(s): KVLO
2013 Vergelijkingsonderzoek traditioneel en diepwatertraject
Uitgever(s): Social Detectives
2013 Physical activity and academic achievement across the curriculum (A + PAAC)
Uitgever(s):
2013 Blindelings bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 Aerodynamisch gooien en vangen met YOU.FO
Uitgever(s): KVLO
2013 Excellente collega's in beweging?
Uitgever(s): KVLO
2013 The Flying Dutchman
Uitgever(s): KVLO
2013 Hypothetische excellente docent lichamelijke opvoeding gezocht
Uitgever(s): KVLO
2013 Goed groeien en goed bewegen gaan samen
Uitgever(s): KVLO
2013 Goed groeien en goed bewegen gaan samen
Uitgever(s): KVLO
2013 Handige app's voor je tablet
Uitgever(s): KVLO
2013 De rol van scheidsrechter binnen LO2
Uitgever(s): KVLO
2013 Blokjesvoetbal, het ontwerpen van kunst
Uitgever(s): KVLO
2013 Video analyse
Uitgever(s): KVLO
2013 Onderweg van student naar excellente leraar bewegen & sport
Uitgever(s): KVLO
2013 Een rolstoel in je gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 Over tablets en apps
Uitgever(s): KVLO
2013 Juf, wat gaan we doen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Bewegen chronisch zieke kinderen vanuit inspanningsfysiologisch perspectief
Uitgever(s): KVLO
2013 Blindelings bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportspelen
Uitgever(s): KVLO
2013 Beweegteams in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Het recht op blauwe plekken
Uitgever(s): KVLO
2013 Docenten LO leveren waardevolle bijdrage aan verdere ontwikkeling Mission Olympic
Uitgever(s): KVLO
2013 Een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs in het VO
Uitgever(s): KVLO
2013 Bewegen met een visuele beperking
Uitgever(s): KVLO
2013 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2013 Tevredenheid binnen Zwemschool van Goor
Uitgever(s): Windesheim
2013 Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2013 Special heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s):
2013 Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Zwemlesaanbieders
Uitgever(s):
2013 Sociology and sport in face of new challenges
Uitgever(s): AESDE
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Triangle relationships in mass sport provision
Uitgever(s): KU Leuven
2012 Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs in 2010-2011
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 5e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 Sport in beweging
Uitgever(s): Calibris
2012 Sportopleidingen in beeld
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Brede scholen in Nederland
Uitgever(s): Oberon
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs
Uitgever(s): Utrecht University
2012 Samenwerken is mensenwerk
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen
Uitgever(s): TNO
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Sport & onderwijs
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Motor skills and school performance in children with daily physical education in school
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 Do's en dont's van lokale netwerkvorming
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Sport in globalised societies
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Evaluatie centra voor topsport en onderwijs
Uitgever(s): Oberon
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Jong Amsterdam / jong West
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel West
2012 LO in bovenbouw VO
Uitgever(s): SLO - nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
2012 Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Programme & e-book of abstracts
Uitgever(s): University of Worcester
2012 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Verder met burgerschap in het onderwijs
Uitgever(s): Onderwijsraad
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Eeuwig academie
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool, Academie voor Sportstudies
2012 Factsheet Special Heroes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Hoe krijg je een scholier in beweging?
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Toekomstscenario's voor schoolsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Startklaar voor vier jaar
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Evaluatie interventie beweeggames
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school
Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad
2012 Dag van het sportonderzoek 2012
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2012 Evaluatie topsport talentscholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012 Goud in elk kind
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2012 Duizenden leerlingen komen in beweging
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Jaarrapport 2012
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Eindrapportage
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2012 Jaarboek onderwijs in cijfers 2012
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Emancipatiemonitor 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2012 Sport en maatschappij in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Sporten, spelen en bewegen op het schoolplein
Uitgever(s): Nijha Expertisecentrum
2012 Podium
Uitgever(s): PO-Raad
2012 Leidraad inrichting veilige schoolomgeving
Uitgever(s): DHV B.V.
2012 Samen werken aan een duurzaam veilige schoolomgeving
Uitgever(s): CROW, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
2012 Sport- en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2012 Uitwerking interviews BeweegKuur-instructeur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012